TOP 3 RIGHT NOW

I am happy that spring is coming with full speed. The sun is hot and in the afternoon we get the sun right on our balcony. Even if it wouldn’t be warm without a jacket otherwise you don’t need one on the balcony. It really feels like an extra room during the summer time. No matter how much you try staying in, getting outside for fresh air keeps me sane. Today work felt extra difficult from home and I’m starting to miss the office life a little bit. Being able to speak to colleagues, ask questions, speak out my thoughts and lunch breaks with everyone. Of course it’s nice being at home, to be honest I love it, but it can get frustrating at times.

//Jag är så glad att våren kommer med full fart. Solen är varm och på eftermiddagen skiner solen rakt på vår balkong. Även om det inte skulle vara varmt utan jacka annars så klarar man sig lätt utan på balkongen. Det känns verkligen som ett extra rum under sommarhalvåret. Det har ingen betydelse hur mycket man försöker stanna inne, att komma ut för frisk luft håller mig vid mitt förnuft. Idag kändes jobbet extra jobbigt och jag börjar sakna kontorslivet lite. Att kunna prata med kollegor, fråga frågor, tänka högt och äta lunch tillsammans. Såklart är det skönt att vara hemma, ärligt sagt så älskar jag det, men ibland kan det bli frustrerande.

We have to keep our apartment clean. Because we are at home so much more, there’s so much more time to make it a mess. To leave plates and glasses, leave the washing hanging out for days, let dust take over haha you know. In the end you get blind to the mess. It just feels so much nicer to wake up, make breakfast in a clean kitchen, have space to eat it at the table (or in the sofa) and not have shit spread out everywhere. Doing our best to clean as we go to avoid it getting to that point where you just give up haha.

//Vi måste hålla lägenheten ren. Eftersom vi är hemma så mycket mer, finns det så mycket mer tid att bara stöka till det. Lämna tallrikar och glas, lämna byket och torka i dagar, låta dammet ta över haha ni vet. Man blir blind för det till sist. Det känns so mycket bättre att vakna, göra frukost i ett rent kök, ha plats att äta det vid matbordet (eller i soffan) och bara inte ha skit utspritt överallt. Gör vårt bästa för att städa upp efterhand för att unvika att komma till punkten då man bara ger upp haha.

Being able to cook this much is the dream and I want to eat as heathy as I can to stay energized. It would be so easy to snack all day and only eat goodies and some days it’s harder to pretend the cravings aren’t there. In the end I feel better and happier when I have energy and don’t feel bloated. Easy? Not every day and that’s why I held out until Sunday last week, which was a real struggle btw, before I went and bought sweets. Totally worth it though. Soon it’s easter as well and that might mean some easter eggs, jelly beans and who knows what. Try and keep some sort of food routines, but also enjoy yourselves ❤

//Att kunna laga mat såhär ofta är drömmen och jag vill äta så hälsosamt jag kan för att uppehålla energinivån. Det skulle vara enkelt att mumsa på dagarna i ända och bara äta en massa godsaker och vissa dagar är det svårare än andra att dämpa sina cravings. I slutändan känner jag mig ändå bättre och gladare då jag har energi och inte är helt svullen. Lätt? Inte alla dagar och därför kämpade jag för att hålla mig till söndagen förra veckan, vilket var riktigt svårt, innan jag köpte godis. Helt värt det dock. Snart är det dessutom påsk och det betyder väl några påskägg, jelly beans och vem vet vad. Försök hålla i matrutnier, men njut också ❤

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: