CHOCOLATE-NOUGAT

Summer table ❤

Good morning ❤ I was already going to blog yesterday, but had way too much to do. It was so hard to get up and in the end I snoozed for almost an hour before crawling out of bed, felt really like one difficult Monday. After work I squeezed in a little bit of a 7-day photography challenge I’m doing before a one hour power core pilates. Btw, talking about photography, scroll down for a super retro camera that I found in the drawers in Hanko. (The flat is where my grandmother used to live so you can find all sorts of cool things there.) So many challenges I’ve signed up for lately haha. I’m also doing a 28 day challenge where you get workouts, different types of excercises, recipes etc. When I was done with all my challenges, I made a veggie pasta dish for us and this pasta is becoming my new go-to pasta. It’s with onion, garlic, lemon zest and lots more, so delicious. Maybe I’ll share the recipe next time we make it.

//God morgon ❤ Jag skulle blogga redan igår, men hade allt för mycket att göra. Det var så svårt att stiga upp så det slutade med att jag snoozade i nästan en timme innan jag kröp ur sänged, kändes som en riktigt svår måndag. Efter jobbet klämde jag in lite av en 7 dagars fotograferingsutmaning jag håller på med innan en timmes power core pilates. Btw, på tal om fotografering, scrolla ner för en super retro kamera jag hittade i en låda i Hangö. (Lägenheten är den min famo bodde i så man kan hitta allamöjliga coola grejer.) Så många utmaningar som jag har gått med i på sistone haha. Jag gör också en 28 dagars challenge där du får träningsprogram, olika typer av övningar, recept osv. När jag var klar med alla mina utmaningar, gjorde jag en vego pastarätt åt oss och den här pastan håller på bli min go-to pasta. Det är med lök, vitlök, citronskal och mycket annat, så gott. Kanske jag delar receptet här nästa gång vi lagar det.

The weekend, or actually Thursday to Sunday, in Hanko was super nice an relaxing. We actually didn’t end up doing anything much… Most of the time we either hung out in the flat or on the balcony if the sun was out, went for a few walks in the empty harbour and beaches. Since it didn’t get super warm at any time, but we had to get ice creams from the kiosk, we got them and run back in to eat them on the balcony haha.

//Helgen, eller egentligen torsdag till söndag, i Hangö var så trevlig och avkopplande. Vi gjorde faktist inte sen så mycket… För det mesta satt vi bara i lägenheten eller på balkongen om solen visade sig, gick på några promenader i den tomma hamnen och stränderna. Eftersom det inte blev super varmt i något skede, men vi måste få glass från kiosken, köpte vi dem och sprang tillbaka för att äta dem på balkongen haha.

For so long we have talked about getting a photo together, a photo that is our 10 year anniversary or 20 year anniversary photo. That’s how long we’ve known each other, sounds crazy. Go read the caption on my IG post. Not the cool or cute photo of us, but when we went down to the beach to get some pictures, all we did was fool around so no normal group photos of us haha.

//Så länge har vi pratat om att ta en bild tillsammas, en som skulle vara vårt 10 års eller 20 års foto. Det är så länge vi känt varandra, låter galet. Gå läs bildtexten på mitt senaste IG inlägg. Inte den coola eller söta bilden på oss, men när vi gick ner till stranden för att ta några bilder, var skämta runt det enda vi gjorde så inga normala gruppbilder på oss haha.

I mean, this is cool and I’d love to try if it works.

Now I’m going to drink coffee and stretch before I start work in an hour and see what else I get done today. I woke up five times or something like that last night so let’s see how far this energy takes me haha. Only today and tomorrow left before a day off though, yayy! Hugs ❤

//Nu ska jag dricka kaffe och stretcha lite innan jag börjar jobba om en timme och se vad annat jag får gjort idag. Jag vaknade typ fem gånger eller något sånt förra natten så vi får se hur långt min energi tar mig haha. Bara idag och imorgon kvar dock och så är det ledigt en dag, yyyy! Kram ❤

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: