GANT

Sweater – Gant, Trousers – Zara, Shoes – Vagabond, Sunglasses – H&M

Hi! The work week is almost over, one more day to go and then it’s time for a nice weekend. It feels crazy that it’s October already, but so far I’ve enjoyed the autumn. It feels like I have a lot of fun things going on and this week I decided to start with one of my old hobbies again – show dancing! I used to dance for probably 15 years and at one point we had training 4-5 times a week. Now it’s six years since I quit and it was so much fun dancing again. I’ve thought about starting again for two years if not more, but it’s always felt quite expensive and also I always wanted someone to go with. Now I go with my colleague and neither of us knew the other one used to dance back in the days haha.

//Hej! Jobbveckan är nästan över, en dag till och så är det dags för en trevlig helg. Det känns galet att det är oktober redan, men hittills har jag njutit av hösten. Det känns som om jag har många roliga saker på gång och den här veckan bestämde jag mig för att börja igen med ett av mina gamla hobbyn – show dans! Jag dansade i säkert 15 år och vid en tidpunkt tränade vi 4-5 gånger i veckan. Nu är det sex år sen jag slutade och det var så roligt att dansa igen. Jag har funderat på att börja igen i två år om inte mera, men det har alltid kännats ganska dyrt och dessutom har jag velat ha någon att gå med. Nu går jag med en kollega och ingen av oss visste att den andra brukade dansa tidigare haha.

This will be my go-to autumn outfit this year. Leather and sweater, good basics to have in the wardrobe. I have practically lived in this sweater from Gant since I bought it a month ago. It’s perfect for the weather, warm enough and goes well for a dinner, a day at the office or a coffee with friends. With heels if you want to dress up or sneakers for a more day to day look.

//Det här kommer vara min go-to höstoutfit i år. Läder och tröja, bra basplagg att ha i klädskåpet. Jag har typ bott i den här tröjan från Gant sen jag köpte den en månad sen. Den är perfekt för vädret, tillräckligt varm och passar bra för middag, en dag på kntoret eller kaffe med vänner. Med klackar om man vill klä upp sig eller sneakers för en mer vardaglig look.

Imorgon ska jag på en kompis vernissage (ett ord jag precis lärde mig haha). Hon har målat tavlor under coronaåret och hon målar väldigt snygga tavlor kan jag säga. Nån dag vill jag köpa en tavla som hon målat, just nu har vi lite dåligt med väggutrymme och vi kan inte hänga tavlor på alla väggar haha.

//Tomorrow I’m going to a friend’s vernissage (a word I recently learned haha). She has been making paintings during the coronayear and I can say her paintings are really good. One day I want to buy one of her paintings, right now we don’t really have wallspace and we can’t have paintings on every single wall haha.

BASIC DAY

Hello Moday! I wish I could say good morning, but it’s almost 11pm haha. Today was actually not a basic day, in fact it’s been a very nice cosy day. Since the start of September I decided to make Mondays my day for a morning workout. That means getting to the gym for 7am and then I can get back home and start work at 8.30. I’m a 100% an evening person, but I still try to go to bed at a good time (10-11pm). No matter how long I sleep or what time my alarm rings, I snooze and it’s always been like that haha. How do people get up the second their alarm rings?! I would feel dizzy and completely lost. I need a few minutes to locate my brain and figure out how to move haha.

//Hej måndag! Jag önskar att jag kunde säga god morgon, men klockar är nästa 11 på kvällen. Idag var faktiskt ingen basic dag, det har egentligen varit en väldigt trevlig mysig dag. Sen början av september bestämde jag att måndagar blir min dag för morgonträning. Det betyder att vara på gymmet 7 på morgon och sen hinner jag hem och börjar jobba 8.30. Jag är 100% en kvällsmänska, men försöker ändå gå lägga mig någon vettig tid (22-23). Det har ingen skillnad hur länge jag sover eller vilken tid min klocka ringer, jag snokar alltid och det har alltid varit så haha. Hur stiger folk upp sekunden klockan ringer?! Jag skulle känna mig yr och helt borttappad. Jag behöver några minuter för att hitta hjärnan och fatta hur man rör på sig haha.

Tom always wakes up before me so there’s always coffee ready when I wake up.<3 Now he’s also started to make overnight oats so for Mondays he also makes me a bowl ready and without the coffee and small breakfast I wouldn’t be able to get to the gym.

//Tom vaknar alltid före mig så det finns alltid kaffe klart när jag vaknar. ❤ Nu har han också börjat laga overnight oats så för måndagar gör han också en liten portion åt mig och utan kaffet och det lilla morgånmålet skulle jag inte komma iväg till gymmet.

It’s been the absolute perfect autumn weather the last few days and wearing the fake leather and big sweater was way too much. Seriously it’s been like summer in the days so shorts, dresses and flipflops have been what I have been wearing. Today I took a walk with a friend during my lunch break, she lives pretty much around the corner from us since this summer and it’s so nice to have a friend only a few minutes away! Not that everyone else lives far, but it’s different when someone is basically your neighbour. Love it! ❤

//Det har varit helt perfekt höstväder de senaste dagarna och att klä sig i fake läder och en stor tröja var allt för mycket. Seriöst det har varit som sommar på dagarna så shorts, klänningar och flipflps har varit vad jag har klätt mig i. Idag tog vi en promenad med en kompis på min lunch, hon bor typ runt hörnet från oss sen sommaren och det är så trevligt att ha en kompis bara några minuter ifrån! Inte för att alla andra bor långt, men det är annorlunda när någon är i princip din granne. Älskar det! ❤

After work I went to meet up some friends in our friend’s newly bought apartment – so jealous, want to buy a super fresh apartment too. Maybe next year hehe. We sat anyway and just talked, made food and didn’t do anything specific. Very nice to just meet like this on a Monday night and just sit there and chat. Now I’m so tired and just saying that a tip for how to go to bed early is getting out of bed at 6am. You’re guaranteed to be tired at this time and only want to sleep. I’ve just got stuck here in front of Morden i Sandhamn (=The murders in Sandhamn, a Swedish series)…

//Efter jobbet åkte jag åk träffade upp ett gäng kompisar i vår väns nyköpta lägenhet – så avundsjuk, vill också köpa en superfräsch lägenhet. Kanske nästa år hehe. Vi satt ändå och pratade bara, lagade mat och gjorde inget väldigt speciellt. Ändå trevligt att ses såhär en måndagkväll och bara sitta och babbla. Nu är jag sjukt trött och säger att tips på hur man kan lägga sig tidigt är att dra sig ur sängen kl. 6. Då är man garanterat trött den här tiden och vill bara sova. Jag har bara fastnat här framför Morden i Sandhamn

KALLIO LOOKS

Shoes & Dress- Nelly, Sweater – Mango, Jacket – Patagonia, Bag & Sunglasses – H&M

Hi! Today we woke up to a warm autumn day and sunshine. We had made no plans for the day and decided to take our laptops and get out instead of sitting inside all day. There was a few things we wanted to do so we walked our way through the city and over to Kallio. I was getting a food tray for my mum from there so we thought we might as well hang around there since we never really do that otherwise. We found a really cute small café called Gastro Café and took a table outside. Only to realize that my laptop battery was completely dead so we had to move inside instead. Also, I noticed my Mac is asking me to ‘Service battery’ so I guess that’s something I need to fix soon…

//Hej! Idag vaknade vi till en varm höstdag och solsken. Vi hade inga planer för dagen och bestämde oss för att ta våra laptops och gå ut istället för att sitta inne hela dagen. Det var en del grejer vi ville göra så vi gick igenom stan och över till Berghäll. Jag skulle köpa en matbricka till min mamma där så vi tänkte att vi kan lika bra hänga där eftersom vi annars inte riktigt gör det. Vi hittade ett mysigt litet café som hette Gastro Café och tog ett bord ute. Bara för att märka att min dator var stendöd så vi fick flytta in istället. Sen märkte jag att min Mac ber om att ‘Service battery’ så jag gissar att det är något jag måste fixa snart…

We were out for probably five hours and it was a success despite the moment when I got annoyed trying to build a website on WordPress and I didn’t and still don’t really get how it works. Seriously contemplating just getting someone to do a website for us, but first we’ll give it a second try. The rest of the day we have been taking it pretty easy and now it’s already getting dark and it’s only 7pm. Better start getting used to this again haha. Now I’m just going to make dinner and then later maybe see if I give wordpress another chance today. Last night I was out with my cousins for dinner & drinks so I thought tonight I can just stay in. Plus a new episode of The boys is out so have to watch that hehe. Hoping for a nice day like this tomorrow again and maybe go look around some second hand shops! Laters ❤

//Vi var ute säkert fem timmar och det var en succé bortsett från stunden då jag blev irriterad när jag försökte bygga en nätsida på WordPress och fattade inte och fattar fortfarande inte helt hur det funkar. Överväger seriöst att bara be någon göra en nätsida åt oss, men först ska vi ta ett andra försök. Resten av dagen har vi tagit det ganska lugnt och nu blir det redan mörkt ute och klockan är bara 19. Bäst att börja vänja sig vid det här igen haha. Igår kväll var jag ute på middag & drinks med mina kusiner så jag tänkte att jag kan stanna inne kväll. Plus att ett nytt avsnitt av The boys är ute så måste kolla det hehe. Hoppas på en lika fin dag imorgon igen och kanske vi går och se i några second hand butiker! Hörs ❤

BUSY DAYS

Pants – Secondhand, Shirt – Lindex, Coat – Vila, Headband – Cos, Sunglasses – H&M, Bag – Coach

Hi! WOW time flies and I didn’t realize I haven’t been in here for a whole week. After my holiday I thought I’ll have time to sit and update “my diary” because it’s so much fun to be able look back at old memories. That’s the main reason for me blogging too. Well, there’s been a lot going on in the past week. I don’t even know where to begin or if anyone even cares haha. Last week looked something like this (had to open my calendar for this haha):

Monday – Morning workout at 7am. Massage after work. I needed one so bad, need to go back soon again.
Tuesday – Another gym day. In the beginning it just kills all energy haha so I was knackered after.
Wednesday – Home spa day with my girls Inka & Jenni. We made pizza, talked & fixed our nails.
Thursday – Dinner with colleagues – so nice to see everyone after SIX MONTHS!!
Friday – Sushi night with my girls Laura & Ela and a club re-opening.
Saturday – Reunion with the crew we traveled to Chile with last year.
Sunday – A day at my parent’s, basically eating all day haha. My parents went loco on cooking – best ❤

//Hej! WOW tiden flyger iväg och jag insåg inte att det varit en vecka sedan jag senast var inne här. Efter min semester trodde jag verkligen att jag skulle ha tid att sitta och uppdatera “min dagbok” för det är så roligt att kunna se tillbaka på gamla minnen. Det är den största orsaken till att jag bloggar också. Så, det har varit en hel del på gång den senaste veckan. Jag vet inte ens var jag ska börja eller om någon ens bryr sig haha. Förra veckan såg ut typ såhär (måste öppna kalender för det här haha):

Måndag – Morgonträning kl. 7. Massage efter jobbet. Behövde verkligen det, måste gå tillbaka snart igen.
Tisdag – En till träningsdag. I början dödar det verkligen all energi så jag var helt slut efteråt.
Onsdag – Hemmaspa dag med mina tjejer Inka & Jenni. Vi lagade pizza, pratade & fixade våra naglar.
Torsdag – Middag med kollegorna – så trevligt att se alla efter SEX MÅNADER!!
Fredag – Sushikväll med mina tjejer Laura & Ela och återöppning av en klubb.
Lördag – Reunion med gänget vi reste till Chile med förra året.
Söndag – En dag hos mina föräldrar, typ bara ätande hela dagen haha. Mina föräldrar gick loco på matlagning – bäst ❤

Pants – Secondhand, Shirt – Lindex, Coat – Vila, Headband – Cos, Sunglasses – H&M, Bag – Coach

Looking back now it’s no surprise I haven’t had time for many other things. This week I’m prioritizing my workouts and reading for an exam for work. I think I mentioned this exam already in June – not much progress since hehe. Now I’ll really try to get this done. With that said I think it’s time to go to bed and get a good productive day tomorrow. Goodnight!

//När jag ser tillbaka nu så är det nog inte så konstigt att jag inte hunnit med mycket mer. Den här veckan ska jag prioritera min träning och läsa till en tent för jobbet. Jag tror jag nämnde den här tenten redan i juni – inte mycket har hänt sen dess hehe. Nu ska jag verkligen försöka få det gjort. Med det sagt tror jag det är sovdags för att få en riktigt bra produktiv dag imorgon. Godnatt!

LAST WEEKEND’S VIBES

Dinner – The Cock

Good morning! Hope you have had a good start to this week. I though I would have time to make a weekend update yesterday before work, ambitious of me. Not sure how I thought there since my morning looked pretty much like this 6.30 wake up, 7.00 gym, 8.30 work 😀 I always think I’ll have time for more things than there are hours in a day…

//God morgon!! Hoppas ni har haft en bra start på veckan. Jag är trodde jag att jag skulle göra en helguppdatering igår innan jobbet, ambitiöst av mig..Inte säker hur jag tänkte där då min morgon såg ganska långt ut såhär 6.30 vaknade, 7.00 gym, 8.30 jobb 😀 Jag tror alltid jag har tid med mera än det finns timmar i dagen…

Back to the weekend now. On Friday we went out for dinner with my mum and cousin and had a really good meal. After the meal we drove to my parents house, had a glass of wine and played some board games. It was really nice and me and my cousin stayed the night there. Saturday was quite rainy, but in the morning we picked some lingonberries around the house. We usually pick blueberries and lingonberries every year to the freeze them for the winter and have them until next summer. Well, most times they don’t last that long hehe. It feels more special to eat berries you have picked yourself though from the amazing nature around us than buying frozen berries from the shop. Plus buying berries is expensive and picking them completely free! Anyways our freezer is 80% different berries that we’ve picked this summer now.

//Tillbaka till helgen nu. På fredag gick vi ut på middag med min mamma och kusin och åt en riktigt god middag. Efter det körde vi till mina föräldrar, drack ett glas vin och spelade lite bordsspel. Det var riktigt trevligt och jag och min kusin stannade där övernatten. Lördagen var ganska regning men på morgonen plockade vi lite lingon runt huset. Vi brukar plocka blåbär och lingon varje år för att frysa dem inför vintern och ha dem till nästa sommar. Men oftast räcker dom inte så långt hehe. Det känns dock mer speciellt att äta bär man plockat själv från naturen runt om sig istället för att köpa dem i butiken. Plus att köpa bär är dyrt och plocka dem helt gratis! Vår frys är nu 80% bär som vi plockat den här sommaren.

Lunch – IKEA

In the afternoon we drove to Ikea for a late lunch and tried their meatless meatballs. YUM – they were actually pretty good and definitely what I’ll have from now on instead. We only ate lunch in IKEA, it was too busy with people shopping on Saturday so we didn’t feel like getting in there with everyone and instead headed to Helsinki Outlet to check it out. This is what I ended up coming home with. In my opinion these are also things that I needed (read: justifying the shopping).

//På eftermiddagen körde vi till Ikea för en sen lunch och provade deras vegetariska bullar. NAM – de var faktiskt riktigt goda och definitivt det jag kommer äta från och med nu. Vi åt bara lunch på IKEA, det var för mycket folk som shoppade på lördag så vi kände inte för att trängas där med alla och körde istället rakt till Helsinki Outlet. Det här är det jag sedan kom hem med. Enligt mig är det här även saker jag behövde (läs: intalar mig själv att det var ok att köpa).