RED

Hello ❤ Today has been such a beautiful day and we decided to get out in the sun before Tom had to go to work. We walked around Töölö and found this wall completely covered in a red plant. Sadly just at the end of our walk we walked into the most horrible scene where a person was being resuscitated. That’s not an image easy to erase and we didn’t stay linger to watch because there was a lot of people helping. So I walked back home just thinking about how the small things we make out to be problems, really don’t matter.

Hej ❤ Idag har det varit en så fin dag så vi bestämde oss för att gå ut i solen innan Tom skulle på jobb. Vi gick runt Tölö och hittade den här väggen helt täckt av någon röd växt. Ledsamt nog slutade vår promenad i att vi gick rakt in i en hemsk situation där en person blev återupplivad. Det är inte den enklaste minnesbilden att radera. Jag gick sedan hem och tänkte bara på hur de små sakerna vi gör till problem verkligen inte är det.

I have been home for a few hours trying to import and edit photos but my laptop and phone having no space left making everything so slow. Next week I’ll take time to backup photos, update everything and free up some space. Now I just want to make dinner and watch A star is born – yes I’m super late, but it’s finally on Netflix haha. Have a cosy Sunday night ❤

Jag har varit hemma några timmar nu och försökt importera och redigera bilder men min dator och telefon har typ inget utrymmer mer vilket gör att allt är så långsamt. Nästa vecka ska jag ta tag i att säkerhetskopier bilder, uppdatera allt och göra utrymme igen. Nu ska jag fixa middag och sen titta på A star is born – ja jag är super sen, men den finns äntligen på Netflix haha. Ha en mysig söndag kväll ❤

GALLERY

I have tried to choose which photos from the Midsummer to put on here and it was so hard to pick the best ones. So I tried to collect the ones that show a little bit of what we did and what a Finnish Midsummer is all about. Hope you like them ❤

// Jag har försökt välja vilka bilder från midsommaren jag ska lägga ut här och det var så svårt att välja de bästa. Så jag försökte samla ihop dom som visar lite vad vi gjorde och vad den finska midsommaren handlar om. Hoppas ni gillar dem<3

We chilled here by the sauna building lots. On Friday our friends who were visiting from Chile organized a Chilean barbeque. The meat is actually supposed to be grilled on an open fire, but because open fires were forbidden in the whole country because everywhere is dry – over the barbeque had to do. We ate for several hours.

//Vi chillade nere här vid bastubyggnaden massor. På fredagen gjorde våra kompisar som är på besök från Chile en chileansk barbeque. Köttet skulle egentligen grillas på öppen eld, men eftersom det var förbjudet i hela landet att ha öppen eld fick grillen duga. Vi åt i flera timmar.

Most of the photos seem to be blue – but it was literally blue sky pretty much the whole Midsummer. We played garden games, fished, hanged out in the hammock and chilled by the water. I also made us a rhubarb pie for dessert.

//De flesta bilderna verkar vara blåa – men det var verkligen blå himmel nästan hela midsommaren. Vi spelade spel, fiskade, hängde i hängmattan och chillade vid vattnet. Jag lagade en rabarberpaj till efterrätt.

We swam a lot and the water was surprisingly warm for being June in Finland. So refreshing and fun.

//Vi simmade massor och vattnet var förvånansvärt varmt för att vara juni i Finland.

Then there was these magical sunsets. This evening when it was the prettiest, we sat down here having dinner at midnight, haha.

//Sedan var det magiska solnedgångar. Den här kvällen som var den finaste, satt vi här nere och åt middag vid midnatt, haha.

And these sunrises – just wow. We finished off the Midsummer with this sunrise and then went to bed ❤ An amazing weekend with friends that we definitely won’t forget!

//Och dessa soluppgångar – alltså wow. Vi slutade midsommaren med den här soluppgången och sedan gick vi och sova ❤ En fantastisk helg med vänner som vi garanterat inte kommer glömma!