MONDAY HAPPINESS

Friday outfit:
jacket Only
fake leather pants Zara
shoes H&M
bag Coach

Hey there ❤ hope your week started great. I woke up super tired, but I still got up at 6.20am, made coffee, went to work and had my gym date with Ale! That’s my best tip for everyone there who procrastinates going to the gym and then end up not going – make plans to work out with a friend and you won’t cancel as easily. I mean today both me and Ale said to each other when we were walking to the gym that if it wasn’t for the other one, we both would have been on our way home to the sofa. Instead we stuck to our plan, ran for 30 minutes on the treadmill and then did some muscle workouts. After the gym, I actually had the energy to make a huge lentil curry for the week and even tried out an easy banana bread recipe. I haven’t tried it yet, but if it’s good I might share the recipe :-p

//Hej där ❤ hoppas er vecka startat bra. Jag vaknade super trött, men jag steg ändå upp kl. 6.20, gjorde kaffe, gick till jobbet och hade min gymdejt med Ale! Det är mitt bästa tips för alla som bara skjuter upp gymmet och sedan till slut inte bara går dit – planera att träna med en kompis och du kommer inte säga nej lika lätt. Idag sade både jag och Ale till varandra då vi gick till gymmet att om inte det var för den andra, skulle vi båda ha varit påväg hem till soffan. Istället höll vi oss till planen, sprang 30 minuter på löpbandet och gjorde sen några muskelövningar. Efter gymmet hade jag till och med energi till att laga en stor linscurry för veckan och provade mig även på ett lätt bananbröds recept. Jag har inte smakat på det ännu, men om det är gott kanske jag delar med mig av receptet :-p

Coffee at Fazer Café

The weekend that has just been was so good and I feel extremely lucky after having had three amazing days. On Friday we had dinner with out whole team from work and it became a little party. I tried to stay away from too many drinks and shots since I had a yoga date booked in with a friend for Saturday morning. We “only” stayed until 2am, which was quite nice and then it wasn’t completely impossible to get up and go to yoga the next morning. After yoga I came home and chilled with my friend Jenni for a few hours before me and Tom went to my parents’ for the rest of the evening. There we went in the sauna, ate super good food, showed them pictures from our trip and then stayed over night. After a late breakfast me and mum had a little bit of a spontanious day out on town and after that I just cleaned the whole flat. Now I think I might join Tom on a dry rest of January.

//Helgen som varit var så bra och jag känner otroligt lycklig efter att ha haft tre toppen dagar. Fredag var det middag med hela vårt jobbteam och det blev ju lite fest. Försökte hålla mig borta från för många drinkar och shottar eftersom jag hade en yogadejt inplanerad för lördag morgon. Vi stannade “bara” till kl. 2, vilket var ganska skönt och då var det inte helt omöjligt att stiga upp för att gå på yoga följande morgon. Efter yogan kom jag hem och hängde med min kompis Jenni några timmar innan vi åkte med Tom till mina föräldrar för resten av kvällen. Där badade vi bastu, åt super gott, visade bilder från vår resa och blev där övernatt. Efter en sen frukost på söndag blev det en lite spontan dag på stan med mamma och efter det bara totalstädande av lägenheten. Nu tror jag att jag joinar Tom på en vit resten av januari..

THREE FAV PODCASTS

Halfway through the second week of this year and I am feeling great. Even if I might still be a little sleep deprived, the energy levels are on top and last night we were talking before falling asleep how it’s hard to wind down when we are feeling so excited about life at the moment. Time to bring in the mindfulness and meditation practices haha! I feel like what I consume is how I feel and now I have been eating plant based, worked out a few times and listened to podcasts that just puts me in a good mood or are moodboosters. My three favorites at the moment (and since many months back) are Two of a kind, Träning med mening and The model health show. They are the perfect balance for me – the first one is a happy lifestyle podcast, the second one a motivational and encouraging podcast and the last one a very informative podcast full of scientific facts on health. Highly recommend them all!

//Halvvägs genom den andra veckan av det här året och jag mår så bra. Även om jag kanske ännu har lite sömnbrist är energinivån på top och igår kväll pratade vi innan vi somnade om hur svårt det är att varva ner för vi känner så peppade på livet just nu. Dags att dra in mindfulness och meditationsövningarna tror jag haha! Jag känner att jag mår som jag konsumerar och nu har jag ätit veganskt, tränat några gånger och lyssnat på poddar som får mig att bli på bra humör eller boostar humöret. Mina tre favoriter just nu (och många månader tillbaka) är Two of a kind, Träning med mening och The model health show. Det blir en perfekt balans för mig – den första är en glad livsstilspodd, den andra en motiverande och uppmuntrande podd och den sista en väldigt informativ podd med en massa vetenskaplig fakta om hälsa. Rekommenderar varmt dem alla!

Today Ale and I went for a run on the treadmills at the gym (outdoors isn’t very tempting right now) and she started to practice for the half marathon. Now I’m very close to saying yes and signing up too after she encouraged me to go with her and try it out. Scary, but could be super fun to try. Let’s see if I can get started with running a little bit more. Other than that today has been pretty chill and I think the weekend will be very cosy. Right now everything feels just right and I’m so greatful to be able to feel this way ❤

//Idag gick jag och Ale och sprang på löpbandet på gymmet (utomhus är inte speciellt lockande just nu) och hon började öva för halvmaratonet. Nu är jag väldigt nära på att säga ja till att också anmäla mig efter att hon tjatade om att jag skulle fara med henne och prova. Skrämmande, men skulle kunna vara super roligt att testa. Vi får se om jag kommer igång med att springa lite mer. Annars har idag varit väldigt chill och jag tror helgen kommer bli jätte mysig. Just nu känns allt så rätt och jag är så tacksam över att kunna känna såhär! ❤

2020 GOALS, PLANS, DREAMS

Finally a night of 6-7 hours of sleep and I feel like I’m slowly getting back to normal sleeping times. Since getting home we decided to dive straight into talking through our thoughts for the new year. This new year it really felt like 2020 is a fresh start. Both me and Tom just wanted to eat good food, I’m trying a vegan January, work out a few times a week bla bla bla and just stay organized from start. I wrote this goals, plans, dreams note when we were in Chile for 2020 and want to post this to be able to look back later. Also I’m feeling so motivated by this new year and it feels like anything is possible haha. A lovely feeling though ❤

//Äntligen en natt med 6-7 timmar sömn och jag känner att jag kommer sakta tillbaka till normala sömntider. Sen vi kom hem bestämde vi att dyka direkt in på att tala igenom våra tankar för det nya året. Det här nya året känns det som om 2020 verkligen är en ny start. Både jag och Tom ville genast bara äta bra mat, jag försöker på en vegansk januarimånad, träna några gånger i veckan bla bla bla och bara vara organiserade från start. Jag skrev den här mål, planer, drömmar minneslappen när vi var i Chile för 2020 och vill posta den så jag kan kolla tillbaka på den senare. Jag känner mig så otroligt motiverad för det här nya året och det känns som allt är möjligt haha. Härlig känsla dock ❤

Both of us wrote down something that motivates us.

Besides my own list, me and Tom thought of some things together and we wrote them on a piece of paper and put up on the wall. They are not resolutions, but more what we want to focus on and get into our lives when it comes to food, us, health, lifestyle and the future. So far it is going extremely well (I know we’re only a week, I count as 2020 started when we came back to Finland, into the new year but whatever :D) Did you make any resolutions, plans, set some goals, wrote down some dreams for the new decade? ❤

//Utöver min egna lista, har jag och Tom tänkt på vissa saker tillsammans och vi har skrivit dem på ett papper och satt upp det på väggen. De är inga nyårslöften, men mer typ vad vi vill fokusera på och få in i våra liv då det kommer till mat, oss, hälsa, livsstil och framtiden. Hittills går det extremt bra (jag vet att vi bara är en vecka, jag räknar att 2020 började då vi kom tillbaka till Finland, in i det nya året men hursomhelst :D) Gjorde ni några löften, planer, satte mål, skrev ner drömmar för det nya årtiondet? ❤

CHURROS

A new week and a new Monday – our first Monday in Finland this year. I’m still struggling with jet lag big time and falling asleep around 3am definitely isn’t ideal when I’m working every day. Hopefully this week the sleep rythm can get to a somewhat normal one. The last few days at home has been all about washing and unpacking, working and seeing friends. After this month in Chile I decided to do a vegan January (at least all my own cooking is going to be vegan) as well as I can and so far it’s been going quite well. All vegan meals so far are boyfriend approved as well and both of us want to get back to normal food routines and to reduce sugar intake after the past month of snacking, drinking alkohol and eating out quite a lot. Luckily you don’t get these delicious churros here 😉 Now I’m going to drink my melatonin tea and hope it helps me fall asleep haha! Wish me luck ❤

//En ny vecka och en ny måndag – vår första måndag i Finland för i år. Jag lider fortfarande av enorm jet lag och att somna kring 3 på natten är inte idealt då jag jobbar varje dag. Hoppas dygnsrytmen blir mer normal den här veckan. De senaste dagarna hemma har betytt en massa tvätt och packa upp väskor, jobba och träffa vänner. Efter den här månaden i Chile bestämde jag att hålla januari veganskt (åtminstone kommer allt jag själv lagar vara veganskt) så bra jag kan och hittills har det gått riktit bra. Alla veganska måltider hittills är också boyfriend approved och båda vi vill komma tillbaka till normala matrutiner och minska på sockerintaget nu efter den senaste månaden av snacking, dricka alkohol och äta ute en hel del. Som tur får man inte dessa smaskiga churros här 😉 Nu ska jag dricka mitt melatonin te och hoppas det hjälper mig somna haha! Önska mig lycka till ❤

BACK TO REALITY

The last sunset we watched – Pichilemu, Chile

Finally home after a long journey back to Finland! ❤ It felt good to come home, but weird at the same time – I even thought our floors and kitchen looked strange haha 😀 We were so tired when we got back so we did a quick shop at the closest minimarket, made dinner and pretty much went to bed by eight. It’s so quiet without our group we hung out with for a whole month and I already miss our evenings together having drinks, talking, playing cards… It felt even more crazy going to work and the whole day was as if it wasn’t a real day at work. I guess reality will hit in a few days. Now focus is on jet lag survival and then total photo spam here and on my Instagram 😉

//Äntligen hemma efter en lång resa till Finland! ❤ Det kändes bra att komma hem, men konstigt samtidigt – tyckte till och med att vårt golv och köket såg konstigt ut haha 😀 Vi var så trötta då vi kom hem så vi shoppade snabbt mat i den närmaste lilla butiken, lagade middag och typ lade oss klockan åtta. Det är så tyst utan vår grupp vi hängt med en hel månad och jag saknar redan våra kvällar tillsammans med drinkar, prat, kortspel… Det kändes ännu galnare att gå på jobb idag och hela dagen var som om det inte var en riktig jobbdag. Jag antar att verkligheten slår om några dagar. Nu är fokuset på att klara av jet lag och sen total fotospam här och på min Instagram 😉

A WEEK IN PUCON

We have been roadtripping the past few days and my plan was to write posta as we drive, currently trying to also, but realizing it just makes me carsick on these windy roads haha 😀 We had an amazing week in Pucon with our whole Finnish group + Tom and the newlyweds ❤ and even managed to squeeze in a few activities even if we could just have stayed by the pool.

//Vi har roadtrippat de senaste dagarna och min plan var att skriva i bilen, försöker just nu också, men inser att jag bara blir åksjuk på dehär kurviga vägarna haha 😀 Vi hade en fantastisk vecka i Pucon med vårt Finska gäng + Tom och det nygifta paret ❤ och lyckades klämma in några aktiviteter fast man helst hade slöat vid poolen.

We visited the hot springs of Los Pozones and the waterfalls of Ojos del Caburgua, some climbed the Volcano Villarica and on our last day we went golfing. The night before the hot springs I cut myself on the leg, which meant no swimming for me in any hot springs or at all for that matter to avoid the risk of infection. So I sat on the side with one leg in haha 😀

//Vi besökte varma källorna i Los Pozones och vattenfallen i Ojos del Caburgua, vissa besteg vulkanen Villarica och sista dagen golfade vi. Kvällen innan de varma källorna skar jag mig på benet, vilket betydde inget simmande för mig i källorna eller överhuvudtaget för den delen för att minimera infektionsrisken. Så jag satt på sidan med ena benet i haha 😀

HAPPY NEW YEAR

So 2020 – it feels like not long ago we celebrated 2019 and now suddenly a whole year has gone by. Last year was nice to us and for this new year I’m excited to see what we will do. Last year felt like I was just floating along through the year and this year I want to challenge myself more, learn somehing new, do something I didn’t think I ”could” do.

//Så 2020 – det känns som inte länge sedan vi firade 2019 och nu har plötsligt ett helt år passerat. Förra året var trevligt mot oss och för det här nya året är jag förväntansfull på att se vad vi kommer att göra. Förra året kändes som om jag bara flöt med genom året och det här året vill jag utmana mig själv mera, lära mig något nytt, göra något jag inte tänkte jag ”kunde” göra.

We had a fun New Years Eve and started the day by the pool, jumping in and out and drinking aperol spritz. We had a quick afternoon barbeque at our house before continuing to the house our friends and their family had rented. This was the most ”New Yearsy” it got with the hats and glasses haha.

//Vi hade en rolig nyårsafton och började dagen vid poolen, hoppade in och ut och drack aperol spritz. Vi grillade snabbt på eftermiddagen i vårt hus innan vi fortsatte till huset våra kompisar och deras familj hade hyrt. Det här var det mest nyårsaktiga det blev med hattar och glasögon haha.

At midnight we cheered for the new year and stayed for another hour or so before heading out to a club here in Pucon. We danced, danced and danced until we felt like it was time to go home. All in all a very successful last day of last year and I believe the key is to not make New Years Eve bigger than it is or always expecting it has to feel a certain way. Now I hope you haven’t been too hungover today and have had an amazing Wednesday 1.1.2020 ❤ Time for another barbeque for us now 😉

//Vid tolvslaget skålade vi för det nya året och stannade en timme eller så innan vi fortsatte ut på en klubb här i Pucon. Vi dansade, dansade och dansade tills vi kände att det var dags att gå hem. Allt som allt en lyckad nyårsafron och jag tror att poängen är att inte göra nyårsafton större än det är och förvänta sig att det alltid ska kännas på ett visst sätt. Nu hoppas jag att ni inte varit allt för bakis idag och har haft en toppen onsdag 1.1.2020 ❤ Dags för oss att grilla igen nu 😉

VALPARAISO

Good morning! It’s actually not even morning anymore, it’s 12, but almost everyone is still sleeping haha! Traveling with a bunch of sleepy heads and I’m usually not an early morning person. We have now been in Pucon since Sunday – my updates from places aren’t in the right order, but I want to post to be able to look at them later and remember what we’ve been up to.

//God morgon! Egentligen är det inte morgon längre, klockan är 12, men nästan alla sover fortfarande haha. Reser med ett gäng sömtutor och jag är då oftast inte ens en morgonpigg person. Vi har nu varit i Pucon sen söndag – mina uppdatering är inte alltid i rätt ordning, men jg vill posta så jag kan kolla tillbaka på dom senare och kunna komma ihåg vad vi gjort.

Today is New Years Eve, but all these pictures are from Valparaiso. We went there last week, the day before Christmas. First we weren’s sure if we would go there at all because we heard it had been quite affected by the demonstrations in Chile. Then our friend who lives here in Chile said it’s fine in the day, we decided to anyway go because we had seen pictures and were interested to see all colorful houses and the street art. When we got there the streets were pretty quiet and empty – apparently tourists kept away a little because of the uncertainty. That worked well for us though because we didn’t have big crowds blocking ways or in the way of photos haha. I think our whole group was a little nervous because there was going to be another demonstration in the afternoon, but honestly we didn’t see any of it. I’m happy we went because Valparaiso was really cool and definitely worth the visit!

//Idag är det nyårsafton, men alla bilder nu är från Valparaiso. Vi besökte staden förra veckan, dagen innan julafton. Först var vi inte säkra på om vi skulle åka dit alls för vi hörde att staden hade påverkats ganska mycket av alla demonstrationer här i Chile. Vår kompis som bor här sa att det är helt lugnt att åka dit under dagen, så vi bestämde oss sen ändå för att åka för vi hade sett bilder och vad intresserade av att se alla färggranna hus och street arten. När vi kom fram var gatorna ganska tysta och tomma – tydligen höll sig turister borta pga osäkerhet. Det funkade bra förr oss för vi hade inga stora grupper i vägen för oss eller i vägen för bilderna haha. Jag tror hela vårt gäng var lite nervösa dör det skulle vara en demonstration igen samma eftermiddag, men ärligt sagt så märkte vi inte av det. Jag är så glad att vi åkte dit för Valparaiso var verkligen coolt och värt ett besök!

Now I’m going to hang out by the pool and at some point we have to go get everything we need for tonight. We will celebrate New Year here in Pucon with all our friends and welcome the new decade – 2020 we’re ready! ❤

//Nu ska jag bara hänga vid poolen och i något skede måste vi gå köpa allt vi behöver för ilväll. Vi ska fira nyår här i Pucon tillsammans med alla kompisar och välkomna det nya årtiondet – 2020 vi är redo! ❤

CHILEAN & FINNISH WEDDING

Pisco is served everywhere here. What a wedding yesterday! I didn’t know what typE of wedding to expect at all, but this was just beyond all expectations. It was fun, beautiful and just a great combination of Chilean and Finnish traditions. We danced all night and drank many piscolas (pisco + coca cola).

//Vilket bröllop igår! Jag visste inte hurudant bröllop vi skulle förvänta oss, men det här var verkligen över alla förväntningar. Det var roligt, vackert och helt enkelt en perfekt kombination av chileanska och finska traditioner. Vi dansade hela kvällen och drack många piscolas (pisco + coca cola). Pisco serveras överallt här.

Today we relaxed by the pool and no one had really the energy to do anything else because we have to leave the airbnb in the morning to go to the airport and fly to Pucon for another week! Feels like we have had three holidays already in three places (Santiago, Patagonia and Concon) and we have two (Pucon and Pichilemu) left 😉

//Idag chillade vi vid poolen och ingen hade riktigt någon energi för att göra något annat för vi ska lämna vår airbnb imorgon på morgonen och åka till flygfältet och flyga till Pucon för en vecka! Känns som om vi haft tre semestrar redan på tre ställen (Santiago, Patagonien och Concon) och vi har två (Pucon and Pichilemu) kvar;)

One last sunset in Concon ❤

24.12.2019

Now all Christmas celebrations are over (not that it really felt like Christmas but anyway) and we are soon starting to get ready for the wedding – what we came to Chile for. We tried our best to make the 24th feel like Christmas Eve by making dinner and listening to Christmas songs. We managed to get the starter quite close to the real thing!

//Nu är allt julfirande slut (inte för att det egentligen kändes som jul men ändå) och vi ska snart göra oss i orning för bröllopet – vi kom ju till Chile för det. Vi försökte vårt bästa med att få den 24de kännas så julafton som möjligt med middag och julsånger. Vi kom ganska nära the real thing med förrätten!

The evening felt more like a barbeque party on the balcony and suddenly the sun looked like this. Soon we realized there was a huge fire in Valparaiso that we could se so clearly from our balcony. We had just been walking around the city the day before. Now we have to get ready for the wedding, have a nice Friday night ❤

//Kvällen kändes mer som en grillfest på balkongen och plötsligt blev solen såhär. Ganska snabbt insåg vi att det var en stor brand i Valparaiso som vi såg så thdligt från vår balkong. Vi hade just varit och gått runt staden dagen innan. Nu ska vi fixa oss för bröllopet, ha en trevlig fredagskväll ❤