VITAMINS

Good morning ❤ Last night I got back late because I was working 12-20 and it was actually my second last evening shift at work! Next week is my last one and after that I will only be working normal office hours, which is a bit boring since I liked the long mornings. On Monday I was craving to go for a run all day (weird craving) so I went straight to the gym and ran 7,5km – it felt so good after.

//God morgon ❤ Igår kom jag hem sent för jag jobbade 12-20 och det var faktiskt min nästsista kvällstur på jobbet! Nästa vecka har jag den sista och efter det ska jag bara jobba vanliga kontorstider, vilket är lite tråkigt eftersom jag tyckte om de långa mornarna. På måndag längtade jag hela dagen på att få springa (konstig craving) så jag gick direkt till gymmet och sprang 7,5km – det kändes så bra efteråt.

Then yesterday at work I started feeling a little feverish and fluey, but that’s gone now so I really hope I don’t get anything now right before our trip. So we are stocking up on vitamins and supplements like, D3, B12, Omega 3, Zink, Magnesium and probiotics both for now before the trip and will take them with us. Now I have to get ready for work and when I finish my plan is to go print out a few phtotos to put up on our wall and meet Tiia for some glögg (kind of like mulled wine) ❤ hugs

//Sen igår på jobbet började jag känna mig lite febrig och förkyld, men det är borta nu så jag hoppas verkligen att jag får något nu precis innan resan. Så vi laddar upp oss med D3, B12, Omega 3, Zink, Magnesium och probiotika både nu innan resan och vi tar dem även med oss. Nu ska jag göra mig klar för jobbet och när jag slutar är min plan att gå printa ut några bilder för att hänga upp dem på väggen och ta en glögg med Tiia ❤ kram

GYM DAY

I have just got back from the gym and I’m waiting for Tom to get home. The workout felt so good! It’s so much fun having one of my best friends as my workout buddy and makes working out more fun. Today we did an arms + core workout and omg my arms are shakinggggg. Since we started to workout together we started planking at the end of every workout. I can tell you, the 1 min per side (middle + both sides) still feel horrible and in May we’re supposed to add another 30 seconds or a minute. Now I’m sitting here huuungry after the workout and me and Tom (finally) caved and decided to go out for burgers tonight. Maybe we’ll have time to fo see the sunset after – they’ve been magical lately!

//

Jag har precis kommit hem från gymmet och väntar på att Tom kommer hem. Träningspasset kändes så bra! Det är så roligt att ha en av mina bösta vänner som träningskompis och det gör träningen så mycket roligare. Idag körde vi ett arm + core pass och herregud, mina armar bara skaaaaaakar. Sen vi började träna tillsmammans, började vi köra planka i slutet på varje träningspass. Jag kan berätta er att 1 min per sidan (mitten + båda sidorna) känns ju förförligt fortfarande och i maj är det meningen att vi ska förlänga det med 30 sekunder eller en minut. Nu sitter jag här huuungrig efter träningen och jag och Tom gav (äntligen) efter och bestämde oss för att gå ut och äta burgers ikväll. Kanske hinner vi hinner se solnedgången efteråt – de har varit magiska på senaste tiden!

WHY WE WORK OUT ON HOLIDAYS

Good morning! Last night we drove to Birmingham, where we’ll spend a few days. Every time we come here we try our best to have time to see everyone – both family and friends. For us that doesn’t mean eating out on the evening, it means having breakfast, lunch, dinner and drinks with different people. While trying to squeeze in an hour with everyone we have to squeeze in some workouts too. This time not to feel fit, but to not feel tired, bloated and just horrible from basically sitting down all the time. It doesn’t just make us feel physically better, but also mentally and it gives us the extra boost to have energy throughout the day. I don’t mind these days being busy because of course we want to be able to see everyone we can. We’re trying to make the most of the time every time we come here! Guess where we’re going now? – To meet up someone for food. Hope you having a great start to this week ❤

God morgon! Igår kväll körde vi till Birmingham och vi ska stanna här några dagar. Varje gång vi kommer hit försöker vi vårt bästa för att hinna se alla – både famil och vänner. För oss betyder det inte en middag i dagen utan frukost, lunch, middag och drinks med olika personer. Vi får med andra ord klämma in en timme med alla och samtidigt måste vi hitta en kort timme för träning. Nu är inte för att hållas i form, utan mest för att inte känna oss trötta, svullna och allmänt bara känna oss dåliga från att bara sitta. Vi mår inte bara fysiskt, utan också psykiskt bättre och det ger oss extra energi för hela dagen. Samtidigt gör det ingenting att det är konstant bråttom eftersom vi vill ju hinna se alla. Vi fösöker få så mycket ut som möjligt av den tid vi har då vi kommer hit. Gissa vad vi ska göra nu? – Träffa några för att äta lite. Hoppas ni har en super start på veckan ❤