A WEEKEND OF FOOD

Saturday I actually managed to do one of the things I had planned – to work out. Luckily we have a gym downstairs so actually going is a little easier…you know, the endless struggle to find the motivation to actually go to the gym and then realise it wasn’t that bad. There is also a pool downstairs, but I can show all that another time.

After this I met up with two friends for tapas at BASBAS and didn’t come home until 5am. So much of the chill & relax.

//

På lördag lyckades jag faktist göra en av de grejer jag hade planerat – träna. Till all tur har vi ett gym i källaren så steget att ta sig dit är inte lika stort. Ni vet, dendär föreviga kampen om att gå till gymmet och sedan inse att det inte var så farligt. Vi har även en pool där nere, men allt det kan jag visa en annan gång.

Efter det här åkte jag iväg för att träffa två vänner på BASBAS och kom inte hem innan 5 följande morgon. Inte precis att chilla & ta det lugnt.

On Sunday however, I did this:

//

På söndag gjorde jag dock detta:

What could be more calming for body, mind and soul than a walk in the woods + picking mushrooms. They are so good as well and its FREE!

Maybe a weekend full of plans was what I needed. This week has started with lots of energy. Hope you feel energised as well! ♥

//

Vad är mer lugnande för kroppen, sinnet och själen än en promenad i skogen + plocka svamp. Dom är så goda och GRATIS!

Kanske en fullpackad helg inte vad det jag behövde. Den här veckan har jag startat full av energi. Hoppas den har gjort det för er också ♥

SPONTANEOUS WEEKEND AND A RESTAURANT RECOMMENDATION

DSC_0991

My plans for last weekend were relax, sleep in, stay home and workout (if I felt like it). Well, it turned out to be completely different.

//

Mina planer for förra helgen var att ta det lugn, sova länge, stanna hemma och träna (om jag känner för det). Så blev det exakt det motsatta.

DSC_0984DSC_0979On Friday we ended up doing a city stroll again around Hakaniemi and Kallio. We had takeaway coffee on a bench by the water, just taking in the sun. After the coffee we realised we were starving and started to look for somwhere with a good athmosphere for dinner. We then stumbeled over a place called TANNER – with the perfect vibe and amazing food! 

Lately we have had a lot of Italian food and I could keep it that way I think haha!! Who doesn’t love pasta, pizza, gnocchi and all that.

//

På fredag blev det igen en promenad i stan kring Hagnäs och Berghäll. We drack takeaway kaffe på en bänk vid vattnet och helt enkelt njöt av solen. Efter kaffet  insåg vi att vi var vrålhungriga och försökte hitta ett middagsställe med bra atmosfär. Vi snubblade sedan över ett ställe som heter TANNER -perfekt atmosfär och super god mat!

På senaste tiden har vi haft en hel del italiensk mat och jag skulle gärna fortsätta så tror jag haha!! Vem älskar inte pasta, pizza, gnocchi och allt det där.

DSC_0880

 

DSC_0894

 

Anyhow, the evening  somehow turned into a pool game where we (girls) lost, and had to buy some bubbly for our table.

Have a great week everyone ♥

//

Hursomhelst, slutade kvällen på något vis med ett biljardspel där vi (tjejer) förlorade och fick köpa bubbel för vårt bordssällskap.

Ha en bra vecka ♥

WELCOME TO MY FIRST EVER BLOG POST

DSC_0642I have wanted to do this for some time, but I honestly felt like there was no time inbetween work, seeing friends and just in general balancing life. 

This time of the year is usually when you slow down a little after the summer. As it starts getting a little darker and a little colder, you maybe choose cosy candle lit nights over going out as much. So far though, the weekends have been packed and to be honest, most weekends are booked up until Christmas. Still, I thought maybe there will be a little more time and a few less excuses, to actually take and edit photos and finally, upload them on here. So, instead of just storing them on a hard drive somewhere in a drawer (because who has time to sit and look through photos from a hard drive??), why not keep them in a place where they are easier to access at all times. And of course, others can see them too.

So the first ones I want to share are from our little walk around Helsinki the other day.

//

Jag har redan en längre tid tänkt på att prova på det här, men ärligt sagt känt att jag inte haft tid bland jobb, träffa vänner och allmänt bara försöka balansera livet.

Den här tiden på året är ändå en tid då man kanske saktar ner efter sommaren. Det börjar bli lite mörkare och lite kallare så man väljer kanske helst en myskväll med tända ljus istället för en utekväll. Hittills har helgerna varit fullpackade och de kommer de vara nästan fram till jul. Jag tänkte ändå att kanske jag har lite mera tid och lite mindre ursäkter, till att faktist posta bilder här. Så tänkte jag även att istället för att spara alla bilder på en hårdskiva någonstans i lådan (vem har tid att kolla på bilder från hårdskivan??), varför inte publicera dem någonstans där de är lättåtkomliga när som helst. Och såklart, kan andra se dem också.

De första bilder jag vill dela med mig är från vår lilla promenad runt Helsingfors häromdan.

DSC_0582DSC_0596DSC_0606DSC_0652-2

Sometimes I forget how beautiful this time of the year can be. Between all the gray and rain, there are some truly amazing colours and so we decided to go for a walk around the city after work. It was still so warm it was almost hard to believe it is already October, in Finland –  when sometimes we have snow already around this time.

//

Ibland glömmer jag hur vacker den här årstiden är. Bland allt det gråa och regniga, finns det verkligen vackra färger så vi bestämde oss att ta en promenad efter jobbet. Det var så varmt att man knappt kunde tro att det redan är oktober, i Finland – när vi ibland redan haft snö den här tiden.

DSC_0657DSC_0647-6DSC_0695-3DSC_0603

I haven’t decided how frequent I will post or how much and about what I will post. To me it is important, that I post about what I want to, when I feel like it. Maybe I am also hoping to inspire some people and to be able to look back at my photos and get inspired myself!

Bye for now and I hope to see you here again ♥ 

//

Jag har inte bestämt mig hur ofta jag kommer posta eller hur mycket och om vad jag kommer posta. För mig är det viktigaste att jag postar vad jag känner för och då det känns bra. Kanske jag också önskar att jag kan inspirera andra här och kunna se tillbaka på mina egna bilder och bli inspirerad själv!

Hej nu och hoppas jag ser er här igen ♥