CAMPING TIPS?

I just realised there are not many weekends left until our trip and there it feels like I need to start making sure I have what I’ll need for it. Because we’ll be camping for a week, proper outdoor clothes will be needed and all the small things you need when you’re out hiking. Any tips on what is good to bring and what definitely will be useless and unnecessary are welcome ❤

//Jag insåg precis att det inte är många veckor kvar till vår resa och det känns som om jag måste börja se till att jag har allt jag behöver för det. Eftersom vi kommer tälta en vecka, kommer ordentliga utekläder behövas och alla de andra småsakerna som behövs då man är ute och vandrar. Alla tips på vad som är bra att ha med sig och vad som definitivt blir oanvänt och är onödigt är välkomna ❤

One of my colleagues was selling this Peak light jacket and that will be perfect for cold nights and possibly days too in Patagonia. I honestly have no idea on how to pack smart to keep it light for long daily hikes hehe. Maybe I’ll start writing a list and go over it until it’s perfect – with help from others who have done this before. This is the first time I go properly camping, it will be so exciting!

//En av mina kollegor sålde den här Peaks tunna jacka och den kommer bli helt perfekt för kalla nätter och kanske dagar också i Patagonien. Jag har ärligt sagt ingen aning hur man ska pack smart för att hålla det lätt för långa dagliga vandringar hehe. Kanske jag ska börja skriva en lista och gå igenom den tills den är perfekt – med hjälp av andra som gjort detta förr. Det här är första gången jag påriktit ska ut och vandra, det kommer bli så spännande!

FISKARS

Hey guys ❤ The days just keep flying and it feels like we just were on this day trip to Fiskars and at the same time it feels like it was ages ago. I don’t know why but right now it feels like I have so much time in the days even if 8 hours of it goes to working. My motivation is on top right now and I know what things I really want to focus on and I feel that I’m getting results from working out – I can go up with weights and doing cardio is so much smoother.

//Hej på er ❤ Dagarna bara flyger iväg här och det känns som om vi precis var på den här dagsutflykten till Fiskars och samtidigt känns det som en evighet sedan. Jag vet inte varför men det känns som om jag har så mycket tid under dagen fast 8 timmar går åt till att jobba. Min motivation är på top just nu och jag vet vilka grejer jag vill fokusera på och känner att jag får resultat från träningen – jag kan lägga på större vikter och cardio är mycket mer smooth.

We walked around Fiskar slow food festival and ended up getting potato flat bread wraps from a stand by the restaurant Scola. I got a smoked salmon flat bread and ohhh my god it was so good. Everything here was locally produced and really a cool experience.

//Vi gick omkring Fiskars slow food festival och bestämde oss för potatistunnbrödswraps (är det ens ett ord? haha :D) från Scolas food stand och herregud det var så gott. Allt här var lokalproducerat och en verkligen tuff upplevelse.

I mean…hello goat ❤ My selfie with him here

The village of Fiskars was so worth visiting. I had never been before and would definitely love to go soon again and see more of it! Hope you are enjoying the autumn as much as I am ❤

//Fiskars byn var så värd ett besök. Jag har aldrig varit där förr och jag skulle definitivt fara dit igen och se mera! Hoppas ni njuter av hösten lika mycket som jag ❤

Loving the autumn this year ❤

FINNISH ARCHIPELAGO

Found some alpackas on the island ❤ Unfortunately they didn’t come very close

Good morning! This week started good and yesterday when my alarm rang I actually felt rested after our family weekend, so a weekend in the Finnish archipelago did exactly what it was supposed to do. Feels really good especially after the past two weeks at work to have some new energy again. I thought I would do a little recap of our weekend here before I go on and talk about what routines I’m trying to get into now in August 🙂 This was the place we spent the weekend at and why we even came here was because we celebrated my dad’s 60th birthday so it was his birthday trip. The whole place was so calm and stress-free that you couldn’t have felt anything else than that. The island is small with only around 800 people who live here all year around and in the summer there are summer guests who come here on their boats. Our hotel was right in the guest harbor and the hotel only had about 20 rooms so we’re talking a really small place but so idyllic and cosy. A great place if you want to be close to the sea, nature and just relax. We ate some amazing sea food, which obviously always is best at places right by the water, had our own picnic on a small beach and ended up at the crayfish party at our hotel restaurant.

// God morgon! Veckan har börjat bra och igår då min väckarklocka ringde kände jag mig faktiskt utvilad efter vår familjehelg, så en helg i den finska skärgården gjorde precis det den skulle göra. Känns väldigt bra speciellt efter de senaste två veckorna på jobbet att ha lite ny energi igen. Jag tänkte jag skulle sammanfatta lite vad vi gjort under helgen här innan jag går vidare till vilka rutiner jag ska försöka komma in i nu i augusti 🙂 Det här var stället där vi tillbringde helgen och orsaken till att vi kom hit var för att fira min pappas 60 års födelsedag så det var hans lilla födelsedagsresa. Hela stället var så lugnt och stressfritt att man inte kunde känna något annat. Ön är liten med endast ca 800 personer som bor här året om och på sommaren kommer en del sommargäster med sina båtar. Vårt hotell var helt vid gästhamnen och hotellet hade endast typ 20 rum så det är verkligen ett litet ställe men så idylliskt och mysigt. Ett super bra ställe om man vill vara nära till havet, naturen och bara ta det lugnt. Vi åt väldigt bra sea food, vilket ju alltid är bäst vid ställen när havet, hade en egen picnic på en liten strand och så hamnade till slut på kräftskivan på vårt hotell.

We started our days with morning sauna, dip, breakfast in the sun. Nothing wakes you up like a fresh swim and breakfast tastes so much better after it. At some point this will be my morning routine!

//Vi började våra dagar med morgonbastu, dopp, frukost i solen. Ingen väcker dig som ett uppfriskande dopp och frukosten smakar så mycket bättre efter. I något skede ska detta bli min morgon rutin!

We were planning to explore the island by bike, but turned out going back and forth crisscrossing the island by car was much faster and we were happy we didn’t bike because of all the times we took the wrong road and had to drive back.

//Vi hade planerat att utforska ön på cykel, men det visade sig att köra fram och tillbka runt omrking ön med bil var mycket snabbare och vi var glada att vi inte tog cykel med tanke på alla de gånger vi tog fel väg och fick vända om.

This is my dad’s grandfather’s house in Västanfjärd.

On our way back from Korppoo we did a few stops on the way and it looked like this. I would like to travel around just Finland a little bit more – there are so many beautiful places to see and it doesn’t always require travelling halfway across the globe. It was a lovely weekend and now we’re back to work again and my sister has gone back to Stockholm, need to go visit soon! ❤

På vägen hem från Korpo, gjorde vi några stop på vägen och det såg ut såhär. Jag vill resa runt Finland mer – det finns så många fina ställen att se och det kräver inte alltid en resa halvvägs runt jordklotet. Det var en härlig helg och nu är vi tillbaka på jobb och min syster har åkt tillbaka till Stockholm, måste åka på besök snart! ❤

A DAY ON A BOAT

Hello ❤ hope you’ve had a great weekend and start to this week! On Monday I worked, worked out and did a food shop for the week. Ysterday my sister was here and now I’m at home trying to decide if it’s too hot to go for a run or not. Maybe not if I go for a swim after? While I think about that, I can share a little from our weekend in Stockholm. We borrowed my sister’s place in Stockholm because she wasn’t home and that’s where we met up on Friday with Carla and Louise. The evening went super quick because we arrived pretty late and then went out and all that. For Saturday Carla had planned for us to go out on a boat and it was the perfect summer day – extremely hot, out on the sea outside Stockholm. Can’t get much better and now I really want a boat (…Tom? ;)) It was so nice hanging out with the girls and even if it’s been three years and we haven’t talked much in between, it felt like yesterday when we saw each other. It’s an amazing friendship when it doesn’t require everyday contact (except for my daily snapchat’s with Carla for 1444 days straight), but you know the people are still there and will (hopefully <3) always be. We had so much to catch up on; relationships, life, girl talk, just everything and at the same time it’s nice knowing it’s relaxed enough to also be able to just chill without talking. Loved this weekend and now we’ll try and not have three years until we meet again ❤

//Hej ❤ hoppas ni har haft en toppen helg och bra start på veckan! På måndag jobbade jag, tränade och handlade mat inför veckan. Igår var min syster här och nu är jag hemma och försöker bestämma om det är för varmt att gå och springa eller inte. Kanske inte om jag går och simmar efteråt? Under tiden jag tänker på det, kan jag dela med mig lite av vår helg i Stockholm. Vi lånade min systers lägenhet för hon var inte hemma och det var där vi träffades med Carla och Louise på fredag. Kvällen gick så fort eftersom vi kom dit ganska sent och gick sedan ut osv. Till lördagen hade Carla planerat att åka ut med en båt och det var den perfekta sommardagen – super varmt, ut på havet utanför Stockholm. Kan inte bli så mycket bättre och nu vill jag ha en båt (…Tom?;)) Det var så härligt att hänga med flickorna och även om det är tre år sen vi såg varann och har inte pratat så mycket emellan, kändes det som igår som vi träffades. Det är en verkligen fin vänskap då den inte kräver daglig kontakt (utom mina dagliga snapchats med Carla i 1444 dagar i sträck), men man vet att dom alltid finns och kommer (förhoppningsvis <3) alltid att vara det. Vi hade så mycket att ta igen; relationer, livet,

REUNION TIME

a blurry photo from Fraser Island 2015
this is how we met Louise – we were for three days in the same 4WD on Fraser Island
our reunion in 2016 ❤

Hello ❤ I have just got to the airport – this weekend I’m spending with Carla, who I traveled to Australia with twice in 2015 and Louise from Denmark who we met there. It’s been almost THREE YEARS since we met up in Helsinki so it’s about time. A weekend with the girls in Stockholm will be so much fun, just hoping my flight doesn’t get more delayed than it is. Almost stressed about missing it when I got on a train a little late as usual and was so into a podcast I thought I missed my station. So I ran out and thought “I need to concentrate sometimes”, walked towards the exit, sent my friend a snapchat about how typical me this is only to realise I got off too early…can I just stop being me sometimes haha 😀 Anyway the flight is delayed and I’m on time. Can’t wait to see Carla and Louise soon! ❤ have a lovely weekend x

//Hej ❤ Jag har precis kommit till flygfältet – denna helg ska jag tillbringa med Carla, som jag reste till Australien med två gånger under 2015 och Louise från Danmark som vi träffade där. Det är nästa TRE ÅR sen vi träffades i Helsingfors så det är på tiden. En helg med tjejerna i Stockholm kommer bli så rolig, hoppas bara att min flyg inte blir mer försenat än det är. Stressade nästan över att missa flyget för jag hoppade på tåget kanske lite sent igen och var så inne i en podd att jag trodde jag missade min station. Så jag sprang ut och tänkte “gud jag måste koncentrera mig ibland”, gick mot utgången, skickade en snap åt min kompis om hur typiskt detta är bara för att inse att jag stigit av för tidigt…kan jag bara inte vara jag ibland haha 😀 Hur som helst, flyget är sent och jag i tid. Ser fram emot att se Carla och Louise snart! ❤ ha en fin helg x

VAMOS A CHILE

Can’t wait to see some palm trees again.
Part of our Chile crew ❤

Do you remember a few weeks ago when I said there might be something exciting to tell? Well, now everything is sorted out with work and we can finally start hyping about it – a trip to CHILE for almost a month next winter. It’s not going to be any trip because we are going with a group of friends to a wedding and after that to do some travelling together. Our friends, Jekku and Dani, who are getting married actually met in Australia, just like me and Tom. The funny thing is that all of us four actually lived in the same share house in Sydney for a few weeks with a few nights in the same small bedroom as well haha 🙂 At the time I bet none of us thought me and Tom would end up living together in Finland or them living together and getting married in Chile. Also, as Swedish speaking Finns it of course turned out that me and Jekku had mutual best friends in Finland, which is super fun now! Looking forward to this trip even if it still is 6 months away.

//Minns ni några veckor sedan då jag sa att det kanske kommer finnas något spännande att berätta snart? Nu när allt är ordnat med jobb kan vi äntligen börja hypa om det – en nästan en månads resa till CHILE nästa vinter. Det kommer inte bli vilken resa som helst för vi ska med en liten grupp vänne till ett bröllop och efter det resa runt tillsammans. Våra vänner, Jekku och Dani, som ska gifta sig träffades faktist i Australien, lika som jag och Tom. Det roliga är att alla vi fyra bodde i samma hus i Sydney några veckor med ett par nätter t.o.m i samma lilla sovrum haha 🙂 Då trodde nog knappast någon av oss att det skulle sluta med att jag och Tom kommer bo tillsammans i Finland eller att de skulle bo tillsammas och gifta sig i Chile. Som finlandssvenskar var det ju klart att det visade sig att jag och Jekku hade gemensamma bästa vänner i Finland, vilket är så roligt nu! Ser fram emot den här resan även om det fortfarnde är 6 månader tills det.

LICHFIELD

Morning ❤ We had quite a relaxed day yesterday, lunch with Tom’s grand parents and after that we went around to a few nice cocktail bars with Tom’s cousin and sister. Later we got some cocktail ingredients from the shop and came back to make some drinks and played a really funny game, which is kind of like charades, but still a bit different. Our food routines are alway so off when we get here. White bread, fish and chips, curry, eating out and having cocktails for a few days is quite a shock to the body haha 😀 definitely not complaining, but I’m not going to say no to my breakfast oats, smoothiebowls and regular meals in a few days. Before that, we’ll enjoy a few more days here and today we’re doing something we’ve never done before – celebrate a 100th birthday! How sick is that? Tom’s great nan is turning 100 and his cousins have organized a “surprise party” for her so we’re getting ready for that now. It will be so nice! ❤

//

God morgon ❤ Vi hade en ganska lugn dag igår, lunch med Toms mormor och morfar och efter det gick vi till några olika cocktail barer med Toms kusin och syster. Senare gick vi och köpte ingredienser för cocktails och kom tillbaka för att laga drinkar och spela ett roligt spel, typ som charader men ändå inte helt samma. Våra matrutiner är alltid så olika då vi är här. Vitt bröd, fish and chips, curry, äta ute helatiden och dricka drinkar varje dag är ju nog en chock för kroppen haha 😀 klagar inte, men kommer inte tacka nej till min gröt, smoothiebowl eller regelbundna måltider om några dagar. Först ska vi ändå njuta av några dagar till här och idag ska vi göra något vi inte gjort innan – fira en 100 års födelsedag! Hur galet är inte det? Toms mormors mamma fyller 100 och hans kusiner har ordnat en “överraskningsfest” åt henne så vi är riktigt snart på väg dit. Kommer bli så kul! ❤

TATTU

Love catching up with these stunning girls ❤

Hello ❤ Last night I got to Birmingham in the evening and we went straight to the restaurant which meant I had to bring broken bag along. The restaurant was an asian fusion restarurant called Tattu, which was supposed to be really good. I had a vegetarian menu which was five small dishes. Starter, first, main, side and dessert. Everything was good, however, the food came in at a little different times for everyone and we had to ask for a few dishes several times. The decorations were so nice though, the ceiling was full of pink flowers hanging down and it had a really cosy/romantic vibe. We had a really good time catching up with everyone because we haven’t seen each other since December. Towards the end of dinner it felt like I could have fell asleep there and then. I had got up at 7 and travelled all day without a single nap on the plane or bus so we crashed hard when we got back and slept in a little bit today. We’re staying at Tom’s sisters place when we are here. Today we had a quick breakfast and coffee and then went out for a walk and got fish and chips for lunch haha 😀 a must everytime we come here, but I’m happy to eat that twice a year and that’s it. We have actually not done much today, but now I’m going to start getting ready for tonight because we’re going to meet up with friends again and I heard some table tennis might be involved. I’m super excited! Enjoy your Friday night ❤

//

Hej ❤ Igår kväll kom jag till Birmingham på kvällen och vi gick direkt till restaurangen, vilket betydde att jag fick släpa min söndriga väska med mig. Restaurangen var en asian fusion typs restaurang som heter Tattu och skulle då vara väldigt bra. Jag valde en vegetarisk meny som bestod av fem små rätter. Förrätt, första och andra huvudrätten, en sidorätt och efterrätt. Allt var bra, även om maten kom in lite olika tider åt alla och vi fick fråga efter några av rätterna flera gånger. Dekorationerna var så fina dock, taket var fullt av ljusröda blommor som hängde ner och stämningen var så mysig/romantisk. Vi hade en riktig trevlig kväll och fick ta igen de senaste halva året för vi har inte träffats sen december. Mot slutet av middagen kändes det som om jag skulle ha kunnat somna där på plats. Jag hade varit vaken sen sju på morgonen och rest hela dagen utan en enda nap på planet eller bussen så vi somnade direkt då vi kom tillbaka och sov lite längre idag. Vi bor hos Toms syster alltid när vi är här. Idag vaknade och åt snabbt lite frukost och drack kaffe. Sedan gick vi på en promenad och åt fish and chips till lunch haha 😀 ett måste allti då vi är här, för mig räcker ändå att äta det två gånger om året och inte mera. Idag har vi inte sedan gjort så mycket annat, nu ska jag börja laga mig färdig för att gå träffa vänner igen och jag hörde att pingis kanske hör till kvällens planer. Så peppad! Ha en fin fredag kväll ❤

36000 FEET

Landed in sunny London ❤ The flight didn’t feel too long though and I had downloaded a few podcasts to listen to. I usually spend so much time just staring out the window  that I don’t have time to do anything else during short flights. If I don’t look out the window, I fall asleep 😀 I have loved the window seat since I was little and still do. There are no words for how cool everything looks from 36000 feet and it’s so much fun to try recognise places you fly over. I did that the whole first half of the flight. Easily entertained? 😀

//

Landat i soliga London ❤ Flyget kändes inte alls för långt och jag hade laddat ner några poddar att lyssna på. Jag använder så mycket tid till att bara stirra ut ur fönstret och hinner sällan göra något annat under korta flyg. Om jag inte tittar ut, somnar jag 😀 Jag har älskat fönstersätet sen jag var liten och gör det fortfarande. Det finns inga ord för hur coolt allt ser ut från en 11 kilometers höjd och det är så roligt att försöka känna igen platser som man flyger över. Lätt underhållen? 😀

Can you even see where the sea meets the sky?

I never buy anything on the short flights and bring my own snacks instead. I prefer long 10-12 hour flights over short ones. Maybe it’s extremely weird, but I think it’s so relaxing to sit on a plane knowing that you won’t be able to go anywhere for a while and they serve meals every few hours. To make it sound even crazier, I think airplane food is good haha 😀 Today I forgot to get anything and left for the airport so last minute I didn’t have time to get anything. Btw, my carry-on bag broke and I had to carry it through the whole terminal. How annoying!? I guess I’ll have to find a new one here or when I’m back home. Now I’m anyway waiting at Heathrow for the bus to Birmingham to leave and then it is dinner time! ❤

//

Jag köper aldrig något på korta flyg och har alltid egna snacks med mig. Jag föredrar långa 10-12 timmars flyg över korta. Kanske det är sjukt konstigt, men jag tycker det är så avslappnande att sitta på ett flyg och veta att jag inte kan gå någonstans på en stund och de serverar mat med några timmars mellanrum. För att få det att låta ännu galnare så tycker jag ju att maten man får är god haha 😀 Idag åkte jag till flygfältet i ganska sista sekund så jag hann inte köpa något med mig. Btw, min lilla reseväska gick sönder och jag hamnade bära den hela vägen igenom terminalen. Hur störande!? Får väl hitta en ny här eller då jag är tillbaka hemma. Nu sitter jag på Heathrow och vänta på att min buss till Birmingham ska gå och sen är det dags för middag! ❤

JET LAG

Good morning! Don’t think the jet lag is as gone as I though and it took me three hours to fall asleep last night!! I’m just having my moring coffee now and I today I’ll go (crosscountry) skiing. It’s actually really fun and good excercise! Later we have planned to go see an apartment. We have been looking at places in the city since I came back from my holiday. That’s my plans for today and we’ll see if anything else comes up. Have a great Sunday! ❤

//

God morgon! Tror inte jet lagen var så över som jag trodde och det tog mig tre timmar att somna förra natten!! Just nu dricker jag mitt morgonkaffe och idag tänkte jag gå och skida. Det är riktigt roligt och bra träning! Senare har vi planerat att gå se på en lägenhet. Vi har kollat på lägenheter inne i stan sen jag kom hem från resan. Det är mina planer för idag och vi får se om något annat dyker upp. Ha en fin söndag! ❤

Could have a coffee right here now! // Skulle kunna dricka en kaffe precis här nu!