THE PLASTIC BAG

FRIDAY ❤ Currently sitting in my towel on the sofa feeling very good about my decision to cancel my workout class and instead having two hours to myself. I don’t usually last minute cancel plans, but today I felt like I didn’t get anything done in the day and trying to puzzle everything together was too much. The plan today was to decide on an outfit, pack an overnight bag, go to the gym straight after work, shower & get ready at the gym, book a table somewhere for tonight and then actually make it for dinner too. An hour before I should have been ready to leave, I still had this mornings washed towels in the washing machine (they are still there), no outfit decided, no bag packed and absolutely no clue where to eat tonight. So I felt I just want to now take my time and get everything done instead of running around like a maniac. Tonight we’re going for dinner with my mom and cousin, but like I said, we don’t know yet where to go. We really wanted to go to Madonna, but becuase it’s so last minute they don’t have any tables left… Now I’m gong to enjoy this a short moment in front of Netflix and hang up that washing hehe. Have a wonderful weekend ❤

//FREDAG ❤ För tillfället sitter jag i min handduk i soffan och känner mig väldigt nöjd över mitt val att avboka dagens träningspass och istället ha två timmar för mig själv. Jag brukar sällan avboka något i sista minuten, men idag kändes det som om jag inte fick något gjort och att försöka pussla ihop allt var för mycket. Planen idag var att bestämma en outfit, packa en väska för övernattning, träna direkt efter jobbet, duscha & laga mig i orning där, boka ett bord någonstans för ikväll och sen faktist komma iväg på middagen också. En timme innan jag skulle ha gått hemifrån, hade jag fortfarande morgonens tvättade handdukar i tvättmaskinen (de är fortfarande där), ingen outfit klar, ingen väska packad och absolut ingen aning om var vi ska äta ivkäll. Så jag kände att jag bara vill ta min tid och får allt gjort i lugn och ro istället för att springa omkring som en galning. Ikväll ska vi äta middag med min mamma och kusin, men som sagt, vet vi inte vart vi ska gå än. Vi skulle verkligen ha velat gå till Madonna, men eftersom det är så sista minuten har de inga bord kvar… Nu ska jag njuta av denhär korta stunden framför Netflix och hänga upp tvätten hehe. Ha en underbar helg ❤

BACK AT THE OFFICE

Hey, I’m just about to get changed to do a workout and after that all I’m doing tonight is eat and then sleep. I’m so tired today and I don’t know if it’s because I got up early yesterday to go to the gym or because I got up early today and went to the office for half of the day. Our office is moving into brand new office spaces and today we went there to try out that everything works as it is supposed to and I’m actually quite excited to work there. When we go back to the office it is. I don’t think there will be a day when I want to get back to the office five days a week anymore, but to see colleagues and get that little bit of social would be nice.

//Hej, jag ska precis byta om för att träna och efter det kommer jag bara äta och sen sova. Jag är så trött idag och jag vet inte om det är på grund av att jag steg upp så tidigt igår för att gå till gymmet eller för att att jag steg upp tidigt idag och gick till kontoret för halva dagen. Vårt kontor flyttar till splitternya kontorslokaler och idag gick vi dit för att testa att allt funkar som det ska och jag ser faktiskt fram emot att jobba där. Sen när vi då går tillbaka till kontoret. Jag tror inte det kommer en dag då jag vill jobba på kontoret fem dagar i veckan längre, men att se kollegor och få det där lilla sociala skulle vara trevligt.

Last week I got my gym membership back, but today I’m so happy that Tom is doing this online class from home because that way I can get a workout done. It’s easier for me to just do the class if I’m at home than hide somewhere in silence for an hour. I know for a fact I would skip it today otherwise hehe. The class is on Stepout, the company whose event we went to last Saturday. They have an online platform for classes and I have no idea what countries the app can be downloaded in or where it works, but at least if you’re in Finland you can get it. Now – let’s get this workout done!

//Förra veckan fick jag mitt gym medlemskap tillbaka, men idag är jag så glad att Tom drar ett online träningspass hemifrån så då får jag även en träning gjord. Det är lättare för mig att bara göra träningen om jag är hemma än att sitta och gömma mig tyst någonstans under en timmes tid. Jag vet att jag definitivt inte skulle ha gått och tränat annars idag hehe. Träningspasset är på Stepout, vars event vi gick på förra lördagen. De har en online plattform för träningspass och jag har absolut ingen aning om i vilka länder appen kan laddas ner eller var den fungerer, men åtminstone om du är i Finland så finns den att ladda ner. Nu – dags att få träningen gjord!

ABOUT LAST NIGHT

It’s getting late and my plan is to go to bed soon and hopefully get up to workout before work… We’ll see how that goes hehe. Today we’ve had a really chill day, late breakfast, Netflix, sauna and more Netflix. This morning we started watching The boys on Amazon Prime. It’s about superheroes and for some reason it’s quite good too so we’ve binged on that today. The weekend was so cosy and exactly how I want all weekends to be. On Friday I went to the the gym after work, came home and made dinner for us, watched the film Time trap and after Tom went to bed I put on a facemask and did my nails. I haven’t had a night like that in a long time and I can’t remember the last time I watched a movie. Cosy anyway.

//Det börjar vara sent och min plan är att gå sova snart och hoppas att jag kan stiga upp tidigt och träna före jobbet… Vi får se hur det går hehe. Idag har vi haft en riktigt lugn dag, sen frukost, Netflix, bastu och mer Netflix. I morse började vi se på The boys på Amazon Prime. Det handlar om superhjältar och av nån andeldning är det ganska bra så vi har sett på det hela dagen. Veckoslutet var så mysigt och precis som jag vill att alla veckoslut ska vara. På fredag gick jag till gymmet efter jobbet, kom hem och lagade middag till oss, såg filmen Time trap och efter att Tom gick och sova satte jag på en ansiktsmask och fixade naglarna. Jag har inte haft en sådan kväll på länge och kan inte minnas när jag senast såg en film. Mysigt ändå.

Lunch from Fuel Me
Pizza from Alfons and Truffel crisps
Drinks at the Hard Rock

Yesterday we spent most of the day at an event where Tom was taking two classes. The startup company Stepout that organized the Epicolo event was promoting their new app, their trainers and online classes. It was a lot of fun an we also tried a salsa class for beginners. It’s been so long since I’ve been to an event and done any type of networking and meeting new people. After the event we had to rush back home because we had friends coming over. Also my cousing just moved here to the city for a few months, yaayy, so I also invited her to hang out with us. We ate pizza and played darts on our balcony before heading out to watch a gig. Successful night and we were home early too. Now – write down my plans for next week and then go to bed. Goodnight ❤

//Igår var vi nästan hela dagen på ett event där Tom höll två träningspass. Startup företaget Stepout som organiserade Epicolo eventet promotade deras nya app, deras tränare och online träningspass. Det var super roligt och vi provade också en salsatimme för nybörjare. Det är så länge sedan jag varit på något event och networkat och träffat nya mänskor. Efter eventet fick vi rusa tillbaka hem för vi hade vänner påväg till oss. Min kusin har också flyttat hit till stan för ett par månader, jeeii, så jag bjöd henne med oss. Vi åt pizza och kastade pil på vår balkong innan vi gick för att se ett band spela. Lyckad kväll och vi var hemma tidigt. Nu – skriva ner lite planer för nästa vecka och sen sova. Godnatt ❤

WHAT TO PACK ON A FOUR DAY HIKE?

I thought I would share my hiking packing list for an about four-day hike – I used the same list for our hike in Torres del Paine, Patagonia, last year and a little modified version this year when we walked the Karhunkierros trail in Finland. In Patagonia we had tents, sleeping bags, sleeping mats and food included so all we needed there was clothes. This list works for hikes where temperatures are around 15-20 degrees Celcius in the day and don’t go under 8 degrees Celcius at night.

//Jag tänkte jag skulle dela med mig av min packningslista för en ca. 4 dagars vanring – jag använda samma lista för vår vandring i Torres del Paine, Patagonien, förra året och en lite modifierad lista det här året då vi vandrade Karhunkierros (Björnrundan) i Finland. I Patagonien hade vi tält, sovsäckar, liggunderlag och mat inkluderat så altt vi behövde dit var kläder. Den här listan funkar bäst för vandringar där temperaturerna är kring 15-20 grader Celcius på dagen och inte under 8 grader Celcius på natten.

So I’m not a camping expert in no way, but I tried to google the best tips for how to pack the backpack smart. I packed everything into different size zip bags. That way the backpack stays super organized and you don’t have absolutely everything all over.

//Så jag är ingen camping expert på något sätt, men jag försökte googla bästa tipsen för hur man ska packa ryggsäcken smart. Jag packade allt i olika storlekars minigrip påsar. På det dättet hålls ryggsäcken super organiserad och du har inte allt huller om buller.

This does not look like a lot of stuff and it isn’t everything, but omg the backpack was heavy. Luckily you eat some weight off during the hike so it gets easier. Two pro tips that will make hiking life easier are to pack the backpack right and make sure you know how the ”settings” on the backpack work. Pack the heavy stuff close to your upper back and shoulder area and the lightest stuff furthest out. This way the weight is on your hips and not on your lower back. Another one is to get the backpack fitted and understand how pulling, tightening, loosing up one thing affects the weight. This is something I definitely will make sure I know before the next time I go hiking. It would have saved both shoulders swearwords hehe 😀

//Det här ser ju inte ut att vara så mycket saker och är inte allt, men herregud vad ryggsäcken var tung. Som tur äter man upp lite av vikten under vandringen så det blir lättare. Två pro tips som kommer göra livet under vandringen lättare är att packa ryggsäcken rätt och kolla att man faktist fattar hur ”inställningarna” på ryggsäcken funkar. Packa det tyngsta nära övre ryggen och axlarna och det lättaste längst ut. På det sättet är vikten på dina höfter istället för nedre ryggen. Ett annat tips är att få ryggsäcken att sitta rätt och förstå hur att dra, spänna, lösa på en grej påverkar tygnden. Det här är något jag tänker ta reda på innan följande gång jag går på en liknande vandring. Det skulle ha sparat på både axlar och svordomar hehe 😀

AUTUMN

Autumn is here and it seems like there won’t be too many dress days anymore. Today has been a very exciting and full on day. The morning was really busy but after I got everything done I went for lunch with a friend and her baby ❤ I can’t believe the last time I saw them was February?! We’ve tried to organize to meet up for so long now, but it seems like there’s always something that comes up. Then we did a quick 15 minute photoshoot with Tom at the train station in the city for our @lifestylefinn account on instagram because we were posting the photo today and we had no photos done. Talk about last minute. After rushing around the whole day I went for a sauna night with two friends. Much needed relaxing night. Now it’s past 11pm and I need to go to bed right now – I just power walked back home and had a quick snack, but now I need to sleep. Tomorrow I’ll post my “What to pack for a four day hike”. Stay tuned – good night ❤

//Hösten är här och det känns som om det inte kommer bli allt för många dagar för klänningar mera. Idag har varit en väldigt spännande men hektisk dag. Det vår så bråttom hela morgonen men efter att jag fick allt gjort mötte jag upp en vän och hennes baby på lunch ❤ Jag kan inte fatta att senast jag såg dem var i februari?! Vi har försökt mötas upp så länge nu, men det känns som om det allti är något som händer. Sen hade vi en snabb 15 minuters photoshoot med Tom på tågstationen för vårt @lifestylefinn konto på instagram för vi skulle posta en bild idag och vi hade inga bilder på lager. Tala om sista minuten. Efter att ha sprungit runt hela dagen åkte jag på bastukväll med två kompisar. En mycket behövd skön kväll. Nu är det efter 11 på kvällen och jag måste gå sova nu – jag power walkade typ hem och åt snabbt, men nu måste jag sova. Imorgon ska jag posta min “Vad packar man för en fyra dagars vandring”. Kolla in det sen – godnatt ❤