DINNERS AT HOME

Hi! Hope your Monday has been good, mine was even if I slept so bad last night. How is that even possible after a relaxed weekend and I feel super rested? Anyway this weekend we have been cooking lots of food together at home and that does not happen very often. I mean, we eat together and maybe have a quick coffee in the mornings, but rarely have time to cook and properly sit down at the table, have a glass of wine an light some candles. So that was the perfect start to our weekend on Friday ❤

//Hej! Hoppas er månadg varit bra, min har varit det fast jag sov så dåligt förra natten. Hur är det ens möjligt efter en lugn helgt och jag känner mig super utvilad? Hur som helst har vi i helgen lagat massor mat tillsammans hemma och det händer inte väldigt ofta. Jag menar, vi äter tillsammans och hinner kanske med en snabb kaffe på morgonen, men har sällan tid att laga mat och sitta vid matbordet, ta ett glas vin och tända ljus. Så det var den perfekt starten på vår helg förra fredagen ❤

That was anyway the only wine all weekend. Since Chile I have not wanted to drink almost at all, except for the odd glass here and there with dinner. It’s like our holiday drinking has completely put me off it haha. I’m not saying it’s a bad thing, more just surprising because before I could be looking towards a nice glass of wine and instead now I don’t want it at all. On Saturday when Laura was here having dinner and movie night with us we only had nice flavored sparkling water and we used to have a Saturday wine tradition. Now my headache is getting worse from the bad night’s sleep so I’ll finish my tea and go to bed, night x

//Det var för övrigt det enda vinet under hela helgen. Sen Chile har jag nästan inte velat dricka alls, bortsett från ett glas här och där med middag. Det är som om vårt semesterdrickande har totalt fått mig att tappa smaken haha. Jag säger inte att det är dåligt, mer bara överraskande för tidigare kunde jag se fram emot ett glas något bra vin och istället vill jag nu inte ha det alls. På lördag då Laura var här på middag och filmkväll med oss drack vi också bara smaksatt bubbelvatten och vi brukade ha en lördags vin tradition. Nu blir min huvudvärk bara värre från en dåligt natt så jag ska dricka klart mitt te och sen gå lägga mig, godnatt x

INDEPENDENCE DAY

Happy Finnish Independence day morning! ❤ This morning I really wanted to make rice porridge, but when I got up I realized it takes 1,5 hours to make so I’m making it in the oven, but we’re eating it for lunch. Today’s breakfast will be strong coffee and rye bread – super Finnish ❤

//Glad Finlands Självständighetsdagsmorgon! ❤ (kan man säga så :D) I morse ville jag verkligen göra risgrynsgröt, men när jag steg upp insåg jag att det tar 1,5 timme så jag gör gröten i ugnen och vi äter det till lunch. Dagens frukost blir starkt kaffe och rågbröd – super finskt ❤

Last night I was up late decorating our place for Christmas – I put up the tree and some decorations, candles and now it looks really cosy here. I was playing Christmas songs and just dancing around to that and actually enjoyed a night on my own. Here are some photos I quickly took for my stories when it was all ready and now we only need some finishing touches before our party tonight. We are combining our housewarming, my birthday, pre Christmas and independence day all in one. Hopefully there will be no noise complaints from neighbours haha. It’s always tricky when you live in apartments to keep the noise to a level where no one can hear you and especially when there’s going to be so many of us.

//Igår kväll var jag uppe sent och pyntade lägenheten för jul – jag pyntade granen och tog ut andra juldekorationer, ljus och nu är det verkligen mysigt här. Jag spelade julmusik och bara dansade runt till det och njöt faktistkt av en kväll för mig själv. Här är några bilder jag tog snabbt för mina sotories när allt var klart och nu ska vi bara göra några små grejer till innan vår fest ikväll. Vi kombinerar inflyttningsfest, min födelsedag, lillajul och självständighetsdag allt i ett. Hoppas att inga grannar klagar haha. Det är alltid så svårt då man bor i lägenhet att hålla ljudnivån så att ingen kan höra något och speciellt då det kommer bli så många av oss.

It’s tradition to watch the independence day ball every 6th of December, but I’ll just have to watch the highlights tomorrow instead. Now I’ll go out for a little walk and then I actually have to start preparing our food/snacks for tonight, clean and take the bins out and empty boxes to storage. Have a lovely independence day if you celebrate it today and otherwise a lovely Friday. Hugs ❤

//Det är tradition att se på självständighetsbalen varje december den sjätte, men nu får jag bara lov att se highlights imorgon istället. Nu ska jag gå ut på en liten promenad och sen måste jag faktiskt börja fixa maten/snacksen för ikväll, städa och ta ut soporna och alla lådor till förrådet. Ha en skön självständighetsdag om ni firar det idag och annars ska ni ha en skön fredag. Kram ❤

IKEA MEATBALLS + O’BOY AT HOME

This week’s must have – cold O’boy with bread and cheese.

It’s almost weekend again and I feel like I have more than two days off work coming up even if I definitely don’t, but because Tom’s family is staying until Tuesday it somhow feels like that anyway. Super weird haha. We have a lot of fun things planned and I’ll share them with you later. Today I was planning to get up and go to work one hour earlier because I have to work quite a bit extra hours to be able to take out overtime when we go to Chile – sucks, but will be worth it. Then when my alarm rang I snoozed forwer because I was exhausted after yesterdy and just in general from only sleeping 5-6 hours/night. Yesterday morning I started with two classes at the gym at 7:00, then work from 9:00-17:00. After work I went to Ikea with my parents (only to find out they don’t sell what I went there for in Ikea Espoo, fail), was home around 21:00 and went to bed about two hours later. Have to maybe try another Ikea on Saturday when we have the car.

//Nästan veckoslut igen och det känns dom om jag har mer än två lediga dagar på kommande fast jag verkligen inte har det, men det kännns så på något vis för Toms familj är här till tisdagen. Super konstigt haha. Vi har en massa roliga grejer planerade och jag ska dela med mig av det senare. Ifag planerade jag på att stiga upp och gå till jobbet en timme tidigare för jag måste jobba in timmar så jag kan ta ut en del övertid när vi ska till Chile – suger, men kommer vara värt det. Då klockan ringde snoozade jag sen en evighet för jag var helt slut efter igår och allmänt från att ha sovit 5-6 timmar/natt. Började med två gympass kl 7:00, sen jobb från 9:00-17:00. Efter jobbet åkte jag till Ikea med mina föräldrar (bara för att märka att det jag åkte dit för säljs inte i Ikea Esbo, fail), var hemma kring 21:00 och gick och sova typ två timmar senare.

Mandatory IKEA meatballs.

I pretty much only got these new pillow cases and some candles, but that’s it. Want of course everything done at home before Sunday when we’re having guests haha, last minute or what? Now I’ve just had O’boy and bread with cheese, a random craving of this week haha. I’ll try and go to bed a little earlier tonight and so happy about it being Friday tomorrow! ❤

//Jag köpte typ bara de här nya kuddfodralen och några ljus, men det var allt. Får försöka åka till en annan Ikea på lördag då vi har bil. Vill ju få allt klart här hemma tills vi får gäster på söndag haha, ute i sista minut eller? Nu har jag precis druckit O’boy och bröd med ost, random craving den här veckan haha. Ska försöka gå lägga mig lite tidigare ikväll och är så glad att det är fredag imorgon! ❤

COSY

We had the cosiest time last weekend with friends at their cottage. It feels like you charge all batteries and really give yourself a rest when you get out of the city and to the nature for a weekend. So lucky to have amazing friends who invite us to go with them here ❤ Most days you don’t have time to just sit an talk with friends for hours, cook meals and sit down together, play card games over a few drinks and just the small things that make it feel so special. We were brave enough to have a dip in the sea after the sauna – oh my how cold it was! Totally worth it though and now I can say I’ve swam in Finland in October. Do you think we’ll be able to even dip our toes in in November?

//Vi hade det så mysigt förra helgen med vänner på deras stuga. Det känns som om man laddar alla batterier och verkligen ger sig själv den vilan som behövs då man åker ut ur stan och ut på landet för en helg. Så lyckligt lottade som har vänner som bjuder oss med dem ❤ De flesta dagarna har man inte tid att bara sitta och prata med vänner i timmar, laga middagar och sitta tillsammans, spela kortspel och dricka några drinks och det är de små grejerna som gör att det känns så speciellt. Vi var modiga nog att ta ett dopp i havet efter bastun – herregud vad kallt det var! Helt värt det dock och nu kan jag säga att jag simmat i Finland i oktober. Tror ni vi kommer att ens kunna doppa tårna i november?

BALCONY UPDATE

Hello ❤ I am home after a day at work and a gym session. This month I feel like I have finally got back into working out and I love it. I don’t really mind not having done too much this summer because I honestly didn’t feel like doing anything but going for a run sometimes or that I had time for it. Now I am just happy that the motivation is back and not just the workouts, but all pieces are starting to come together now after the summer. Even if it’s sad that summer’s coming to an end, I love that I have had time to just hang out at home – something I don’t think I did all summer. The weekends aren’t filled with plans, which is a nice change from having had plans every single weekend since the end of May it feels like. Our home is also finally starting to come together, piece by piece. At the moment we have only concentrated on our balcony and it is finally DONE! The furniture we bought fits perfect and we seriously spend all our time on the balcony, at least I do. I’m thinking of getting a big plant and maybe some more pillows and blankets out here, but I might wait until spring because we can’t keep everything outside through the winter and we don’t need it taking up space inside haha! I am sitting out here right now and will do it until it’s bed time. ❤

//Hej ❤ Jag är hemma efter en dag på jobbet och ett gympass. Den här månaden känns det som jag äntligen kommit tillbaka in i tränandet och jag älskar det. Jag bryr mig inte egentligen om att jag inte gjort så mycket under sommaren för jag kände helt ärligt sagt inte för att göra något annat än springa emellanåt eller att jag hade tid för träning. Nu är jag bara glad att motivationen är tillbaka och att inte bara träningen, men alla bitar börjar falla på plats efter sommaren. Även om det är tråkigt att sommaren kommer mot sitt slut, älskar jag att ha tid att bara hänga hemma – något jag inte tror jag gjorde alls under sommaren. Helgerna är inte fyllda med planer, vilket är riktigt trevligt efter att ha haft planer varenda en helg sedan maj känns det som. Vårt hem börjar även bli klart, bit för bit. För tillfället har vi bara koncentrerat oss på balkongen och den är äntligen KLAR! Möblerna vi köpte pasar perfekt och vi tillbringar seriöst all vår tid på balkongen, jag gör det åtminstone. Jag funderar på att köpa någon stor grönväxt och dynor och filtar hit, men väntar kanske tills våren för vi kan inte lämna allt ute under vintern och vi behöver inte extra grejer som tar plats inne haha! Jag sitter nu också här ute och nu ska jag göra det tills det är sovdags. ❤