SAVORY MINI MUFFINS

Hello, today feels like such a good day. Work has flowed on pretty well, the flat feels clean, the sun is out and it’s almost Friday. Also, I have a fun briefing coming up today after work for my flight training. We’re briefing how to plan a cross country flight before we start doing them, iiiih so exciting! I can’t remember the last time my lunch break felt like don’t have a hundred other things I want to try to squeeze into these 36 minutes so now I’m sitting here eating leftover quiche from last night and though I would update this recipe here. Lately we’ve tried to eat healthy food in the sense that I want to add as much healthy fats and as little saturated fats as possible. I did a blood test at the end of the summer and had slightly elevated cholesterol so now I’m all healthy fats kind of person haha.

//Hej, idag känns som en så bra dag. Jobbet flyter på rätt så bra, lägenheten känns ren, solen lyser och det är nästan fredag. Dessutom har jag en rolig briefing som hör till min flygträning idag efter jobbet. Vi ska ha en briefing om hur man planerar längre flygrutter före vi börjar flyga såna, iiih så spännande! Jag kan inte minnas när jag senast har haft en lunchpaus där jag inte försökt klämma hundra andra saker på dom här 36 minuterna så nu sitter jag är och äter pajrester från igår kväll och tänkte jag skulle uppdatera receptet här. Den senaste tiden har vi försökt äta hälsosamt på det sättet att jag vill äta så mycket hälsosamma fetter och så lite mättade fetter som möjligt. Jag tog ett blodprov i slutet på sommaren och hade lite höjda kolesterolnivåer så nu är jag en hälsosamma fetter typ av person haha.

My mum always makes this quiche and it’s so easy and tastes soooo good. I modified the OG recipe a tiny bit, but it’s basically exactly how she always makes it. My oven form was a bit too small so I made savory mini muffins of the extra crust. So cute hehe, but amazing party snacks actually. Let’s get to the recipe.

You need:
For the crust: 150 g butter, 4 dl flour, 0,5 dl water
For the filling: 1 broccoli, 1 paprika, 2,5 dl cooking cream with black pepper flavor, 1 dl cooking cream with cheese flavor, 2 eggs
Topping: Cheese

You do:
Prepare by taking the butter out in room temperature 30 minutes before, preheat the oven to 200C and steam the broccoli.
Mix the softened butter, flour and water and put the crust into a form. Precook the crust for 10 minutes and make the filling while you wait. Mix the broccoli, paprika, 2 eggs and cream in a separate bowl and pour onto the precooked crust. Top with cheese. Bake for about 30-40 minutes.

//Min mamma lagar alltid den här pajen och den är så enkel och smakar såååå gott. Jag ändrade lite på originalreceptet, men den här nästan exakt så som hon alltid lagar den. Min ugnsform var lite för liten så jag lagade saltiga mini muffins av överloppsdegen. Så söta hehe, men väldigt bra party snacks faktist. Så, till receptet.

Du behöver:
För degen: 150 g smör, 4 dl mjöl, 0,5 dl vatten
För pajbottnet: 1 broccoli, 1 paprika, 2,5 dl matgrädde med svartpepparsmak, 1 dl matgrädde med ostsmak, 2 ägg
Topping: Ost

Du gör:
Förbered med att ta smöret ut i rumstemperatur 30 minuter innan, förvärm ugnen till 200C och ånga broccolin.
Blanda det mjuka smöret, mjölen och vatten och lägg bottnet i en pajform. Förvärm degen i 10 minuter och gör fyllningen under tiden du väntar. Blanda broccolin, paprika, äggen och matgrädden i en skål och häll över det förvärmda pajbottnet. Toppa med ost. Baka i 30-40 minuter.STOCKHOLM

Hi! I’m finally starting to feel alive after our weekend in Stockholm hehe. And that’s not because of alcohol this time, it’s because our flight was so delayed that it was almost Monday morning when we got home and not Sunday night as it was supposed to. So the whole start of the week was a little upside down for us. Tomorrow I have decided to be back at it, have my energy back.

//Hej! Jag har äntligen börjat hitta tillbaka till livet efter veckoslutet i Stockholm hehe. Och det är inte på grund av att alkohol denna gång, det är för vårt flyg var så försenat att det nästan var måndag morgon då vi kom hem och inte söndag kväll som det skulle vara. Så hela veckan har börjat lite upp och ner för oss. Imorgon har jag bestämt att jag ska vara tillbaka igång, ha min energi tillbaka.

On Friday we finished work at 2pm and ordered a Yango to the airport. We had reserved so much time for traffic + queues at the airport, but somehow we were sitting at our gate 35 minutes from when we ordered the Yango. So everything went very smooth you could say hehe. There was loads of time so we decided to take a little cava and red wine while we waited for our boarding. Friday was a very relaxed evening at my sister and her boyfriend’s place, they made us dinner and we had a couple of drinks and played board games. So cosy and so nice to catch up and finally be in Stockholm after trying to travel for 1,5 years!

//På fredag slutade vi jobbet kl. 14 och beställde en Yango till flygfältet. Vi hade reserverat så mycket tid för trafik + köer på flygfältet, men på något vis lyckades vi sitta vid gaten 35 minuter från att vi beställt Yangon. Så allt gick väldigt smidigt skulle man ju kunna säga hehe. Vi hade så mycket tid så vi bestämde oss för att ta en liten cava och rödvin så länge vi väntade på boarding. Fredagkvällen var så härlig hos min syster och hennes pojkvän, de lagade middag åt oss och så drack vi några drinkar och spelade bordsspel. Så mysigt och så trevligt med en cath up och att äntligen vara i Stockholm efter att ha försökt åka i 1,5 år!

For Saturday morning we had booked in to play padel and that was so much fun. Me and Tom had never tried it before, but now will definitely have to go play back at home. Then we continued with a long walk and lunch at M.O.A.S. before heading back to get some chill time before getting ready for dinner. We had booked in some predrinks at Lucy’s flowershop and then dinner at Ling Long. Everything was so good and after dinner we went to a friend’s place for some post dinner drinks since there were still restrictions in place and we didn’t feel it was worth trying to go anywhere out for a drink.

//Till lördag morgon hade vi bokat in padel och det var så roligt. Jag och Tom hade aldrig provat förut, men nu ska vi definitivt spela när vi är tillbaka hemma. Sen fortsatte vi med en lång promenad och lunch på M.O.A.S. före vi vände tillbaka för att hinna ha lite chill före vi skulle göra oss i ordning för middagen. Vi hade bokat predrinks på Lucy’s flowershop och sen middag på Ling Long. Allt var så gott och efter middagen gick vi till en kompis lägenhet för lite post dinner drinks eftersom det fortfarande var vissa restriktioner och vi kände inte att det var värt att försöka gå någonstans ut på drinks.

We stayed at our friend’s place pretty long and at some point realized it was 2-3am and time to go back home we headed back with to my sister’s place. On Sunday we had quite a lot of time (if we only knew how much) before our flight so we went for a walk, played some pool and had some pizza and pasta for lunch, yum. All in all a very successful trip to Sweden and now I’m thinking if me and Ale should try to go once more in October/November…we’ll see. Anyway, that was a mini recap of our weekend and this week started, as I said, in a veeeeery tired way hehe. Now I’ll go to bed and tomorrow I’m seeing Ela’s puppy for the first time and I can’t wait! ❤

//Vi stannade hos våra kompisar ganska länge och i något skede insåg vi att klockan var 2-3 och det var dags att åka tillbaka till min syster. På söndag hade vi ganska mycket tid (om vi bara visste hur mycket) innan vårt flyg så vi gick på en promenad, spelade lite biljard och åt pizza och pasta till lunch, yum. Allt som allt en väldigt lyckad resa till Stockholm och nu funderar jag om jag och Ale borde försöka åka en gång till i oktober/november… vi ska se. Hur som helst, det var en mini recap på veckoslutet och den här veckan började, som jag sa, vääääääldigt trött hehe. Nu ska jag gå sova och imorgon får jag se Elas hundvalp för första gången och kan inte vänta! ❤

THURSDAY

Hii, just sitting here having a night snack and watching the last season of Suits. Today has been a really exciting day, I’ve had two exciting work related meetings and hoping they went well. I’ll know next week. Anyway, today I woke up very early and heard Tom get up. Since he always gets up around 6am I thought, wow finally I wake up at this time without no alarm and I’m not even tired. Then looked at my phone and saw it was almost 8am and I had already snoozed my alarm haha. So no early wake up, workout before work, clean the apartment in the morning here today.

//Hejj, sitter här och äter ett kvälls snacks och kollar på sista säsongen av Suits. Idag har varit en riktigt spännande dag, jag hade två spännande jobbrelaterade möten och hoppas de gick bra. Jag vet mer nästa vecka. Hur som helst, idag vaknade jag jätte tidigt och hörde att Tom steg upp. Eftersom han alltid stiger upp kring 7 så tänkte jag, wow äntligen vaknar jag den här tiden utan väckarklocka och är inte ens trött. Sen kollade jag på telefonen och såg att klockan var nästan 8 och jag hade redan snoozat min väckning haha. Så ingen tidig väckning, träning före jobbet, städa lägenheten på morgonen här idag.

How cool is this shirt btw?? Ale saw them on Instagram and we decided to get them togheter, like we’re 12 years old buying friendship bracelets, but shirts instead hehe. She came to pick up hers from here today and we did a workout together while she was here. My new favorite is bodyweight workouts and actually my gym membership ran out a week ago so home bodyweight workouts it is for now. I miss mine and Ale’s gym workouts though so we need to figure out how to find the time to get some training done together. After our workout I had a banana protein smoothie, a long shower, tinted my eyebrows, put a wash on and packed my bags for Stockholm. I did it beofre the day we leave yayy, prepared haha. Now I actually have to go hang up that washing I did. Picked a bad time for laundry BUT I needed my bike shorts clean for the weekend. Speak to you later, night ❤

//Hur cool är den här skjortan btw?? Ale såg dem på Instagram och vi bestämde att köpa dem tillsammans, som att vi är 12 år gamla och köper vänskapsarmband, men skjortor istället hehe. Hon kom efter sin härifrån idag och vi gjorde ett träningspass ihop när hon var här. Min nya favorit är kroppsviktsträning och mitt gym medlemskap tog slut förra veckan så nu blir det hemma kroppsviktsträning. Jag saknar mina och Ales träningspass på gymmet så vi måste hitta på hur vi ska hitta tid att träna tillsammans nu. Efter träningen gjorde jag en bananprotein smoothie, tog en lång dusch, färgade ögonbrynen, satt på en tvätt och packade min väska för Stockholm. Jag gjorde det dagen före vi åker jeei, förberedd haha. Nu ska jag faktist gå hänga upp byket. Valde en dålig tidpunkt för tvätt MEN jag behövde mina cykelshorts rena för helgen. Hörs senare, godnatt ❤

SAUNA & PANCAKES

Hey! It’s actually pretty late now and I’m going to bed soon, but first my little holy moment of chill on the sofa. I’m not sure if I even wrote about my new job in June, but I got transferred to a different team at work and let’s say I don’t have as much time to do my own things in the day hehe. It’s not a bad thing, it just means I need to get used to a new way of balancing work. When there is a lot of work to do I notice how easy it is to forget to keep proper breaks and keep the work days “normal” length. Some structuring of the work days wouldn’t be a bad idea. Maybe a task for tomorrow.

//Hej! Det är faktist ganska sent nu och jag ska sova snart, men först min lilla heliga stund av chill i soffan. Jag är inte ens säker om jag skrev om mitt nya jobb i juni, men jag blev flyttad till ett annat team på jobbet och jag kan bara säga att jag inte har lika mycket tid för mina egna saker under dagen hehe. Det är inte dåligt, men det betyder att jag helt enkelt måste hitta ett nytt sätt att balasera jobbet. När det finns mycket jobb att göra märker jag nu hur lätt man glömmer att hålla ordentliga pauser och hålla arbetsdagarna “normal” längd. Strukturering av dagarna skulle inte vara en dålig ide. Kanske en uppgift för imorogon.

Today I did a quick workout after I finished and I’m really trying to make sure to make every little workout a good one. It doesn’t have to be a 45 minute run or 1 hour gym session. My workout today was a 25 minute run and 10 minute upper body workout with a resistance band. So simple, but pretty sure I’ll complain about sore muscles tomorrow hehe. Maybe I’ll have to go to the women’s sauna in our building tomorrow, Tom was today as Tuesadays the sauna is booked for the men. We actually had our first sauna time here on Sunday and the sauna department of the building is super fresh. Last weekend me, Tom and my cousin went to my parents for a sauna and dinner night. I’ll actually show you their renovated sauna in an own post, it’s very nice. That was so relaxing and the food so good. We always have so good food with good wine. For dessert we made these pancakes, we call them “Muurinpohjalettu” in Finnish and I tried to make the biggest pancake. I’d say I did pretty good hehe. Now I want to go to bed before it’s 11 pm. Goodnight ❤

//Idag gjorde jag en snabb träning efter att jag slutat och jag försöker verkligen se till att göra även den minsta träningen bra. Det måste inte vara att springa 45 minuter eller vara på gymmet 1 timme. Min träning idag var springa 25 minuter och 10 minuter överkroppsträning med gummiband. Så simpelt, men ganska säker på att jag kommer klaga över sjuka muskler imorgon hehe. Kanske jag måste gå på kvinnornas bastutur här i vårt hus som är imorgon, Tom var idag då tisdagar är reserverat för männen. Vi hade faktist vår första bastutur här på söndag och bastuavdelningen i vårt hus är super fräscht. Förra helgen var jag, Tom och min kusin hos mina föräldrar på bastukväll och middag. jag ska faktist visa er hur deras badrum blev efter renoveringe, det blev så bra. Det var så avslappnande och maten så god. Vi äter alltid så god mat och har gott vin till det. Till efterrätt gjorde vi dessa plättar, “Muurinpohjalettu” på finska och jag försökte göra den största plätten. Jag skulle säga att jag lyckades ganska bra hehe. Nu vill jag gå och sova före klockan är 23. Godnatt ❤

VERY BLOND

Hi and happy Monday! It’s the first week of September and I am so ready for some changes and new exciting things after the summer. I’m looking forward to finishing my PPL pilot course, starting another course called The Power of Instagram by Club Life Design, doing lots more of photography, getting into healthy food and workout routines, looking over my plans with work and much more. Today I did my first get ready for autumn thing – went to get my hair done for the first time in six months. Usually I go twice, sometimes three times a year, but never more than that.

//Hej och glad måndag! Det är första veckan i september och jag är så redo för lite förändringa och nya spännande saker efter sommaren. Jag ser fram emot att bli klar med min PPL pilotutbildning, börja en annan kurs som heter The Power of Instagram av Club Life Design, fotografera en massa mer, komma in i hälsosamma mat- och träningsrutiner, se över mina planer med jobb och mycket mer. Idag gjorde jag min första preppa inför höst – åkte och fixade håret första gången på sex månader. Vanligtvis går jag två gånger, ibland tre gånger i året, men aldrig mer än så.

So today I left work a little earlier (with a good conscience as well because I worked during the weekend…) and rushed (as alwyas) to Espoo and Noja Hair. Seriously, it doesn’t matter how much in advance I know I’m going somewhere or I’m doing something, I’m never prepared and then last minute I’m stressing and annoyed because nothing is ready and I have to practically run out the door while still getting dressed. Now I’ll challenge myself to pack my weekend bag BEFORE it’s Friday because packing for weekends away normally always happens during the day we leave while I’m trying to work and clean up at the same time haha. Not ideal. Anyway, like I think I’ve said before, nobody but Jenna gets to touch my hair and I’m always so, so happy. If you need an amazing hairdresser close to the Helsinki, I highly recommend Jenna at Noja Hair.

//Så idag slutade jag jobba lite tidigare (med gott samvete dessutom för jag jobbade under helgen…) och rusade (som alltid) iväg mot Esbo och Noja Hair. Seriöst, det har ingen skillnad hur mycket i förväg jag vet att jag ska någonstans eller jag ska göra nånting, jag är aldrig förberedd och sen stressar jag och är irriterad i sista minuten för inget är klart och jag måste typ springa ut ur dörren samtidigt som jag fortfarande klär på mig. Nu ska jag utmana mig själv till att packa min väska för helgen FÖRE det är fredag för att packa inför helgen sker normalt alltid under dagen vi ska åka iväg samtidigt som jag försöker jobba och städa haha. Inte idealt. Hur som helst, som jag tror jag nämnt tidigare, ingen annan än Jenna får röra mitt hår och jag är alltid så, så nöjd. Om du behöver en superbra frisör nära Helsingfors kan jag verkligen rekommendera Jenna på Noja Hair.