HALLOUMI – ZUCCINI

I just got back from the hairdressers a while ago and I’m so happy with the result, I’ll show you tomorrow when I have the photos. Actually the reason I wanted to get my hair done was our trip to Stockholm next week. Now everything seems so uncertain though with the Corona virus and flights being cancelled. We’ll have to follow up on the situation and if it gets worse maybe move our flights to later. Everything feels like it has to be put on hold – we have a wedding in England in May and want to go to Torrevieja in Spain for a week or two in July – and we don’t want to book anything right now. Well, there’s nothing we can really do about it and I told my sister, who we were going to visit in Stockholm, to keep us posted with the situation there as well.

//Jag har precis kommit hem från frisören en stund sedan och jag är så glad över resultatet. Jag ska visa er imorgon när jag har bilderna. Egentligen var orsaken till att jag fixade håret vår resa till Stockholm nästa vecka. Nu känns allt dock så osäkert med Corona viruset och flyg som avbokas. Vi får följa med situationen och se om det blir värre och kanske flytta våra flyg till en senare tidpunkt. Allt känns som om det är på paus – vi har ett bröllop i England i maj och vill åka till Torrevieja i Spanien för 1-2 veckor i july – och vi vill inte boka något just nu. Nåja, det finns inte mycket vi kan göra och jag har sagt åt min syster, som vi skulle besöka i Stockholm, att hålla oss uppdaterade med läget där också.

Okay, enough about that. Last night I made oven roasted potatoes with rosemary and olive oil together with halloumi-zuccini fritters. Both me and Tom got home late last night (me because I locked myself out again) and I quickly googled random recipes and found THIS ONE (google translate for English). Super simple food to make and tasty as well. Make sure to dry the zuccini before, they were a little soggy because I didn’t dry them long enough. Today they tasted perfect though. Okay, now I’ll go make a night snack and then get snoozing. NIGHT ❤

//Okej, nog om det. Igår kväll lagade jag ugnsrostade potatis med rosmarin och olivolja tillsammans med halloumi-zuccini biffar. Både jag och Tom kom hem sent (jag för jag låste ut mig igen) och jag googlade snabbt random recept och hittade DETTA. Super simpel mat att laga och gott också. Se till att torka zuccinin innan, de blev lite våta då jag inte torkade dem tillräckligt länge. Idag smakade de bra dock. Okej, nu ska jag äta nåt snack och sen sova. GODNATT ❤

THE BEST LASAGNA

Good morning! I have just finished my breakfast and now I’m having a tea instead of morning coffee because we ran out of milk. Will have to wait for that until I get to work. Yesterday I did btw not go to work because I was working FROM HOME yaaay! Finally. I have been waiting for this for so long and now I can finally work from home when I feel like it. Most likely that won’t be too often right now, but in the summer I can see it being nice to not have to go sit in the office hehe. I had to do a quick run to work yesterday on my lunch break to get a charger for the laptop, so typical… Luckily it’s only a 10 minute walk away so I got a little walk done in the sun that way.

//God morgon! Jag har precis ätit klart frukost och nu dricker jag te istället för morgonkaffe för vi har slut på mjölk. Måste vänta på det tills jag kommer till jobbet. Igår gick jag btw inte till jobbet för jag jobbade HEMIFRÅN jeei! Äntligen. Jag har väntat på det här så länge och nu kan jag äntligen jobba hemifrån då det känns så. Högst antaligen kommer det inte vara super ofta just nu, men på sommaren kan jag det vara ganska trevligt att inte måsta sitta på kontoret hehe. Jag måst snabbt springa via jobbet igår på min lunch för att hämta en laddare till datorn, typiskt… Som tur är det bara 10 minuter att gå dit så jag fick en liten promenad i solen gjord samtidigt.

Best recipe HERE (in Finnish, but you can use a browser that translates because this is AMAZING)

I have been craving a lasagna for sooo many days now so I asked Tom to get all the ingredients on his way home from work so I could make it. Now I remember why I usually don’t make lasagna – first you stand like 1 hour in the kitchen prepping everything to go in the oven and then it needs to be in the oven plus cool down for another hour. Definitiely not the best food to make when you are really hungry, but I got to say WOW how good it was. The best lasagna I’ve ever made (also the first one I actually put effort into and follow through the whole recipe). Just look at it. Yummy! I can’t wait to have this for lunch today. Can you btw see how much black pepper is on my lasagna? Hahah. I have always done that when I eat lasagna and I love it. After work I’m going to the gym with Ale again and today I feel like doing arms + back. Have a great Wednesday.

//Jag har haft lasagnecravings sååå många dagar nu så jag bad Tom hämta alla ingredienser på vägen hem från jobbet så jag kunde laga det. Nu minns jag varför jag oftast inte gör lasagne – först står man typ 1 timme i köket och preppar allt som ska i ugnen och sen ska det änu vara i ugnen plus svalna i en timme till. Definitivt inte bästa maten att laga när man är super hungrig, men jag måste säga att WOW så gott det var. Den bästa lasagnen jag nånsing lagat (också den första jag verkligen satsat på och följt genom hela receptet). Bara se på den. Mums! Jag kan inte vänta på att äta det här till lunch idag. Kan ni btw se hur mycket svartpeppar jag har på lasagnen? Hahah. Jag har alltid gjort så när jag äter lasagne och jag älskar det. Efter jobbet ska jag till gymmet med Ale och idag tycker jag vi ska träna armar + rygg. Ha en bra onsdag ❤

MY WEEKEND IN FOODS

Good morning! I feel rested after this weekend and am ready for a new week. As you know, me, Laura and Ela drove to Hanko on Friday for a girl’s weekend to just relax. Here is what we did on Friday and we sat up watching a film and talking until quite late. On Saturday our breakfast turned into three hours and continued taling and drank like four cups of coffee or something haha! Nice to not be in a hurry and just be able to hang around in our pyjamas for halft of the day.

//God morgon! Jag känner mig utvilad efter veckoslutet och är redo för en ny vecka. Jag känner mig utvilad efter den här helgen och är redo för en ny vecka. Som ni vet, åkte jag, Laura och Ela till Hangö på Fredag för en tjejhelg för att bara ta det lugnt. Här är vad vi gjorde på fredag och vi satt uppe sent och kollade film och bara pratade så det blev ganska sent. På lördag blev vårt morgonmål tre timmar långt och vi fortsatte prata och bara satt och drack typ fyra koppar kaffe haha! Skönt att inte ha bråttom och bara kunna hänga i pyjamas halva dagen.

In the afternoon we felt that we needed to challenge the horizontal rain and hard wind and get out of the house. Since all of us were maxed out on coffee we went for a hot chocolate and fastlagsbulle (see what that is in my previous post). Laura ate a Runebergstårta. Later in the evening we ate the same food for dinner as on Friday, creative haha! We also went in the sauna and it was quite late by the time we were done, so no one was in the mood to start cooking and we had leftovers. They save the day sometimes!

//På eftermiddagen kände vi att det var dags att utmana det horisontella regnet och den hårda vinden och ta oss ut ur huset. Eftersom vi alla hade fått mer än tillräckligt med kaffe så åkte vi på kakao och en fastlagsbulle. Laura åt en Runebergstårta. Senare på kvällen åt vi samma middag som på fredag, kreativt haah! Vi badade också bastu och det var ganska sent då vi var klara, så ingen var riktigt på matlagningshumör och vi hade rester. De räddar verkligen dagen ibland!

Sunday morning was like Saturday and before we left Hanko we quickly made a pizza together of some of the foods we had left. It was so delicious – home made pizza is always a good choice. Hope you liked this weekend in foods post haha. Food pictures was basically all I took. Now let’s see what the plans for this week will be. Have an amazing week ❤

//Söndag morgon var som lördagen och innan vi lämnade Hangö gjorde vi snabbt en pizza av vissa grejer vi fortfarande hade kvar. Det var så gott – hemmalagad pizza är alltid ett bra val. Hoppas ni gillade det här helgen i maträtter inlägget haha. Matbilder är typ det enda jag tog. Nu ska vi se vad planen för den här veckan blir. Ha en toppen vecka ❤

TAPAS & WINE

This Tuesday wasn’t so bad – I still have a job, I’m hopefully getting a few things organized at work and I can finally fully relax. This week I actually will just be thankful about the fact that I don’t need to start looking for anything new now and not do much until Friday. We are actually flying to Manchester for the weekend, one of Tom’s old friends is getting married. I don’t know a single person at the wedding, but should be exciting to meet new people and get a little getaway. Like I said, last week I had time to meet so many friends and I’m glad I did because this week I will pretty much work, go to the gym and sleep haha. I wouldn’t mind a cheese and wine night like this soon again – it’s the perfect way to spend a dark autumn evening ❤

//Den här tisdagen var inte så farlig – jag har ännu ett jobb, förhoppningsvis får jag vissa grejer fixade på jobbet och kan äntligen slappna av. Den här veckan tänker jag bara vara tacksam över att jag inte behöver börja söka efter något nytt nu eller göra mycket annat innan fredag. Vi flyger faktiskt till Manchester över veckoslutet, en av Toms kompisar gifter sig. Jag känner inte en enda person på bröllopet, men ska bli spännande att träffa nya mänskor och få en liten getaway. Som sagt, hann jag träffa så många vänner förra veckan och jag är glad att jag gjorde det för den här veckan ska jag egentligen bara jobba, träna och sova haha. Jag skulle inte ha något emot en sådan här ost- och vinkväll snart igen – det perfekta sättet att tillbringa en mörk höstkväll ❤

IKEA MEATBALLS + O’BOY AT HOME

This week’s must have – cold O’boy with bread and cheese.

It’s almost weekend again and I feel like I have more than two days off work coming up even if I definitely don’t, but because Tom’s family is staying until Tuesday it somhow feels like that anyway. Super weird haha. We have a lot of fun things planned and I’ll share them with you later. Today I was planning to get up and go to work one hour earlier because I have to work quite a bit extra hours to be able to take out overtime when we go to Chile – sucks, but will be worth it. Then when my alarm rang I snoozed forwer because I was exhausted after yesterdy and just in general from only sleeping 5-6 hours/night. Yesterday morning I started with two classes at the gym at 7:00, then work from 9:00-17:00. After work I went to Ikea with my parents (only to find out they don’t sell what I went there for in Ikea Espoo, fail), was home around 21:00 and went to bed about two hours later. Have to maybe try another Ikea on Saturday when we have the car.

//Nästan veckoslut igen och det känns dom om jag har mer än två lediga dagar på kommande fast jag verkligen inte har det, men det kännns så på något vis för Toms familj är här till tisdagen. Super konstigt haha. Vi har en massa roliga grejer planerade och jag ska dela med mig av det senare. Ifag planerade jag på att stiga upp och gå till jobbet en timme tidigare för jag måste jobba in timmar så jag kan ta ut en del övertid när vi ska till Chile – suger, men kommer vara värt det. Då klockan ringde snoozade jag sen en evighet för jag var helt slut efter igår och allmänt från att ha sovit 5-6 timmar/natt. Började med två gympass kl 7:00, sen jobb från 9:00-17:00. Efter jobbet åkte jag till Ikea med mina föräldrar (bara för att märka att det jag åkte dit för säljs inte i Ikea Esbo, fail), var hemma kring 21:00 och gick och sova typ två timmar senare.

Mandatory IKEA meatballs.

I pretty much only got these new pillow cases and some candles, but that’s it. Want of course everything done at home before Sunday when we’re having guests haha, last minute or what? Now I’ve just had O’boy and bread with cheese, a random craving of this week haha. I’ll try and go to bed a little earlier tonight and so happy about it being Friday tomorrow! ❤

//Jag köpte typ bara de här nya kuddfodralen och några ljus, men det var allt. Får försöka åka till en annan Ikea på lördag då vi har bil. Vill ju få allt klart här hemma tills vi får gäster på söndag haha, ute i sista minut eller? Nu har jag precis druckit O’boy och bröd med ost, random craving den här veckan haha. Ska försöka gå lägga mig lite tidigare ikväll och är så glad att det är fredag imorgon! ❤