WE HAVE A CAR!

Oh how I’ve waited for the day we finally buy a car and after going to look at the one we had reserved last week, we made a deal on it and this black Volvo V40 is now ours ❤

//Åh som jag väntat på dagen vi äntligen köper en bil och efter att ha kollat på den vi hade reserverat förra veckan, gjorde vi avtalen till slut och den här svarta Volvo V40 är nu vår ❤

I have always wanted a Volvo, probably because I grew up with almost always one parent having a Volvo and now it feels so good to finally own one. This being my first ever experience buying a car, I would say everything went so smooth and it obviously helped a lot having my parents there knowing exactly what to ask and request of the deal hehe. We’re learning and now that we are car owners there are many more things we need to learn. Every time I talk to our car sales person or a car garage, I feel like I’m just saying words I know nothing about. Like this week I’ve already been choosing winter tyres, calling up to organise to get them changed, brake fluids checked and register plates installed. This is a whole new world to me.

//Jag har alltid velat ha en Volvo, säkert för att jag vuxit upp så att nästan alltid ena föräldern haft en Volvo och nu känns det så bra att äntligen ha en egen. För att vara min första upplevelse av att köpa en bil, skulle jag nog säga att allt gick så smidigt och såklart hjälpte det massor att ha mina föräldrar med som visste exakt vad man ska fråga och begära i avtalet hehe. Vi har fått lära oss nu då vi äger en bil att det finns en massa till grejer vi måste lära oss. Varje gång jag pratar med vår bilförsäljare eller ett bilservice ställe känns det som om jag bara säger en massa ord men fattar ingenting. Som den här veckan har jag redan valt ut vinterdäck, ringt för att få dem bytta, få bromsvätska checkat och registerplåtar installerade. Det här är en helt ny värld för mig.

Well, now the car search is finally done and this is making so many things easier. We have already been able to spontaneously decide to go somewhere, do grocery shopping in big supermarkets and not have to walk home dragging along many heavy shopping bags, I have been to a flying lesson with our own car and not having to borrow my mum’s plus so many other things that have just during this first week been so much easier. Now I’m so tired, it’s been a pretty long day with a lot of things going on, good things though, so I have to get to bed and tomorrow it’s weekend again. Feeling very happy and tired, good night ❤

//Men nu är biljakten äntligen slut och det här gör så många saker lättare. Vi har redan kunnat spontant bestämma oss för att åka någonstans, åka till större matbutiker för att handla och inte hamna gå hem släpandes på flera tunga kassar, jag har varit på en flygtimme med vår nya bil och inte varit tvungen att låna av min mamma plus så mycket mer som bara den här veckan varit så mycket lättare. Nu är jag så trött, det har varit en ganska lång dag med mycket på gång, bra saker dock, så jag ska nog sova nu och imorgon är det veckoslut igen. Väldigt glad med trött, god natt ❤

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: