PICKING MUSHROOMS

Sunday night and we’ve just finished dinner and an episode of The Bridge. We watched the first season in the beginning of the summer and decided to start watching it again now. I’m so bad at following new series that I usually put on the same ones I’ve watched a million times in the background so I can do something else while it’s on haha. Maybe I need to get better at just being able to sit and relax without doing anything at the same time…This weekend it’s been raining on and off, but yesterday it stayed nice for a few hours so me and Laura went to my parents’ place and went with them out trying to find some berries and mushrooms. The sadest catch ever haha. There was barely any mushrooms and the lingonberries were not done yet so we came back pretty empty handed. At least we got fresh air and a nice walk in the forest. We might go and try again a little later to see if there would be any then. From the little we got my dad made me and him a mushroom pasta with truffle oil. I have been craving truffle for the past month and it was so good. Freshly picked mushrooms in a pasta are always the best and I ate two plates of it so fast that I got stomach cramps after haha. Can’t handle myself around good food. Today has been a super chill day, I haven’t really done anything else but quickly seen Laura and drank glögg (like mulled wine) hehe. Tomorrow I got the morning off, which I’m looking forward to. Hope you had a great weekend ❤

//Söndag kväll och vi har precis sett klart ett avsnitt av Bron. Vi kollade första säsongen i början av sommaren och nu bestämde vi oss för att se på det igen. Jag är så dålig på att följa med nya serer så jag har oftast på samma som jag sett en miljon gånger i bakgrunden så jag kan göra något annat under tiden haha. Kanske jag måste bli bättre på att bara sitta och chilla utan att göra något annat samtidigt…Den här helgen har det regnat on off, men igår hölls det bra några timmar så jag och Laura åkte till mina föräldrar och gick ut med dem för att plocka bär och svamp. Den fattigaste fångsten någnsin haha. Det fanns knappt några svampar och lingonen var inte mogna. Åtminstone fick vi frisk luft och en trevlig promenad i skogen. Vi ska kanske gå ut igen lite senare för att se om det skulle finnas något då. Från det lilla vi fick gjorde min pappa mej och honom en svamppasta med tryfellolja. Jag har haft såna tryffelcravings senaste månade och det var så gott. Nyplockad svamp i en pasta är alltid helt bäst och jag åt två portioner så snabbt att jag fick ont i magen senare haha. Kan inte behärska mig med god mat. Idag har varit en super chill dag, jag har inte gjort något annat än snabbt hälsat på Laura och druckit glögg hehe. Imorgon har jag ledig morgon, vilket jag ser fram emot. Hoppas ni har haft en fin helg ❤

COSY FRIDAY

6:45 when I just finished my morning walk

Hello ❤ how are you spending your Friday night? I am sitting here with a glass of wine, a bowl of sweets, nailpolish and youtube. Trying to enjoy spending time on my own because I’m really bad at it. Yesterday Tom said he was going out for drinks with friends and I immediately texted a friend asking if she wanted to make dinner with me after we’ve been to the gym. At some point I really need to get better at not needing company all the time – I’ll work on it haha. Today has anyway been the cosiest day, I think the rain does that too but also I had time to catch up with a few friends. First I had lunch with Tiia at Sandro that opened a restaurant basically opposite to where I work. How good does this food look?? And the place was so beautifully decorated – really recommend for lunch or any meal really. (Lunch through my phone)

//Hejsan ❤ hur tillbringar ni er fredagkväll? Jag sitter här med ett glas vin, en skål med godis, nagellack och youtube. Försöker njuta av att vara för mig själv för jag är så dålig på det. Igår sa Tom att han ska ut på drinkar med kompisar och istället för att tycka och jag skickade direkt ett meddelande åt en kompis för att fråga om hon vill laga middag med mig efter att vi varit på gymmet. I något skede måste jag verkligen bli bättre på att inte behöva sällskap hela tiden – jag ska jobba på det haha. Idag har ändå varit den mysigaste dagen, jag tror regnet gör det också men så har jag även hunnit träffa några vänner. Först åt jag lunch med Tiia på Sandro som öppnat en restaurang typ mittemot där jag jobbar. Hur gått ser inte detta ut?? Och stället var så fint inrett – rekommenderar verkligen för lunch eller vilken måltid som helst. (Lunch genom min telefon)

After work I had booked in a gym date with Ale again, love working out with her ❤ We decided (read: I decided to torture her) today was leg day yayy! Leg workouts are my favorite. When we were done, I met up with Laura and went to buy groceries for dinner. I was really craving a “normal” home cooked meal, so we decided meatballs, mashed potatoes and lingonberry jam. YUM! We’ve become quite the housewives because every time we do something on the weekends it involves cooking. This romanting meatball dinner was absolutely delicious though. For dessert we bought about 800g of sweets (went a bit crazy there haha) and barely ate any of it….more for the weekend then 😉

//Efter jobbet hade jag bokat in en gymdate med Ale igen, älskar att träna med henne ❤ Vi bestämde (läs: jag bestämde att tortyrera henne) att idag var det benpass – yayy! Benövningar är min favorit. När vi var klara, mötte jag Laura och vi gick för att köpa matvaror för middagen. Jag längtade verkligen efter en “vanlig” hemmamat, så vi bestämde köttbullar, potatismos och lingonsylt. NAM! Vi har blivit riktiga hemmafruar för varje gång vi gör nåt tillsammans involverar det matlagning. Den här romantiska köttbullsmiddagen var så god dock. Till efterrätt hade vi typ 800g lösgodis (gick lite crazy där) och åt knappt något av det…mera till helgen då 😉

Now Laura has left and my plan is to just chill here and not stay up too late. Maybe get in bed, read a book like a did yesterday. Tomorrow I’m going again for my 30 minute morning walk again and hopefully go buy a pair of new boots for autumn. Then we’ll see what I decide to do with the rest of the day. Hope you had a cosy Friday too, kisses ❤

//Nu har Laura åkt hem och min plan är att mysa här och inte stanna uppe för länge. Kanske sätta mig i sängen, läsa en bok som jag gjorde igår. Imorgon ska jag igen på min 30 minuters morgonpromenad och förhoppningsvis gå köpa ett par nya skor inför hösten. Sen ska jag se vad jag bestämmer att göra med resten av dagen. Hoppas ni hade en mysig fredag också, puss ❤

30 DAY CHALLENGE

Hello ❤ It’s evening and super dark out already. I’ve had really great Monday with work, then went to a 45 minute spinning class and after that just been making food and relaxing at home. I’ll start on my new book today, it’s called Hangry and I can’t wait to read it!

//Hej ❤ Det är kväll och super mörkt ute redan. Jag har verkligen haft en bra måndag med jobb, sedan ett 45 minuters spinningpass och efter det har jag bara lagat mat och tagit det lugnt hemma. Jag ska börja på min nya bok idag, den heter Hangry och jag ser fram emot att läsa den!

Totally done after the class today – feels really good always after though.
Cauliflower rice, kale, tomatoes, pine nuts, pulled oats, lemon etc.

I think it’s officially autumn now based on the amounts of rain lately, not too excited about that but in a weird way it’s cosier being at work when it’s raining haha. Or maybe I’m just happy I’m not missing out on good weather while sitting inside all day. Well, enough about that, the weather is something I can’t affect, which is what I wanted to talk about today. On Saturday we had our team day with work and had a motivational speak as guest. For three hours we did short practices, reflected over our own lives, where we are and where we want to be, listened to great tips and tricks and left feeling excited and reminded about the fact that we can’t affect everything so why go worry about something that isn’t in your hands.

//Jag tror det är officiellt höst nu på basen av mängden reng på sistone, inte alltför taggad över det men på något underligt sätt är det mysigare att jobba där det regnar haha. Eller kanske är jag bara glad att jag inte går miste om bra väder då jag sitter inne hela dagen. Nå, tillräckligt om det, vädret är inte något jag kan påverka, vilket är vad jag vill ta upp idag. På lördag hade vi vår team dag med jobbet och vi hade en motivationstalare som gäst. I tre timmar satt vi och gjorde korta övningar, reflekterade över våra liv, var vi är nu och vart vi vill, hörde några bra tips och tricks och lämnade med bra känsla och påminda av att vi inte kan påverka allt så varför gå omkring och oroa sig över något som inte är i dina händer.

Make the best of what you have and can affect. He also had a really good point commenting how much time and energy you can spend on a pointless thought. A thought is just something that passes and if you give it attention, it will spark a feeling and at that point it’s hard to not let it lead to any actions based on that feeling. So his tip was to give the thought you don’t need as much time as you give a dream. You remember it, but it’s something imaginary. Just like any thought and it should be easy to drop. Sounds pretty easy? It is harder than that, but this is one thing I took with me from the presentation. Now the next thing for me is to take on the 30-day challenge he gave us for “a better you”. Let me know if you’re with me on this challenge! 😉

  • a 30 minute walk every single morning
  • before bed write down: 5 things you succeeded with, 5 things you are thankful for and 5 things you need help with

//Gör det bästa du kan med det du har och kan påverka. Han hade också en riktigt bra point då han kommenterade hur mycket tid och energi man kan spendera på en onödig tanke. En tanke är bara något som kommer och går och ger man den uppmärksamhet, kommer den bilda en känsla. Så hans tips var att ge de tankar du inte har någon nytta av lika mycket tid som du ger på drömmar. Du minns den, men den är inte påriktigt. Så som vilken som helst tanke och det borde ju vara lätt att bara släppa. Låter enkelt? Det är svårare än så, men det är en grej jag tog med mig från presentationen. Nu är det nästa jag gör en 30 dagar lång utmaning han gav os för ett “bättre jag”. Säg om ni är med mig på denna utmaning! 😉

  • en 30 minuters promenad varje morgon
  • innan du går i säng skriv ner: 5 saker du har lyckats med idag, 5 saker du är tacksam för och 5 saker du behöver hjälp med

FOOTBALL AND BURGERS

The perfect start to the weekend. My auntie and my cousin picked me up from the train and we went straight to see the last bit of a football game (SJK – FC Lahti). It was super super hot at the stadium so we sneaked our a few minutes early to get some cold coke. After the game we went for an evening dip and nothing feels more like Finnish summer than that!! It was so warm, both in and out the water and I love the fact that it still was 24 degrees at 10pm. Perfect, perfect, perfect ❤ When we got back to the car my auntie said it’s too late to cool dinner so let’s go get burgers”. Who doesn’t love hearing that?? So burgers for everyone and these ones from here are good. Now it’s time to sleep because I don’t want to waste a minute of the day tomorrow sleeping too long 😉 goodnight ❤

Den perfekta starten på helgen. Min moster och kusin hämtade mig från tåget och vi åkte direkt för att se slutet av en fotbollsmatch (SJK – FC Lahti). Det var super hett på stadionet så vi smög iväg några minuter innan spelet slutade för att köpa islall cola. Efter matchen gick vi på ett kvällsdopp och inget känns mer som finsk sommar än det!! Det var så varmt, både i vattnet och luften och jag älskar faktumet att det fortfarande är 24 grader klockan 10 på kvällen. Perfekt, perfekt, perfekt ❤ När vi kom tillbaka till bilen sa min moster “det är för sent för att laga middag så vi åker och köper burgare”. Vem älskar inte att höra det?? Så burgare åt alla och dom härifrån är goda. Nu är det dags att sova för jag vill inte slösa en minut av dagen imorgon på att sova för länge 😉 godnatt ❤

GINGER & LEMON

Good morning! New week and it’s Midsummer week – that means four days at the office and three days at a friend’s summerhouse. Looking forward to not having to go anywhere and just hang out, swim, barbeque and all those things you do in the summer when you can get out of the city. I started off the week with a ginger shot (ginger, lemon and turmeric) that we have been making for the past few weeks. It is just a great kickstart to the day – wakes you up because it’s strong. I’m happy I ended up food prepping last night, which wasn’t my intention, I just cooked way too much. We have tried meal prepping before, where you box up meals, but I prefer to cook different things and then be able to combine to different meals. So I keep everything I cook separate and then I can just pick whatever I want to in my lunch box. Yesterday I cooked quinoa, chickpeas and lentils in herbs and turmeric, steamed some asparagus and broccoli and made poatoes in the oven. Today I might take a little of them all, but also add pulled oats, cottage cheese and some tomatoes. after work I’m going to my friend Jenna to get my hair done. Have a great Monday ❤

//God morgon! Ny vecka och det är midsommarveckan – det betyder fyra dagar på kontoret och tre dagar på en kompis sommarställe. Ser fram emot att inte behöva åka någonstans därifrån och bara hänga, simma, grilla och alla de grejer man kan göra på sommaren då man åker iväg från stan. Jag började veckan med en ingefära shot (ingefära, citron och gurkmeja) som vi har gjort de senaste veckorna. Det är en så bra kickstart på dagen – man vaknar verkligen för den är stark. Jag är glad att jag preppade mat igår kväll även om det inte var meningen, men jag lagade helt enkelt för mycket mat. Vi har försökt preppa måltider tidigare där man lagar hela måltider färdigt i matlådor, men jag föredrar att laga olika grejer och sedan kunna kombinera dem till olina måltider. Så jag håller allt jag lagat separat och plockar sedan ihop vad jag vill ha i min lunchbox. Igår kokade jag quinoa, kikärter och linser i gurkmeja och örter, ångade spareis och brockoli och lagade potatis i ugnen. Idag tror jag att jag tar lite av allt, men också pulled oats, grynost och tomater. Efter jobbet ska jag fixa håret hos min vän Jenna. Ha en fin måndag ❤

PANCAKES

Hey, just finished work and couldn’t wait to get home to the pancakes we made last night. We actually just made fille crepes of them for dinner because it would probably have taken a week to get through these because we made wayyyy too many 🙂 I think I’ll have a dinner first and then give our place a quick clean. There are things everywhere, both because we’re still unpacking boxes, but also because we just got back from England and have been way too tired to care. We want to get the place sorted, furniture and everything, as soon as possible so it’s done for the summer. Luckily the nights are getting lighter so it’s not the biggest problem that we don’t have a light for the living room and bedroom 🙂 Now I’ll get to the crepes and then do a few things before bed. See you later ❤

//

Hej, har precis slutat jobbet för idag och kunde inte vänta på att få komma hem till plättarna vi stekte igår kväll. Vi gjorde faktist precis fyllda crepes av dem till middag för det skulle antagligen ha tagit en vecka att äta alla plättar för jag lagade aaaallt för många 🙂 Jag tror jag ska äta middag först och sen städa lägenheten lite. Vi har grejer överallt, både för att vi fortfarande har lådor att packa upp och för att vi precis kommit hem från England. Vi vill få stället i skick, möbler och allt, så fort som möjligt så vi har allt perfekt till sommaren. Som tur blir kvällarna bara ljusare så det är inte så farligt att bo utan lampor i vardagsrummet och sovrummet 🙂 Nu ska jag hugga i mina crepes och sen städa lite. Hörs senare ❤

We made a mix of cooked rice, fried mince with onions and cottage cheese. Then 1dl of water and a spoon of flour. Roll up and topped with cheese – oven for about 15 mins and done!

CARDENAS

We got to try Cuban ”home made” food at at a family owned restaurant in the city of Cardenas. Even if it isn’t the most colourful food you can’t judge a book by it’s cover. I have not stopped eating 😀 My appetite has been like never before here and I make sure not to leave any food. What they serve is the best they can offer and I want to show my appreciation when they make the effort with the little ingredients they have! Everywhere we’ve been it has been really good.

//

Vi fick smaka på Kubansk hemlagad mat på en restaurang, som ägs av en familj i staden Cardenas. Maten är inte den färggranste men man ska inte döma hunden efyer håren. Jag har inte slutat äta 😀 Min aptit är som aldrig förr och jag ser till att inte lämna mat. Det man får är av det godaste de kan laga och jag vill visa att jag uppskattar maten de lagar på de få råvaror de har! Alla ställen vi varit på har maten varit riktigt bra!

The most common means of transportation is bike or horse & buggy. // Den vanligaste transportmetoden är fortfarande cykel eller häst & kärra.

They have cars but you’ll never get stuck in traffic because there isn’t really any traffic. Crazy when the population is 11 million. Cars are extremely expensive here but you see the american old school cars everywhere, and Ladas. Many of the cars are a mix and match of different brands because the people here have had to use the spare pars they can get their hands on because buying a new car (if you can find one) would cost about $30 000. These cars would never be approved at home but here they are good to drive as long as they have all the essential parts. How different isn’t it, Cuba is definitely an eye-opening experience. One more week here, will be exciting to see what else we get to learn here! xx

//

Det finns bilar här men man blir aldrig fast i trafiken eftersom det inte egentligen finns någon trafik. Sjukt då landet ändå har 11 miljoner invånare. Bilar är väldigt dyra här men ändå är det fullt av gamla amerikanska bilar och Ladan. Många av bilarna är en blandning av olika bilmärken för mänskorna här har varit tvunga att använda de reservdelar de kan få tag på eftersom att köpa en ny bil (om du hittar en) kan kosta $30 000. Bilarna här skulle aldrig gå igenom besiktingen hemma men är gör de det så länge bilen har de viktigaste delarna finns. Tänk att det kan vara så annorlunda, Kuba är verkligen en ögonöppnande upplevelse! Ännu en vecka kvar av detta, blir spännande att se vad annat vi lär oss här! xx

100% VEGAN – BOYFRIEND APPROVED

Hello! This year I wanted to eat more vegetarian/vegan – not only to reduce my carbon footprint, but because I don’t really want that much meat anyway and sometimes I can even feel it’s difficult to eat meat if I start thinking of what I’m eating. Is that weird? This doesn’t mean that I have cut it out completely, but I don’t eat meat as much and maybe eventually I will be creative enough to not need it for my meals at all. Beans (a main food for many who don’t eat meat) is something I never liked and I would ALWAYS ask for my food without beans. One day a few weeks ago we only had red kidney beans and not much else in, so I threw together something completely random and I was shocked when I managed to make beans edible, haha!

//

Hej! I år vill jag äta mer vegetariskt/vegant – inte bara för att minska på mitt koldioxidavtryck, men också för att jag inte egentligen vill ha så mycket kött och ibland känns det t.o.m svårt att äta om jag börjar tänka på vad jag äter. Är det konstigt? Det betyder ändå inte att jag helt och hållet lämnat kött, men jag äter inte det lika mycket och kanske jag i något skede är tillräckligt kreativ för att inte behöva det alls. Bönor (något många äter istället för kött) är något jag aldrig gillat och jag har ALLTID bett om min mat utan bönor. En dag för någon vecka sedan hade vi dock inte mycket annat än kidney bönor, så jag slängde ihop något helt random och var chockad av att ha lagat något ätbart av bönor, haha!!

Vegan steaks with sweet potato fries

1 can of kidney beans in water/burk kidney bönor
2 garlic cloves/vitlöksklyftor
1 dl oats/havregryn
a “slice” of ginger/ en “skiva” ingefära
a handful of kale/en handfull grönkål
salt
pepper/peppar
cayenne pepper/cayennepeppar
vegan stock/grönsaksbuljong

Mix everything together with a hand blender and make small stakes. I made them quite thin because otherwise the outside burns before they’re cooked through. Together with this I made sweet poato fries with some paprika in the oven. I seasoned them with just salt, pepper and some herbs. If you want to keep it 100% vegan you can make small sour cream dip from a vegan version of sour cream. I only had normal sour cream though, so I mixed it with some salt, pepper and lemon juice. This is the only way you’ll get me to eat beans for now, but I’m learning. I have tried this recipe now twice so it didn’t succeed by accident. Try it out and let me know if you have other delicious recipes with beans ❤

//

Blanda ihop allt med en stavmixer och gör till små biffar. Jag gjorde dem väldigt tunna för annars bränns de på utsidan innan de blivit färdiga inuti. Tillsammans med detta gjorde jag batatfranskisar med paprika i ugnen. Jag smaksatte dem med bara salt, peppar och torkade örter. Om du vill ha det 100% vegansk kan du göra en gräddfilsdip av nån vegansk version av gräddfil. Jag hade dock endast vanlig gräddfil, så jag blandade den med salt, peppar och citronsaft. Det här är det enda sättet jag går med på att äta bönor just nu, men jag övar. Jag har provat detta recept nu två gånger så det lyckades inte bara av misstag. Prova och berätta gärna ifall du har något annat gott recept på bönor ❤

FOOD PREP & BEETROOT JUICE RECIPE

This weekend has been exactly what I needed – recharged, relaxed and destressed. There was the perfect balance of seeing friends, cuddling on the sofa, but also had some time on my own. I did yoga, a gymsession and went for a long walk by the frozen sea. Fresh air always makes me feel so good.

It usually looks like this when we’ve done a food shop and this time we really tried to buy some good things and think ahead. We prepped food for the week to stick to our plan of being healthy and feeling good. It is so much easier to eat well when we have meals to grab for work, but then make fresh dinners every night. We made two different versions, one with meat and one vegan.

//

Veckoslutet har varit precis det jag behövde – laddat batterierna och tagit det lugnt. Jag har träffat vänner, haft myskvällar men också egen tid, verkligen den perfekta balansen. Jag har yogat, gymmant och varit på en lång promenad vid havet som frusit. Jag mår alltid så bra efter att ha varit ute i den friska luften.

Det ser oftast ut såhär då vi köpt hem mat och den här gången försökte vi verkligen köpa bra grejer och tänka i förväg. Vi förberedde mat för den kommande veckan för att hålla till vår plan om att vara hälsosamma och må bra. Det är så mycket lättare att äta bra då vi har färdiga måltider att ta med till jobbet, men sedan laga middag tillsammans på kvällarna. Vi gjorde två versioner, en med kött och en vegansk.

We also made this incredible beetroot juice to drink every morning. Beetroot has so many health benefits and the juice is DELICIOUS!

//

Vi gjorde även denna fantastiska juice på rödbeta som vi ska dricka varje morgon. Rödbeta har så många hälsosamma egenskaper och juicen är SÅ GOD!

Ingredients: Beetroot, Apple, Ginger & Lemon
Ingredienser: Rödbeta, Äppel, Ingefära & Citron

TRADITIONAL FINNISH CHRISTMAS

image

img_7689

I have just got home from the Christmas celebrations and I’m getting ready for bed – the next two days are normal working days for me.

We had a very traditional Finnish Christmas this year, which started with preparations on the weekend. We celebrate on the 24th so the morning started with rice porridge and after that we usually go out. We ate a light lunch and drank some glögg (mulled wine). Then watched The Snowman and after that it was time for the traditional Christmas sauna with a little bit of Xmas beer poured over the rocks. When everyone’s been in the sauna we got ready for Christmas dinner. Normally, I’m not even hungry by dinner time because of eating chocolates and sweets all morning. This year we didn’t have much of that and we were all starving by 6pm! After dinner the kids (us) had prepared Christmas bingo. The game included singing lots of Christmas songs and it was actually really fun. After dinner it’s always time for Santa. Since there were no small kids in the house this year the real Santa didn’t stop by and one of us dressed up – no one else can hand out the presents, right?! By the time we had opened all presents and thanked each other for them, it was so late no one wanted any dessert anymore. So all the desserts were left for Christmas Day to eat. On Cristmas Eve we usually stay up late because when we were kids it used to be one of the nights of the year when we weren’t told to go to bed. So of habit we stayed up chatting and watching photos we had taken during the day.

Next up is waiting for New Years Eve and make plans for 2019! Xx

//

Jag har precis kommit hem från julfirandet och gör mig klar för att lägga mig – de kommande två dagarna är normala arbetsdagar för mig. 

Vi hade en väldigt traditionell finsk jul i år och det började med preparationer under helgen. Eftersom vi frirar den 24. började julaftons morgonen med risgrynsgröt och efter det går vi ofta ut en sväng. Vi åt en lite lätt lunch och dragg glögg. Sedan vi kollade på “The Snowman” och så var det dags för traditionell julbastu, där man häller lite julöl över stenarna. När alla badat gjorde vi oss redo för middagen. I normala fall är jag inte hungrig då vi ska äta julmiddag eftersom vi ofta äter godis och choklad längs med dagen. I år åt vi inte mycket sött så alla var vrålhungriga vid kl. 18! Efter middagen hade barnen (vi) gjort ett julbingo. Spelet gick ut på att sjunga julsånger och det var faktist roligt. Efter middagen får vi alltid  besök av julgubben. Eftersom det inte fanns några småbarn i huset den här julen fick vi inte besök av den riktiga julgubben och en av oss klädde ut sig – ingen annan kan ju dela ut presenterna eller hur?! Då vi hade öppnat presenterna och tackat varandra för dem var det så sent att ingen orkade äta någon efterrätt. Alla efterrätter blev alltså kvar för juldagen. På julafton sitter vi uppe ganska länge eftersom då vi var små var det en av dagarna under året då vi fick vaka. Så av vana stannade vi uppe, talade och kollade bilder vi tagit under dagen.  

Nu väntar vi på nyårsafton och alla kommande planer för 2019! Xx