MONDAY HAPPINESS

Friday outfit:
jacket Only
fake leather pants Zara
shoes H&M
bag Coach

Hey there ❤ hope your week started great. I woke up super tired, but I still got up at 6.20am, made coffee, went to work and had my gym date with Ale! That’s my best tip for everyone there who procrastinates going to the gym and then end up not going – make plans to work out with a friend and you won’t cancel as easily. I mean today both me and Ale said to each other when we were walking to the gym that if it wasn’t for the other one, we both would have been on our way home to the sofa. Instead we stuck to our plan, ran for 30 minutes on the treadmill and then did some muscle workouts. After the gym, I actually had the energy to make a huge lentil curry for the week and even tried out an easy banana bread recipe. I haven’t tried it yet, but if it’s good I might share the recipe :-p

//Hej där ❤ hoppas er vecka startat bra. Jag vaknade super trött, men jag steg ändå upp kl. 6.20, gjorde kaffe, gick till jobbet och hade min gymdejt med Ale! Det är mitt bästa tips för alla som bara skjuter upp gymmet och sedan till slut inte bara går dit – planera att träna med en kompis och du kommer inte säga nej lika lätt. Idag sade både jag och Ale till varandra då vi gick till gymmet att om inte det var för den andra, skulle vi båda ha varit påväg hem till soffan. Istället höll vi oss till planen, sprang 30 minuter på löpbandet och gjorde sen några muskelövningar. Efter gymmet hade jag till och med energi till att laga en stor linscurry för veckan och provade mig även på ett lätt bananbröds recept. Jag har inte smakat på det ännu, men om det är gott kanske jag delar med mig av receptet :-p

Coffee at Fazer Café

The weekend that has just been was so good and I feel extremely lucky after having had three amazing days. On Friday we had dinner with out whole team from work and it became a little party. I tried to stay away from too many drinks and shots since I had a yoga date booked in with a friend for Saturday morning. We “only” stayed until 2am, which was quite nice and then it wasn’t completely impossible to get up and go to yoga the next morning. After yoga I came home and chilled with my friend Jenni for a few hours before me and Tom went to my parents’ for the rest of the evening. There we went in the sauna, ate super good food, showed them pictures from our trip and then stayed over night. After a late breakfast me and mum had a little bit of a spontanious day out on town and after that I just cleaned the whole flat. Now I think I might join Tom on a dry rest of January.

//Helgen som varit var så bra och jag känner otroligt lycklig efter att ha haft tre toppen dagar. Fredag var det middag med hela vårt jobbteam och det blev ju lite fest. Försökte hålla mig borta från för många drinkar och shottar eftersom jag hade en yogadejt inplanerad för lördag morgon. Vi stannade “bara” till kl. 2, vilket var ganska skönt och då var det inte helt omöjligt att stiga upp för att gå på yoga följande morgon. Efter yogan kom jag hem och hängde med min kompis Jenni några timmar innan vi åkte med Tom till mina föräldrar för resten av kvällen. Där badade vi bastu, åt super gott, visade bilder från vår resa och blev där övernatt. Efter en sen frukost på söndag blev det en lite spontan dag på stan med mamma och efter det bara totalstädande av lägenheten. Nu tror jag att jag joinar Tom på en vit resten av januari..

2020 GOALS, PLANS, DREAMS

Finally a night of 6-7 hours of sleep and I feel like I’m slowly getting back to normal sleeping times. Since getting home we decided to dive straight into talking through our thoughts for the new year. This new year it really felt like 2020 is a fresh start. Both me and Tom just wanted to eat good food, I’m trying a vegan January, work out a few times a week bla bla bla and just stay organized from start. I wrote this goals, plans, dreams note when we were in Chile for 2020 and want to post this to be able to look back later. Also I’m feeling so motivated by this new year and it feels like anything is possible haha. A lovely feeling though ❤

//Äntligen en natt med 6-7 timmar sömn och jag känner att jag kommer sakta tillbaka till normala sömntider. Sen vi kom hem bestämde vi att dyka direkt in på att tala igenom våra tankar för det nya året. Det här nya året känns det som om 2020 verkligen är en ny start. Både jag och Tom ville genast bara äta bra mat, jag försöker på en vegansk januarimånad, träna några gånger i veckan bla bla bla och bara vara organiserade från start. Jag skrev den här mål, planer, drömmar minneslappen när vi var i Chile för 2020 och vill posta den så jag kan kolla tillbaka på den senare. Jag känner mig så otroligt motiverad för det här nya året och det känns som allt är möjligt haha. Härlig känsla dock ❤

Both of us wrote down something that motivates us.

Besides my own list, me and Tom thought of some things together and we wrote them on a piece of paper and put up on the wall. They are not resolutions, but more what we want to focus on and get into our lives when it comes to food, us, health, lifestyle and the future. So far it is going extremely well (I know we’re only a week, I count as 2020 started when we came back to Finland, into the new year but whatever :D) Did you make any resolutions, plans, set some goals, wrote down some dreams for the new decade? ❤

//Utöver min egna lista, har jag och Tom tänkt på vissa saker tillsammans och vi har skrivit dem på ett papper och satt upp det på väggen. De är inga nyårslöften, men mer typ vad vi vill fokusera på och få in i våra liv då det kommer till mat, oss, hälsa, livsstil och framtiden. Hittills går det extremt bra (jag vet att vi bara är en vecka, jag räknar att 2020 började då vi kom tillbaka till Finland, in i det nya året men hursomhelst :D) Gjorde ni några löften, planer, satte mål, skrev ner drömmar för det nya årtiondet? ❤

30 DAY CHALLENGE

Hello ❤ It’s evening and super dark out already. I’ve had really great Monday with work, then went to a 45 minute spinning class and after that just been making food and relaxing at home. I’ll start on my new book today, it’s called Hangry and I can’t wait to read it!

//Hej ❤ Det är kväll och super mörkt ute redan. Jag har verkligen haft en bra måndag med jobb, sedan ett 45 minuters spinningpass och efter det har jag bara lagat mat och tagit det lugnt hemma. Jag ska börja på min nya bok idag, den heter Hangry och jag ser fram emot att läsa den!

Totally done after the class today – feels really good always after though.
Cauliflower rice, kale, tomatoes, pine nuts, pulled oats, lemon etc.

I think it’s officially autumn now based on the amounts of rain lately, not too excited about that but in a weird way it’s cosier being at work when it’s raining haha. Or maybe I’m just happy I’m not missing out on good weather while sitting inside all day. Well, enough about that, the weather is something I can’t affect, which is what I wanted to talk about today. On Saturday we had our team day with work and had a motivational speak as guest. For three hours we did short practices, reflected over our own lives, where we are and where we want to be, listened to great tips and tricks and left feeling excited and reminded about the fact that we can’t affect everything so why go worry about something that isn’t in your hands.

//Jag tror det är officiellt höst nu på basen av mängden reng på sistone, inte alltför taggad över det men på något underligt sätt är det mysigare att jobba där det regnar haha. Eller kanske är jag bara glad att jag inte går miste om bra väder då jag sitter inne hela dagen. Nå, tillräckligt om det, vädret är inte något jag kan påverka, vilket är vad jag vill ta upp idag. På lördag hade vi vår team dag med jobbet och vi hade en motivationstalare som gäst. I tre timmar satt vi och gjorde korta övningar, reflekterade över våra liv, var vi är nu och vart vi vill, hörde några bra tips och tricks och lämnade med bra känsla och påminda av att vi inte kan påverka allt så varför gå omkring och oroa sig över något som inte är i dina händer.

Make the best of what you have and can affect. He also had a really good point commenting how much time and energy you can spend on a pointless thought. A thought is just something that passes and if you give it attention, it will spark a feeling and at that point it’s hard to not let it lead to any actions based on that feeling. So his tip was to give the thought you don’t need as much time as you give a dream. You remember it, but it’s something imaginary. Just like any thought and it should be easy to drop. Sounds pretty easy? It is harder than that, but this is one thing I took with me from the presentation. Now the next thing for me is to take on the 30-day challenge he gave us for “a better you”. Let me know if you’re with me on this challenge! 😉

  • a 30 minute walk every single morning
  • before bed write down: 5 things you succeeded with, 5 things you are thankful for and 5 things you need help with

//Gör det bästa du kan med det du har och kan påverka. Han hade också en riktigt bra point då han kommenterade hur mycket tid och energi man kan spendera på en onödig tanke. En tanke är bara något som kommer och går och ger man den uppmärksamhet, kommer den bilda en känsla. Så hans tips var att ge de tankar du inte har någon nytta av lika mycket tid som du ger på drömmar. Du minns den, men den är inte påriktigt. Så som vilken som helst tanke och det borde ju vara lätt att bara släppa. Låter enkelt? Det är svårare än så, men det är en grej jag tog med mig från presentationen. Nu är det nästa jag gör en 30 dagar lång utmaning han gav os för ett “bättre jag”. Säg om ni är med mig på denna utmaning! 😉

  • en 30 minuters promenad varje morgon
  • innan du går i säng skriv ner: 5 saker du har lyckats med idag, 5 saker du är tacksam för och 5 saker du behöver hjälp med

TACOS & TALK

Good morning! Hope you all had a good week ❤ Last night made tortillas and just sat and talked about motivation and the feeling of success. We talk a lot about these things and are always looking to get better at understanding ourselves and what makes us feel good and what doesn’t. For us it is important that we are doing things we enjoy and trying to become better at what we are doing. This is anything from that little voice in your head trying to convince you not to take the bin out today to being mindful when you are having a conversation with another person. Now we have however just got up, it’s 8am on Saturday and we’re about to make breakfast before we head off to….HANKO! It’s a little birthday getaway for Tom. We are going to Regatta Spa with two friends and this was supposed to be a surprise – I only told him what to pack. Then I got really excited and couldn’t keep it a surprise anymore so I had to tell him haha 😀 I have honestly never even been to a spa properly before I think and I am really looking forward to just hang out and relax. Enjoy this (gray :D) Saturday and hopefully it gets sunnier soon! xx

//

God morgon! Hoppas ni alla haft en bra vecka ❤ Igår kväll lagade vi tortillas och satt och pratade om motivation och känslan av att ha lyckats. Vi pratar mycket om sådana saker och försöker helatiden bli bättre på att förstå oss själva och vad som får oss att må bra och vad som inte gör det. För oss är det viktigt att vi gör saker vi tycker om och försöker bli bättre på det vi gör. Det här kan vara allt från den där lilla rösten som säger att du inte ska ta ut soporna idag till att vara mindful när du har en diskussion med en annan person. Nu har vi hur som helst precis stigit upp, klockat är 8 lördagmorgon och vi ska laga morgonmål innan vi åker till….HANGÖ! Det är en liten födelsedags getaway tåt Tom. Vi ska till Regatta Spa med två vänner och det skulle vara en överraskning – jag berättade bara vad han ska packa. Sen blev jag så ivrig att jag inte kunde inte hålla det som en överraskning längre så jag måste berätta för honom haha 😀 Jag har ärligt sagt aldrig varit på ett ordentligt spa tidigare tror jag och jag ser verkligen framemot att bara chilla och ta det lugnt. Njut av denna (gråa :D) lördag och hoppas det blir sol snart! xx

LIFESTYLE CHANGES FOR 2019

Hello, hope you have had a lovely Monday! Today, I came home from work and could barely keep my eyes open. So I snuggled up on the sofa, suffered a little from stomach cramps and ate way too much gingerbread. Then made the descision to start making small lifestyle changes for even more energy and just feeling good. Also, my new robe is my favoruite outfit when I’m just chilling at home – so comfy and warm.

I feel like the winter so far has been plans all the time and I haven’t had much time for cooking or working out. I notice I feel different and that’s why I’m now going to focus on eating well and working out more. I would never cancel on a friend to work out so one of my new year’s resolutions will be to learn to not cancel on myself to see a friend or do something “more fun”. I guess it’s just about better time management.

We have decided to get back to taking better care of ourselves and make that healthy lifestyle a habit. What we struggle most with I think, is being consistent and creative enough with the food – I find it easy to do one good food shop and when the food runs out, instead of planning & prepping just buying as you go. That then results in the meals not being great and the snacking throughout the day starts. So, we will make 12 resoltions, one for each month of 2019. We’ll make one change every month, making it a habit before taking on the next challenge. Now it’s time for bed so I’m not too tired tomorrow. Goodnight ❤

//

Hejsan, hoppas ni haft en härlig måndag! Idag kom jag hem och kände mig super trött. Så jag kröp upp i soffan, led lite av magkramper och åt en massa pepparkakor som inte hjälpte saken. Sen gjorde vi beslutet om att göra några små ändringar för att ha mer energi och för att helt enkelt må bättre. Så är ju min morgonrock min favoritoutfit när jag bara chillar hemma – så bekväm och varm.

Det känns att denna vinter har varit full av planer hela tiden och att jag inte haft tid att laga mat eller träna. Jag märker det på hur jag mår och därför vill jag nu igen fokusera på att äta bra och träna mer. Jag skulle ju aldrig plötsligt bestämma mig för att ändra mina planer så jag kan träna istället för att träffa vänner. Ett nyårslöfte kommer vara att inte heller skippa träningen för att istället gå träffa vänner eller göra något “roligare”. Det gäller väl mest om att planera bättre.

Vi har bestämt att igen börja ta bättre hand om oss själva och göra en hälsosam livsstil en vana. Jag tror vi har svårast med konsistens och kreativitet då det kommer till mat – det är så lätt att fylla kylskåpet med en massa bra mat och sedan när maten börjar ta slut, fyller man på efterhand istället för att skaffa mat för följande vecka. Jag har märkt att måltiderna helt enkelt inte blir lika bra och man börjar äta mer snacks mellan varven. Vi tänker göra 12 nyårslöften för 2019, ett för varje månad. Vi ska ta en förändring varje månad och göra det en vana innan vi tar oss an det följande. Nu ska jag sova så man inte är allt för trött imorgon. Godnatt ❤