BACK TO REALITY

The last sunset we watched – Pichilemu, Chile

Finally home after a long journey back to Finland! ❤ It felt good to come home, but weird at the same time – I even thought our floors and kitchen looked strange haha 😀 We were so tired when we got back so we did a quick shop at the closest minimarket, made dinner and pretty much went to bed by eight. It’s so quiet without our group we hung out with for a whole month and I already miss our evenings together having drinks, talking, playing cards… It felt even more crazy going to work and the whole day was as if it wasn’t a real day at work. I guess reality will hit in a few days. Now focus is on jet lag survival and then total photo spam here and on my Instagram 😉

//Äntligen hemma efter en lång resa till Finland! ❤ Det kändes bra att komma hem, men konstigt samtidigt – tyckte till och med att vårt golv och köket såg konstigt ut haha 😀 Vi var så trötta då vi kom hem så vi shoppade snabbt mat i den närmaste lilla butiken, lagade middag och typ lade oss klockan åtta. Det är så tyst utan vår grupp vi hängt med en hel månad och jag saknar redan våra kvällar tillsammans med drinkar, prat, kortspel… Det kändes ännu galnare att gå på jobb idag och hela dagen var som om det inte var en riktig jobbdag. Jag antar att verkligheten slår om några dagar. Nu är fokuset på att klara av jet lag och sen total fotospam här och på min Instagram 😉

24.12.2019

Now all Christmas celebrations are over (not that it really felt like Christmas but anyway) and we are soon starting to get ready for the wedding – what we came to Chile for. We tried our best to make the 24th feel like Christmas Eve by making dinner and listening to Christmas songs. We managed to get the starter quite close to the real thing!

//Nu är allt julfirande slut (inte för att det egentligen kändes som jul men ändå) och vi ska snart göra oss i orning för bröllopet – vi kom ju till Chile för det. Vi försökte vårt bästa med att få den 24de kännas så julafton som möjligt med middag och julsånger. Vi kom ganska nära the real thing med förrätten!

The evening felt more like a barbeque party on the balcony and suddenly the sun looked like this. Soon we realized there was a huge fire in Valparaiso that we could se so clearly from our balcony. We had just been walking around the city the day before. Now we have to get ready for the wedding, have a nice Friday night ❤

//Kvällen kändes mer som en grillfest på balkongen och plötsligt blev solen såhär. Ganska snabbt insåg vi att det var en stor brand i Valparaiso som vi såg så thdligt från vår balkong. Vi hade just varit och gått runt staden dagen innan. Nu ska vi fixa oss för bröllopet, ha en trevlig fredagskväll ❤

COSY

We had the cosiest time last weekend with friends at their cottage. It feels like you charge all batteries and really give yourself a rest when you get out of the city and to the nature for a weekend. So lucky to have amazing friends who invite us to go with them here ❤ Most days you don’t have time to just sit an talk with friends for hours, cook meals and sit down together, play card games over a few drinks and just the small things that make it feel so special. We were brave enough to have a dip in the sea after the sauna – oh my how cold it was! Totally worth it though and now I can say I’ve swam in Finland in October. Do you think we’ll be able to even dip our toes in in November?

//Vi hade det så mysigt förra helgen med vänner på deras stuga. Det känns som om man laddar alla batterier och verkligen ger sig själv den vilan som behövs då man åker ut ur stan och ut på landet för en helg. Så lyckligt lottade som har vänner som bjuder oss med dem ❤ De flesta dagarna har man inte tid att bara sitta och prata med vänner i timmar, laga middagar och sitta tillsammans, spela kortspel och dricka några drinks och det är de små grejerna som gör att det känns så speciellt. Vi var modiga nog att ta ett dopp i havet efter bastun – herregud vad kallt det var! Helt värt det dock och nu kan jag säga att jag simmat i Finland i oktober. Tror ni vi kommer att ens kunna doppa tårna i november?

WEEKEND THROUGH MY PHONE

Sunday night and we just ate tacos. I realised I haven’t posted anything for almost two weeks. It’s not because I don’t want to but it’s actually getting extremely hard to find the time for it all when I’m working full-time, want to have time to work out, cook dinner every night and just stay organised. The only night this week me and Tom went out with the camera was to see this sunset. But guess who forgot to charge the camera battery and had 1% left on my phone, so this was literally the only photo I got. On Satuday we went to see an ice-hockey game and I was so happy Tom finally got to go to a game in Finland. The atmosphere at the games is so good and just makes it feel really exciting. Today we also had something really fun planned – a gender reveal party! Our friends are having a baby and organised a small party where they found out the sex of the baby and…..it’s a girl!! ❤ So exciting for them.

Söndag kväll och vi har precis ätit tacos. Jag insåg att jag inte postat något på nästa två veckor. Inte för att jag inte vill men det blir verkligen svår att ha tid med allt då jag jobbar heltid, vill ha tid att träna, laga middag varje kväll och bara vara organiserad. Den enda kvällen jag och Tom gick ut med kameran den här veckan var för att se denna solnedgång. Men gissa vem som gömde ladda kamerabatteriet och hade 1% kvar på telefonen, så det här var den enda bilden jag fick. På lördag gick vi på en ishockey match och jag var so glad att Tom äntligen fick gå på en match i Finland. Atmosfären på matcherna är så bra och gör det så spännande. Idag hade vi även något roligt inplanerat – en “gender reveal party”! Våra vänner väntar barn och organiserade en liten fest där de fick reda på könet och…..det är en tjej!! ❤ Så spännande för dem.

ELECTRIC SCOOTERS

Edited in Lightroom
Edited in Lightroom

Today has been one of those days where it felt like I woke up, worked and just came back home only to go to bed. I didn’t go to work until 12pm, but I just couldn’t get my day started early like I usually do. Maybe it’s even better I haven’t done much since tomorrow we have lots to do when we get home because on Thursday we leave to a friend’s summerplace for the whole weekend. Tomorrow we need to pack and order all our groceries (yes, we want to save time and nerves because Thursday will be a nightmare in supermarkets before Midsummer weekend). Then there’s just other smaller things I want to do like clean the flat so it’s nice to come back on Sunday, work out and stuff like that. I quickly edited these photos in Lightroom and I love experimenting with photos. There are so many fun things you can do and here’s my before and after photos from ride down on electric scooters to watch the sunset last night.

Tonight I want to sleep well and fingers crossed I will have more energy tomorrow. Will be needed. Night ❤

//Idag har varit en av dom dagarna då det kändes som om jag vaknat, jobbat och kommit hem bara för att sova igen. Jag började jobbet först kl 12, men kunde bara inte få dagen igång tidigt som jag brukar. Kanske det t.o.m. är bättre att jag inte gjort mycket idag för imorgon har vi massor att göra när vi kommer hem för på torsdag åker vi till en kompis sommarställe för hela helgen. Imorgon måste vi packa och beställa all mat (ja, vi vill spara på tid och nerver för torsdag kommer vara en mardröm i alla matbutiker inför midsommarhelgen). Sen är det en massa små grejer som jag vill göra som städa lägenheten så den är trevlig att komma tillbaka till på söndag, träna och sånt. Jag redigerade snabbt dessa bilder i Lightroom och jag älskar att experimentera med bilder. Det finns så mycket roligt man kan göra och här är mina före och efter bilder från vår åktur på elsparcyklar ner till havet för att se solnedgången igår.

Idag vill jag sova bra och håller tummarna att jag har mer energi imorgon. Kommer behövas. Gonatt ❤

SUMMER SAUNA

It felt like summer watching the sunset here // Det kändes som sommar att stå här och se solnedgången

Hello ❤ It was totally wort skipping the gym last night and instead get a good night’s sleep to go to the gym today before work. I got to the gym before 7am and decided it’s time to get back to doing cardio. After about 15 minutes on the treadmill I realized running for the bus every morning doesn’t make you stay in shape 😀 so, more cardio for me from now on. We just started a five-week (not actually five weeks, but it’s five times) program at work that I joined, where a physiotherapist does mobility and strenght testing for us and we focus on the back. From our first session we got tips on how to strengthen the core for better posture and to support the back. It’s not rocket science, but when you get a written down plan with set moves and goals, it’s sometimes easier to stick to it. I love, love, love going to the gym and I’m so happy to have a membership again. Working out just makes me feel good and makes such a big difference to my days. When we move to the city I’ll always go in the mornings because then I have the rest of the day free to do whatever I want! I never bring the camera to the gym – maybe one day I’ll feel like that too, but for now, how beautiful aren’t these photos from the sunset last weekend!?

//

Hej ❤ Det var så värt att skippa gymmet igår kväll och istället sova bra för att gå till gymmet idag före jobbet. Jag var på gymmet innan 7 på morgonen och bestämde att det var dags att börja med konditionsträning igen. Efter ca 15 minuter på springmattan insåg jag att springa till bussen varje morgon inte uppehåller konditionen 😀 så, mer konditionsträning för mig från och med nu. Vi började just ett fem veckors (inte egentligen fem veckor, men fem gånger) program på jobbet jag gick med i, där en fysioterapeut gör olika rörlighets och styrke tester för oss och fokuset ligger på ryggen. Från vår första session fick vi tips på hur man kan förstärka sin core för bättre hållning och för att supporta ryggen. Det är inte atomfysik, men då du får en nerskriven plan med konkreta övningar och målsättningar kan det ibland vara lättare att hålla sig till planen. Jag älskar, älskar, älskar att gå till gymmet och jag är så glad att jag igen har ett medlemskap. Träning får mig helt enkelt att må så bra och gör verkligen en stor skillnad i mina dagar. När vi flyttar till stan ska jag alltid träna på morgonen för då har man resten av dagen ledig för vad man än vill göra! Jag tar aldrig kameran med till gymmet – kanske jag någon dag känner för det, men tills dess, hur fina är inte bilderna från solnedgången förra helgen!?

carolina-tornqvist-summer-sauna
Did you know these hats actually keep your head cool? // Visste du att dom här mössorna faktist håller huvudet svalt? 😀
It can’t get much more traditional Finnish than this. Summer cottage, friends, sauna, and dip in the sea. // Det kan inte bli mer traditionellt finländskt än detta. Sommarstuga, vänner, bastu och dopp i havet ❤

ORANGE SKY

The sunsets here are incredible, watching the sun set in the ocean is just magical. We walked along he beach to a point where we could see the sunset and just sat there. Even if it was a little cloudy it looked beautiful and hopefully we get to see a few more of these before going home. Maybe we’ll even take a nice drink with us 🙂 This would be the perfect sunset picnic spot – on a beach with the perfect little sea breeze but still warm enough! I think that will be the plan for the warm summer nights this year!

//

Solnedgångarna här är fantastiska, se solen gå ner över havet är helt enkelt magiskt. Vi gick längs med stranden till ett ställe där man kunde se solnegången och bara satt där. Även om det var molningt var det så vackert och jag hoppas vi hinner se flera av dessa innan vi åker hem. Kanske vi tar en drink med oss nästa gång 🙂 Här skulle vara det perfekta stället för en picnic i solnedgången – på en strand där det blåser lite men ändå tillräckligt varmt! Jag tror det blir planen för alla varma sommarkvällar i år!

SUNRISE OR SUNSET?

Hello! 6th day of this flu going on and finally starting to feel like I can do more than move from the bed to the sofa and the fridge. Also, my voice is back so that’s a good sign haha. What are your best tips for the flu? Tomorrow I can finally go to work and out to actually see people. Of course, I had a flu partner here feeling horrible with me. Today it has been raining, but luckily we could close the blinds and be comfy in our cosy, Christmas decorated flat. It has been a very beautiful autumn and hopefully the winter continues this way. Especially November, that always is rainy and dark had quite many sunny days and even a little bit of snow. One of the sunny mornings we went out on this walk and this time of the year it feels like the sun rises to set. There is in other words very little in-between time, which means it almost looks like golden hour all the time. Now it’s time for some netflix and xmas chill xx

//

Hejsan! Sjätte dagen av förkylningen och det känns äntligen som om  jag kan göra mer än bara röra mig från sängen, till soffan, till kylskåpet. Rösten har också hittat tillbaka och det är ett bra tecken haha. Vilka är era bäst tips för förklyning? Imorgon kan jag äntligen jobba och se andra mänskor. Såklart har jag haft en förkyld partner här, som mått dåligt tillsammans med mig. Idag har det dessutom regnat, vilket inte var speciellt uppiggande, men till all tur kan man dra för gardinerna och mysa bland alla juldekorationer. Hösten har ändå varit exeptionellt vacker och jag hoppas vintern fortsätter så. Speciellt november är ofta regnigt och mörkt och nu har det varit många soliga dagar och till och med lite snö. En av de soliga mornarna gick vi på denna promenad och den här tiden på året känns det som om solen stiger för att gå ner. Det finns med andra ord väldigt lite tid där emellan, vilket betyder “golden hour” nästan hela tiden. Nu är det dags för netflix och julmys. Puss.