CAYO BLANCO

Hello! Craving back to these views. Back home the beaches are white of snow so I guess it’s kind of the same thing? 😀 I have been so jet lagged this week, but I’m starting to come out of it a little bit now. My sandfly bites are still annoying me and I hope all possible flies that came back with me died on the balcony where my suitcase still is. How slow am I to start unpacking…Today we woke up to such a beautiful morning. We had coffee in the sun (inside, but still) and I can’t wait to have morning coffee on the balcony. After that we went for a walk down by the water and a swim in our pool before we came back and had breakfast/brunch. Having the swimming pool almost makes it feel like I’m on a holiday at home haha!! These photos are from our boat trip to Cayo Blanco – beautiful white sand, lots of sea shelles and palm trees. It is also home of these cute creatures (scroll down). Anyone know what they are?

//

Hejsan! Saknar tillbaka till dessa vyer. Här hemma är stränderna vita av snö så ja det är väl typ samma sak? 😀 Jag har varit så jet lagged den här veckan, men det värsta börjar vara över. Mina bett från sandmyggorna är fortfarande irriterande och jag hoppas att alla myggor som eventuellt kommit hem med mig dött på balkongen där min reseväska fortfarande ligger. Hur långsam är inte jag på att packa upp..Idag vaknade vi till en så fin morgon. Vi drack kaffet i solen (inne, men ändå) och jag kan inte vänta på att få dricka morgonkaffet på balkongen. Efter det gick vi ner till stranden och simmade sedan i vår pool innan vi kom tillbaka för att äta morgonmål/brunch. Att ha en pool hemma gör att det nästan känns som man är på semester hemma haha!! Bilderna är från vår båtutfärd till Cayo Blanco – fin vit sand, så mycket snäckor och palmer. Där lever även dessa söta varelser (scrolla ner). Vet någon vad de är?

HAVANA

Since we are in Cuba, visiting Havana is of course a must! The city is so big and there is so much to see. If I ever come to Cuba again I want to stay for at least a few days. It’s impossible to have time to see all of the city in just two hours. We tried to make the most of it and walk around as much as we could. The city is an experience itself and I was truly fascinated by it. I mean everything you see is so different from home, but I keep admiring how the Cubans don’t worry about a single thing. They live with what they have and are proud of it. I think everyone should do that. Now we are taking our drinks down to the beach for one last Cuban sunset! ❤

//

Eftersom vi är i Kuba, är det ju ett måste att besöka Havanna! Staden är så stor och det finns så mycket att se. Om jag nånsin kommer tillbaka vill jag stanna några dagar i Havanna. Det är omöjligt att se hela staden på två timmar. Vi försökte ta det mesta ut av det dock och gick runt så mycket vi hann. Staden i sig är en upplevelse och jag blev så fascinerad över allt. Allt är så annorlunda än hemma, men jag avgudar mänskornas sätt här att inte stressa över små saker. De lever med det de har och är verkligen stolta över det! Jag tycker alla borde ta modell av dem. Nu ska vi ta våra drinks ner till stranden för en sista solnedgång här! ❤

PIÑA BY BACUNAYAGUA

Good morning! It feels good to be back at our hotel afer being on a trip to different cities, the mountains and the jungle for two days. Now we have three days of just chilling at the beach and the pool before our flight back. It’s been a busy week doing four trips but we have always had one ”day off” in between, as if we weren’t on holiday all the time 😀 We drove over the highest bridge in Cuba one day, Bacunayagua bridge 110m high. It’s considered one of the seven wonders of Cuban civil engineering (not sure if it sounds scary or cool). I’m not afraid of heights but there’s something with bridges – especially when you drive over them with a big heavy bus, but we made it over and back! Now we’re going to enjoy our breakfast, I had already missed the breakfast staff who we have got to know during this time and they already know how we want our morning coffee and that we’ll want another one so they bring these to us already without asking. They are such lovely people ❤

//

God morgon! Det känns skönt att vara tillbaka på vårt hotell efter en två dagars utfärd till olika städer, bergen och djungeln. Nu har vi tre dagar kvar av chill på stranden och vid poolen innan flyget hem. Det har varit en intensiv vecka med fyra utfärder men vi har alltid hållit en ”ledig dag” emellan, som om vi inte redan är på semester 😀 Vi körde över den högsta bron i Kuba en dag, Bacunayagua bron 110m hög. Den sägs vara ett av de sju miraklen i modern kubansk väg- och vattenbyggnad (jag är inte säker om det låter skrämmande eller coolt). Jag är inte rädd för höjder men det är något med broar – speciellt då man kör över dem med en stor tung buss, men vi klarade oss över och tillbaka! Nu ska vi njuta av vårt frukost, jag hade redan saknat frukostpersonalen som vi lärt känna under tiden här och de vet redan hur vi vill ha vårt kaffe och att vi kommer villa ha en till så de hämtar det utan att fråga. De är verkligen härliga mänskor ❤

ORANGE SKY

The sunsets here are incredible, watching the sun set in the ocean is just magical. We walked along he beach to a point where we could see the sunset and just sat there. Even if it was a little cloudy it looked beautiful and hopefully we get to see a few more of these before going home. Maybe we’ll even take a nice drink with us 🙂 This would be the perfect sunset picnic spot – on a beach with the perfect little sea breeze but still warm enough! I think that will be the plan for the warm summer nights this year!

//

Solnedgångarna här är fantastiska, se solen gå ner över havet är helt enkelt magiskt. Vi gick längs med stranden till ett ställe där man kunde se solnegången och bara satt där. Även om det var molningt var det så vackert och jag hoppas vi hinner se flera av dessa innan vi åker hem. Kanske vi tar en drink med oss nästa gång 🙂 Här skulle vara det perfekta stället för en picnic i solnedgången – på en strand där det blåser lite men ändå tillräckligt varmt! Jag tror det blir planen för alla varma sommarkvällar i år!

CARDENAS

We got to try Cuban ”home made” food at at a family owned restaurant in the city of Cardenas. Even if it isn’t the most colourful food you can’t judge a book by it’s cover. I have not stopped eating 😀 My appetite has been like never before here and I make sure not to leave any food. What they serve is the best they can offer and I want to show my appreciation when they make the effort with the little ingredients they have! Everywhere we’ve been it has been really good.

//

Vi fick smaka på Kubansk hemlagad mat på en restaurang, som ägs av en familj i staden Cardenas. Maten är inte den färggranste men man ska inte döma hunden efyer håren. Jag har inte slutat äta 😀 Min aptit är som aldrig förr och jag ser till att inte lämna mat. Det man får är av det godaste de kan laga och jag vill visa att jag uppskattar maten de lagar på de få råvaror de har! Alla ställen vi varit på har maten varit riktigt bra!

The most common means of transportation is bike or horse & buggy. // Den vanligaste transportmetoden är fortfarande cykel eller häst & kärra.

They have cars but you’ll never get stuck in traffic because there isn’t really any traffic. Crazy when the population is 11 million. Cars are extremely expensive here but you see the american old school cars everywhere, and Ladas. Many of the cars are a mix and match of different brands because the people here have had to use the spare pars they can get their hands on because buying a new car (if you can find one) would cost about $30 000. These cars would never be approved at home but here they are good to drive as long as they have all the essential parts. How different isn’t it, Cuba is definitely an eye-opening experience. One more week here, will be exciting to see what else we get to learn here! xx

//

Det finns bilar här men man blir aldrig fast i trafiken eftersom det inte egentligen finns någon trafik. Sjukt då landet ändå har 11 miljoner invånare. Bilar är väldigt dyra här men ändå är det fullt av gamla amerikanska bilar och Ladan. Många av bilarna är en blandning av olika bilmärken för mänskorna här har varit tvunga att använda de reservdelar de kan få tag på eftersom att köpa en ny bil (om du hittar en) kan kosta $30 000. Bilarna här skulle aldrig gå igenom besiktingen hemma men är gör de det så länge bilen har de viktigaste delarna finns. Tänk att det kan vara så annorlunda, Kuba är verkligen en ögonöppnande upplevelse! Ännu en vecka kvar av detta, blir spännande att se vad annat vi lär oss här! xx

POOL HANG

Good morning! We have just had our 7am breakfast – we have been the first ones at the restaurant every morning. The breakfast is amazing and the chef makes us the perfect omelettes every day! Breakfast is my absolute favorite meal and this hotel gets 10/10 🙂 Most of the days we have either gone to the pool or beach after breakfast and pretty much stayed there all day until sunset. If we don’t go for lunch, we just order food to the sunbeds. Probably couldn’t be chilling much harder haha! I started reading my second book which definitely will take longer, it’s in German 😀 thought I’d challenge myself to not forget it completely but I keep falling asleep every three pages because it’s exhausting translating it all in my head :DD do you have any tips on good series or films in German on Netflix I could watch? Tips appreciated, thank you ❤

//

God morgon! Klockan är lite över 7 och vi har precis ätit vårt morgonmål. Vi är alltid de första i restaurangen här. Morgonmålet är fantastiskt och kocken lagar så goda omeletter åt oss varje morgon! Morgonmålet är min absoluta favoritmåltid och hotellet får definitivt 10/10 av mig 🙂 För det mesta har vi gått till poolen eller beachen efter morgonmålet och stannat till solnedgång. Ifall vi inte gått på lunch har vi beställt mat till solstolarna. Tror inte vi kan chilla mycket hårdare än så haha! Jag började läsa min andra bok som är på tyska 😀 tänkte att jag skulle utmana mig själv så jag inte glömmer språket helt men somnar typ efter tre sidor, det är så utmattande att översätta varje mening i huvudet :DD har ni några tips på serier eller filmer på Netflix som är på tyska? Tips är välkomna, tack ❤

AZUCAR, RON Y TABACO

Hola! ❤ Yesterday we went on our first day trip. ”Azucar, ron y tabaco” = Cuba. That’s what our guide told us in the beginning of the tour. The first stop was an old sugar factory where they don’t produce any sugar anymore but used to produce 250 tonnes of sugar in 24 hours. That’s an insane amount and this was not even one of the biggest factories. Sugar used to be the main produce and export in Cuba but nowadays many factories have closed down. We learned much about the process of sugar and traditionally sugar canes were cut with a machete by the machetero.

//

Hola! ❤ igår åkte vi på vår första dagsutfräd. ”Azucar, ron y tabaco” = Kuba. Så sa vår guide riktigt i början. Första stopet var en gammal sockerfabrik där de inte producerar socker längee men förr producerades 250 ton socker på 24 timmar. Det är helt galet mycket och det här var inte ens en av de största fabrikerna. Socker var tidigare en av de mest producerade och exporterade varorna i Kuba men i dagens läge har många fabriker stängt ner. Vi lärde oss så mycket om processen och traditionellt skärdes sockerrören med en machete av en machatero.

Even found my sugar train! // Hittade mitt sockertåg!

Fresh sugar juice. // Färsk sockersaft.

This guy demonstrated the job – most cutting is done with machines now and by the machateros only where the machines can’t go.

//

Mannen här demonstrerade jobbet – det mesta görs nuförtiden med maskiner och machaterorn gör det endast där maskiner inte klarar av att köra.

We got to try freshly cut sugare-cane. // Vi fick smaka på färska sockerrör.

Rum distilleries are yet not open to the public or visitors so we drove to Casa del Ron (house of rum) for a quick rum tasting. By quick I mean 12 rums in 25 minutes. My favorite was a mix of two liquors because it tasted like piña colada haha!

//

Rom distillerier är inte ännu öppna för publiken eller gäster så vi körde till Casa del Ron (romhuset) för en snabb romtasting. Med snabb menar jag 12 olika rom på 25 minuter. Min favorit var en blanding av två romlikörer för det smakade piña colada haha!

This factory is the origin of Havana Club rom. // Från den här fabriken härstammar Havana Club rom.

From the tasting we jumped on the bus to go to our last stop – Casa del Caffe (house of coffee) for “matching’ of coffee, rum and cigars. First you drink an espresso, then a small shot of rum after which your are ready to taste the cigar.

//

Från tastingen hoppade vi på bussen till vårt sista stop – Casa del Caffe (caffehuset) för “matching” av kaffe, rom och cigarrer. Först ska man dricka en espresso, sedan en liten romshot så är man klar för cigarren.

Tomorrow we’re going to HAVANA! Night xx // Imorgon till HAVANA! Godnatt xx

TURQUOISE WATER

Hello from Cuba! We got here two days ago and I’m loving this place. It’s sunny, warm and tropical, can’t get much better. The resort at Ocean Varadero El Patriarca is huge and they even have small golf car ”busses” driving around if you’re too lazy to walk haha! We’re right on the beach and our balcony is facing the turquoise Atlantic. The free wifi here doesn’t reach our room so instead of grabbing my phone first thing in the morning, I grab a book. I have already read one book and we haven’t even been here for two full days. Crazy! Good think I brought five!! So nice to be able to relax and just enjot. I have a million photos already, but here’s a few from our first days ❤

//

Hello från Kuba! Vi anlände två dagar sedan och jag älskar stället redan. Det är soligt, varmt och tropiskt, blir inte bättre än så. Resorten Ocean Varadero El Patriarca är enormt och de har t.o.m små golfbils ”bussar” som man hoppa på om man är för lat för att gå haha! Vi är precis vid havet med balkongen mot den turkosa Atlanten. Gratis wifin här räcker inte till rummet så istället för att ta upp telefonen då jag vaknar tar jag min bok istället. Jag har redan läst en bok och vi har inte ens varit här två hela dagar. Galet! Bra att jag tog med mig fem!! Skönt ändå att kunna koppla av och bara njuta. Jag har en miljon bilder redan nu, men här är några från våra första dagar ❤