24.12.2019

Now all Christmas celebrations are over (not that it really felt like Christmas but anyway) and we are soon starting to get ready for the wedding – what we came to Chile for. We tried our best to make the 24th feel like Christmas Eve by making dinner and listening to Christmas songs. We managed to get the starter quite close to the real thing!

//Nu är allt julfirande slut (inte för att det egentligen kändes som jul men ändå) och vi ska snart göra oss i orning för bröllopet – vi kom ju till Chile för det. Vi försökte vårt bästa med att få den 24de kännas så julafton som möjligt med middag och julsånger. Vi kom ganska nära the real thing med förrätten!

The evening felt more like a barbeque party on the balcony and suddenly the sun looked like this. Soon we realized there was a huge fire in Valparaiso that we could se so clearly from our balcony. We had just been walking around the city the day before. Now we have to get ready for the wedding, have a nice Friday night ❤

//Kvällen kändes mer som en grillfest på balkongen och plötsligt blev solen såhär. Ganska snabbt insåg vi att det var en stor brand i Valparaiso som vi såg så thdligt från vår balkong. Vi hade just varit och gått runt staden dagen innan. Nu ska vi fixa oss för bröllopet, ha en trevlig fredagskväll ❤

XMAS

Merry Christmas!! We have had an amazing time the past week and the last thing I wanted to do was get on my phone to update anything. When we were hiking for four days and slept five nights in tents, we didn’t have any wifi and it felt good just being present and in the now there and then.

//God Jul!! Vi har haft det galet bra den senaste veckan och det absolut sista jag tänkte på var att dra fram telefonen för att uppdatera något. När vi vandrade i fyra dagar och sov nätterna i tält utan wifi, kändes det bra att vara i nuet där och då.

On Sunday we flew back up to Santiago and came straight to Concon – we have a huge airbnb right on the beach.

//På söndag flög vi tillbaka till Santiago och kom direkt till Concon – vi har en enorm airbnb precis vid stranden.

Today we are celebrating Christmas here and are now staying in the same place for a week. I will do a proper post of our hike later with tips and everything when I’m back home and have time to sit down. Hope you’ve had a cosy Christmas ❤

//Idag firar vi jul här och ska nu stanna på samma ställe i en vecka. Jag ska skriva ett ordentligt inlägg om vandringen med tips bara jag är hemma igen och hinner sätta ner mig och göra det. Hoppas ni har haft en mysig jul ❤

INDEPENDENCE DAY

Happy Finnish Independence day morning! ❤ This morning I really wanted to make rice porridge, but when I got up I realized it takes 1,5 hours to make so I’m making it in the oven, but we’re eating it for lunch. Today’s breakfast will be strong coffee and rye bread – super Finnish ❤

//Glad Finlands Självständighetsdagsmorgon! ❤ (kan man säga så :D) I morse ville jag verkligen göra risgrynsgröt, men när jag steg upp insåg jag att det tar 1,5 timme så jag gör gröten i ugnen och vi äter det till lunch. Dagens frukost blir starkt kaffe och rågbröd – super finskt ❤

Last night I was up late decorating our place for Christmas – I put up the tree and some decorations, candles and now it looks really cosy here. I was playing Christmas songs and just dancing around to that and actually enjoyed a night on my own. Here are some photos I quickly took for my stories when it was all ready and now we only need some finishing touches before our party tonight. We are combining our housewarming, my birthday, pre Christmas and independence day all in one. Hopefully there will be no noise complaints from neighbours haha. It’s always tricky when you live in apartments to keep the noise to a level where no one can hear you and especially when there’s going to be so many of us.

//Igår kväll var jag uppe sent och pyntade lägenheten för jul – jag pyntade granen och tog ut andra juldekorationer, ljus och nu är det verkligen mysigt här. Jag spelade julmusik och bara dansade runt till det och njöt faktistkt av en kväll för mig själv. Här är några bilder jag tog snabbt för mina sotories när allt var klart och nu ska vi bara göra några små grejer till innan vår fest ikväll. Vi kombinerar inflyttningsfest, min födelsedag, lillajul och självständighetsdag allt i ett. Hoppas att inga grannar klagar haha. Det är alltid så svårt då man bor i lägenhet att hålla ljudnivån så att ingen kan höra något och speciellt då det kommer bli så många av oss.

It’s tradition to watch the independence day ball every 6th of December, but I’ll just have to watch the highlights tomorrow instead. Now I’ll go out for a little walk and then I actually have to start preparing our food/snacks for tonight, clean and take the bins out and empty boxes to storage. Have a lovely independence day if you celebrate it today and otherwise a lovely Friday. Hugs ❤

//Det är tradition att se på självständighetsbalen varje december den sjätte, men nu får jag bara lov att se highlights imorgon istället. Nu ska jag gå ut på en liten promenad och sen måste jag faktiskt börja fixa maten/snacksen för ikväll, städa och ta ut soporna och alla lådor till förrådet. Ha en skön självständighetsdag om ni firar det idag och annars ska ni ha en skön fredag. Kram ❤

TRADITIONAL FINNISH CHRISTMAS

image

img_7689

I have just got home from the Christmas celebrations and I’m getting ready for bed – the next two days are normal working days for me.

We had a very traditional Finnish Christmas this year, which started with preparations on the weekend. We celebrate on the 24th so the morning started with rice porridge and after that we usually go out. We ate a light lunch and drank some glögg (mulled wine). Then watched The Snowman and after that it was time for the traditional Christmas sauna with a little bit of Xmas beer poured over the rocks. When everyone’s been in the sauna we got ready for Christmas dinner. Normally, I’m not even hungry by dinner time because of eating chocolates and sweets all morning. This year we didn’t have much of that and we were all starving by 6pm! After dinner the kids (us) had prepared Christmas bingo. The game included singing lots of Christmas songs and it was actually really fun. After dinner it’s always time for Santa. Since there were no small kids in the house this year the real Santa didn’t stop by and one of us dressed up – no one else can hand out the presents, right?! By the time we had opened all presents and thanked each other for them, it was so late no one wanted any dessert anymore. So all the desserts were left for Christmas Day to eat. On Cristmas Eve we usually stay up late because when we were kids it used to be one of the nights of the year when we weren’t told to go to bed. So of habit we stayed up chatting and watching photos we had taken during the day.

Next up is waiting for New Years Eve and make plans for 2019! Xx

//

Jag har precis kommit hem från julfirandet och gör mig klar för att lägga mig – de kommande två dagarna är normala arbetsdagar för mig. 

Vi hade en väldigt traditionell finsk jul i år och det började med preparationer under helgen. Eftersom vi frirar den 24. började julaftons morgonen med risgrynsgröt och efter det går vi ofta ut en sväng. Vi åt en lite lätt lunch och dragg glögg. Sedan vi kollade på “The Snowman” och så var det dags för traditionell julbastu, där man häller lite julöl över stenarna. När alla badat gjorde vi oss redo för middagen. I normala fall är jag inte hungrig då vi ska äta julmiddag eftersom vi ofta äter godis och choklad längs med dagen. I år åt vi inte mycket sött så alla var vrålhungriga vid kl. 18! Efter middagen hade barnen (vi) gjort ett julbingo. Spelet gick ut på att sjunga julsånger och det var faktist roligt. Efter middagen får vi alltid  besök av julgubben. Eftersom det inte fanns några småbarn i huset den här julen fick vi inte besök av den riktiga julgubben och en av oss klädde ut sig – ingen annan kan ju dela ut presenterna eller hur?! Då vi hade öppnat presenterna och tackat varandra för dem var det så sent att ingen orkade äta någon efterrätt. Alla efterrätter blev alltså kvar för juldagen. På julafton sitter vi uppe ganska länge eftersom då vi var små var det en av dagarna under året då vi fick vaka. Så av vana stannade vi uppe, talade och kollade bilder vi tagit under dagen.  

Nu väntar vi på nyårsafton och alla kommande planer för 2019! Xx

REMEMBER TO LAUGH AT YOURSELF

Hello everyone, last day of work before Christmas and it feels really good!

You know one of those days when everything goes a little wrong? That was me on Wednesday flying home from England. I had booked my flights to Helsinki with a quite tight connection – thought 45 minutes for Copenhagen was tight but manageable. Boarding in Birmingham started slightly delayed and because it was a small plane, CRJ900, most of the bigger carry-ons had to be left outside the plane for loading since there was not enough space in the overhead lockers. They weren’t checked in though so webwere meant to then pick them up ourselves before leaving the plane. That didn’t bother me much because my little handbag was full and I was wearing three sweaters, my coat and a woolen scarf because I couldn’t fit them in my bag. So I was happy to not be bringing my, close to exploading point, carry-on inside the plane. I just went towards the back of the plane where i assumed my seat 20F was and sat down squeezed in between a guy and the window, feeling like I was burning up from the heat looking like a michelin man. Two minutes later a woman comes and says I’m sitting in her seat and I kindly replied this was my seat – then double checked and realized I actually was sitting in the completely wrong seat, wrong row, everything. She agreed to swap seats so I wouldn’t have to move with all my stuff, which was very nice of her. I was happy about the coffee on the plane, that if anything was needed. Of course, before pouring my milk in, I spilled half of it on the quy next to me. I mumbled an apology and already felt so stupid for going in the wrong seat and taking up over half of the space in our row. He just silently grabbed his napkin and dried it off and I almost couldn’t hold the laugh.

So, taking off slightly delayed meant landing later than scheduled. Just before landing I was checking the time and already made peace with the thought of not making it to the next one. I was trying to decide wether I should wait for my bag and maybe miss the next flight or just leave it haha. Then I decided that I’d have to wait outside the plane for my bag as it wasn’t checked in and I needed my things. So I took my things and put all five million sweaters, coat and scarf back on and started walking looking for my new gate – here I still thought the airport can’t be that big, plus I was continuing with the same airline so the gate would probably be close. Well, turns out the airport definitely isn’t small and with 20 minutes until take off and a 11 minute walk (according to the boards), I didn’t have much spare time. Fake leather jeans and overknee boots for sure didn’t cool me down while I was running towards my gate. I did, after all make it, and I’m still not sure if it was worth the sweat.

Now, even though we’ve just been on a long weekend in England, I’m looking forward to the Christmas holidays with family. Today is Xmas Sweater day at work and I’m rocking it in this sweater I borrowed from my sister.

I haven’t had a full 5-day workweek in I think a month now and the following two weeks aren’t going to be either. Feels like I’ve not even been at work this last month, haha!

Now it’s time for some wine my dad bought on our holiday in Jordan about six years ago!

//

Hej allihop, sista dagen på jobbet innan jul och det känns bra!

Ni vet en av dom dagarna då allt går lite fel? Det var min dag på onsdag då jag flög hem från England. Jag hade bokat mina flyg till Helsingfors med 45 minuters mellanlandning – tänkte att det räcker mer än väl i Köpis. Boardingen i Birmingham började lite sent och eftersom det var ett litet plan, CRJ900, så de flesta större handbaggagen måst lämnad utanför planet för att lastas eftersom de inte rymdes in. De checkades alltså inte in, vilket betydde att man själv plockade upp sin väska vid planet innan man går. Det gjorde inget för att min lilla handväska var så full av grejer och jag hade på mig tre tröjor, jackan och en tjock halsduk som inte rymdes i väskan. Så jag var ganska nöjd att jag inte måste släpa min lilla kappsäck in på planet. Jag gick sedan längst bak i planet och tänkte att mitt säte 20F är där och satt mig ner inklämd mellan fönstret och nån kille. Det kändes som om jag smalt där samtidigt som jag såg ut som en michelin gubbe. Två minuter senare kom en kvinna fram till mig och sa att jag sitter i hennes säte så jag svarade snällt att stämmer ej – dubbelcheckade och insåg att hon hade rätt och jag verkligen satt på fel plats i fel rad. Hon gick sedan snällt med på att ta min plats istället så jag inte behövde flytta med alla mina grejer. Jag var nöjd med kaffet som vi fick, det om något behövdes. Innan mjölken hamnade i muggen, spillde jag såklart hälften på killen brevid. Mumlade snabbt ett förlåt och kände mig redan fjantig av att ha gått till fel plats och tagit upp över hälften av vår bänkrad. Han torkade tyst det jag spillt och jag hade verkligen svårt att hålla för skratt.

Så, vi startade lite sent. Innan vi landade började jag kolla tiden och var redan inställd på att jag inte hinner på följande plan. Jag försökte bestämma mig om jag skulle vänta på min väska och kanske missa följande flyg eller bara lämna den haha. Sen bestämde jag att vänta eftersom väskan inte checkats in och jag behövde mina grejer. Så jag tog mina saker och klädde på mig mina fem miljoner tröjor, jackan och halsduken och började gå mot den nya gaten – här trodde jag ännu att flygfältet inte kan vara då stort, plus jag skulle fortsätta med samma flygbolag då gaten är kanske nära. Det visade sig att flygfältet definitivt inte är litet och med 20 minuter till att planet skulle gå och 11 minuter att gå till gaten (enligt skärmarna) hade jag inte mycket extra tid. Fake läder jeans och overknee boots hjälpte verkligen inte då jag sprang mot gaten. Jag hann till slut till planet och är fortfarande inte säker på om det var värt svettandet.

Nu efter att precis ha varit på en långhelg till England, ser jag fram emot julen med familjen. Idag hade vi Xmas Sweater -dag på jobnet och jag rockade det i denna, lånad av min syster.

Jag har inte haft en hel arbetsvecka på en månad tror jag och de kommande två veckorna kommer inte vara det heller. Det känns ju nästa som att jag inte jobbat alls haha!

Nu ska vi dricka lite vin som pappa köpt då vi var till Jordandien, typ sex år sen!

HOW TO SPREAD THE CHRISTMAS SPRIT

Huomenta! Suomen itsenäisyyspäivän kunniaksi tällä kertaa ensimmäinen blogipostaus myös suomeksi! 

Olemme vihdoin saaneet asunnon joulukuntoon. On joulukuusi, jouluvalot, koriste-esineitä ja kynttilöitä. Olen istunut viime päivät kotona flunssassa ja tuli myös tehtyä pieni kasa joulukortteja, niitä en ole askarrellut itse varmaan ala-asteen jälkeen. Tänään on kuitenkin itsenäisyyspäivä ja joulu tekee tuloaan – sen huomaa sillä kaikkien mielessä pyörii joulustostokset, itselläni mukaanlukien. Ostan tietenkin joululahjoja perheelle, mutta tänään paikallisessa ruokakaupassa satuin näkemään joulukuusen, joka oli täynnä pieniä pakettikortteja. Tajusin että kyseessä on Joulupuu keräyspiste, jonka tarkoituksena on kerätä lahjoja lapsille jotka eivät muuten niitä välttämättä saisi. Sieltä joululahjat lähtevät eteenpäin vähävaraisille perheille ja heidän lapsilleen ja päätin, että tänä vuonna myös minä osallistun tähän. Suosittelen tätä  lämpimästi kaikille, joilla on siihen pieninkään mahdollisuus. Levitä joulumieltä ja se lämmittää varmasti sinun sydäntäsi ja vielä enemmän lahjansaajan ♥ Ihanaa itsenäisyyspäivää! 

//

Good morning! We have finally decorated our place for Christmas. We have the tree, lights, small decorations and candles. While being home with the flu, I made so many Christmas cards. I don’t think I’ve done that since school.  Anyway, it being December 6th, the Finnish independencde day today and Christmas coming up – everyone minds are at Christmas shopping, mine included. I will of course get presents for family, but the other day at the local supermarket I saw a Christmas tree full of small present tags. I realized it’s one of those, part of the Joulupuu fundraising, where the aim is to collect presents for children who wouldn’t necessarily get any. From there, the presents are then given out to all the needy families and their children and I decided that I want to participate this year too. I encourage everyone with even the smallest possibility to do this. Spread some Christmas spririt and if will for sure warm your heart and even more the happy child’s ♥ Have a beautiful independence day! 

//

God morgon! Vi har äntligen dekorerat för jul. Vi har julgran, julbelysning, små prydnader och ljus. Då jag satt hemma med min förkylning har jag även pysslat en massa julkort. Jag tror inte jag gjort det sedan lågstadiet typ. Hur som helst, är det sjätte december idag, Finlands självständighetsdag och julen på kommande, vilket betyder att allas tankar kretsar kring julklappar. Jag ska såklart också köpa presenter åt familj, men häromdan i matbutiken, såg jag en julgran, full med små presentkort. Insåg att det var ett av Joulupuu insamlingsställena, där tanken är att samla ihop presenter för barn, som kanske annars inte får några. Presenterna delas ut till ekonomiskt utsatta familjer och deras barn och jag bestämde att i år vill jag delta. Jag  uppmuntrar alla som har möjlighet till det, delta. Sprid julglädje och det kommer garanterat värma ditt hjärta och ännu mer, barnets, som får presenten ♥ Ha en fin självständighetsdag!