WEEKEND IN CLITHEROE

Good morning ❤ I have been cathing up on some sleep these past two nights after a fun, but intensive weekend in Manchester. Here’s a little recap from the weekend – not many photos because I was traveling all of Friday and Sunday too.

//God morgon ❤ Jag har tagit igen lite sömn de senaste två nätterna efter en rolig, men intensiv helg i Manchester. Här kommer en liten recap på helgen – det blev inte så många bilder för jag reste hela fredagen och söndagen.

Tom left a few days earlier than me and I flew over on Friday after work. Since there were no direct flights to Manchester at times that suited me, I had a stop in Stockholm and after that I had to get two more trains to the wedding hotel. Luckily I had a fully charged power bank (forgot of course to bring an adapter to England) and episodes of Gossip Girl downloaded on Netflix for the trip haha.

//Tom åkte några dagar innan mig och jag flög på fredag efter jobbet. Då det inte fanns några direkta flyg till Manchester sådana tider som passade mig, fick jag göra ett stop i Stockholm och efter det måste jag ta ännu två tåg till hotellet där bröllopet skulle vara. Som tur hade jag en fullladdad powerbank (glömde såklart ta med mig en adapter till England) och avsnitt av Gossip Girl nerladdade för resan haha.

The Stirk House.
The view from our room was just green fields and sheep.

The hotel was the cosiest I’ve seen and I love how the houses and apparently hotels too in England look cute – like they’re directly from a fairy tale. The surroundings were just green hills and sheep everywhere. I really wish I would have had more time over there, but that was unfortunately not possible this time.

//Hotellet var det mysigaste jag sett och jag älskar hur alla hus och tydligen hotell också i England är så söta och ser ut som direkt från en saga. Runt hotellet var det bara gröna kullar och får överallt. Jag önskar att jag hade mer tid att stanna där, men det var tyvärr inte möjligt den här gången.

On Saturday it was wedding time and the wedding started quite early so we started getting ready after a late breakfast and a short walk outside. We only had time for a few mirror selfies and after the wedding started we just danced all day/night until I was too tired to stand up. I’m glad that was quite early since the wedding started so early. They had a really fun wedding with lots of small surprises and programs.

//På söndag var det bröllopsdags och bröllopet började ganska tidigt så vi började fixa oss redan efter frukosten och en kort promenad. Vi hade tid för bara några spegel selfies och efter att bröllopet började dansade vi typ hela dagen/kvällen tills jag var för trött för att stå upp. Till all tur var det ganska tidigt eftersom bröllopet började så tidigt. De hade ett verkligen roligt bröllop med många små överraskningar och programnummer.

The sunrise at 7am ❤

On Sunday morning we got ourselves up for breakfast before it finished and then went over to the wedding couples’ house to hang out for a little bit before it was time to travel home again. After all that sitting on trains and planes I’m so happy that Ale made me sign up for some crazy gym classes this week. I already felt so much better after working out on Monday even if I was extremely tired. Otherwise I don’t have much planned for the next few days until it’s weekend again – that means girls weekend in Turku with two of my best friends ❤

//På söndag morgon drog vi oss ner till frukosten innan den slutade och sedan åkte vi till brudparets hus för att hänga en stund innan det var dags att resa hem igen. Efter allt sittande på tåg och flyg var jag så glad att Ale fick mig att anmäla mig på några galna gympass den här veckan. Det kändes redan så mycket bättre efter träningen på måndag även om jag var extremt trött. Annars har jag inte mycket planerat för de kommande dagarna tills det är helg igen – då blir det tjejhelg i Åbo med två av mina bästa vänner ❤

TATTU

Love catching up with these stunning girls ❤

Hello ❤ Last night I got to Birmingham in the evening and we went straight to the restaurant which meant I had to bring broken bag along. The restaurant was an asian fusion restarurant called Tattu, which was supposed to be really good. I had a vegetarian menu which was five small dishes. Starter, first, main, side and dessert. Everything was good, however, the food came in at a little different times for everyone and we had to ask for a few dishes several times. The decorations were so nice though, the ceiling was full of pink flowers hanging down and it had a really cosy/romantic vibe. We had a really good time catching up with everyone because we haven’t seen each other since December. Towards the end of dinner it felt like I could have fell asleep there and then. I had got up at 7 and travelled all day without a single nap on the plane or bus so we crashed hard when we got back and slept in a little bit today. We’re staying at Tom’s sisters place when we are here. Today we had a quick breakfast and coffee and then went out for a walk and got fish and chips for lunch haha 😀 a must everytime we come here, but I’m happy to eat that twice a year and that’s it. We have actually not done much today, but now I’m going to start getting ready for tonight because we’re going to meet up with friends again and I heard some table tennis might be involved. I’m super excited! Enjoy your Friday night ❤

//

Hej ❤ Igår kväll kom jag till Birmingham på kvällen och vi gick direkt till restaurangen, vilket betydde att jag fick släpa min söndriga väska med mig. Restaurangen var en asian fusion typs restaurang som heter Tattu och skulle då vara väldigt bra. Jag valde en vegetarisk meny som bestod av fem små rätter. Förrätt, första och andra huvudrätten, en sidorätt och efterrätt. Allt var bra, även om maten kom in lite olika tider åt alla och vi fick fråga efter några av rätterna flera gånger. Dekorationerna var så fina dock, taket var fullt av ljusröda blommor som hängde ner och stämningen var så mysig/romantisk. Vi hade en riktig trevlig kväll och fick ta igen de senaste halva året för vi har inte träffats sen december. Mot slutet av middagen kändes det som om jag skulle ha kunnat somna där på plats. Jag hade varit vaken sen sju på morgonen och rest hela dagen utan en enda nap på planet eller bussen så vi somnade direkt då vi kom tillbaka och sov lite längre idag. Vi bor hos Toms syster alltid när vi är här. Idag vaknade och åt snabbt lite frukost och drack kaffe. Sedan gick vi på en promenad och åt fish and chips till lunch haha 😀 ett måste allti då vi är här, för mig räcker ändå att äta det två gånger om året och inte mera. Idag har vi inte sedan gjort så mycket annat, nu ska jag börja laga mig färdig för att gå träffa vänner igen och jag hörde att pingis kanske hör till kvällens planer. Så peppad! Ha en fin fredag kväll ❤

JANUARY

Did you make any New Year’s resolutions?

We decided, instead of a resolutiong for the whole year, we make new ones for every month.

Our resolution/goal for January was to feel good. With that I mean focus on getting back to having healthy food and training habits. It felt like all of last year was a little slow when it comes to these things, which isn’t true of course because I did a lot more yoga and went on runs in the summer – I just didn’t work out at the gym as much. It felt very different to the year before when we spent a lot of time at the gym. I miss that too, so now in January we’ll manage our time to “have time” for workouts. It is only the 5th of January so far, which means no point stressing about the fact that the year didn’t start as I planned.

The past few days I haven’t slept well, been tired, had about 96 hours of headache and just not had much energy. I’m trying to think like this though: The body doesn’t reset at midnigt on New Year’s Eve. Why would everything from before just magically disappear and a new person appear just from the day changing. I mean, we would feel like new people every day if that was the case. The mindset can change at midnight (new year new me), but in real life you have to be a little more forgiving and not make yourself feel down the first days of the new year only because you are tired from Christmas stressing and parties, the actual Christmas celebrations and New Year’s Eve.

However, January is going to be about feeling good and get a new start on an energized lifestyle. We’re going to work out, make good foods and at the same time focus on what feels good right now. I’m also going to try yoga at a studio in Finland this year – now I have been doing it at home. The idea is to concentrate on a new resolution/goal every month. We haven’t planned the whole year, but will take it day by day to see what feels important to us. What we then feel like putting more time and energy into, will be the goal for the following month.

Of course we want everything we do next build on what we do now and not just drop everything after the month. Unless it feels good to do so. We’ll see how it goes. We have quite a few ideas on what to do next, but these things might change along the way and we can’t plan too far away in the future, haha! 

So these things will be the voice in my head during January and hopefully the voice that makes me feel good stays, so I can concentrate on new things in February while continuing feeling good for the rest of the year. So friends and enemies, hopefully you find something you like to do and put your energy into that – if you like something you’ll also perform better. When you perform better you will get so much more positive energy. At least I think so. ❤

//

Gjorde ni några nyårslöften? 

Vi bestämde att istället för ett löfte för hela året, gör vi ett nytt varje månad. 

Vårt löfte/mål för januari är att må bra. Med detta menar jag att få träningen och hälsosamma matvanor att bli en del av vår livsstil igen. Hela förra året var ganska långsamt med träningen, vilket inte är sant eftersom jag yogade massor och sprang på sommaren – jag gick bara inte på gym lika mycket. Det kändes bara annorlunda då vi spenderade mycket mer tid på gymmet året innan. Saknar det också och därför har vi bestämt att nu i januari planera vår tid bättre så vi “har tid” att träna. Det är ju först den 5. januari så ingen orsak att ta någon stress här ännu över att mitt år inte börjat riktigt som jag tänkt mig.

Dom senaste dagarna har jag sovit dåligt, varit skittrött, haft typ 96 timmar huvudvärk och ja, inte haft någon energi alls. Jag försöker ändå tänka såhär: Kroppen nollställs ju inte vid tolvslaget på nyårsafton. Varför skulle allt bara magiskt försvinna då och en ny mänska dyka upp bara för att dygnet byter. Så fungerar det ju inte – eller mindsetet kan ändras vid midnatt (new year new me) men i praktiken får man väl vara lite snällare med sig själv och inte dra ner sig i gropen första dagarna på det nya året bara för man är trött och otränad efter julklapsstress, julfester, själva julfirandet och nyår.

Hursomhelst, ska januari handla om att må bra och få fart på en pigg livsstil. Vi ska träna tillsammans, äta bra och samtidigt fokusera på att göra det som känns bra just nu. Jag ska även prova yoga på en studio i Finland – nu har jag ju bara yogat hemma. Tanken är att varje månad koncentrera oss på ett nytt  löfte/mål. Vi har inte planerat hela året, utan tar det en dag i taget och ser vilka saker som känns viktiga för oss. Det vi känner för att sätta mer tid och energi på, blir sedan målet följande månad.

Vi vill ju samtidigt att det vi gör till näst bygger på det vi gör just nu och inte så att vi efter en månad bara lämnar allt. Utom då det känns bra att göra så. Vi får se hur det går. Vi har en del idéer på vad vi vill göra näst, men dessa saker kan ju ändra längs med vägen så vi planerar inte allt för långt i framtiden, haha. 

Detta kommer vara rösten i bakhuvudet under januari och förhoppningsvis fastar den, så att jag i februari kan koncentrera mig på nya grejer samtidigt som jag fortsätter må bra resten av året. Så vänner och ovänner, hoppas ni hittar nåt ni gillar och sätter energi på det – gillar man det man gör, gör man det även bra. Gör man bra av sig, får man en massa positiv energi. Så tror åtminstone jag. ❤