YELLOW

Hello, how cool are these yellow jeans? I don’t know how long they’ve been in my parents’ garage, but my mum bought this in the mid 90’s. Actually the beige blazer is hers too – just stealing all her old cool clothes. Like I’ve said before I want to try shop more sustainable and second hand or just keep digging in my mum’s closet. Next week we’re going to visit my grand parents and cousins, maybe they have some cool stuff in their closets too hehe. We rented an apartment for the weekend since we still feel it’s a little bit irresponsible to stay at my grand parents’ house and my cousins’ family are all going to work/school every day. Luckily they have forecasted around 24 degrees (C) so we should be able to hang out in the garden and toast for my cousin who is graduating high school!

//Hej, hur coola är dessa gula jeans? Jag vet inte hur länge de varit i mina föräldrars garage, men min mamma köpte dem i mitten av 90-talet. Egentligen är den beige blazern också hennes – stjäl alla hennes gamla coola kläder. Som jag sagt tidigare vill jag försöka köpa mer hållbart och second hand eller bara gräva i min mammas skåp. Nästa vecka ska vi åka och hälsa på mina morföräldrar och kusiner, kanske de också har något coolt i deras skåp hehe. Vi hyrde en lägenhet för helgen eftersom vi kände att det fortfarande är lite ansvarslöst att bo hos min mormor och morfar och mina kusiners familj går till jobbet/skolan varje dag. Som tur har de lovat kring 24 grader (C) så vi borde kunna vara ute i trädgården och skåla för mina kusin som tagit studenten!

It’s getting so green everywhere and walks in the middle of the day in the sun are so appreciated. I get so much energy from it and work flows on much better too when I get a little bit of fresh air on my lunch break. Today we cleared out all our winter shoes and big coats to take up to storage. We just have to wait for my dad to come over with the right type of pliers and help us brake into our own storage unit haha. The lock is stuck somehow and impossible to open, the key has bent a little bit and that’s the only key for the padlock. Typical. I’m going to sell some big coats and scarfs that I haven’t used in so long and probably never will again. Some clothes are so hard to get rid of, but I have to stop getting too attached to clothes haha. Now I have to hop in the shower and then sleep, tomorrow will hopefully be another productive day. Hope it’s sunny wherever you are, it makes such a big difference to at least my mood. Goodnight ❤

//Det börjar vara så grönt överallt och promenader mitt på dagen är så uppskattade. Jag får så mycket energi från det och jobbet flyter på mycket bättre också när jag får lite frisk luft under lunchen. Idag städade vi bort alla vinterskor och stora vinterrockar för att ta upp till vinden. Vi måste bara vänta på att min pappa kommer hit med en rätt typs tång och hjälper oss att bryta in oss i vårt egna vindsförråd haha. Låset har fastnat på något sätt och är omöjligt att öppna, nyckeln är lite böjd och det är den enda nyckeln vi har för hänglåset. Typiskt. Jag ska sälja några stora rockar och halsdukar jag inte använt på länge och kommer antagligen inte heller någonsin använda igen. Vissa kläder är så svåra att bli av med, men jag måste sluta fästa mig vid klädesplagg så mycket haha. Nu måste jag hoppa i duschen och sen sova, imorgon blir hoppeligen en till produktiv dag. Hoppas det är soligt var än du är, det gör så stor skillnad på humöret enligt mig. Godnatt ❤

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: