A WEEK IN PUCON

We have been roadtripping the past few days and my plan was to write posta as we drive, currently trying to also, but realizing it just makes me carsick on these windy roads haha 😀 We had an amazing week in Pucon with our whole Finnish group + Tom and the newlyweds ❤ and even managed to squeeze in a few activities even if we could just have stayed by the pool.

//Vi har roadtrippat de senaste dagarna och min plan var att skriva i bilen, försöker just nu också, men inser att jag bara blir åksjuk på dehär kurviga vägarna haha 😀 Vi hade en fantastisk vecka i Pucon med vårt Finska gäng + Tom och det nygifta paret ❤ och lyckades klämma in några aktiviteter fast man helst hade slöat vid poolen.

We visited the hot springs of Los Pozones and the waterfalls of Ojos del Caburgua, some climbed the Volcano Villarica and on our last day we went golfing. The night before the hot springs I cut myself on the leg, which meant no swimming for me in any hot springs or at all for that matter to avoid the risk of infection. So I sat on the side with one leg in haha 😀

//Vi besökte varma källorna i Los Pozones och vattenfallen i Ojos del Caburgua, vissa besteg vulkanen Villarica och sista dagen golfade vi. Kvällen innan de varma källorna skar jag mig på benet, vilket betydde inget simmande för mig i källorna eller överhuvudtaget för den delen för att minimera infektionsrisken. Så jag satt på sidan med ena benet i haha 😀

SOUTH AMERICA

Hello Friday and hello Santiago de Chile ❤ I can’t believe we are actually here after months and months of waiting. Yesterday when I left work it felt weird to think that next time I go back will be in 2020 – I will make the absolute most of this time! Of our 13h flight I slept most of the time and only had time to watch one film, the new Lion King. I had forgot how sad it is, but loved to watch it </3 I woke up a few times and always checked the map – I have never been to South America before so this route felt exciting and surreal at the same time.

//Hej fredag och hej Santiago de Chile ❤ Jag kan inte tro att vi efter månaders väntan verkligen är här. Igår när jag gick från jobbet kändes det konstigt att tänka att nästa gång jag går dit är i 2020 – jag ska verkligen ta allt ut av vår tid här! Av vårt 13h flyg sov jag nästan hela tiden och hann se bara en film, nya lejon kungen. Jag hade glömt hur sorlig den är men älskade att se den </3 Jag vaknade några gånger under flygresan och kollade kartan varje gång – jag har aldrig varit i sydamerika så rutten kändes så spännande och samtidigt så overklig.

What 90% of our flight looked like
Never been right here before!
Chilean bbq

After 22+ hours of traveling we headed straight to our friends apartment for a lunch bbq and now we have just got to our airbnb and chilled by the pool a bit before dinner. Now we are having beers on our rooftop that I’ll show you tomorrow. I’m looking forward to these next FOUR weeks!

//Efter 22+ timmars resande åkte vi direkt till vår kompis här för en lunch bbq och nu har vi precis kommit till vår airbnb och hängt vid poolen innan middag. Nu dricker vi öl på vår rooftop som jag ska visa imorgon. Jag ser fram emot de kommande FYRA veckorna!

VAMOS A CHILE

Can’t wait to see some palm trees again.
Part of our Chile crew ❤

Do you remember a few weeks ago when I said there might be something exciting to tell? Well, now everything is sorted out with work and we can finally start hyping about it – a trip to CHILE for almost a month next winter. It’s not going to be any trip because we are going with a group of friends to a wedding and after that to do some travelling together. Our friends, Jekku and Dani, who are getting married actually met in Australia, just like me and Tom. The funny thing is that all of us four actually lived in the same share house in Sydney for a few weeks with a few nights in the same small bedroom as well haha 🙂 At the time I bet none of us thought me and Tom would end up living together in Finland or them living together and getting married in Chile. Also, as Swedish speaking Finns it of course turned out that me and Jekku had mutual best friends in Finland, which is super fun now! Looking forward to this trip even if it still is 6 months away.

//Minns ni några veckor sedan då jag sa att det kanske kommer finnas något spännande att berätta snart? Nu när allt är ordnat med jobb kan vi äntligen börja hypa om det – en nästan en månads resa till CHILE nästa vinter. Det kommer inte bli vilken resa som helst för vi ska med en liten grupp vänne till ett bröllop och efter det resa runt tillsammans. Våra vänner, Jekku och Dani, som ska gifta sig träffades faktist i Australien, lika som jag och Tom. Det roliga är att alla vi fyra bodde i samma hus i Sydney några veckor med ett par nätter t.o.m i samma lilla sovrum haha 🙂 Då trodde nog knappast någon av oss att det skulle sluta med att jag och Tom kommer bo tillsammans i Finland eller att de skulle bo tillsammas och gifta sig i Chile. Som finlandssvenskar var det ju klart att det visade sig att jag och Jekku hade gemensamma bästa vänner i Finland, vilket är så roligt nu! Ser fram emot den här resan även om det fortfarnde är 6 månader tills det.