HELSINKI CATHEDRAL

Hello Monday -<3 I can’t say how I feel about this Monday. For the past six weeks we have had employee co-operation negotiations (do you call it that?) and today they started to go through with the employees one at the time who stays, who doesn’t and who is repositioned. I’m pretty nervous because tomorrow I will know whether I still have a job or not. Really a weird feeling. Either way I know I’ll be fine, the waiting is just the worst. The past week has been so nice, Tom’s family was here, I’ve seen lots of friends and just been chilling. I took a non-intentional break from my phone, instagram, blog etc. for most of last week and especially the days when Tom’s family was here I barely knew where my phone was haha. It just felt like I wanted to be 100% present when they were here because we don’t really get to see them that often. I’ll give a recap of what we did later this week and ask everyone else to send me the photos they have any.

//Hej måndag ❤ Jag kan inte riktigt säga hur jag känner den här måndagen. Vi har i sex veckor haft samarbetsförhandlingar på jobbet och idag började de gå igenom en och en vem som stannar, vem gör inte det och vilka som kan omplaceras. Jag är ganska nervös för imorgon får jag veta om jag fortfarande har ett jobb eller inte. Konstig känsla verkligen. Hur som helst vet jag att allt kommer lösa sig, väntadet är bara det värsta. Förra veckan var så trevlig, Toms familj var här, jag har träffat massvis med vänner och bara chillat. Jag tog en oplanerad paus från min telefon, instagram, blog etc. största delen av veckan och speciellt de dagarna då Toms familj var här visste jag knappt var telefonen fanns någonstans haha. Det bara kändes som om jag ville vara 100% närvarande då de var här för vi ser dem verkligen inte så ofta. Jag ska sammanfatta allt vi gjorde senare i veckan och be alla skicka mig bilder om de har några.

I don’t have that many photos from anything last week because it’s SO dark now after we changed the clocks. Yesterday we did manage to get out together for a walk in the day – very gray, but at least the camera wasn’t just an unnecessary weight in my bag. Hope your weeks started well – now I need to shower after the spinning class and then get a good sleep before tomorrow. Yikes!

//Sedan har jag inte så många bilder från förra veckan för det är SÅ mört nu efter att klockorna ändrades. Igår lyckades vi hitta en tid för en promenad tillsammans på dagen – väldigt grått, men åtminstone var kameran inte en onödigt vikt i väskan. Hoppas eran vecka startat bra – nu ska jag duscha efter spinning passet och sen sova gott innan imorgon. Yikes!

OCTOBER VIBES

First of October today and it’s really starting to get colder now. It might be time to get the gloves and hats out soon. Today was also the first time in two weeks that I worked until 8 pm and it’s so dark at that time now. Feels like working in the middle of the night. The autumn isn’t all cold and dark, but it’s just trying to again get used to it. Why is it as hard every year? Shouldn’t you be used to it by now hehe? Well nope, I’m not. It looks pretty though with all the leaves changing colors and the sunrises towards winter time are insanely beatiful. This morning I took it super easy, slept in, went for a short walk to get some fresh air and came back and drank coffee for about an hour. So nice ❤ After that I haven’t done anything else but worked, got home late and quickly cooked some food to take for lunch tomorrow. The photos are from a little day trip we did a week ago, sunny autumn days can be so nice and we had a really cosy time walking around Seurasaari.

//Första oktober idag och det börjar verklige bli kallare nu. Det är kanske dags att ta fram vantar och mössor. Idag var även första gången på två veckor som jag jobbade till kl. 8 på kvällen och det är så mörkt den tiden nu. Känns som om man jobbar mitt i natten. Hösten är inte bara kall och mörk, men det är bara att försöka vänja sig igen. Varför är det lika svår varje år? Borde man inte vara van vid det här laget hehe? Men nej, det är jag inte. Det ser åtminstone fint ut då löven byter färger och soluppgångarna då man går mot vinter är sjukt vackra. I morse tog jag det super lugnt, sov länge, gick en kort promenad för att få lite frisk luft och kom tillbaka och drack kaffe i typ en timme. Så nice ❤ Efter det har jag inte gjort något annat än jobbat, kommit hem sent och snabbt lagat mat som jag kan ta till lunch imorgon. Bilderna är från en lite dagsutflykt vi gjorde en vecka sedan, soliga höstdagar kan vara så fina och vi hade en riktigt mysig promenad på Fölisön.

MORNING WALK

Today I have been for my morning walk – 30 minutes like I planned it last night. I didn’t listen to any music or podcast, just decided to walk without listening to anything but what is going on around me. I walked down this canal really close to us and it was a quite perfect route.

////Idag har jag varit på min morgonpromenad – 30 minuter som jag planerade igår kväll. Jag lyssnade inte på musik eller en podd, bestämde att jag bara går utan att lyssna på något förutom det som händer runt omkring mig. Jag gick längs den här kanalen riktigt nära där vi bor och det var den helt perfekta rutten.

I didn’t start work until 12 today so it wasn’t even a struggle to get up and go out, let’s see how it feels when I have work at 8 and try to get up 30 minutes earlier to go for a walk haha. After the walk me and Tom went to a cafe just around the corner from home because we didn’t have any coffee at home and we wanted to do some work before work. Sometimes it’s easier to get things done when you are not in your home environment and especially being able to do this in the mornings is so nice. I really like that some days I’m working from midday to evening instead, because I’m definitely not the person who loves a nine to five kind of job every day. I like routines but not if they are exactly the same every day hehe.

//Jag började inte jobbet förrän 12 idag så det kändes inte ens jobbigt att stiga upp och gå ut, vi får se hur det blir när jag ska jobba kl 8 och försöka stiga upp 30 minuter tidigare för att gå en promenad haha. Efter promenaden gick jag och Tom till ett cafe runt hörnet från vårt hem för att vi inte hade kaffe hemma och vi ville gå sätta oss och jobba innan jobbet. Ibland är det lättare att få saker gjorda när man inte är i sin hemomgivning och speciellt när man får göra det på morgonen. Jag gillar verkligen att jag jobbar från tolv till kvällen vissa dagar för jag är verklgen inte den som älskar ett nio till fem jobb varje dag. Jag tycker om rutiner men inte om de är exakt lika varje dag hehe.

SUMMER NIGHTS

I’m sitting on the train towards Seinäjoki to go see my granparent’s and cousins for the weekend. The forecast for the weekend is +30 – woop! Looking forward to some seriously summery days finally. Let’s hope it stays for a good while now. In the beginning of the summer we planned with friends we would go for after works, picnics, midnight dips etc. but the weather hasn’t really been on our side plus we didn’t realize how impossible it is to find days when everyone is off at the same time. Last night, however, we manged to get a little group of us together and went down to the rocks in Eira for sunset. Sitting by the sea with friends talking life is just simply one of the best things to do when the weather is perfect. Now the plan is to be out enjoy the sun, swim, eat well and just chill with the family. See you later and have a great Friday night ❤

//Jag sitter på tåget till Seinäjoki för att åka och träffa mina morföräldrar och kusiner över helgen. Prognosen för helgen är +30 – woop! Ser fram emot några seriösa sommardagar äntligen. Vi hoppas det håller sig i ett bra tag nu. I början av sommaren planerade vi med vänner att gå på after works, picnickar, midnattsdopp etc. men vädret har inte precis varit på vår sida och vi insåg ine hur omöjligt det är att hitta dagar då alla är lediga samtidigt. Igår lyckades vi ändå få ett litet gäng av oss ihop och gick ner till klipporna i Eira vid solnedgången. Att bara sitta vid havet med vänner och tala livet är helt enkelt en av de bästa sakerna att göra då vädret är perfekt. VI hörs senare och ha en toppen fredagkväll ❤

POLKA DOTS

And it’s Friday again! What are your plans this weekend? We just got home and are waiting to go for dinner with friends soon – Hills Dumplings will be where we go. The weather has really gone cold now and today at work we were talking about our childhood summers and what we used to do. Now I would really just want to be 10 years old again and have summer vacation from school haha. It feels like it was always sunny and hot in the summer when we were kids, but maybe we have just forgot the rainy days. I’m hoping to be able to go for a run tonight after dinner if we don’t stay out too late, but we’ll see. Yesterday we went for a walk/bike ride on the evening instead of a workout and because of period cramps I just wanted to wear this comfy polka dot jumpsuit. Tomorrow I’m going with two friends to Hanko for the regatta. See you there. Have a great weekend everyone ❤

//Och så är det fredag igen! Vad är era planer i helgen? Vi kom precis hem och väntar på att gå ut på middag med vänner snart – Hills Dumplings blir det. Vädret har blivit verkligen kallt och idag på jobbet pratade vi om våra barndomssomrar och vad vi brukade göra. Nu vill jag bara vara 10 år gammal igen och ha sommarlov från skolan haha. Det känns som om det alltid var soligt och varmt på sommaren när vi var barn, men kanske vi bara förträngt de regniga dagarna. Jag hoppas på att kunna gå ut och springa ikväll efter middagen om det inte blir allt för sent. Igår tog vi en promenad/cykeltur på kvällen istället för ett träningspass och jag hade sån mensvärk så jag drog på mig den här bekväma prickiga jumpsuiten. Imorgon åker jag med två vänner till Hangö för regattan. Vi ses där. Ha en fin helg ❤

VIA TRIBUNALI

I think I posted a few months ago about a group of us girls who studied together and still keep in touch. Today we had decided to go for afterworks and tried out Via Tribunali – a pizza resturant that everyone went to when it opened and I must say, it was good! After the pizza we went for a little glass of wine and sat outside even if it wasn’t the sunniest day. It was actually not sunny at all, but when it’s summer in Finland you sit outside no matter the weather haha! It was a lovely afternoon with the girls though ❤

//Jag tror jag postade några månader sen om en grupp av oss tjejer som studerade ihop och fortfarande håller kontakten. Idag hade vi bestämt att gå på aw och provade Via Tribunali – en pizza restaurang som alla gick till då den öppnade och jag måste säga, det var gott! Efter pizzan tog vi ett litet glas vin och satt ute fast det inte var den soligaste dagen. Det var ärligt sagt inte ens sol, men när det är sommar i Finland sitter man ute oberoende av väder haha! Det var en så härlig eftermiddag med tjejerna ❤

HELSINKI DAY

Hello ❤ It feels crazy that it’s July already and the first summer month just flew by! Even if I have been working everyday it hasn’t felt like my summer goes to waste because there’s always the evenings and the weekends to do anything. Last weekend we spent a lot of time with friends enjoying summer in Helsinki. Today when I woke up my first thought was that I have slept long and I felt rested and it is so nice to have a day off and be on holiday. Where did that feeling even come from?! I have no holiday until we go to Chile and definitely not a day off today haha. I guess I’m 100% stress-free.

//Hej ❤ Det känns galet att det redan är juli och första sommarmånaden har bara flygit iväg! Fast jag jobbat varje dag har det inte känts som om jag går miste om sommaren för det finns alltid något att göra på kvällarna eller helgerna. Förra helgen var vi med vänner ganska mycket och njöt av sommar i Helsingfors. Idag när jag vaknade var min första tanke att jag har sovit länge och känner mig utvilad och det är så skönt att ha en ledig dag och semster. Var kom den känslan ifrån liksom?! Jag har ingen semester innan vi åker till Chile och definitivt inte ledigt idag haha. Jag är väl helt enkelt 100% stressfri.

On Saturday I got to take Dani, the girl whose wedding we go to in Chile, around Helsinki because the boys were having a bachelor party. It’s nice to have someone who doesn’t live here visiting because you want to show them everything. At least for me that’s usually when we do something I’ve wanted to go to for a long time but never got around to.

//På lördag tog jag Dani, vars bröllop vi ska till Chile, runt Helsingfors under tiden som killarna hade sin bachelor party. Det är roligt att ha nån som inte bor här på besök för man vill visa dem allt. För mig är det åtminstone då vi gör grejer jag velat göra en längre tid men aldrig bara fått det gjort.

Love sweet potato fries ❤ and halloumi, yum!
//Älskar batatfranskisar ❤ och halloumi, nam!

So Saturday morning me and Inka, who also lived in the same house with all of us in Australia, went to Dani’s airbnb with breakfast. We went to Helsinki pride for a few hours and from there to Linnanmäki (an amusement park). We got the city bikes everywhere and that’s a nice way to see more of the city than getting on trams, metro or busses. On the evening we went out for drinks and ended up back at Dani’s airbnb for a glass of wine that turned into three hours just talking. This was actually the first time me and Dani ever really spent time together just the two of us and it was amazing to get to know her better and now I can’t wait for them to move here! ❤

//Så lördag morgon tog jag och Inka, som också bodde i samma hus med oss i Australien, morgonmål med oss till Danis airbnb. Vi gick på Helsingfors pride i några timmar och därifrån till Borgbacken. Vi åkte med stadscyklarna överallt och det är ett så mycket roligare sätt att se mer av staden än att ta spårvagn, metro eller buss. På kvällen gick vi ut på drinks och det slutade med att vi kom tillbak till Danis airbnb på ett glas vin, som blev tre timmars pratande. Det här var faktiskt första gången jag och Dani hänger ihop på tumis och det var superhärligt att lära känna henne bättre och nu kan jag inte vänta att de flyttar hit!<3

MOVING IN

Hello everyone ❤ hope you had a wonderful weekend. We are getting ready for bed because we are getting up early tomorrow for the new week. Guess where we are waking up though? In our new place!! We have been moving some small things over to be able to stay here and then we’ll move all the big furniture later. I mean, we have until the end of this month to move everything from the old place to here. So, for the next few weeks we’ll be going back and forth between two places. I love this place so much and I can’t wait to be able to walk to work tomorrow morning. That will take me about 10 minutes, how nice is that. We have been on two walks around here today just being excitied about finally living here. I feel like this will be the best change we have had for a while and everything just feels so right at the moment. Here’s some first photos from our new place! ❤

//

Hej på er ❤ hoppas ni haft en skön helg. Vi ska snart gå lägga oss för imorgon ska vi stiga upp tidigt för att börja en ny vecka. Gissa var vi kommer vakna imorgon? I vår nya lägenhet!! Vi har flyttat en del små grejer hit så att vi kan vara här och sedan flyttar vi alla stora möbler senare. Vi har ändå resten av månaden tid på oss att flytta från det gamla stället hit. Så de kommande veckorna kommer vi pendla mellan två ställen. Jag älskar det här stället rean så mycket och väntar på att kunna gå till jobbet imorgon. Det tar typ 10 minuter, hur najs är inte det. Vi har varit på två promenader idag och bara varit så excited över att äntligen bo här. Det känns som om det här är den bästa förändringen vi haft på länge och allt känns så rätt just nu. Här är några första bilder från vår nya lägenhet! ❤

For now we use the bedroom as a room for all bags and boxes. From here we unpack everything to where we want it instead of the whole flat being full of boxes.
No, we don’t have our bed here yet so we are sleeping on the floor sharing 90cm between the two of us.

We wanted these white and covered them in all rooms with self-adhesive plastic film. // Vi ville ha dom här vita i alla rum och täckte dem med dekorplast.

Peace out good night ❤

GO-KART RACING

Looking cool in this outfit, haha!

What a day it has been! This morning I overslept and didn’t have time for coffee or breakfast so I took both to go. On days like this I thank myself for having prepared my food the night before so I can just get up, get ready, grab a foodbox and go. After work I met up with my girlfriends for a catchup. How crazy is it that a few months can fly by without seeing some friends?!? Anyway, it was lovely to sit down for some girlchat and then head off to a couple’s birthday – birthday karting!! I haven’t done karting for a few years and I’ve only done it once before, but it was so much fun! The day got in other words better, hope yours was great too! xx

//

Vilken dag det har varit! Jag försov mig i morse och hade varken tid för kaffe eller frukost så jag tog båda ‘to go’. Dagar som idag tackar jag mig själv för att ha fixat lunchen klar för följande dag så jag bara kan stiga upp, fixa mig, ta en matbox och åka iväg. Efter jobbet träffade jag mina tjejkompisar för en catchup. Hur galet är det inte att några månader kan bara flyga förbi utan att se vissa kompisar?!? Dagen blev alltså bättre av lite tjejsnack och sedan var det dags att fortsätta vidare på en födelsedag – födelsedags karting!! Jag har inte kört på några år och annars bara gjort det en gång tidigare men det var så roligt! Dagen blev med andra ord bättre, hoppas er dag var super också! xx

LIGHTFESTIVAL IN HELSINKI

Hello! Yesterday after work we went to see LUX Helsinki. It’s a light festival with lots of cool installations and it is completely free of charge! I’m usually don’t go to many cultural things, museums or other artsy stuff, but I had heard so much about this we had to go. Plus, it was a walking route that took about 1,5-2 hours so got about 10 000 steps in as well. WIN WIN! I like to do something active everyday and a long walk in the fresh air was perfect. So if you are in Helsinki and got time to spare – this is on until tomorrow night.

//

Hejsan! Igår efter jobbet gick vi för att se LUX Helsinki. Det är en ljusfestival med en massa tuffa ljusverk och det är alldeles gratis! Jag går inte ofta på många kulturella grejer, museum eller andra konstrelaterade evenemang, men jag hade hört massor om detta så vi måste gå. Som ett plus var det ju en promenadrutt som tog ca 1,5-2h så jag fick ju in mina 10 000 steg också. WIN WIN! Jag vill göra något aktivt varje dag och en lång promenad ute i friska luften var perfekt. Så om du är i Helsingfors och har extra tid – detta pågår fram tills imorgon kväll.