COSY

We had the cosiest time last weekend with friends at their cottage. It feels like you charge all batteries and really give yourself a rest when you get out of the city and to the nature for a weekend. So lucky to have amazing friends who invite us to go with them here ❤ Most days you don’t have time to just sit an talk with friends for hours, cook meals and sit down together, play card games over a few drinks and just the small things that make it feel so special. We were brave enough to have a dip in the sea after the sauna – oh my how cold it was! Totally worth it though and now I can say I’ve swam in Finland in October. Do you think we’ll be able to even dip our toes in in November?

//Vi hade det så mysigt förra helgen med vänner på deras stuga. Det känns som om man laddar alla batterier och verkligen ger sig själv den vilan som behövs då man åker ut ur stan och ut på landet för en helg. Så lyckligt lottade som har vänner som bjuder oss med dem ❤ De flesta dagarna har man inte tid att bara sitta och prata med vänner i timmar, laga middagar och sitta tillsammans, spela kortspel och dricka några drinks och det är de små grejerna som gör att det känns så speciellt. Vi var modiga nog att ta ett dopp i havet efter bastun – herregud vad kallt det var! Helt värt det dock och nu kan jag säga att jag simmat i Finland i oktober. Tror ni vi kommer att ens kunna doppa tårna i november?

30 DAY CHALLENGE

Hello ❤ It’s evening and super dark out already. I’ve had really great Monday with work, then went to a 45 minute spinning class and after that just been making food and relaxing at home. I’ll start on my new book today, it’s called Hangry and I can’t wait to read it!

//Hej ❤ Det är kväll och super mörkt ute redan. Jag har verkligen haft en bra måndag med jobb, sedan ett 45 minuters spinningpass och efter det har jag bara lagat mat och tagit det lugnt hemma. Jag ska börja på min nya bok idag, den heter Hangry och jag ser fram emot att läsa den!

Totally done after the class today – feels really good always after though.
Cauliflower rice, kale, tomatoes, pine nuts, pulled oats, lemon etc.

I think it’s officially autumn now based on the amounts of rain lately, not too excited about that but in a weird way it’s cosier being at work when it’s raining haha. Or maybe I’m just happy I’m not missing out on good weather while sitting inside all day. Well, enough about that, the weather is something I can’t affect, which is what I wanted to talk about today. On Saturday we had our team day with work and had a motivational speak as guest. For three hours we did short practices, reflected over our own lives, where we are and where we want to be, listened to great tips and tricks and left feeling excited and reminded about the fact that we can’t affect everything so why go worry about something that isn’t in your hands.

//Jag tror det är officiellt höst nu på basen av mängden reng på sistone, inte alltför taggad över det men på något underligt sätt är det mysigare att jobba där det regnar haha. Eller kanske är jag bara glad att jag inte går miste om bra väder då jag sitter inne hela dagen. Nå, tillräckligt om det, vädret är inte något jag kan påverka, vilket är vad jag vill ta upp idag. På lördag hade vi vår team dag med jobbet och vi hade en motivationstalare som gäst. I tre timmar satt vi och gjorde korta övningar, reflekterade över våra liv, var vi är nu och vart vi vill, hörde några bra tips och tricks och lämnade med bra känsla och påminda av att vi inte kan påverka allt så varför gå omkring och oroa sig över något som inte är i dina händer.

Make the best of what you have and can affect. He also had a really good point commenting how much time and energy you can spend on a pointless thought. A thought is just something that passes and if you give it attention, it will spark a feeling and at that point it’s hard to not let it lead to any actions based on that feeling. So his tip was to give the thought you don’t need as much time as you give a dream. You remember it, but it’s something imaginary. Just like any thought and it should be easy to drop. Sounds pretty easy? It is harder than that, but this is one thing I took with me from the presentation. Now the next thing for me is to take on the 30-day challenge he gave us for “a better you”. Let me know if you’re with me on this challenge! 😉

  • a 30 minute walk every single morning
  • before bed write down: 5 things you succeeded with, 5 things you are thankful for and 5 things you need help with

//Gör det bästa du kan med det du har och kan påverka. Han hade också en riktigt bra point då han kommenterade hur mycket tid och energi man kan spendera på en onödig tanke. En tanke är bara något som kommer och går och ger man den uppmärksamhet, kommer den bilda en känsla. Så hans tips var att ge de tankar du inte har någon nytta av lika mycket tid som du ger på drömmar. Du minns den, men den är inte påriktigt. Så som vilken som helst tanke och det borde ju vara lätt att bara släppa. Låter enkelt? Det är svårare än så, men det är en grej jag tog med mig från presentationen. Nu är det nästa jag gör en 30 dagar lång utmaning han gav os för ett “bättre jag”. Säg om ni är med mig på denna utmaning! 😉

  • en 30 minuters promenad varje morgon
  • innan du går i säng skriv ner: 5 saker du har lyckats med idag, 5 saker du är tacksam för och 5 saker du behöver hjälp med

MOTIVATION TUESDAY

I have decided to from now on take responsibility of making every week a good week and not think about the things I can’t affect or do anything about right now. I will not keep thinking about the things I should do and instead concentrate on the present moment. For me the best way to do this is writing down the things on my mind so I don’t have to have them on my mind all the time and at the same time make sure I won’t forget them. It’s so easy to glance at the list at see if there is anything important that needs to be done. I haven’t written lists or used my calender all summer, but now I’m starting again. Who else feels like autumn is more the time for new starts than New Years? It feels like after been in a summer state of mind for a few months, now it’s the perfect time to organize life. Last month I really got back in to training again and have worked out at least three times a week in August. It has felt so good and I’m scheduling in workouts with Ale a few times a week. Going with a friend is a perfect way to make sure you don’t skip. Yesterday we had a really good arms session and today I went on a 7,5 km run. Today was such a productive day anyway, I ran a few errands while on my run – took the bottles to recycling, sent off a package and picked one up on my way back. After that I cleaned at home and now it looks acceptable to have the girls over tomorrow. This weekend my dad is probably coming here to help out with some lamps and it’s finally going to be perfect here! Then it’s only the bedroom left and the whole place is done. I even had time for a hair mask and chill time on the sofa tonight. Now I’ve just finished my restorate drink and it’s bed time. Make sure you take it in your own hands to make your days and weeks amazing, take time for yourself and do the things you enjoy doing! ❤ XOXO

Jag har bestämt att från och med nu ska jag ta ansvar över att göra varje vecka en bra vecka och inte tänkte på de grejer jag inte kan påverka eller göra något åt just nu. Jag ska inte tänka på de saker jag borde göra och istället koncentrera mig på just nu. För mig är det bästa sättet att göra det att skriva ner det jag tänker på så behöver jag inte gå omkring och tänka på dem och samtidigt försäkra mig om att jag inte glömmer dem. Det är så lätt att kolla på listan för att se om det är något viktigt som måste göras. Jag har inte skrivit listor eller använt min kalender under sommaren, men nu ska jag börja igen. Känner någon annan att hösten är mer än ny start än nyåret? Det känns som att efter man var i ett sommar state of mind några manager är det nu det perfekt tillfället att organisera livet. Förra månaden kom jag faktiskt in i tränandet igen och har tränat minst tre dagar i veckan i augusti. Det har känts så bra och jag har bokat in träningspass med Ale några gånger i veckan. Att gå med en kompis är ett perfekt sätt att se till att man inte skippar. Igår hade vi eat riktigt bra armpass och idag gick jag på en 7,5 km löptur. Idag var en så produktiv dag, jag skötte några ärenden under min löptur – returnerade tomflaskor, skickade ett paket och hämtade ett på vägen tillbaka. Efter det städade jag hemma och nu ser det acceptabelt ut att bjuda tjejerna över imorgon. I helgen kommer min pappa antagligen hit och hjälper med några lampor och det ska äntligen bli perfekt här! Sen är det bara sovrummet kvar och hela lägenheten är klar. Jag hade till och med tid för en hårmask och chill på soffan ikväll. Nu har jag precis druckit min restorate och det är sovdags. Kom ihåg att ta det i dina egna händer att göra dagarna och veckorna dem bästa, ta tid för dig själv och gör det du njuter av att göra! ❤ XOXO

Post run, hairmask done and just ready for a chill evening.
Picked up my Fitline package today – this will last me until the end of this year.

BALCONY UPDATE

Hello ❤ I am home after a day at work and a gym session. This month I feel like I have finally got back into working out and I love it. I don’t really mind not having done too much this summer because I honestly didn’t feel like doing anything but going for a run sometimes or that I had time for it. Now I am just happy that the motivation is back and not just the workouts, but all pieces are starting to come together now after the summer. Even if it’s sad that summer’s coming to an end, I love that I have had time to just hang out at home – something I don’t think I did all summer. The weekends aren’t filled with plans, which is a nice change from having had plans every single weekend since the end of May it feels like. Our home is also finally starting to come together, piece by piece. At the moment we have only concentrated on our balcony and it is finally DONE! The furniture we bought fits perfect and we seriously spend all our time on the balcony, at least I do. I’m thinking of getting a big plant and maybe some more pillows and blankets out here, but I might wait until spring because we can’t keep everything outside through the winter and we don’t need it taking up space inside haha! I am sitting out here right now and will do it until it’s bed time. ❤

//Hej ❤ Jag är hemma efter en dag på jobbet och ett gympass. Den här månaden känns det som jag äntligen kommit tillbaka in i tränandet och jag älskar det. Jag bryr mig inte egentligen om att jag inte gjort så mycket under sommaren för jag kände helt ärligt sagt inte för att göra något annat än springa emellanåt eller att jag hade tid för träning. Nu är jag bara glad att motivationen är tillbaka och att inte bara träningen, men alla bitar börjar falla på plats efter sommaren. Även om det är tråkigt att sommaren kommer mot sitt slut, älskar jag att ha tid att bara hänga hemma – något jag inte tror jag gjorde alls under sommaren. Helgerna är inte fyllda med planer, vilket är riktigt trevligt efter att ha haft planer varenda en helg sedan maj känns det som. Vårt hem börjar även bli klart, bit för bit. För tillfället har vi bara koncentrerat oss på balkongen och den är äntligen KLAR! Möblerna vi köpte pasar perfekt och vi tillbringar seriöst all vår tid på balkongen, jag gör det åtminstone. Jag funderar på att köpa någon stor grönväxt och dynor och filtar hit, men väntar kanske tills våren för vi kan inte lämna allt ute under vintern och vi behöver inte extra grejer som tar plats inne haha! Jag sitter nu också här ute och nu ska jag göra det tills det är sovdags. ❤

RECHARGE THE BATTERIES

Tonight has been the first night this week that I haven’t had any plans after work. I was supposed to go to the gym with a friend, but she canceled so I came straight home and went for walk with Tom instead. I am so happy tomorrow is Friday because the past two weeks have been challenging and exhausting. Or I have actually not felt like it has been any different to normal, but I have been doing so much other things at work while people are on holiday. Apparently you can feel flat out tired even if it hasn’t felt stressful at all, but I have had to concentrate on completely new things which probably has affected a bit. It’s fun to try and learn new things and what better way than be thrown into a situation where you have to take initiative to figure things out yourself. Plus I like the challenge and always want to prove to myself that I can do anything. Maybe not always the best stubborn quality hehe 😉 So this is the first time work has actually taken a little bit more energy and I am glad people are starting to come back next week!!! Only 4,5 months until my holiday and it feels like that will come so fast with all the plans we have for the time in between. Next week we’ll meet up with those we go to Chile with and plan a little what we want to do before the wedding – camping, road trip, sun & beach, climb up volcanoes or what? First though, a relaxing weekend with the family starting tomorrow ❤

//Idag har varit först kvällen den här veckan som jag inte haft planer efer jobbet. Jag skulle till gymmet med en kompis men hon kunde inte komma så jag kom direkt hem och gick på en promenad med Tom iställen. Jag är så glad att det är fredag imorgon för de två senaste veckorna har varit både utmanande och utmattande. Eller jag har inte kännt att det varit så stor skillnad från normalt, men jag har gjort så mycket andra grejer på jobbet när alla är på semester. Tydligen kan man bli helt slut även om det inte ens har kännts stressigt alls, men jag har hamnat koncentrera mig på så nya grejer vilket säkert påverkat lite. Det är roligt att prova och lära sig nya saker och det finns inget bättre sätt än att bli kastad i en situation där man måste ta initiativ och lösa saker själv. Plus att jag gillar utmaningar och vill alltid bevisa åt mig själv att jag kan göra vad som helst. Inte kanske den bästa envisa egenskapen alltid hehe 😉 Så det här är första gången jobber faktiskt krävt mer energi och jag är glad att folk börjar komma tillbaka från semestrar nästa vecka!!! Bara 4,5 månad kvar till min semester och det känns som om det kommer komma så snabbt med alla planer vi har här emellan. Nästa vecka ska vi träffa dem vi ska till Chile med och planera lite vad vi vill göra innan bröllopet – camping, roadtrip, sol & strand, klättra upp på vulkaner eller vad? Först dock, ett avslappnande veckoslut med familjen som börjar imorgon ❤

GYM DAY

I have just got back from the gym and I’m waiting for Tom to get home. The workout felt so good! It’s so much fun having one of my best friends as my workout buddy and makes working out more fun. Today we did an arms + core workout and omg my arms are shakinggggg. Since we started to workout together we started planking at the end of every workout. I can tell you, the 1 min per side (middle + both sides) still feel horrible and in May we’re supposed to add another 30 seconds or a minute. Now I’m sitting here huuungry after the workout and me and Tom (finally) caved and decided to go out for burgers tonight. Maybe we’ll have time to fo see the sunset after – they’ve been magical lately!

//

Jag har precis kommit hem från gymmet och väntar på att Tom kommer hem. Träningspasset kändes så bra! Det är så roligt att ha en av mina bösta vänner som träningskompis och det gör träningen så mycket roligare. Idag körde vi ett arm + core pass och herregud, mina armar bara skaaaaaakar. Sen vi började träna tillsmammans, började vi köra planka i slutet på varje träningspass. Jag kan berätta er att 1 min per sidan (mitten + båda sidorna) känns ju förförligt fortfarande och i maj är det meningen att vi ska förlänga det med 30 sekunder eller en minut. Nu sitter jag här huuungrig efter träningen och jag och Tom gav (äntligen) efter och bestämde oss för att gå ut och äta burgers ikväll. Kanske hinner vi hinner se solnedgången efteråt – de har varit magiska på senaste tiden!

SUMMER SAUNA

It felt like summer watching the sunset here // Det kändes som sommar att stå här och se solnedgången

Hello ❤ It was totally wort skipping the gym last night and instead get a good night’s sleep to go to the gym today before work. I got to the gym before 7am and decided it’s time to get back to doing cardio. After about 15 minutes on the treadmill I realized running for the bus every morning doesn’t make you stay in shape 😀 so, more cardio for me from now on. We just started a five-week (not actually five weeks, but it’s five times) program at work that I joined, where a physiotherapist does mobility and strenght testing for us and we focus on the back. From our first session we got tips on how to strengthen the core for better posture and to support the back. It’s not rocket science, but when you get a written down plan with set moves and goals, it’s sometimes easier to stick to it. I love, love, love going to the gym and I’m so happy to have a membership again. Working out just makes me feel good and makes such a big difference to my days. When we move to the city I’ll always go in the mornings because then I have the rest of the day free to do whatever I want! I never bring the camera to the gym – maybe one day I’ll feel like that too, but for now, how beautiful aren’t these photos from the sunset last weekend!?

//

Hej ❤ Det var så värt att skippa gymmet igår kväll och istället sova bra för att gå till gymmet idag före jobbet. Jag var på gymmet innan 7 på morgonen och bestämde att det var dags att börja med konditionsträning igen. Efter ca 15 minuter på springmattan insåg jag att springa till bussen varje morgon inte uppehåller konditionen 😀 så, mer konditionsträning för mig från och med nu. Vi började just ett fem veckors (inte egentligen fem veckor, men fem gånger) program på jobbet jag gick med i, där en fysioterapeut gör olika rörlighets och styrke tester för oss och fokuset ligger på ryggen. Från vår första session fick vi tips på hur man kan förstärka sin core för bättre hållning och för att supporta ryggen. Det är inte atomfysik, men då du får en nerskriven plan med konkreta övningar och målsättningar kan det ibland vara lättare att hålla sig till planen. Jag älskar, älskar, älskar att gå till gymmet och jag är så glad att jag igen har ett medlemskap. Träning får mig helt enkelt att må så bra och gör verkligen en stor skillnad i mina dagar. När vi flyttar till stan ska jag alltid träna på morgonen för då har man resten av dagen ledig för vad man än vill göra! Jag tar aldrig kameran med till gymmet – kanske jag någon dag känner för det, men tills dess, hur fina är inte bilderna från solnedgången förra helgen!?

carolina-tornqvist-summer-sauna
Did you know these hats actually keep your head cool? // Visste du att dom här mössorna faktist håller huvudet svalt? 😀
It can’t get much more traditional Finnish than this. Summer cottage, friends, sauna, and dip in the sea. // Det kan inte bli mer traditionellt finländskt än detta. Sommarstuga, vänner, bastu och dopp i havet ❤

REMEMBER TO LAUGH AT YOURSELF

Hello everyone, last day of work before Christmas and it feels really good!

You know one of those days when everything goes a little wrong? That was me on Wednesday flying home from England. I had booked my flights to Helsinki with a quite tight connection – thought 45 minutes for Copenhagen was tight but manageable. Boarding in Birmingham started slightly delayed and because it was a small plane, CRJ900, most of the bigger carry-ons had to be left outside the plane for loading since there was not enough space in the overhead lockers. They weren’t checked in though so webwere meant to then pick them up ourselves before leaving the plane. That didn’t bother me much because my little handbag was full and I was wearing three sweaters, my coat and a woolen scarf because I couldn’t fit them in my bag. So I was happy to not be bringing my, close to exploading point, carry-on inside the plane. I just went towards the back of the plane where i assumed my seat 20F was and sat down squeezed in between a guy and the window, feeling like I was burning up from the heat looking like a michelin man. Two minutes later a woman comes and says I’m sitting in her seat and I kindly replied this was my seat – then double checked and realized I actually was sitting in the completely wrong seat, wrong row, everything. She agreed to swap seats so I wouldn’t have to move with all my stuff, which was very nice of her. I was happy about the coffee on the plane, that if anything was needed. Of course, before pouring my milk in, I spilled half of it on the quy next to me. I mumbled an apology and already felt so stupid for going in the wrong seat and taking up over half of the space in our row. He just silently grabbed his napkin and dried it off and I almost couldn’t hold the laugh.

So, taking off slightly delayed meant landing later than scheduled. Just before landing I was checking the time and already made peace with the thought of not making it to the next one. I was trying to decide wether I should wait for my bag and maybe miss the next flight or just leave it haha. Then I decided that I’d have to wait outside the plane for my bag as it wasn’t checked in and I needed my things. So I took my things and put all five million sweaters, coat and scarf back on and started walking looking for my new gate – here I still thought the airport can’t be that big, plus I was continuing with the same airline so the gate would probably be close. Well, turns out the airport definitely isn’t small and with 20 minutes until take off and a 11 minute walk (according to the boards), I didn’t have much spare time. Fake leather jeans and overknee boots for sure didn’t cool me down while I was running towards my gate. I did, after all make it, and I’m still not sure if it was worth the sweat.

Now, even though we’ve just been on a long weekend in England, I’m looking forward to the Christmas holidays with family. Today is Xmas Sweater day at work and I’m rocking it in this sweater I borrowed from my sister.

I haven’t had a full 5-day workweek in I think a month now and the following two weeks aren’t going to be either. Feels like I’ve not even been at work this last month, haha!

Now it’s time for some wine my dad bought on our holiday in Jordan about six years ago!

//

Hej allihop, sista dagen på jobbet innan jul och det känns bra!

Ni vet en av dom dagarna då allt går lite fel? Det var min dag på onsdag då jag flög hem från England. Jag hade bokat mina flyg till Helsingfors med 45 minuters mellanlandning – tänkte att det räcker mer än väl i Köpis. Boardingen i Birmingham började lite sent och eftersom det var ett litet plan, CRJ900, så de flesta större handbaggagen måst lämnad utanför planet för att lastas eftersom de inte rymdes in. De checkades alltså inte in, vilket betydde att man själv plockade upp sin väska vid planet innan man går. Det gjorde inget för att min lilla handväska var så full av grejer och jag hade på mig tre tröjor, jackan och en tjock halsduk som inte rymdes i väskan. Så jag var ganska nöjd att jag inte måste släpa min lilla kappsäck in på planet. Jag gick sedan längst bak i planet och tänkte att mitt säte 20F är där och satt mig ner inklämd mellan fönstret och nån kille. Det kändes som om jag smalt där samtidigt som jag såg ut som en michelin gubbe. Två minuter senare kom en kvinna fram till mig och sa att jag sitter i hennes säte så jag svarade snällt att stämmer ej – dubbelcheckade och insåg att hon hade rätt och jag verkligen satt på fel plats i fel rad. Hon gick sedan snällt med på att ta min plats istället så jag inte behövde flytta med alla mina grejer. Jag var nöjd med kaffet som vi fick, det om något behövdes. Innan mjölken hamnade i muggen, spillde jag såklart hälften på killen brevid. Mumlade snabbt ett förlåt och kände mig redan fjantig av att ha gått till fel plats och tagit upp över hälften av vår bänkrad. Han torkade tyst det jag spillt och jag hade verkligen svårt att hålla för skratt.

Så, vi startade lite sent. Innan vi landade började jag kolla tiden och var redan inställd på att jag inte hinner på följande plan. Jag försökte bestämma mig om jag skulle vänta på min väska och kanske missa följande flyg eller bara lämna den haha. Sen bestämde jag att vänta eftersom väskan inte checkats in och jag behövde mina grejer. Så jag tog mina saker och klädde på mig mina fem miljoner tröjor, jackan och halsduken och började gå mot den nya gaten – här trodde jag ännu att flygfältet inte kan vara då stort, plus jag skulle fortsätta med samma flygbolag då gaten är kanske nära. Det visade sig att flygfältet definitivt inte är litet och med 20 minuter till att planet skulle gå och 11 minuter att gå till gaten (enligt skärmarna) hade jag inte mycket extra tid. Fake läder jeans och overknee boots hjälpte verkligen inte då jag sprang mot gaten. Jag hann till slut till planet och är fortfarande inte säker på om det var värt svettandet.

Nu efter att precis ha varit på en långhelg till England, ser jag fram emot julen med familjen. Idag hade vi Xmas Sweater -dag på jobnet och jag rockade det i denna, lånad av min syster.

Jag har inte haft en hel arbetsvecka på en månad tror jag och de kommande två veckorna kommer inte vara det heller. Det känns ju nästa som att jag inte jobbat alls haha!

Nu ska vi dricka lite vin som pappa köpt då vi var till Jordandien, typ sex år sen!

LIFESTYLE CHANGES FOR 2019

Hello, hope you have had a lovely Monday! Today, I came home from work and could barely keep my eyes open. So I snuggled up on the sofa, suffered a little from stomach cramps and ate way too much gingerbread. Then made the descision to start making small lifestyle changes for even more energy and just feeling good. Also, my new robe is my favoruite outfit when I’m just chilling at home – so comfy and warm.

I feel like the winter so far has been plans all the time and I haven’t had much time for cooking or working out. I notice I feel different and that’s why I’m now going to focus on eating well and working out more. I would never cancel on a friend to work out so one of my new year’s resolutions will be to learn to not cancel on myself to see a friend or do something “more fun”. I guess it’s just about better time management.

We have decided to get back to taking better care of ourselves and make that healthy lifestyle a habit. What we struggle most with I think, is being consistent and creative enough with the food – I find it easy to do one good food shop and when the food runs out, instead of planning & prepping just buying as you go. That then results in the meals not being great and the snacking throughout the day starts. So, we will make 12 resoltions, one for each month of 2019. We’ll make one change every month, making it a habit before taking on the next challenge. Now it’s time for bed so I’m not too tired tomorrow. Goodnight ❤

//

Hejsan, hoppas ni haft en härlig måndag! Idag kom jag hem och kände mig super trött. Så jag kröp upp i soffan, led lite av magkramper och åt en massa pepparkakor som inte hjälpte saken. Sen gjorde vi beslutet om att göra några små ändringar för att ha mer energi och för att helt enkelt må bättre. Så är ju min morgonrock min favoritoutfit när jag bara chillar hemma – så bekväm och varm.

Det känns att denna vinter har varit full av planer hela tiden och att jag inte haft tid att laga mat eller träna. Jag märker det på hur jag mår och därför vill jag nu igen fokusera på att äta bra och träna mer. Jag skulle ju aldrig plötsligt bestämma mig för att ändra mina planer så jag kan träna istället för att träffa vänner. Ett nyårslöfte kommer vara att inte heller skippa träningen för att istället gå träffa vänner eller göra något “roligare”. Det gäller väl mest om att planera bättre.

Vi har bestämt att igen börja ta bättre hand om oss själva och göra en hälsosam livsstil en vana. Jag tror vi har svårast med konsistens och kreativitet då det kommer till mat – det är så lätt att fylla kylskåpet med en massa bra mat och sedan när maten börjar ta slut, fyller man på efterhand istället för att skaffa mat för följande vecka. Jag har märkt att måltiderna helt enkelt inte blir lika bra och man börjar äta mer snacks mellan varven. Vi tänker göra 12 nyårslöften för 2019, ett för varje månad. Vi ska ta en förändring varje månad och göra det en vana innan vi tar oss an det följande. Nu ska jag sova så man inte är allt för trött imorgon. Godnatt ❤