ALVOR SAILING

Hey lovelies!

I don’t think I said this yet, but the reason we traveled to Portugal was for a wedding. We spent four days with the girls at Albur Village and the boys stayed separately in a villa – for the wedding everyone moved into their own hotel rooms. Such a great idea to organize a whole wedding week abroad!!! Also, this was the first of my friends to get married so the bar is set high for anyone who is next, haha! Just kidding, weddings are so filled with love they could be in a dark alley and I would still love it ♥

//

Jag tror inte jag sade detta än, men vi åkte till Portugal för ett bröllop. We spenderade fyra dagar med tjejerna i Albur Village och killarna hade en separat egen villa för bröllopen flyttade alla in i sina egna hotellrum. Vilken super idé att ordna en hel bröllopsvecka utomlands!!! Detta var även den första av mina vänner som gift sig så ribban är satt högt för den som är näst, haha!

Skämtar bara, bröllop är så kärleksfulla så det kunde vara i en mörk gränd och jag skulle ändå älska det ♥

I had never met any of the girls before, apart from the bride to be, so I was super excited to get to meet everyone! The first night we all bonded over some pizza and from then on, it was like if we had always know each other. Every single one of the girls was so amazing, great personalities and just beautiful in every single way. 

//

Jag hade aldrig tidigare träffat någon av tjejerna, utom då henne som skulle gifta sig, så jag var super ivrig att träffa alla! Den första kvällen bondade vi över pizza och från den stunden var det som om vi alltid känt varandra. Alla tjejer var så härliga, underbara personligheter och bara fina på alla sätt.

Processed with VSCO with kp1 presetDSC_0226-2DSC_0231-2

The first morning we walked down to the port of  Alvor and got on a catamaran that took us along the coast. We stopped to do some kayaking and swimming too. Bummed we didn’t see any dolphins.

//

Den första morgonen promenerade vi ner till hamnen i Alvor och steg på en katamaran som tog oss längs med kusten. Vi stannade för att paddla och simma. Synd att vi inte såg några delfiner.

Exactly 9 weeks ago now and I wish we could go here again xx

//

Exakt 9 veckor sedan detta och jag hoppas vi hade kunnat göra om detta xx

ROADTRIP

Time for some roadtrip photos! 

We decided to drive from Torrevieja to Alvor in Portugal instead of trying to fly/bus/train. It was an 8 hour drive, which we thought would be super tough. 

//

Dags för roadtrip bilder!

Vi bestämde oss för att köra från Torrevieja till Alvor i Portugal istället för att försöka flyga/buss/tåg. Det var 8 timmar att köra, vilket vi trodde skulle bli jätte tungt.

 

We stopped off in Seville for some food and last minute shopping. It was such a beautiful city – I wish we had more time to spend there, but hopefully we can do that another time. 

//

Vi stannade i Seville för att äta och lite sista minuten panikshopping. Seville var en så vacker stad – önskar vi hade kunnat stanna längre, men hoppas vi kan göra det en annan gång.

Our little Toyota HYBRID! When we first jumped in we turned the car on an off from an ON/OFF button so many times and almost Youtubed “How to start a Toyota Hybrid”. Then we realized it is so quiet and we had in fact just been starting and turning it off…

//

Vår lilla Toyota HYBRID! När vi först hoppade in i bilen startade vi bilen från en ON/OFF knapp så många gånger utan att få igång den så vi nästan kollade från Youtube hur man startar en Toyota Hybrid. Sen insåg vi att den är helt enkelt så tyst och där hade vi då hålit på starta och stänga av den..

Driving into Portugal and Alvor – we were greeted by this breathtaking sunset.

//

Då vi kom körande in till Portugal och Alvor möttes vi av denna galet fina solnedgång.

DSC_0210-2DSC_0203DSC_0200

The way back we almost powered through the whole 8 hours with a quick coffee stop somewhere in the middle of nowhere. 

//

Resan tillbaka körde vi nästan i ett streck med en snabb kaffepaus i mitten av ingenstans.

IMG_6135IMG_6142

Already looking forwad to another roadtrip and visits to some beautiful cities in Spain!♥

//

Ser redan fram emot en till roadtrip och att besöka några fina städer i Spanien!♥

TORREVIEJA

Hola!

It has been a beautiful Sunday and we have been out for a few hours enjoying weather. A month ago we were on this holiday in Spain – our fourth time together in Torrevieja. I just love Spain  and can not wait to at some point start learning some Spanish! 🇪🇸 

//

Det har varit en fin söndag och vi har varit ute några timmar och njutit av vädret. En månad sedan var vi på denna underbara resa i spanien – vår fjärde gång tillsammas i Torrevieja. Älskar Spanien och kan inte vänta på att i något skede börja lära mig spanska! 🇪🇸

This holiday continued with a roadtrip to Portugal and one of the best weeks of my life. More on that later ♥

//

Denna semester fortsatte med en roadtrip till Portugal och ett av de bästa veckorna i mitt liv. Mer om det senare ♥

A WEEKEND OF FOOD

Saturday I actually managed to do one of the things I had planned – to work out. Luckily we have a gym downstairs so actually going is a little easier…you know, the endless struggle to find the motivation to actually go to the gym and then realise it wasn’t that bad. There is also a pool downstairs, but I can show all that another time.

After this I met up with two friends for tapas at BASBAS and didn’t come home until 5am. So much of the chill & relax.

//

På lördag lyckades jag faktist göra en av de grejer jag hade planerat – träna. Till all tur har vi ett gym i källaren så steget att ta sig dit är inte lika stort. Ni vet, dendär föreviga kampen om att gå till gymmet och sedan inse att det inte var så farligt. Vi har även en pool där nere, men allt det kan jag visa en annan gång.

Efter det här åkte jag iväg för att träffa två vänner på BASBAS och kom inte hem innan 5 följande morgon. Inte precis att chilla & ta det lugnt.

On Sunday however, I did this:

//

På söndag gjorde jag dock detta:

What could be more calming for body, mind and soul than a walk in the woods + picking mushrooms. They are so good as well and its FREE!

Maybe a weekend full of plans was what I needed. This week has started with lots of energy. Hope you feel energised as well! ♥

//

Vad är mer lugnande för kroppen, sinnet och själen än en promenad i skogen + plocka svamp. Dom är så goda och GRATIS!

Kanske en fullpackad helg inte vad det jag behövde. Den här veckan har jag startat full av energi. Hoppas den har gjort det för er också ♥

SPONTANEOUS WEEKEND AND A RESTAURANT RECOMMENDATION

DSC_0991

My plans for last weekend were relax, sleep in, stay home and workout (if I felt like it). Well, it turned out to be completely different.

//

Mina planer for förra helgen var att ta det lugn, sova länge, stanna hemma och träna (om jag känner för det). Så blev det exakt det motsatta.

DSC_0984DSC_0979On Friday we ended up doing a city stroll again around Hakaniemi and Kallio. We had takeaway coffee on a bench by the water, just taking in the sun. After the coffee we realised we were starving and started to look for somwhere with a good athmosphere for dinner. We then stumbeled over a place called TANNER – with the perfect vibe and amazing food! 

Lately we have had a lot of Italian food and I could keep it that way I think haha!! Who doesn’t love pasta, pizza, gnocchi and all that.

//

På fredag blev det igen en promenad i stan kring Hagnäs och Berghäll. We drack takeaway kaffe på en bänk vid vattnet och helt enkelt njöt av solen. Efter kaffet  insåg vi att vi var vrålhungriga och försökte hitta ett middagsställe med bra atmosfär. Vi snubblade sedan över ett ställe som heter TANNER -perfekt atmosfär och super god mat!

På senaste tiden har vi haft en hel del italiensk mat och jag skulle gärna fortsätta så tror jag haha!! Vem älskar inte pasta, pizza, gnocchi och allt det där.

DSC_0880

 

DSC_0894

 

Anyhow, the evening  somehow turned into a pool game where we (girls) lost, and had to buy some bubbly for our table.

Have a great week everyone ♥

//

Hursomhelst, slutade kvällen på något vis med ett biljardspel där vi (tjejer) förlorade och fick köpa bubbel för vårt bordssällskap.

Ha en bra vecka ♥