A HOME WEEKEND

Good morning ❤ I have just finished breakfast and now I’m trying to decide what to start doing next. This weekend I have no plans – I just want to do all the things I usually don’t have time for after work because I don’t want to spend all my evenings cleaning the flat or organizing clothes. So, that’s what I’m dedicating the weekend to and also to do all the things I want to do. It’s basically going to be a real home weekend and hopefully I can sit down a few hours to do some editing, coding, blogging etc. Now, a little recap of our week so far and then it’s time to dive into organizing clothes..yayy!

//God morgon ❤ Jag har precis ätit frukost och nu försöker jag bestämma mig vad jag ska börja göra till näst. Jag har inga planer den här helgen – jag vill bara göra allt det jag inte brukar ha tid att göra efter jobbet eftersom jag inte vill sätta all kvällstid på att städa lägenheten eller gå igenom klädskåpet. Så, jag dedikerar denna helg till det och till att göra bara det jag vill göra. Det blir egentligen en riktig helg hemma och jag hoppas jag kan sitta ner några timmar och koncentrera mig på redigering, kodning, bloggandet osv. Nu, en liten överblick på veckan hittils och sen ska jag dyka in i organisering av kläder..jeei!

We wanted to get out a little on the evenings when the weather was good and ended up going to Regatta to grill some sausages, which was pretty cosy actually! That will be the perfect thing to do on a beautiful sunny winterday when there’s lots of snow (can’t believe I’m saying that because I love summer and heat haha).

//Vi vill alltid gå ut på kvällen om vädret är bra och en kväll gick vi till Regatta för att grilla korv, vilket faktiskt var ganska mysigt! Det är perfekt att göra en fin solig vinterdag när det är snö överallt (kan inte tro att jag som älskar sommar och värme säger det haha).

We have spent lots of time on our balcony since getting the new furniture here. It’s still not done, but after this weekend I can hopefully show it to you 😉 On Wednesday I invited Jenni over and it was so nice to sit here and talk for a few hours over this delicious veggie pizza we made ❤

//Vi har suttit den mesta tiden ute på balkongen efter att vi fått de nya balkongmöblerna hit. Det är fortfarande inte klart, men efter den här helgen kan jag förhoppningsvis visa det åt er 😉 På onsdag bjöd jag Jenni hit och det var så trevligt att sitta och prata i några timmar och äta den här super goda veggie pizzan vi gjorde ❤

The popcorn monster in me got fed on Thursday when we went to the cinema to watch Once Upon a Time in Hollywood.

//Popcorn monstret i mig blev matat på torsdag då vi gick på bio för att se Once Upon a Time in Hollywood.

Woke up rested after a good night’s sleep – we went to bed earlier last night than we do in the week. Feels good today though and now it’s time to get something done here. Laura is also coming here a little later and we will try and bake something good, even though most of our baking fails when we do it together so wish us luck! Have a great Saturaday ❤

//Vaknade utvilad efter en natts bra sömn – vi gick och sova tidigare igår än vad vi gör under veckan. Känns bra idag och nu är det dags att få något gjort här. Laura kommer hit lite senare och vi ska försöka baka något gott, även om det mesta av det vi bakar misslyckas så önska oss lycka till! Ha en fin lördag ❤

HANKO AGAIN

We made pitas with tzatziki, chicken, veggies and coriander.

Last night we sat down with another couple to plan our trip to Chile. It’s so overwhelming to look at options, plans, ideas, places and try and piece it all together to get the most out of the trip. We turned the evening into a nice dinner with Ale and Jonas ❤

How I have waited for this Friday though, and that is for two reasons. The first and best thing is that I’m now on my way to Hanko with two of my friends, Iina and Ela. It’s been so long since I’ve been in Hanko with them two together and six years ago me and Iina basically lived there. We were having the time of or lives and the summer of 2013 is referred to “The crazy summer”. This time we are both in completely different situations in life and have it under a bit better control compared to back then haha! The other reason is obviously that the work week is over… Now I’m going to pick up Ela and then Iina on the way. It’s going to be a great great weekend ❤

//Igår kväll satt vi oss ner med ett annat par för att planera vår resa till Chile. Det är så överväldigande att kolla upp alternativ, planer, ideér, ställen och försöka pussla ihop allr för att få sp mycket som möjligt ut av resan. Kvällen blev en riktigt trevlig middag tillsammans med Ale och Jonas ❤

Som jag väntat på denna fredag dock, och det är pga två saker. Den första och bästa grejen är ju att jag nu är påväg till Hangö med två vänner, Iina och Ela. Det är länge sedan jag varit i Hangö tillsammans med dem ich sex år sedan bodde jag och Iina så gott som hela sommaren. Vi levde livet och sommaren 2013 kallar vi “den galna sommaren”. Den här gången är vi båda i helt olika livssituationer och har det under lite bättre kontroll än då haha! Den andra orsaken är såklart att arbetsveckan är över…Nu ska jag plocka upp Ela och sen Iina på vägen. Det kommer bli en så bra elg ❤

JEANS AND WHITE TEES

carolina-tornqvist-jeans-and-white-tees

Hey ❤ We have just got home from our other home. I stayed a little longer at work and waited for Tom to get into the city. The plan was to go clean a little bit in our new apartment so we can start moving some things in on the weekend. I am beyond excited and love the new place so much. The weather hasn’t been amazing so after a while it started to get dark and we haven’t sorted out electricity for the place yet so that meant time to go home. I had booked a class at the gym but felt it’s already been a long day so I canceled that and came home instead.

//

Hej ❤ Vi har precis kommit hem från vårt andra hem. Jag stannade längre på jobbet och väntade på att Tom skulle komma in till stan. Planen var att åka till den nya lägenheten för att städa lite så vi kan börja flytta en del grejer på veckoslutet. Jag är överlycklig och älskar det nya stället så mycket. Vädret var inte det bästa idag så efter en stund började det bli mörkt och vi har inte fixat elektriciteten dit ännu så det betydde dags att åka hem. Jag hade bokat in mig på en timme på gymmet men kände att det redan varit en så lång dag att jag avbokade och kom hem istället.

//

Here I have some snaps from the weekend. // Här är några bilder från helgen.

carolina-tornqvist-jeans-and-white-tees
These morning views ❤
carolina-tornqvist-jeans-and-white-tees
carolina-tornqvist-jeans-and-white-tees
The cutest girl this weekend ❤
carolina-tornqvist-jeans-and-white-tees
She was here all the time trying to catch the balls and in the end we had no left 😀
carolina-tornqvist-jeans-and-white-tees

Saturday was such a beautiful spring day it almost felt like summer. We were sitting outside having some sparkling rosé in the sun in t-shirts! How crazy isn’t that?! I had totally forgot how much fun table tennis is. It must be at least 12 years since I last played. Now I’m going to bed because I decided to get my workout in before work tomorrow so early start. Goodnight ❤

//

Lördagen var en så fin vårdag att det nästa kändes som sommar. Vi satt ute och drack lite bubbel rosé i solen i t-skjorta! Hur galet är inte det?! Jag hade helt glömt hur roligt pingis är. Det måste vara minst 12 år sen jag spelade det på skriftskolelägret haha! Nu ska jag sova för jag bestämde att få träningen gjord innan jobbet imorgon så det blir en tidig start. God natt ❤

SPA GETAWAY

Good morning! I feel ready for a new week after our spa getaway this weekend. This week is again full of plans and it includes me FINALLY going to a gym – I got my gym membership last week and it feels so good. I haven’t had one for a year. Now I have both Tom and one of my best friends as workout buddies. I’m actually going today to try the gym out for the first time, exciting!! I have been up for about an hour now and not touched my social medias. Me and Tom realised once again how time consuming it is and that we don’t want to spend our time together on our phones. So we are limiting our social media use this week. We decided that instead of grabbing our phones first thing in the morning, we say good morning to each other. We don’t touch the phones for the first 15-30 minutes. Obviously we have our own things we want to do separately, but if we’re doing something togeter we’ll out the phones aside. We don’t need to scroll instagram or be constantly texting with someone else while having a conversation. We want to be more present and it isn’t always as easy as it is to type out. Especially not when we’re so used to our phones. Now I’m going to work and after it’s time for a good workout! Have an amazing start to this week and be present! ❤

//

God morgon! Jag känner mig redo för en ny vecka efter vårt spaveckoslut. Den här veckan är full av planer och till dem hör att ja ÄNTLIGEN ska gå till ett riktigt gym – jag blev medlem på ett gym förra veckan och det känns så bra! Jag har inte haft ett medlemskap på ett år. Nu har jag både Tom och en av mina bästa vänner att träna med. Jag ska faktist idag prova gymmet för första gången, spännande!! Jag har varit vaken i typ en timme nu och inte rört mina sociala medier. Jag och Tom insåg igen hur tidskonsumerande det är och vi vill inte spendera vår gemensamma tid på telefonen. Så vi begränsar användningen av sociala medier den här veckan. Vi bestämde att istället för att ta upp telefonen direkt vi vaknar, säger vi god morgon åt varandra. Telefonen rör vi inte på de första 15-30 minuterna. Såklart har vi våra egna grejer vi vill göra separat, men gör vi något tillsammans lägger vi telefonerna åt sidan. Vi behöver inte skrolla instagram eller konstant texta med någon annan om vi har en konversation. Vi vill försöka vara mer närbarande och det är inte alltid så lätt som det är att skriva ut. Speciellt inte då vi är så vana med våra telefoner. Nu ska jag gå på jobb och sedan träna! Ha en bra start på veckan och kom ihåg att vara närvarande! ❤

MY BIRTHDAY TRIP

Today is a very good day – we’re flying to Prague! I got this trip for my birthday and I’m so excited because Prague has been on my bucket list of European cities I want to visit. The whole plan of getting a good workout routine and feeling well hasn’t really been the easiest since I’ve had the flu for the past two weeks. So basically half of this month. I have however done suuuuper slow yoga because I knew I would start to feel physically so bad if I didn’t move at all during the past two weeks. Of course I have felt very irritated at myself but I have tried to not be so harsh because after all I’ve not been well. Taking care of myself and being mindful is anyway what I’ve done and that is what I set out to be my goal for this month even if I didn’t do it in the way I thought I would haha! Flu or no flu, I’m going to enjoy the weekend and some quality time together with my better half. Taking off now. Happy weekend xx

//

Idag är en väldigt bra dag – vi flyger till Prag! Jag fick den här resan till min födelsedag och det kommer bli så spännande eftersom Prag länge varit på min bucket listan av europeiska städer jag vil besöka. Min plan på bra träningsrutiner och på att må bra har inte varit den lättaste att uppfylla då jag varit förkyld de senaste två veckorna. Så halva månaden. Jag har ändå hållit på med lååångsam yoga för jag visste att jag börjar må fysiskt så dåligt om ja inte rör på mig på två hela veckor. Visst har jag kännt mig irriterad men jag har ändå försökt att inte vara så sträng, jag var ju trots allt sjuk! Att ta hand om mig själv och vara mindful är dock vad jag gjort och det är ju ändå det jag tänkte skulle vara målet i januari även om jag inte gjort det på de sättet jag planerat haha! Förkyld eller inte, så tänker jag njuta av veckoslutet och kvalitétstid tillsammans med den bättre halvan. Nu ska vi lyfta. Ha ett bra veckoslut ❤