XMAS

Merry Christmas!! We have had an amazing time the past week and the last thing I wanted to do was get on my phone to update anything. When we were hiking for four days and slept five nights in tents, we didn’t have any wifi and it felt good just being present and in the now there and then.

//God Jul!! Vi har haft det galet bra den senaste veckan och det absolut sista jag tänkte på var att dra fram telefonen för att uppdatera något. När vi vandrade i fyra dagar och sov nätterna i tält utan wifi, kändes det bra att vara i nuet där och då.

On Sunday we flew back up to Santiago and came straight to Concon – we have a huge airbnb right on the beach.

//På söndag flög vi tillbaka till Santiago och kom direkt till Concon – vi har en enorm airbnb precis vid stranden.

Today we are celebrating Christmas here and are now staying in the same place for a week. I will do a proper post of our hike later with tips and everything when I’m back home and have time to sit down. Hope you’ve had a cosy Christmas ❤

//Idag firar vi jul här och ska nu stanna på samma ställe i en vecka. Jag ska skriva ett ordentligt inlägg om vandringen med tips bara jag är hemma igen och hinner sätta ner mig och göra det. Hoppas ni har haft en mysig jul ❤

POOL HANG

Good morning! We have just had our 7am breakfast – we have been the first ones at the restaurant every morning. The breakfast is amazing and the chef makes us the perfect omelettes every day! Breakfast is my absolute favorite meal and this hotel gets 10/10 🙂 Most of the days we have either gone to the pool or beach after breakfast and pretty much stayed there all day until sunset. If we don’t go for lunch, we just order food to the sunbeds. Probably couldn’t be chilling much harder haha! I started reading my second book which definitely will take longer, it’s in German 😀 thought I’d challenge myself to not forget it completely but I keep falling asleep every three pages because it’s exhausting translating it all in my head :DD do you have any tips on good series or films in German on Netflix I could watch? Tips appreciated, thank you ❤

//

God morgon! Klockan är lite över 7 och vi har precis ätit vårt morgonmål. Vi är alltid de första i restaurangen här. Morgonmålet är fantastiskt och kocken lagar så goda omeletter åt oss varje morgon! Morgonmålet är min absoluta favoritmåltid och hotellet får definitivt 10/10 av mig 🙂 För det mesta har vi gått till poolen eller beachen efter morgonmålet och stannat till solnedgång. Ifall vi inte gått på lunch har vi beställt mat till solstolarna. Tror inte vi kan chilla mycket hårdare än så haha! Jag började läsa min andra bok som är på tyska 😀 tänkte att jag skulle utmana mig själv så jag inte glömmer språket helt men somnar typ efter tre sidor, det är så utmattande att översätta varje mening i huvudet :DD har ni några tips på serier eller filmer på Netflix som är på tyska? Tips är välkomna, tack ❤

STRANDED WITH NO WIFI

Good morning! This weekend I have practiced not being so ‘available’ and ‘online’ all the time. It’s been quite nice to put the phone away and spend time with friends and family. The hardest part is when you miss calls or you can’t instantly reply to someone, but is that actually so bad? I mean, we are so used to not having to wait for anyone to pick up the phone or text back, you almost feel quilty if you let some one wait. Then we apologize for having been busy with our lives and not heard them call or not seen their text. How backwards isn’t that?! Anyhow, my weekend of practice was hopefully enough, because today I’m getting on a plane to CUBA! We’ll have wifi but that’s only for one hour/week unless we buy additional wifi. Crazy when we’re used to having it so accessible, but I’ll take time to relax, recharge and I even packed 4 books! These photos are from our late Valentine’s day date night ❤ Now I’m off to the airport, bye! xx

//

God morgon! Det här veckoslutet har jag övat att inte vara så ’tillgänglig’ och ‘online’ hela tiden. Det har varit ganska trevligt att sätta telefonen åt sidan och spendera tid med vänner och familj. Det svåraste måste vara då man missar ett samtal eller inte kan svara direkt åt någon, men är det verkligen så dåligt? Jag menar, vi är så vana vid att inte vänta alls på att någon svarar i telefonen eller på ett meddelande, så man känner sig nästan lite skyldig om man inte gör det. Sen ber vi om ursäkt för att vi varit upptagna med våra egna liv och inte hört dem ringa eller skicka ett meddelande. Hur bakvänta är inte det?! Hur som helst, hoppas jag att jag övat tillräckligt eftersom jag idag hoppar på ett plan till KUBA! Vi kommer ha wifi, men endast en timme/vecka om inte vi vill köpa till. Galet då man är vana att ha det så tillgängligt, men det blir skönt att ta det lugnt, ladda batterierna och jag har t.o.m packat 4 böcker! Bilderna är från vår alla hjärtans dag dejt ❤ Nu ska jag iväg till flygfältet, bye! xx

I have to get popcorn when I go to the cinema – ALWAYS!
Butter & salt!

REMEMBER TO LAUGH AT YOURSELF

Hello everyone, last day of work before Christmas and it feels really good!

You know one of those days when everything goes a little wrong? That was me on Wednesday flying home from England. I had booked my flights to Helsinki with a quite tight connection – thought 45 minutes for Copenhagen was tight but manageable. Boarding in Birmingham started slightly delayed and because it was a small plane, CRJ900, most of the bigger carry-ons had to be left outside the plane for loading since there was not enough space in the overhead lockers. They weren’t checked in though so webwere meant to then pick them up ourselves before leaving the plane. That didn’t bother me much because my little handbag was full and I was wearing three sweaters, my coat and a woolen scarf because I couldn’t fit them in my bag. So I was happy to not be bringing my, close to exploading point, carry-on inside the plane. I just went towards the back of the plane where i assumed my seat 20F was and sat down squeezed in between a guy and the window, feeling like I was burning up from the heat looking like a michelin man. Two minutes later a woman comes and says I’m sitting in her seat and I kindly replied this was my seat – then double checked and realized I actually was sitting in the completely wrong seat, wrong row, everything. She agreed to swap seats so I wouldn’t have to move with all my stuff, which was very nice of her. I was happy about the coffee on the plane, that if anything was needed. Of course, before pouring my milk in, I spilled half of it on the quy next to me. I mumbled an apology and already felt so stupid for going in the wrong seat and taking up over half of the space in our row. He just silently grabbed his napkin and dried it off and I almost couldn’t hold the laugh.

So, taking off slightly delayed meant landing later than scheduled. Just before landing I was checking the time and already made peace with the thought of not making it to the next one. I was trying to decide wether I should wait for my bag and maybe miss the next flight or just leave it haha. Then I decided that I’d have to wait outside the plane for my bag as it wasn’t checked in and I needed my things. So I took my things and put all five million sweaters, coat and scarf back on and started walking looking for my new gate – here I still thought the airport can’t be that big, plus I was continuing with the same airline so the gate would probably be close. Well, turns out the airport definitely isn’t small and with 20 minutes until take off and a 11 minute walk (according to the boards), I didn’t have much spare time. Fake leather jeans and overknee boots for sure didn’t cool me down while I was running towards my gate. I did, after all make it, and I’m still not sure if it was worth the sweat.

Now, even though we’ve just been on a long weekend in England, I’m looking forward to the Christmas holidays with family. Today is Xmas Sweater day at work and I’m rocking it in this sweater I borrowed from my sister.

I haven’t had a full 5-day workweek in I think a month now and the following two weeks aren’t going to be either. Feels like I’ve not even been at work this last month, haha!

Now it’s time for some wine my dad bought on our holiday in Jordan about six years ago!

//

Hej allihop, sista dagen på jobbet innan jul och det känns bra!

Ni vet en av dom dagarna då allt går lite fel? Det var min dag på onsdag då jag flög hem från England. Jag hade bokat mina flyg till Helsingfors med 45 minuters mellanlandning – tänkte att det räcker mer än väl i Köpis. Boardingen i Birmingham började lite sent och eftersom det var ett litet plan, CRJ900, så de flesta större handbaggagen måst lämnad utanför planet för att lastas eftersom de inte rymdes in. De checkades alltså inte in, vilket betydde att man själv plockade upp sin väska vid planet innan man går. Det gjorde inget för att min lilla handväska var så full av grejer och jag hade på mig tre tröjor, jackan och en tjock halsduk som inte rymdes i väskan. Så jag var ganska nöjd att jag inte måste släpa min lilla kappsäck in på planet. Jag gick sedan längst bak i planet och tänkte att mitt säte 20F är där och satt mig ner inklämd mellan fönstret och nån kille. Det kändes som om jag smalt där samtidigt som jag såg ut som en michelin gubbe. Två minuter senare kom en kvinna fram till mig och sa att jag sitter i hennes säte så jag svarade snällt att stämmer ej – dubbelcheckade och insåg att hon hade rätt och jag verkligen satt på fel plats i fel rad. Hon gick sedan snällt med på att ta min plats istället så jag inte behövde flytta med alla mina grejer. Jag var nöjd med kaffet som vi fick, det om något behövdes. Innan mjölken hamnade i muggen, spillde jag såklart hälften på killen brevid. Mumlade snabbt ett förlåt och kände mig redan fjantig av att ha gått till fel plats och tagit upp över hälften av vår bänkrad. Han torkade tyst det jag spillt och jag hade verkligen svårt att hålla för skratt.

Så, vi startade lite sent. Innan vi landade började jag kolla tiden och var redan inställd på att jag inte hinner på följande plan. Jag försökte bestämma mig om jag skulle vänta på min väska och kanske missa följande flyg eller bara lämna den haha. Sen bestämde jag att vänta eftersom väskan inte checkats in och jag behövde mina grejer. Så jag tog mina saker och klädde på mig mina fem miljoner tröjor, jackan och halsduken och började gå mot den nya gaten – här trodde jag ännu att flygfältet inte kan vara då stort, plus jag skulle fortsätta med samma flygbolag då gaten är kanske nära. Det visade sig att flygfältet definitivt inte är litet och med 20 minuter till att planet skulle gå och 11 minuter att gå till gaten (enligt skärmarna) hade jag inte mycket extra tid. Fake läder jeans och overknee boots hjälpte verkligen inte då jag sprang mot gaten. Jag hann till slut till planet och är fortfarande inte säker på om det var värt svettandet.

Nu efter att precis ha varit på en långhelg till England, ser jag fram emot julen med familjen. Idag hade vi Xmas Sweater -dag på jobnet och jag rockade det i denna, lånad av min syster.

Jag har inte haft en hel arbetsvecka på en månad tror jag och de kommande två veckorna kommer inte vara det heller. Det känns ju nästa som att jag inte jobbat alls haha!

Nu ska vi dricka lite vin som pappa köpt då vi var till Jordandien, typ sex år sen!