RED

Hello ❤ Today has been such a beautiful day and we decided to get out in the sun before Tom had to go to work. We walked around Töölö and found this wall completely covered in a red plant. Sadly just at the end of our walk we walked into the most horrible scene where a person was being resuscitated. That’s not an image easy to erase and we didn’t stay linger to watch because there was a lot of people helping. So I walked back home just thinking about how the small things we make out to be problems, really don’t matter.

Hej ❤ Idag har det varit en så fin dag så vi bestämde oss för att gå ut i solen innan Tom skulle på jobb. Vi gick runt Tölö och hittade den här väggen helt täckt av någon röd växt. Ledsamt nog slutade vår promenad i att vi gick rakt in i en hemsk situation där en person blev återupplivad. Det är inte den enklaste minnesbilden att radera. Jag gick sedan hem och tänkte bara på hur de små sakerna vi gör till problem verkligen inte är det.

I have been home for a few hours trying to import and edit photos but my laptop and phone having no space left making everything so slow. Next week I’ll take time to backup photos, update everything and free up some space. Now I just want to make dinner and watch A star is born – yes I’m super late, but it’s finally on Netflix haha. Have a cosy Sunday night ❤

Jag har varit hemma några timmar nu och försökt importera och redigera bilder men min dator och telefon har typ inget utrymmer mer vilket gör att allt är så långsamt. Nästa vecka ska jag ta tag i att säkerhetskopier bilder, uppdatera allt och göra utrymme igen. Nu ska jag fixa middag och sen titta på A star is born – ja jag är super sen, men den finns äntligen på Netflix haha. Ha en mysig söndag kväll ❤

SECRET SMOOTHIE INGREDIENT

Good morning! Today we started our day with a walk and a coffee mission. I love my morning coffee and I prefer to have the coffee with my brekfast, not separately. So, we wrapped up, because it is -4 degrees  Celcius today, and went for a little morning walk to get coffee. A win win in a way – we got the coffee and have now been outside too. With the coffee and noses red from the crispy cold, we came back and had a very Finnish breakfast I’d say. Coffee, smoothie and Karelian pies with egg+butter – d e l i c i o u s.

//

God morgon! Idag började vi dagen med en promenad och en kaffe mission. Jag älskar morgonkaffe och jag föredrar att dricka kaffet med frukosten, inte skilt. Så vi drog på oss varma kläder, eftersom det är -4 grader Celcius idag, och gick på en liten morgon promenad för att köpa kaffe. Det blev två flugor i en smäll – vi fick kaffe och nu har vi varit ute också. Med kaffet och näsorna röda av den krispiga kylan, kom vi tillbaka och hade en väldigt finsk frukost skulle jag säga. Kaffe, smoothie och karelska piråger med äggsmör. 

Green smoothie: Banana, kale, spinach, mango & CUCUMBER !
Grön smoothie: Banan, grönkål, spenat, mango & GURKA !

Try cucumber in your smoothie – it will make any green smoothie taste so fresh! Have an amazing Sunday ♥

//

Prova grurka i er smoothie – det kommer göra vilken gröna smoothie som helst så mycket fräschare! Ha en fin söndag ♥