HANKO AGAIN

We made pitas with tzatziki, chicken, veggies and coriander.

Last night we sat down with another couple to plan our trip to Chile. It’s so overwhelming to look at options, plans, ideas, places and try and piece it all together to get the most out of the trip. We turned the evening into a nice dinner with Ale and Jonas ❤

How I have waited for this Friday though, and that is for two reasons. The first and best thing is that I’m now on my way to Hanko with two of my friends, Iina and Ela. It’s been so long since I’ve been in Hanko with them two together and six years ago me and Iina basically lived there. We were having the time of or lives and the summer of 2013 is referred to “The crazy summer”. This time we are both in completely different situations in life and have it under a bit better control compared to back then haha! The other reason is obviously that the work week is over… Now I’m going to pick up Ela and then Iina on the way. It’s going to be a great great weekend ❤

//Igår kväll satt vi oss ner med ett annat par för att planera vår resa till Chile. Det är så överväldigande att kolla upp alternativ, planer, ideér, ställen och försöka pussla ihop allr för att få sp mycket som möjligt ut av resan. Kvällen blev en riktigt trevlig middag tillsammans med Ale och Jonas ❤

Som jag väntat på denna fredag dock, och det är pga två saker. Den första och bästa grejen är ju att jag nu är påväg till Hangö med två vänner, Iina och Ela. Det är länge sedan jag varit i Hangö tillsammans med dem ich sex år sedan bodde jag och Iina så gott som hela sommaren. Vi levde livet och sommaren 2013 kallar vi “den galna sommaren”. Den här gången är vi båda i helt olika livssituationer och har det under lite bättre kontroll än då haha! Den andra orsaken är såklart att arbetsveckan är över…Nu ska jag plocka upp Ela och sen Iina på vägen. Det kommer bli en så bra elg ❤

SUNNY MORNINGS

Hello! I have just come home from work a while ago and decided to quickly come write a little. We are trying to find an apartment in Helsinki and we have been to a viewing today. It is so hard to find a place because we don’t want anything that is much smaller than where we live now. So many places are done up to look really nice but then they have left a kitchen or bathroom undone and I just don’t understand it. Fingers crossed we find something soon and can stop searching.

Today we started our day doing some yoga together at home. It was such a nice morning and the whole place was flooding with sunlight. While on the floor in the sun I realized how much dust we had everywhere and just had to clean the place after haha 😀 the only bad thing about sun is that you really see where you’ve been lazy with the cleaning in winter, oops. I guess it’s time for a proper spring clean this weekend.

I always eat oatmeal in the morning because it takes no time to make and is super simple. On these days when I have the morning off, I usually try to make “weekend breakfast”. Usually something like nice yogurts, eggs, smoothies or something that I don’t really have time to make at 6 am. In the glass I have a fiber + vitamin drink from Fitline that I have every morning. It helps with digestion, gives energy and tastes delicious. The photos are from last Sunday in Hanko.

//

Hej på er! Jag sitter just och äter lunch på jobbet och bestämde mig för att snabbt skriva lite. Vi försöker hitta en lägenhet i Helsingfors och vi har varit på en visning idag. Det är så svårt att hitta ett ställe för vi vill ju inte ha något som är mycket mindre än det vi nu bor i. Så många ställen är snyggt renoverade men så har de lämnat typ köket eller badrummet helt ogjort och jag kan inte förstå det. Håller tummarna till att vi hittar något snart och kan äntligen sluta leta.

Idag började vi dagen med yoga tilsammas hemma. Det var en så fin morgon och hela stället bara fylldes av solljus. På golvet i solen insåg jag dock hur mycket damm vi hade överallt och bara måste städa efteråt haha 😀 det enda dåliga med solen är att man faktist ser var man fuskat med städningen under vintern, ups. Det är väl dags för en ordentlig vårstädning på veckoslutet.

Jag äter alltid havregrynsgröt på morgonen för det är väldigt snabbt att laga och är så simpelt. Dagarna då jag har morgonen ledig, försöker jag oftast laga “weekend breakfast”. Oftast något som yoghurt, ägg, smoothies eller något som jag inte brukar ha tid med kl. 6 på morgonen. I glaset har jag en fiber + vitamin dryck från Fitline som jag dricker varje morgon. Den hjälper med matsmältning, ger energi och smakar super gott. Bilderna är från förra söndagen i Hangö.

SPA GETAWAY

Good morning! I feel ready for a new week after our spa getaway this weekend. This week is again full of plans and it includes me FINALLY going to a gym – I got my gym membership last week and it feels so good. I haven’t had one for a year. Now I have both Tom and one of my best friends as workout buddies. I’m actually going today to try the gym out for the first time, exciting!! I have been up for about an hour now and not touched my social medias. Me and Tom realised once again how time consuming it is and that we don’t want to spend our time together on our phones. So we are limiting our social media use this week. We decided that instead of grabbing our phones first thing in the morning, we say good morning to each other. We don’t touch the phones for the first 15-30 minutes. Obviously we have our own things we want to do separately, but if we’re doing something togeter we’ll out the phones aside. We don’t need to scroll instagram or be constantly texting with someone else while having a conversation. We want to be more present and it isn’t always as easy as it is to type out. Especially not when we’re so used to our phones. Now I’m going to work and after it’s time for a good workout! Have an amazing start to this week and be present! ❤

//

God morgon! Jag känner mig redo för en ny vecka efter vårt spaveckoslut. Den här veckan är full av planer och till dem hör att ja ÄNTLIGEN ska gå till ett riktigt gym – jag blev medlem på ett gym förra veckan och det känns så bra! Jag har inte haft ett medlemskap på ett år. Nu har jag både Tom och en av mina bästa vänner att träna med. Jag ska faktist idag prova gymmet för första gången, spännande!! Jag har varit vaken i typ en timme nu och inte rört mina sociala medier. Jag och Tom insåg igen hur tidskonsumerande det är och vi vill inte spendera vår gemensamma tid på telefonen. Så vi begränsar användningen av sociala medier den här veckan. Vi bestämde att istället för att ta upp telefonen direkt vi vaknar, säger vi god morgon åt varandra. Telefonen rör vi inte på de första 15-30 minuterna. Såklart har vi våra egna grejer vi vill göra separat, men gör vi något tillsammans lägger vi telefonerna åt sidan. Vi behöver inte skrolla instagram eller konstant texta med någon annan om vi har en konversation. Vi vill försöka vara mer närbarande och det är inte alltid så lätt som det är att skriva ut. Speciellt inte då vi är så vana med våra telefoner. Nu ska jag gå på jobb och sedan träna! Ha en bra start på veckan och kom ihåg att vara närvarande! ❤