PHOTO DIARY

My alarm rang at 7:50 on Friday and it was full sunshine outside. Perfect for a morning walk to wake up and get moving before sitting down in front of the computer. This is something I want to start doing more!

//Min väckarklocka ringde kl 7:50 på fredagoch det var fullt solsken ute. Perfekt för en morgonpromenad för att vakna upp och få röra på sig lite innan man sätter sig framför datorn. Det här är något jag vill börja göra oftare!

After breakfast I took my coffee cup and sat down here to work. This was mine and my dad’s office for the day.

//Efter frukosten tog jag min kaffekopp och satt mig här för att jobba. Det här var min och pappas kontor för dagen.

Afternoon coffee break. The perks of working at your grand parents’ ❤

//Eftermiddags kaffepaus. Fördelarna med att jobba hos morföräldrarna ❤

When we were done working we wanted to go look around the shops. This was the only thing I got – I love to add this to my oats or smoothie bowls.

//När vi var klara med jobbet ville vi gå kolla runt i butikerna. Det här var det enda jag köpte – älskar att sätta det här i min gröt eller i smoothie bowls.

We picked up burgers on our way back to my grandparents’ house, my veggie burger was a disappointment so it didn’t deserve a photo this time. Later I went in the sauna and haven’t used one of these in so many years. It is so relaxing though to whip this haha!

//Vi köpte med oss burgers på vägen tillbaka till mina morföräldrar, min veggie burger var en sån besvikelse så den förtjänade inte en bild den här gången. Senare gick jag i bastun och har inte använt en sån här på så många år. Det är trots allt ganska skönt att piska med den haha!

After the sauna I sat in front of the fire until I went to bed. A pretty cosy day.

//Efter bastun satte jag mig framför brasan tills jag gick och sova. En ganska mysig dag.

LAST MINUTE WINTER

WOW – this week has really started well and I hope yours have too. Yesterday was just full speed from a 7am morning class to so many small things like sending off some paperwork and paying bills that I’ve thought about doing for a while. Tom was out last night so I thought about a cosy night on the sofa, but actually never made it to the sofa haha. Instead I tried to squeeze in a little netflix before I fell asleep. There’s only four seasons of Modern Family left there, the rest is removed so I need to watch them over and over again before they’re all gone. Hahah obsessed, but it’s been my favorite show to put on in the background when I’m home alone while I do other things around the apartment. I’m the worst when it comes to starting watching new series because I can’t sit down and concentrate on watching tv when I come home from work.

//WOW – veckan har verkligen börjat bra och jag hoppas eran har gjort det också. Igår var det full fart från ett morgonpass kl. 7 till många småsaker som att skicka iväg en del papper och betala räkningar som jag tänkt att jag skulle ha gjort redan en tid sedan. Tom var ute igår kväll så jag hade tänkt mig en myskväll i soffan men hade aldrig tid att sätta ner mig i soffan haha. Istället försökte jag klämma in lite netflix innan jag somnade. Det finns bara fyra säsonger av Modern Family kvar där, resten är borttagna så jag måste kolla dessa pånytt och pånytt tills de inte finns kvar längre. Hahah besatt, men det är mitt favoritprogram att ha i bakgrunden då jag gör andra saker här hemma. Jag är sämst då det kommer till att börja se på nya serier för jag kan aldrig sitta ner och koncentrera mig på tv:n när jag kommer hem från jobbet.

Sun, blue skies and snow is such a beautiful combo ❤

Tomorrow I’m working from home and fingers crossed the weather will be nice and I can take a long walk in the day. It’s been a very confusing winter with so much rain and storms plus a random two hour winter on Saturday, so I am ready for spring now. Please come soon ❤ Now – a tea and unpacking my bag from this weekend and then bed. Tomorrow I’m working from home so I can have a slow morning. Looking forward to that. Goodnight ❤

//Imorgon jobbar jag hemifrån och håller tummarna för att vädret ska vara bra och jag kan ta en lång promenad på dagen. Det har varit en väldigt förvirrande vinter med så mycket regn och stormar plus en konstig två timmars vinter på lördag, så jag är klar för våren nu. Snälla kom snart ❤ Nu – te och packa upp min väska från helgen och sen sova. Imorgon ska jag jobba hemma så jag kan ha en långsammare morgon. Ser fram emot det. Gonatt ❤

LET IT SNOW

Hello – long time no see ❤ We have had a relaxing weekend in Seinäjoki with my grandparents and cousins. Because we are away this Christmas we wanted to go visit before we leave for Chile – which is next week! Crazy how fast time goes because it feels like it just was still a few months left. We are anyway trying to start preparing everything from what we need to pack to what to consider and get done before we go. I’m googling lists of things to pack for a hike because I’ve never done it before and have no idea what is important and what is unnecessary. If it doesn’t snow in Patagonia at least we got to see some snow in Seinäjoki before travelling to the southern hemisphere’s summer. Also, I haven’t been blogging for a few weeks because there’s been nothing to blog about haha – it’s been dark and rainy and I have been working a lot. Most days I have worked out after work, cooked food and watched movies (which we never “have time” to do). I have also wanted to try to not do as much when I come home because I’m usually constantly doing something or thinking about what I have to do next. So now it feels like I’m having so much time off even if I do a lot of the same things, just without them being on a to do list and on my mind all the time. See you later ❤

//Hej – länge sen sist ❤ Vi har haft en lugn helg i Seinäjoki med mina morföräldrar och kusiner. Eftersom vi är julen borta ville vi åka och besöka dem innan vi åker till Chile – vilket är nästa vecka! Sjukt hur snabbt tiden går för det känns som om det just var ännu några månader kvar. Vi har åtminstone börjat förbereda allt från vad vi behöver packa till vad som måste tas i beaktande och bli gjort förrän vi åker. Jag googlar listor på saker att packa för en vandring för jag har aldrig gjort det förr och har ingen aning om vad som är viktigt och vad som är helt onödigt. Om det inte snöar i Patagonien har vi åtminstone sett lite snö i Seinäjoki innan vi reser till det södra halvklotets sommar. Jag har inte bloggat på några veckor för det har inte funnits något att blogga om haha – det har varit mört och regnigt och jag har jobbat massor. För det mesta har jag tränat efter jobbet, lagat mat och kollat på film (vilket vi aldrig “har tid” för). Jag har också velat prova på att inte göra så mycket när jag kommer hem efterosm jag oftast konstant håller på med något eller funderar på vad jag ska göra näst. Så nu känns det som om jag har en massa ledig tid fast jag egentligen gör typ samma grejer, bara utan att ha dem på en to do lista och i bakhuvudet hela tiden. Hörs senare ❤

HAPPY NEW YEAR 2019!

Every year it is so difficult to decide what to do, whether to organize something or go somewhere for the New Year’s celebrations. This year we decided to not force ourselves to make any plans and it felt really good and stressfree. So, since my parent’s didn’t want to make any big plans for themselves, we decided to celebrate together “not doing anything”. We watched the first fireworks at 6pm and after that came to my parent’s house to make dinner. Italian hams, pepper steak, creme brûlée and cheeses was on our menu. Neither vegetarian or vegan, which I want to do more of this year, but it was delicious. 

//

Varje år är det lika svårt att bestämma vad man ska göra på nyårsafton, vill man ordna något eller gå någonstans för att fira nyår. Det här året bestämde vi oss för att inte tvinga oss till att göra några större planer och det kändes verkligen skönt och stressfritt. Så, eftersom mina föräldrar inte hade några planer, bestämde vi att vi firar tillsammans “och gör ingenting”. Vi kollade på de första fyrverkerierna kl.18 och efter det kom vi till mina föräldrar och lagade middag. Menyn bestod av italienska skinkor, pepparstek, creme brûlée och ostar. Varken vegetariskt eller veganskt, vilket jag vill äta mer av i år, men det var så gått ändå.

NYE2NYE1

At midnight we went outside in the blizzard to shoot some fireworks and welcome the new year. Happy New Year, hope you have had a good start to it! ❤ 

//

Vid midnatt gick vi ut i snöstormen för att skjuta raketer och välkomna det nya året. Gott nytt år, hoppas ni haft en bra start på året! ❤


WINTER IS HERE

Guys! Tomorrow it’s Christmas Eve and I know not all countrys celebrate Christmas on the 24th, but here in Finland we do.

We got to my grandparents house last night and today we’ve had a quite easy and relaxed day. In the morning we had Mannapuuro (semolic porrige?) with cinnamon. I only eat that when we’re here and it’s DELICIOUS!

//

Hallå! Imorgon är det julafton och jag vet att inte alla firar jul den 24. men det gör vi här i Finland.

Vi körde till mommo & mofa igår kväll och idag har vi haft en ganska lugn och skön dag. Till frukost åt vi mannagrynsgröt med kanel. Jag äter det endast då jag är här och det är SÅ GOTT!

After breakfast we all wanted to go out – there’s snow and the temperature is -14. The best winter weather, especially when it’s sunny too. We went ice skating and it was so much fun! I used to figure skate when I was younger and still love it.

//

Efter det bestämde vi oss för att gå ut – här är snö och -14 grader. Det perfekta vinter vädret, speciellt då solen skiner. Vi åkte och skrinna och det var så roligt! Jag skönskrinnade då jag vari yngre och älskar det fortfarande.

Then we came back to decorate the Christmas tree and make a Christmas bingo for tomorrow.

//

Vi kom tillbaka för att pynta julgranen och lagade ett julbingo för imorgon.

Looking forward to tomorrow – thee food, santa and hanging out with family. Now we’re going to have dinner! See you later xx

//

Ser fram emot morgondagen – maten, julgubben och hänga med familjen. Nu ska vi äta middag! Hörs senare xx