FAMILY QUIZ TIME

I have just finished a group skype with the girls. Our screenshots were maybe not the best so I won’t post one without their permission haha. How nice is it though that you can just hang out with friends on facetime/skype etc. Should definitely do this always, not just now. We have made at least some more facetime plans and tomorrow we’re doing one with Tom’s family again. We did one last week and it was so much fun – his cousin organized a quiz and we were like 20 people. Gets quite confusing with so many people, but it was fun. We sucked though, got like one answer right haha. They had picked a question we would know the answer to though and it was “What country does Finland border to in the north” 😀 Anyway, tomorrow it’s time for the next quiz and we requested some easier questions haha. Then let’s just see what else we do this weekend.

//Jag har för en stund sedan avslutat en gruppskype med flickorna. Våra screenshots var kanske inte de bästa så postar inte dem här utan deras lov haha. Hur roligt är det dock inte att man bara kan hänga med kompisar på facetime/skype etc. Borde definitivt gör det här alltid, inte bara nu. Vi har åtminstone gjort fler facetime planer och imorgon ska vi göra det med Toms familj igen. Vi gjorde det också förra veckan och det var så roligt – hans kusin ordnade en frågesport och vi var typ 20 pers. Blir så råddigt men så många, men det var roligt. Vi sög dock, fick typ ett svar rätt haha. De hade valt en fråga som vi skulle veta svaret på och den var “Vilken land gränsar Finland till i norr” 😀 Hursomhelst, imorgon är det dags för en ny frågesport och vi har bett om lite lättare frågor haha. Sen får vi se vad annat vi gör denna helg.

Not too much else exciting that has happened during the past week. We sit at home for most of the time and take long walks almost daily. We try to grocery shop only once a week or even more seldom. All plans are put on ice now and we just hope this weird time will be over. Luckily there is facetime and we have met up some friends to go for walks and so on. Stay safe, hugs ❤

//Inte så mycket mer spännande som hänt under den senaste veckan. Vi sitter för det mesta hemma och går på långa promenader nästan dagligen. Helst handlar vi mat bara en gång i veckan eller mer sällan. Alla planer få gå på is nu och vi önskar bara att den här konstiga tiden skulle vara slut. Till all tur finns facetime och vi även träffat vissa vänner utomhus, gått promenad osv. Var försiktiga, kram ❤

AÇAÍ

Hello Sunday, this weekend has felt extra long and there is still some left of it. I have just been to the gym and to Palms & Berries to get some açaí home. I actually though I was just going to pick up my bag but instead ended up staying for a bit chatting with the owner and trying some açaí, super cosy and I love their concept. Yesterday Palms & Berries hosted a brunch event I wanted to go to and since Tom couldn’t come, I brought three other friends with me. Finally proper açaí in Finland and I ordered some home as soon as I got home. Now we have 10 packs açaí in our freezer and I can’t wait to make açaí bowls at home!

//Hej söndag, den här helgen har känts extra lång och det finns ännu lite kvar av den. Jag har varit på gymment och till Palms & Berries för att hämta lite açaí hem. Jag hade faktist tänkt att jag bara går efter min påse men istället stannade jag där en stund för att prata och smaka på lite açaí, super mysigt och jag älskar deras koncept. Igår ordnade Palms & Berries ett brunch event jag ville gå till och eftersom Tom inte kunde komma, tog jag med mig tre andra kompisar istället. Äntligen ordentlig açaí i Finland och jag satt in en beställning så fort jag kom hem. Nu har vi 10 paket açaí i frysen och jag längtar redan till att få laga açaí bowls hemma!

Now I’m having a coffee while blogging when I actually would have something very important to do, but I feel like I don’t have enough time right now to start with that. In one hour I’m going back out to meet up with Tom when he finishes work and then we’re going for a belated Valentines day dinner. On Valentines day I was hanging out and making food with Laura because Valentines day doesn’t have to be anything than a normal day plus the finnish translation actually means friend day Also remember that you are your own closest friend so make sure to make yourself your best friend because that’s the friend you’re stuck with for the rest of your life. So the most important relationship to work on is that one. With that in mind, enjoy the rest of this Sunday ❤

//Nu dricker jag kaffe och bloggar då jag egentligen borde göra något väldigt mycket viktigare, men jag känner bara att jag inte har tillräckligt med tid just nu för att börja med det. Om en timme ska jag tillbaka ut och möta upp Tom då han slutar jobbet och sen ska vi på en försenad alla hjärtans dag middag. På alla hjärtans dag chillade jag och lagade mat med Laura för alla hjärtans dag behöver inte vara något mer än en vanlig dag plus att den finska översättningen faktiskt betyder vändag (det kallade vi alla hjärtans dag för övrigt i skolan på lågstadiet också) Kom också ihåg att du själv är din närmaste vän så se till att göra dig själv till din bästa vän för den vännen sitter du fast med resten av livet. Så den viktigaste relationen att jobba på är den. Med det bakom örat, njut av resten av den här söndagen ❤

MY WEEKEND IN FOODS

Good morning! I feel rested after this weekend and am ready for a new week. As you know, me, Laura and Ela drove to Hanko on Friday for a girl’s weekend to just relax. Here is what we did on Friday and we sat up watching a film and talking until quite late. On Saturday our breakfast turned into three hours and continued taling and drank like four cups of coffee or something haha! Nice to not be in a hurry and just be able to hang around in our pyjamas for halft of the day.

//God morgon! Jag känner mig utvilad efter veckoslutet och är redo för en ny vecka. Jag känner mig utvilad efter den här helgen och är redo för en ny vecka. Som ni vet, åkte jag, Laura och Ela till Hangö på Fredag för en tjejhelg för att bara ta det lugnt. Här är vad vi gjorde på fredag och vi satt uppe sent och kollade film och bara pratade så det blev ganska sent. På lördag blev vårt morgonmål tre timmar långt och vi fortsatte prata och bara satt och drack typ fyra koppar kaffe haha! Skönt att inte ha bråttom och bara kunna hänga i pyjamas halva dagen.

In the afternoon we felt that we needed to challenge the horizontal rain and hard wind and get out of the house. Since all of us were maxed out on coffee we went for a hot chocolate and fastlagsbulle (see what that is in my previous post). Laura ate a Runebergstårta. Later in the evening we ate the same food for dinner as on Friday, creative haha! We also went in the sauna and it was quite late by the time we were done, so no one was in the mood to start cooking and we had leftovers. They save the day sometimes!

//På eftermiddagen kände vi att det var dags att utmana det horisontella regnet och den hårda vinden och ta oss ut ur huset. Eftersom vi alla hade fått mer än tillräckligt med kaffe så åkte vi på kakao och en fastlagsbulle. Laura åt en Runebergstårta. Senare på kvällen åt vi samma middag som på fredag, kreativt haah! Vi badade också bastu och det var ganska sent då vi var klara, så ingen var riktigt på matlagningshumör och vi hade rester. De räddar verkligen dagen ibland!

Sunday morning was like Saturday and before we left Hanko we quickly made a pizza together of some of the foods we had left. It was so delicious – home made pizza is always a good choice. Hope you liked this weekend in foods post haha. Food pictures was basically all I took. Now let’s see what the plans for this week will be. Have an amazing week ❤

//Söndag morgon var som lördagen och innan vi lämnade Hangö gjorde vi snabbt en pizza av vissa grejer vi fortfarande hade kvar. Det var så gott – hemmalagad pizza är alltid ett bra val. Hoppas ni gillade det här helgen i maträtter inlägget haha. Matbilder är typ det enda jag tog. Nu ska vi se vad planen för den här veckan blir. Ha en toppen vecka ❤

HANKO WEEKEND

Hey! Hope you have had a nice week. This week I have done so many nice things like seen friends and been to two really nice classes (bodybalance & yoga) plus a legs workout yesterday. Today I’m feeling so sore from it, but in a good way and my body feels great. The worst of this week has to be that I left my keys home twice. So yesterday I sat for almost two hours at the gym after my workout waiting for Tom to finish work. Extreme fail.

//Hej! Hoppas ni har haft en bra vecka. Den här veckan har jag gjort så mycket sköna grejer som träffat vänner och varit på två super sköna träningspass (bodybalance & yoga) plus ett benpass igår. Har så ont överallt, men på ett bra sätt och kroppen känns riktigt bra. Det värsta den här veckan måste vara att jag lämnat nycklarna hemma två gånger. Så igår satt jag nästan två timmar på gymmet efter att ha tränat och väntade på att Tom skulle sluta på jobbet. Extremt fail.

If you’ve seen my latest IG post you know I came to Hanko for the weekend with two friends today and we have had a super chill night. We got here in the evening so first thing we did was turn on the heating in the house and started cooking dinner. We made simple pasta dishes and had a glass of wine to it. It doesn’t always have to be more complicated than this, super quick to make and easy too.

//Om ni sett min senaste IG inlägg vet ni att jag kom till Hangö över helgen med två kompisar och vi har haft en super chill kväll. Vi kom hit på kvällen så det första vi gjorde var att sätta på värmen i huset och börja med middagen. Vi lagade enkla pastarätter och drack ett glas vin till det. Det behöver inte alltid vara mer komplicerat än detta, super gott och enkelt.

Now I’m diving into this bed. Instead of carrying big beddings and stuff with me I brought this sleeping bag blanket (a blanket shaped like a sleeping bag) so it works both as sheet and cover. The best thing I own for weekends when you don’t want to bring heavy duvets! Let’s see what we come up with tomorrow. Night ❤

//Nu ska jag dyka ner i den här sängen. Istället för att bära stora sängkläder och sånt tog jag med det här sovsäckslakanet (ett lakan i form av en sovsäck) så det funkar både som lakan och täcke. Det bästa jag äger för helger då man inte orkar ta med sig tunga täcken! Får se vad vi hittar på imorgon. Godnatt ❤

HAPPY NEW YEAR

So 2020 – it feels like not long ago we celebrated 2019 and now suddenly a whole year has gone by. Last year was nice to us and for this new year I’m excited to see what we will do. Last year felt like I was just floating along through the year and this year I want to challenge myself more, learn somehing new, do something I didn’t think I ”could” do.

//Så 2020 – det känns som inte länge sedan vi firade 2019 och nu har plötsligt ett helt år passerat. Förra året var trevligt mot oss och för det här nya året är jag förväntansfull på att se vad vi kommer att göra. Förra året kändes som om jag bara flöt med genom året och det här året vill jag utmana mig själv mera, lära mig något nytt, göra något jag inte tänkte jag ”kunde” göra.

We had a fun New Years Eve and started the day by the pool, jumping in and out and drinking aperol spritz. We had a quick afternoon barbeque at our house before continuing to the house our friends and their family had rented. This was the most ”New Yearsy” it got with the hats and glasses haha.

//Vi hade en rolig nyårsafton och började dagen vid poolen, hoppade in och ut och drack aperol spritz. Vi grillade snabbt på eftermiddagen i vårt hus innan vi fortsatte till huset våra kompisar och deras familj hade hyrt. Det här var det mest nyårsaktiga det blev med hattar och glasögon haha.

At midnight we cheered for the new year and stayed for another hour or so before heading out to a club here in Pucon. We danced, danced and danced until we felt like it was time to go home. All in all a very successful last day of last year and I believe the key is to not make New Years Eve bigger than it is or always expecting it has to feel a certain way. Now I hope you haven’t been too hungover today and have had an amazing Wednesday 1.1.2020 ❤ Time for another barbeque for us now 😉

//Vid tolvslaget skålade vi för det nya året och stannade en timme eller så innan vi fortsatte ut på en klubb här i Pucon. Vi dansade, dansade och dansade tills vi kände att det var dags att gå hem. Allt som allt en lyckad nyårsafron och jag tror att poängen är att inte göra nyårsafton större än det är och förvänta sig att det alltid ska kännas på ett visst sätt. Nu hoppas jag att ni inte varit allt för bakis idag och har haft en toppen onsdag 1.1.2020 ❤ Dags för oss att grilla igen nu 😉