THREE FAV PODCASTS

Halfway through the second week of this year and I am feeling great. Even if I might still be a little sleep deprived, the energy levels are on top and last night we were talking before falling asleep how it’s hard to wind down when we are feeling so excited about life at the moment. Time to bring in the mindfulness and meditation practices haha! I feel like what I consume is how I feel and now I have been eating plant based, worked out a few times and listened to podcasts that just puts me in a good mood or are moodboosters. My three favorites at the moment (and since many months back) are Two of a kind, Träning med mening and The model health show. They are the perfect balance for me – the first one is a happy lifestyle podcast, the second one a motivational and encouraging podcast and the last one a very informative podcast full of scientific facts on health. Highly recommend them all!

//Halvvägs genom den andra veckan av det här året och jag mår så bra. Även om jag kanske ännu har lite sömnbrist är energinivån på top och igår kväll pratade vi innan vi somnade om hur svårt det är att varva ner för vi känner så peppade på livet just nu. Dags att dra in mindfulness och meditationsövningarna tror jag haha! Jag känner att jag mår som jag konsumerar och nu har jag ätit veganskt, tränat några gånger och lyssnat på poddar som får mig att bli på bra humör eller boostar humöret. Mina tre favoriter just nu (och många månader tillbaka) är Two of a kind, Träning med mening och The model health show. Det blir en perfekt balans för mig – den första är en glad livsstilspodd, den andra en motiverande och uppmuntrande podd och den sista en väldigt informativ podd med en massa vetenskaplig fakta om hälsa. Rekommenderar varmt dem alla!

Today Ale and I went for a run on the treadmills at the gym (outdoors isn’t very tempting right now) and she started to practice for the half marathon. Now I’m very close to saying yes and signing up too after she encouraged me to go with her and try it out. Scary, but could be super fun to try. Let’s see if I can get started with running a little bit more. Other than that today has been pretty chill and I think the weekend will be very cosy. Right now everything feels just right and I’m so greatful to be able to feel this way ❤

//Idag gick jag och Ale och sprang på löpbandet på gymmet (utomhus är inte speciellt lockande just nu) och hon började öva för halvmaratonet. Nu är jag väldigt nära på att säga ja till att också anmäla mig efter att hon tjatade om att jag skulle fara med henne och prova. Skrämmande, men skulle kunna vara super roligt att testa. Vi får se om jag kommer igång med att springa lite mer. Annars har idag varit väldigt chill och jag tror helgen kommer bli jätte mysig. Just nu känns allt så rätt och jag är så tacksam över att kunna känna såhär! ❤

MOTIVATION TUESDAY

I have decided to from now on take responsibility of making every week a good week and not think about the things I can’t affect or do anything about right now. I will not keep thinking about the things I should do and instead concentrate on the present moment. For me the best way to do this is writing down the things on my mind so I don’t have to have them on my mind all the time and at the same time make sure I won’t forget them. It’s so easy to glance at the list at see if there is anything important that needs to be done. I haven’t written lists or used my calender all summer, but now I’m starting again. Who else feels like autumn is more the time for new starts than New Years? It feels like after been in a summer state of mind for a few months, now it’s the perfect time to organize life. Last month I really got back in to training again and have worked out at least three times a week in August. It has felt so good and I’m scheduling in workouts with Ale a few times a week. Going with a friend is a perfect way to make sure you don’t skip. Yesterday we had a really good arms session and today I went on a 7,5 km run. Today was such a productive day anyway, I ran a few errands while on my run – took the bottles to recycling, sent off a package and picked one up on my way back. After that I cleaned at home and now it looks acceptable to have the girls over tomorrow. This weekend my dad is probably coming here to help out with some lamps and it’s finally going to be perfect here! Then it’s only the bedroom left and the whole place is done. I even had time for a hair mask and chill time on the sofa tonight. Now I’ve just finished my restorate drink and it’s bed time. Make sure you take it in your own hands to make your days and weeks amazing, take time for yourself and do the things you enjoy doing! ❤ XOXO

Jag har bestämt att från och med nu ska jag ta ansvar över att göra varje vecka en bra vecka och inte tänkte på de grejer jag inte kan påverka eller göra något åt just nu. Jag ska inte tänka på de saker jag borde göra och istället koncentrera mig på just nu. För mig är det bästa sättet att göra det att skriva ner det jag tänker på så behöver jag inte gå omkring och tänka på dem och samtidigt försäkra mig om att jag inte glömmer dem. Det är så lätt att kolla på listan för att se om det är något viktigt som måste göras. Jag har inte skrivit listor eller använt min kalender under sommaren, men nu ska jag börja igen. Känner någon annan att hösten är mer än ny start än nyåret? Det känns som att efter man var i ett sommar state of mind några manager är det nu det perfekt tillfället att organisera livet. Förra månaden kom jag faktiskt in i tränandet igen och har tränat minst tre dagar i veckan i augusti. Det har känts så bra och jag har bokat in träningspass med Ale några gånger i veckan. Att gå med en kompis är ett perfekt sätt att se till att man inte skippar. Igår hade vi eat riktigt bra armpass och idag gick jag på en 7,5 km löptur. Idag var en så produktiv dag, jag skötte några ärenden under min löptur – returnerade tomflaskor, skickade ett paket och hämtade ett på vägen tillbaka. Efter det städade jag hemma och nu ser det acceptabelt ut att bjuda tjejerna över imorgon. I helgen kommer min pappa antagligen hit och hjälper med några lampor och det ska äntligen bli perfekt här! Sen är det bara sovrummet kvar och hela lägenheten är klar. Jag hade till och med tid för en hårmask och chill på soffan ikväll. Nu har jag precis druckit min restorate och det är sovdags. Kom ihåg att ta det i dina egna händer att göra dagarna och veckorna dem bästa, ta tid för dig själv och gör det du njuter av att göra! ❤ XOXO

Post run, hairmask done and just ready for a chill evening.
Picked up my Fitline package today – this will last me until the end of this year.

SPA GETAWAY

Good morning! I feel ready for a new week after our spa getaway this weekend. This week is again full of plans and it includes me FINALLY going to a gym – I got my gym membership last week and it feels so good. I haven’t had one for a year. Now I have both Tom and one of my best friends as workout buddies. I’m actually going today to try the gym out for the first time, exciting!! I have been up for about an hour now and not touched my social medias. Me and Tom realised once again how time consuming it is and that we don’t want to spend our time together on our phones. So we are limiting our social media use this week. We decided that instead of grabbing our phones first thing in the morning, we say good morning to each other. We don’t touch the phones for the first 15-30 minutes. Obviously we have our own things we want to do separately, but if we’re doing something togeter we’ll out the phones aside. We don’t need to scroll instagram or be constantly texting with someone else while having a conversation. We want to be more present and it isn’t always as easy as it is to type out. Especially not when we’re so used to our phones. Now I’m going to work and after it’s time for a good workout! Have an amazing start to this week and be present! ❤

//

God morgon! Jag känner mig redo för en ny vecka efter vårt spaveckoslut. Den här veckan är full av planer och till dem hör att ja ÄNTLIGEN ska gå till ett riktigt gym – jag blev medlem på ett gym förra veckan och det känns så bra! Jag har inte haft ett medlemskap på ett år. Nu har jag både Tom och en av mina bästa vänner att träna med. Jag ska faktist idag prova gymmet för första gången, spännande!! Jag har varit vaken i typ en timme nu och inte rört mina sociala medier. Jag och Tom insåg igen hur tidskonsumerande det är och vi vill inte spendera vår gemensamma tid på telefonen. Så vi begränsar användningen av sociala medier den här veckan. Vi bestämde att istället för att ta upp telefonen direkt vi vaknar, säger vi god morgon åt varandra. Telefonen rör vi inte på de första 15-30 minuterna. Såklart har vi våra egna grejer vi vill göra separat, men gör vi något tillsammans lägger vi telefonerna åt sidan. Vi behöver inte skrolla instagram eller konstant texta med någon annan om vi har en konversation. Vi vill försöka vara mer närbarande och det är inte alltid så lätt som det är att skriva ut. Speciellt inte då vi är så vana med våra telefoner. Nu ska jag gå på jobb och sedan träna! Ha en bra start på veckan och kom ihåg att vara närvarande! ❤

MAKING FRIENDS ON INSTAGRAM

Morning! Friday dinner turned into a big night out and it was one of those spontanious nights where we randomly met so many people we knew and just danced all night. It was a fun night but now I don’t want a big night out like that for a while again. Usually I’m pretty ok the next day but this time I was so tired the whole Saturday. I did anyway get something fun done – I met up with a new friend! She approached me on instagram about something health related and we started talking first on DM’s, then Whatsapp and after that we decided to meet in person. I never thought of Instagram of a place where you can make new friends and I admire her for being brave enough to contact me and push to meet. The world needs more beautiful people like her ❤ It’s not that easy to keep someone you don’t know interested and actually make a meet-up happen. Lately so many influencers have talked about how much “hate” there is on social media. This isn’t anything new, but something that is discussed every now and then. Some of the comments I have seen have really made me question whether to delete all my social media accounts. Then something beautiful like getting a new friend comes out of it and that is the side of social media that I love. It’s amazing when it brings people together and the connection is real. When you can give nice, ecouraging comments to others and find so many inspiring people and pages. Remember to me mindful and consider the consequences of your actions. If it’s intetionally to hurt yourself or someone else, nothing good will ever come out of it! Be kind and have a good Sunday ❤

//

God morgon! Fredagens middag blev en utekväll och det var en av dom där spontana kvällarna då man randomly träffade så många mänskor man kände och bara dansade hela natten. Det var roligt, men nu vill jag inte festa så på en liten stund igen. Oftast mår jag ganska ok följande dag, men den här gången var jag så trött hela lördagen. Jag fick ändå något roligt gjort – jag träffade en ny kompis! Hon kontaktade mig på instagram om en hälsorelaterad grej och så började vi prata först DM’s, sedan Whatsapp och efter det bestämde vi oss att träffas. Jag trodde aldrig instagram var ett ställe där man verkligen kan hitta nya kompisar och jag beundrar henne för att vara så modig att hon kontaktade mig och pushade att träffas. Världen behöver mer fina mänskor som hon ❤ Det är ju inte så lätt att hålla någon man inte känner intresserad och verkligen få en träff att lyckas. Den senaste tiden har många influencers talat om hur mycket “hat” det är på sociala medier. Detta är ju inget nytt, men något som tas upp med jämna mellanrum. Vissa av kommentarerna man ser har verkligen fått mig att ifrågasätta vare sig jag bara ska radera mina sociala medier eller inte. Sen händer något så fint som att man träffar en härlig person den vägen och den sidan av sociala medier älskar jag. Det är underbart då det för mänskor samman och klickar på riktig. Då man kan ge snälla, uppmintrande kommentarer åt andra och hitta så många inspirerande mänskor och konton. Kom ihåg att vara uppmärksamma och tänka på vilka konsekvenser dina handlingar har. Om det är att med avsikt skada dig själv eller någon annan, kommer inget bra att utvecklas av det. Var snälla och ha en bra söndag! ❤

COMFY SWEATERS & MONDAY THOUGHTS

Today I woke up so tired I barely got out of bed. In the end I managed to crawl out and even had time for coffee and breakfast. Normally getting up early isn’t difficult and to be honest,  I love having lots of time in the morning. Sometimes I even set my alarm for way earlier than I would need to, just to be able to wake up “before the day starts”. This way it feels like I am given a few more hours in my day. Does anyone else do this? It’s a magical feeling being awake before the world around you starting to wake up, try it one day and I promise you’ll want to do it every single day. After weekends, I often struggle to sleep well Sunday-Monday. It’s like an unconcious stress about the week that I forget about as soon as I wake up and instead I’m just a little tired the whole day. So, this Monday flew by and I am okay with not having done much. Some days you just have to decide to do less – which is something I am still not too good at haha. 

If my mind can play tricks me I will trick it back. I am going to try and start thinking of Sundays as any other day, instead of the end of a week after which you have to “start fresh”. I’ll build my days on top of each other not always starting from zero every Monday. Because why would you?! Now it’s however bedtime. Good night xx

//

Idag då jag vaknade var jag så trött att jag knappt kom upp ur sängen. Till slut lyckades jag kräla upp och hade till och med tid för kaffe och frukost. I normala fall har jag inga svårigheter att stiga upp tidigt och ärligt sagt, älskar jag att ha massor med tid på morgonen. Ibland ställer jag in alarmet mycket tidigare än vad jag skulle behöva, bara för att kunna stiga upp “innan dagen börjar”. Då känns det att jag får flera timmar på dygnet. Gör någon annan så? Det är en magisk känsla att vara vaken innan världen omkring en vaknar upp, prova och jag lovar du kommer älska det. Efter helger, sover jag ofta dåligt söndag-måndag natt. Det är som omedveten stress över kommande vecka som jag glömmer bort så fort jag vaknar och istället är jag bara lite trött hela dagen. Så, den här måndagen bara flög iväg och jag känner att det är okej att inte ha gjort så mycket idag. Vissa dagar måste man bara bestämma sig för att göra lite mindre – vilket är något jag inte är så bra på ännu haha. 

Om min hjärna kan spela såna spratt med mig så kan jag väl göra det tillbaka. Jag ska prova med att börja tänka på söndagar som om de var vilken som helst annan dag, istället för att tänka att det är slutet på veckan och man sedan måste “börja om”. Hellre bygger jag mina dagar på varann och inte alltid börjar måndagar från noll. Varför skulle man ens göra det?! Nu är det dock sovdags. Gonatt xx