2020 GOALS, PLANS, DREAMS

Finally a night of 6-7 hours of sleep and I feel like I’m slowly getting back to normal sleeping times. Since getting home we decided to dive straight into talking through our thoughts for the new year. This new year it really felt like 2020 is a fresh start. Both me and Tom just wanted to eat good food, I’m trying a vegan January, work out a few times a week bla bla bla and just stay organized from start. I wrote this goals, plans, dreams note when we were in Chile for 2020 and want to post this to be able to look back later. Also I’m feeling so motivated by this new year and it feels like anything is possible haha. A lovely feeling though ❤

//Äntligen en natt med 6-7 timmar sömn och jag känner att jag kommer sakta tillbaka till normala sömntider. Sen vi kom hem bestämde vi att dyka direkt in på att tala igenom våra tankar för det nya året. Det här nya året känns det som om 2020 verkligen är en ny start. Både jag och Tom ville genast bara äta bra mat, jag försöker på en vegansk januarimånad, träna några gånger i veckan bla bla bla och bara vara organiserade från start. Jag skrev den här mål, planer, drömmar minneslappen när vi var i Chile för 2020 och vill posta den så jag kan kolla tillbaka på den senare. Jag känner mig så otroligt motiverad för det här nya året och det känns som allt är möjligt haha. Härlig känsla dock ❤

Both of us wrote down something that motivates us.

Besides my own list, me and Tom thought of some things together and we wrote them on a piece of paper and put up on the wall. They are not resolutions, but more what we want to focus on and get into our lives when it comes to food, us, health, lifestyle and the future. So far it is going extremely well (I know we’re only a week, I count as 2020 started when we came back to Finland, into the new year but whatever :D) Did you make any resolutions, plans, set some goals, wrote down some dreams for the new decade? ❤

//Utöver min egna lista, har jag och Tom tänkt på vissa saker tillsammans och vi har skrivit dem på ett papper och satt upp det på väggen. De är inga nyårslöften, men mer typ vad vi vill fokusera på och få in i våra liv då det kommer till mat, oss, hälsa, livsstil och framtiden. Hittills går det extremt bra (jag vet att vi bara är en vecka, jag räknar att 2020 började då vi kom tillbaka till Finland, in i det nya året men hursomhelst :D) Gjorde ni några löften, planer, satte mål, skrev ner drömmar för det nya årtiondet? ❤

HAPPY NEW YEAR

So 2020 – it feels like not long ago we celebrated 2019 and now suddenly a whole year has gone by. Last year was nice to us and for this new year I’m excited to see what we will do. Last year felt like I was just floating along through the year and this year I want to challenge myself more, learn somehing new, do something I didn’t think I ”could” do.

//Så 2020 – det känns som inte länge sedan vi firade 2019 och nu har plötsligt ett helt år passerat. Förra året var trevligt mot oss och för det här nya året är jag förväntansfull på att se vad vi kommer att göra. Förra året kändes som om jag bara flöt med genom året och det här året vill jag utmana mig själv mera, lära mig något nytt, göra något jag inte tänkte jag ”kunde” göra.

We had a fun New Years Eve and started the day by the pool, jumping in and out and drinking aperol spritz. We had a quick afternoon barbeque at our house before continuing to the house our friends and their family had rented. This was the most ”New Yearsy” it got with the hats and glasses haha.

//Vi hade en rolig nyårsafton och började dagen vid poolen, hoppade in och ut och drack aperol spritz. Vi grillade snabbt på eftermiddagen i vårt hus innan vi fortsatte till huset våra kompisar och deras familj hade hyrt. Det här var det mest nyårsaktiga det blev med hattar och glasögon haha.

At midnight we cheered for the new year and stayed for another hour or so before heading out to a club here in Pucon. We danced, danced and danced until we felt like it was time to go home. All in all a very successful last day of last year and I believe the key is to not make New Years Eve bigger than it is or always expecting it has to feel a certain way. Now I hope you haven’t been too hungover today and have had an amazing Wednesday 1.1.2020 ❤ Time for another barbeque for us now 😉

//Vid tolvslaget skålade vi för det nya året och stannade en timme eller så innan vi fortsatte ut på en klubb här i Pucon. Vi dansade, dansade och dansade tills vi kände att det var dags att gå hem. Allt som allt en lyckad nyårsafron och jag tror att poängen är att inte göra nyårsafton större än det är och förvänta sig att det alltid ska kännas på ett visst sätt. Nu hoppas jag att ni inte varit allt för bakis idag och har haft en toppen onsdag 1.1.2020 ❤ Dags för oss att grilla igen nu 😉