SUNSHINE LOVE

Good morning! Morning coffee and news – surprise surprise. I had to get up an start my day with stretching though because the ergonomics are not always the best when working at home haha. The other day when we went out for a run, I almost had to stop because of lower back pain. That’s gone now thanks to stretching.

//God morgon! Morgonkaffe och nyheter – vilken överraskning. Jag måste börja min dag med lite stretching dock för ergonomin är inte alltid den bästa när man jobbar hemifrån haha. I förrgår då vi skulle ut och springa, måste jag nästan stanna upp helt pga ont i nedre ryggen. Den är nu borta tack far en massa stretching.

Since we’re pretty much only hanging out at home, all I wears is gym and comfy clothes. Last Sunday we had to go out to change a pair of headphones for Tom, so I put on this all denim outfit. Love that it’s spring now and hopefully the big winter coats can be packed away to storage soon.

//Eftersom vi hänger ganska så långt bara hemma, klär jag mig bara i gym- och mjukiskläder. Förra söndagen måste vi ut för att byta ett par hörlurar åt Tom, så då passade jag på att sätta på den här heldenim outfiten. Älskar att det är vår och hoppas de stora vinterjackorna kan packas iväg i förrådet snart.

I remember when I was younger and started to learn English, it was said that if you can’t think of anything to talk about with an English person, talk about the weather haha. And now that’s me – commenting the sunshine every single day 😀 Also, isn’t it a super easy topic to start talking about because almost everyone will have something to say about it. HAHA. Tips for those who hate bumping in to someone or hate awkward silences. This had actually nothing to do with anything here, just thought of it after everyday saying how much I love the sunshine! ❤

//Jag kommer ihåg när jag var yngre och började lära mig engelska och det sades att om du inte kan tänkta på något annat att prata om med en person från England, prata om vädret haha. Och nu är det jag – kommentera solskenet varje dag 😀 Är det inte dock ett super enkelt ämne att börja prata om för näsatan alla har något att säga om det. HAHA. Tips för dem som hatar att stöta på någon eller hatar obekväma tystnader. Det här hade egentligen inget att göra med något här, men kom bara att tänka på det efter att jag varje dag sagt hur mycket jag älskar solskenet! ❤

GIRL’S WEEKEND

Good morning! It’s finally Friday, which means a girl’s weekend in Turku with Ela and Iina – we decided on this weekend last time we met to make sure it doesn’t take a year until we find a weekend that fits all our schedules. Looking forward to hanging out with the girls after a week home alone. Tom is finally coming home this weekend after he’s been two weeks in England – at least he’ll be home on Sunday ❤ I’m working today as usual and then jumping on a bus towards Turku. Tonight I guess we’ll just be catching up over some cheese & wine and tomorrow a gym session in the morning and going out on the evening, we’ll see. Have a great weekend! ❤

//Go’ moron! Det är äntligen fredag och det betyder tjejhelg i Åbo med Ela och Iina – vi bestämde datumen redan senast vi sågs så det inte skulle ta ett år att hitta en helg som passar allas tidtabeller. Ser fram emot att hänga med tjejerna efter en vecka ensam hemma. Tom kommer äntligen hem nu efter att ha varit två veckor i England – åtminstone är han hemma på söndag ❤ Jag jobbar som vanligt idag och sedan hoppar jag på en buss till Åbo. Ikväll tror jag det blir catching up med ost & vin och imorgon ett gympass på morgonen och utgång på kvällen, får se. Ha en super helg! ❤

CAMPING TIPS?

I just realised there are not many weekends left until our trip and there it feels like I need to start making sure I have what I’ll need for it. Because we’ll be camping for a week, proper outdoor clothes will be needed and all the small things you need when you’re out hiking. Any tips on what is good to bring and what definitely will be useless and unnecessary are welcome ❤

//Jag insåg precis att det inte är många veckor kvar till vår resa och det känns som om jag måste börja se till att jag har allt jag behöver för det. Eftersom vi kommer tälta en vecka, kommer ordentliga utekläder behövas och alla de andra småsakerna som behövs då man är ute och vandrar. Alla tips på vad som är bra att ha med sig och vad som definitivt blir oanvänt och är onödigt är välkomna ❤

One of my colleagues was selling this Peak light jacket and that will be perfect for cold nights and possibly days too in Patagonia. I honestly have no idea on how to pack smart to keep it light for long daily hikes hehe. Maybe I’ll start writing a list and go over it until it’s perfect – with help from others who have done this before. This is the first time I go properly camping, it will be so exciting!

//En av mina kollegor sålde den här Peaks tunna jacka och den kommer bli helt perfekt för kalla nätter och kanske dagar också i Patagonien. Jag har ärligt sagt ingen aning hur man ska pack smart för att hålla det lätt för långa dagliga vandringar hehe. Kanske jag ska börja skriva en lista och gå igenom den tills den är perfekt – med hjälp av andra som gjort detta förr. Det här är första gången jag påriktit ska ut och vandra, det kommer bli så spännande!

HILLS DUMPLINGS

Good morning! I’m sitting here waiting for my friends to confirm they’ll actually be able to go to Hanko today. Woke up to a not so promising text and now just nervouslt waiting here. Fingers and toes crossed the plan doesn’t change because I really want to go! Yesterday’s dinner was amazing. I haven’t had dumplings since Australia almost four years ago and I just remember thinking that taste weird haha. These were though so good and I could have just kept eating. This is what me and Tom shared and I think that for the first time I actually took the price of eating faster and more than him. I definitely recommend this restaurant, I linked their webpage in my previous post – go book your table! Now I’m going to try and decide if I should pack or wait for a response.. See you later ❤

//God morgon! Jag sitter här och väntar på att min vänner ska bekräfta att vi verkligen kan åka till Hangö idag. Vaknade med ett inte så lovande meddelande och sitter nu nervöst och hoppas. Håll tummar och tår för jag vill verkligen åka! Middagen igår var helt fantastisk. Jag har inte ätit dumplings sen Australien nästan fyra år sedan och minns bara att jag tyckte de smakade konstigt haha. Dom här var dock så goda att jag lätt bara skulle ha kunnat fortsätta äta. Det här är vad jag och Tom delade på och jag tror att för första gången var det jag som åt snabbare och mera än Tom. Rekommenderar definitivt resaurangen, länkade deras hemsida i mitt tidigare inlägg – gå boka bord! Nu ska jag försöka bestämma ifall jag ska packa klart eller vänta på ett svar.. Hörs senare ❤

POLKA DOTS

And it’s Friday again! What are your plans this weekend? We just got home and are waiting to go for dinner with friends soon – Hills Dumplings will be where we go. The weather has really gone cold now and today at work we were talking about our childhood summers and what we used to do. Now I would really just want to be 10 years old again and have summer vacation from school haha. It feels like it was always sunny and hot in the summer when we were kids, but maybe we have just forgot the rainy days. I’m hoping to be able to go for a run tonight after dinner if we don’t stay out too late, but we’ll see. Yesterday we went for a walk/bike ride on the evening instead of a workout and because of period cramps I just wanted to wear this comfy polka dot jumpsuit. Tomorrow I’m going with two friends to Hanko for the regatta. See you there. Have a great weekend everyone ❤

//Och så är det fredag igen! Vad är era planer i helgen? Vi kom precis hem och väntar på att gå ut på middag med vänner snart – Hills Dumplings blir det. Vädret har blivit verkligen kallt och idag på jobbet pratade vi om våra barndomssomrar och vad vi brukade göra. Nu vill jag bara vara 10 år gammal igen och ha sommarlov från skolan haha. Det känns som om det alltid var soligt och varmt på sommaren när vi var barn, men kanske vi bara förträngt de regniga dagarna. Jag hoppas på att kunna gå ut och springa ikväll efter middagen om det inte blir allt för sent. Igår tog vi en promenad/cykeltur på kvällen istället för ett träningspass och jag hade sån mensvärk så jag drog på mig den här bekväma prickiga jumpsuiten. Imorgon åker jag med två vänner till Hangö för regattan. Vi ses där. Ha en fin helg ❤