TAPAS & WINE

This Tuesday wasn’t so bad – I still have a job, I’m hopefully getting a few things organized at work and I can finally fully relax. This week I actually will just be thankful about the fact that I don’t need to start looking for anything new now and not do much until Friday. We are actually flying to Manchester for the weekend, one of Tom’s old friends is getting married. I don’t know a single person at the wedding, but should be exciting to meet new people and get a little getaway. Like I said, last week I had time to meet so many friends and I’m glad I did because this week I will pretty much work, go to the gym and sleep haha. I wouldn’t mind a cheese and wine night like this soon again – it’s the perfect way to spend a dark autumn evening ❤

//Den här tisdagen var inte så farlig – jag har ännu ett jobb, förhoppningsvis får jag vissa grejer fixade på jobbet och kan äntligen slappna av. Den här veckan tänker jag bara vara tacksam över att jag inte behöver börja söka efter något nytt nu eller göra mycket annat innan fredag. Vi flyger faktiskt till Manchester över veckoslutet, en av Toms kompisar gifter sig. Jag känner inte en enda person på bröllopet, men ska bli spännande att träffa nya mänskor och få en liten getaway. Som sagt, hann jag träffa så många vänner förra veckan och jag är glad att jag gjorde det för den här veckan ska jag egentligen bara jobba, träna och sova haha. Jag skulle inte ha något emot en sådan här ost- och vinkväll snart igen – det perfekta sättet att tillbringa en mörk höstkväll ❤

IKEA MEATBALLS + O’BOY AT HOME

This week’s must have – cold O’boy with bread and cheese.

It’s almost weekend again and I feel like I have more than two days off work coming up even if I definitely don’t, but because Tom’s family is staying until Tuesday it somhow feels like that anyway. Super weird haha. We have a lot of fun things planned and I’ll share them with you later. Today I was planning to get up and go to work one hour earlier because I have to work quite a bit extra hours to be able to take out overtime when we go to Chile – sucks, but will be worth it. Then when my alarm rang I snoozed forwer because I was exhausted after yesterdy and just in general from only sleeping 5-6 hours/night. Yesterday morning I started with two classes at the gym at 7:00, then work from 9:00-17:00. After work I went to Ikea with my parents (only to find out they don’t sell what I went there for in Ikea Espoo, fail), was home around 21:00 and went to bed about two hours later. Have to maybe try another Ikea on Saturday when we have the car.

//Nästan veckoslut igen och det känns dom om jag har mer än två lediga dagar på kommande fast jag verkligen inte har det, men det kännns så på något vis för Toms familj är här till tisdagen. Super konstigt haha. Vi har en massa roliga grejer planerade och jag ska dela med mig av det senare. Ifag planerade jag på att stiga upp och gå till jobbet en timme tidigare för jag måste jobba in timmar så jag kan ta ut en del övertid när vi ska till Chile – suger, men kommer vara värt det. Då klockan ringde snoozade jag sen en evighet för jag var helt slut efter igår och allmänt från att ha sovit 5-6 timmar/natt. Började med två gympass kl 7:00, sen jobb från 9:00-17:00. Efter jobbet åkte jag till Ikea med mina föräldrar (bara för att märka att det jag åkte dit för säljs inte i Ikea Esbo, fail), var hemma kring 21:00 och gick och sova typ två timmar senare.

Mandatory IKEA meatballs.

I pretty much only got these new pillow cases and some candles, but that’s it. Want of course everything done at home before Sunday when we’re having guests haha, last minute or what? Now I’ve just had O’boy and bread with cheese, a random craving of this week haha. I’ll try and go to bed a little earlier tonight and so happy about it being Friday tomorrow! ❤

//Jag köpte typ bara de här nya kuddfodralen och några ljus, men det var allt. Får försöka åka till en annan Ikea på lördag då vi har bil. Vill ju få allt klart här hemma tills vi får gäster på söndag haha, ute i sista minut eller? Nu har jag precis druckit O’boy och bröd med ost, random craving den här veckan haha. Ska försöka gå lägga mig lite tidigare ikväll och är så glad att det är fredag imorgon! ❤

FRESH OUT OF THE OVEN

Threw this together quickly today – the most simple recipe ever. Water, yiest, butter, salt, flour and in the oven at 200° for 40 minutes.
So good and who doesn’t love the smell of freshly baked bread ❤

Currently in bed and should be sleeping by now. Last night I felt like I was more awake than asleep so I skipped getting up for a walk and chose to sleep in a little bit. Instead of turning the lights off now, I got my laptop out hehe. How is it Thursday already tomorrow? The week has gone by so fast and I haven’t really done anything except for the normal stuff like morning walks, work, gym, cook, yoga, netflix…It has feelt really nice though and that’s honestly all I want to be doing right now. Today after work the weather was pretty nice so I thought I would go for a run, but after changing into my workout clothes I found myself in the kitchen making bread instead. So I decided to skip the run and instead cook dinner ready and do 45 minutes of yoga while the bread was in the oven. Perfect timing with all that and yes, that is all I accomplished today and it feels great to not have too much on my mind or to do right now! Ready for Thursday tomorrow and then another weekend again. If the weeks keep going fast like this it will be summer again in no time haha! ❤

//I sängen just nu och borde egentligen sova redan. Förra natten kändes det som om jag var vaken mer än jag sov så jag skippade att stiga upp idag för en promenad och sov istället lite längre. Istället för att släcka lampan nu, drog jag datorn fram hehe. Hur är det torsdag redan imorgon? Veckan har gått så snabbt och jag har inte ens gjort riktigt något annat än det normala så som morgonpromenader, jobb, gym, laga mat, yoga, netflix…Det har kännts verkligen bra och det är ärligt sagt allt jag vill göra just nu. Idag efter jobbet var vädret rätt så bra så jag tänkte att jag skulle ta mig ut på en löptur, men efter att ha bytt om till träningskläder stod jag plötsligt i köket och bakade bröd istället. Så jag bestämde att löpturen får bli och istället fixar jag middag klart och gör 45 minuter yoga under tiden bröder är i ugnen. Perfekt timing med allt och ja, det är allt jag åstadkommit idag och det känns super att inte ha allt för mycket att tänka på eller göra just nu! Redo för torsdag imorgon och sedan en helg igen. Om veckorna fortsätter gå i den här takten kommer det vara sommar igen snart haha! ❤

PICKING MUSHROOMS

Sunday night and we’ve just finished dinner and an episode of The Bridge. We watched the first season in the beginning of the summer and decided to start watching it again now. I’m so bad at following new series that I usually put on the same ones I’ve watched a million times in the background so I can do something else while it’s on haha. Maybe I need to get better at just being able to sit and relax without doing anything at the same time…This weekend it’s been raining on and off, but yesterday it stayed nice for a few hours so me and Laura went to my parents’ place and went with them out trying to find some berries and mushrooms. The sadest catch ever haha. There was barely any mushrooms and the lingonberries were not done yet so we came back pretty empty handed. At least we got fresh air and a nice walk in the forest. We might go and try again a little later to see if there would be any then. From the little we got my dad made me and him a mushroom pasta with truffle oil. I have been craving truffle for the past month and it was so good. Freshly picked mushrooms in a pasta are always the best and I ate two plates of it so fast that I got stomach cramps after haha. Can’t handle myself around good food. Today has been a super chill day, I haven’t really done anything else but quickly seen Laura and drank glögg (like mulled wine) hehe. Tomorrow I got the morning off, which I’m looking forward to. Hope you had a great weekend ❤

//Söndag kväll och vi har precis sett klart ett avsnitt av Bron. Vi kollade första säsongen i början av sommaren och nu bestämde vi oss för att se på det igen. Jag är så dålig på att följa med nya serer så jag har oftast på samma som jag sett en miljon gånger i bakgrunden så jag kan göra något annat under tiden haha. Kanske jag måste bli bättre på att bara sitta och chilla utan att göra något annat samtidigt…Den här helgen har det regnat on off, men igår hölls det bra några timmar så jag och Laura åkte till mina föräldrar och gick ut med dem för att plocka bär och svamp. Den fattigaste fångsten någnsin haha. Det fanns knappt några svampar och lingonen var inte mogna. Åtminstone fick vi frisk luft och en trevlig promenad i skogen. Vi ska kanske gå ut igen lite senare för att se om det skulle finnas något då. Från det lilla vi fick gjorde min pappa mej och honom en svamppasta med tryfellolja. Jag har haft såna tryffelcravings senaste månade och det var så gott. Nyplockad svamp i en pasta är alltid helt bäst och jag åt två portioner så snabbt att jag fick ont i magen senare haha. Kan inte behärska mig med god mat. Idag har varit en super chill dag, jag har inte gjort något annat än snabbt hälsat på Laura och druckit glögg hehe. Imorgon har jag ledig morgon, vilket jag ser fram emot. Hoppas ni har haft en fin helg ❤

CLEANING AND BAKING

Good morning! It feels so good to wake up fresh – not being tired, not hungover, no headache and have the whole day in front of me to do whatever I want again. I was so tempted to go meet up friends who were out having drinks last night. So tempted that I got dressed and put make up on, then decided to have some self control and say no. Today I’m really happy about my decision. Yesterday was a really productive day, I got many things off my “to do-list”. In between it all I had time to hang out with Laura for a few hours in the day.

//God morgon! Det känns så bra att vakna upp och känna sig fräsch – inte trött, inte bakis, ingen huvudvärk och hela dagen framför mig och kunna göra vad jag vill igen. Jag var så nära på att gå möta upp vänner som var ute på drinks igår kväll. Så nära att jag klädde mig och sminkade mig, sedan beslöt jag att ha lite självkontroll och säga nej. Idag är jag så glad över mitt beslut. Igår var en riktigt produktiv dag , jag fick många saker gjorda från min “to do-lista”. Där emellan han jag också hänga med Laura några timmar under dagen.

Project of yesterday was orginizing my clothes in the closet and the drawers. I got most of it done yesterday and I feel so organized now haha! That will last about until next time I “don’t have anything to wear”.

//Gårdagens projekt var organisera mina kläder i skåpet och i lådorna. Jag fick det mesta gjort igår och jag känner mig så organiserad nu haha! Det kommer hålla till ungefär nästa gång jag “inte har något att sätta på mig”.

Spinach pancakes for lunch – never made them before at home.
//Spenatplättar till lunch – aldrig lagat dem hemma innan.

I have picked so much berries in my grandparents’ garden and wanted to do something with them, so we googled currant recipes and found this one. Next time I think I will double up on the crumble 😉 Right now I’m drinking morning coffee on our balcony and will soon get back to getting things done here. Might go to the gym or do yoga later – been to two workouts this week and would like to get in a third. Have a lovely Sunday ❤

//Jag har plockat så mycket bär i mina morföräldrars trädgård och ville göra något med dem, så vi googlade vinbärsrecept och hittade den här. Nästa gång tror jag att jag lagar dubbelt av crumble 😉 Just nu sitter jag och dricker morgonkaffet på vår balkong och ska snart fortsätta med att få saker gjort här. Går kanske till gymmet eller drar ett yogapass senare – har varit på två träningspass den här veckan och skulle gärna få in ett tredje. Ha en fin söndag ❤

MANGO CHIA PUDDING

Do you know those mornings where you wake up too late and then you’re eating breakfast in the shower and brushing your teeth while drying your hair? That’s been me the past two days. This week I have been in robot mode all week – work, gym, cook, sleep. I thought last week was exhausting, but apparently me feeling rested after the weekend lasted one day and then back to this haha! The worst part is not feeling motivated to get up to go to work in the morning but the when I am at work I have fun all day. Makes no sense. 

If I make my breakfast ready for the morning it’s such a lifesaver sometimes and saving those 15 minutes in the morning makes so much difference. Chia pudding is something I like making the night before – it’s so easy to mix yogurt and chia seeds and just leave it in the fridge overnight. The next morning I just top it with whatever I have, which was mango and frozen berries today. YUM! 

It is crazy how much time it requires to go to the gym, buy food and cook. Especially if you have a full-time job, so I’m thinking to get back to prepping food again to save some time. Now I’m gonna go work out with a friend which should be fun and then cook together so definitely a better version of my previous days. Our boyfriends are also joining later so we can all plan our trip to Chile and camping in Patagonia. If you have been to Patagonia, give me your best tips! ❤

//Vet ni dom morgnarna då man vaknar för sent och sedan äter man frukost i duschen och borstar tänderna samtidigt som man torkar håret? Det har varit jag de två senaste dagarna. Jag har varit totalt robotmode hela veckan – jobb, gym, laga mat, sova. Jag trodde förra veckan var utmattande, men tydligen kände jag mig utvilad exakt en dag efter helgen och den tillbaka till detta haha! Det värsta är att inte känna sig motiverad till att stiga upp och gå till jobbet men när jag väl är på jobb har jag roligt hela dagen. Blir inte klok på det.

 Att göra frukosten klar för morgonen kan vara en sån livräddare och att spara på dom 15 minuterna på morgonen gör så otroligt stor skillnad. Chia pudding är något jag gillar göra kvällen innan – det är så enkelt att blanda yogurt och chiafrön och bara lämna i kylskåpet över natten. Följande morgon toppar jag sedan bara med vad jag har, vilket var mango och frysta bär idag. MUMS!

Det är galet hur mycket tid det kan gå åt att träna, handla mat och laga mat. Speciellt om man har ett heltissjobb, så jag har funderat på att börja preppa mat igen för att spara tid. Nu har ska jag träna med en kompis vilket ska bli kul och sedan kocka tillsammans så definitivt en bättre version av mina tidigare dagar. Våra pojkvänner ska också joina senare så ska vi alla planera vår resa till Chile och camping i Patagonien. Om ni har varit till Patagonien får ni ge mig era bästa tips! ❤

HILLS DUMPLINGS

Good morning! I’m sitting here waiting for my friends to confirm they’ll actually be able to go to Hanko today. Woke up to a not so promising text and now just nervouslt waiting here. Fingers and toes crossed the plan doesn’t change because I really want to go! Yesterday’s dinner was amazing. I haven’t had dumplings since Australia almost four years ago and I just remember thinking that taste weird haha. These were though so good and I could have just kept eating. This is what me and Tom shared and I think that for the first time I actually took the price of eating faster and more than him. I definitely recommend this restaurant, I linked their webpage in my previous post – go book your table! Now I’m going to try and decide if I should pack or wait for a response.. See you later ❤

//God morgon! Jag sitter här och väntar på att min vänner ska bekräfta att vi verkligen kan åka till Hangö idag. Vaknade med ett inte så lovande meddelande och sitter nu nervöst och hoppas. Håll tummar och tår för jag vill verkligen åka! Middagen igår var helt fantastisk. Jag har inte ätit dumplings sen Australien nästan fyra år sedan och minns bara att jag tyckte de smakade konstigt haha. Dom här var dock så goda att jag lätt bara skulle ha kunnat fortsätta äta. Det här är vad jag och Tom delade på och jag tror att för första gången var det jag som åt snabbare och mera än Tom. Rekommenderar definitivt resaurangen, länkade deras hemsida i mitt tidigare inlägg – gå boka bord! Nu ska jag försöka bestämma ifall jag ska packa klart eller vänta på ett svar.. Hörs senare ❤

VIA TRIBUNALI

I think I posted a few months ago about a group of us girls who studied together and still keep in touch. Today we had decided to go for afterworks and tried out Via Tribunali – a pizza resturant that everyone went to when it opened and I must say, it was good! After the pizza we went for a little glass of wine and sat outside even if it wasn’t the sunniest day. It was actually not sunny at all, but when it’s summer in Finland you sit outside no matter the weather haha! It was a lovely afternoon with the girls though ❤

//Jag tror jag postade några månader sen om en grupp av oss tjejer som studerade ihop och fortfarande håller kontakten. Idag hade vi bestämt att gå på aw och provade Via Tribunali – en pizza restaurang som alla gick till då den öppnade och jag måste säga, det var gott! Efter pizzan tog vi ett litet glas vin och satt ute fast det inte var den soligaste dagen. Det var ärligt sagt inte ens sol, men när det är sommar i Finland sitter man ute oberoende av väder haha! Det var en så härlig eftermiddag med tjejerna ❤

SUSHI LUNCH

Yesterday Tom treated me to a sushi lunch as a thank you for driving back on Midsummer haha. We made a deal that each of us drives one way but in the end he bribed me to drive by promising a sushi lunch. Since Midsummer we have actually eaten out a lot and also not bought any food home. Today was finally a very regular day – work, grocery shop and workout. It feels good to have the fridge stocked and we can actually cook meals. Even if I could have stayed in, I had decided that I will workout and went for a run while our food was in the oven. 40 minutes later I got back and the food was ready – perfect. Now I want to get an early night because I am super tired. Looking forward for an after work with the girls I studied with tomorrow ❤ Goodnight!

//Igår bjöd Tom mig på sushi lunch som tack för att jag körde hem efter midsommaren haha. Vi gjorde en deal att båda kör ena vägen men till slut mutade han mig genom att lova en sushi lunch. Sen midsommaren har vi ätit ute massor och inte köpt någon mat hem. Idag var äntligen en väldigt vanlig dag – jobb, handla mat och träna. Det känns bra att ha kylskåpet fyllt så vi kan laga mat. Jag skulle ha kunnat stanna inne, men hade bestämt att jag ska träna och gick iväg på en springtur under tiden som maten var i ugnen. 40 minuter senare kom jag tillbaka och maten var klar – perfekt. Nu vill jag tidigt i säng för jag är super trött. Ser framemot en after work med tjejerna jag studerade med imorgon ❤ God natt!

GINGER & LEMON

Good morning! New week and it’s Midsummer week – that means four days at the office and three days at a friend’s summerhouse. Looking forward to not having to go anywhere and just hang out, swim, barbeque and all those things you do in the summer when you can get out of the city. I started off the week with a ginger shot (ginger, lemon and turmeric) that we have been making for the past few weeks. It is just a great kickstart to the day – wakes you up because it’s strong. I’m happy I ended up food prepping last night, which wasn’t my intention, I just cooked way too much. We have tried meal prepping before, where you box up meals, but I prefer to cook different things and then be able to combine to different meals. So I keep everything I cook separate and then I can just pick whatever I want to in my lunch box. Yesterday I cooked quinoa, chickpeas and lentils in herbs and turmeric, steamed some asparagus and broccoli and made poatoes in the oven. Today I might take a little of them all, but also add pulled oats, cottage cheese and some tomatoes. after work I’m going to my friend Jenna to get my hair done. Have a great Monday ❤

//God morgon! Ny vecka och det är midsommarveckan – det betyder fyra dagar på kontoret och tre dagar på en kompis sommarställe. Ser fram emot att inte behöva åka någonstans därifrån och bara hänga, simma, grilla och alla de grejer man kan göra på sommaren då man åker iväg från stan. Jag började veckan med en ingefära shot (ingefära, citron och gurkmeja) som vi har gjort de senaste veckorna. Det är en så bra kickstart på dagen – man vaknar verkligen för den är stark. Jag är glad att jag preppade mat igår kväll även om det inte var meningen, men jag lagade helt enkelt för mycket mat. Vi har försökt preppa måltider tidigare där man lagar hela måltider färdigt i matlådor, men jag föredrar att laga olika grejer och sedan kunna kombinera dem till olina måltider. Så jag håller allt jag lagat separat och plockar sedan ihop vad jag vill ha i min lunchbox. Igår kokade jag quinoa, kikärter och linser i gurkmeja och örter, ångade spareis och brockoli och lagade potatis i ugnen. Idag tror jag att jag tar lite av allt, men också pulled oats, grynost och tomater. Efter jobbet ska jag fixa håret hos min vän Jenna. Ha en fin måndag ❤