WEEKEND PLANS

Good morning! I woke up to a sunny morning but if the weather forecasts are to trust this is changing soon. My flight lesson was also cancelled due to upcoming bad weather and now it will be tomorrow instead. So my plans for the weekend changed a bit and instead of driving to my cousin who lives in Tampere last night, I’ll probably go today. If it’s not snow chaos and storm all day.

//God morgon! Jag vaknade till en solig morgon men om man ska lita på väderprognosen så ska det vända snart. Min flyglektion blev avbokad pga det kommande dåliga vädret och nu är den istället imorgon. Så mina planer för helgen ändrades lite och istället för att ha kört ti min kusin som bor i Tammerfors igår, gör jag det troligtvis idag. Om det inte är snökaos och storm hela dagen.

For the day the plan is to have breakfast and then drive to the new area we are moving to and walk around there. So WE GOT THE APARTMENT! We are moving in April so I’ll show it when we have the keys. Exciting!! Since we’re moving we we want to update a few things like sofa, rug, lamps etc. so after our walk we’ll go to some shops and look around. Problem is, I didn’t take any measurements of the flat so I don’t know how big sofa we can fit in. Now my breakfast is ready, have a lovely weekend ❤

//För dagen är planen att äta frukost och sen köra till det nya området vi flyttar till och promenera där. Så VI FICK LÄGENHETEN! Vi flyttar i April så jag ska visa den när vi har nycklarna. Spännande!! Eftersom vi nu flyttar vill vi uppdatera lite grejer som soffa, matta, lampor osv. så efter vår promenad ska vi se runt lite i butiker. Promblemet är, jag tog inga mått på lägenheten så nu vet jag inte hur stor soffa som ryms in där. Nu är min frukost klar, ha en skön helg ❤

LAST WINTER PICS

Heyy! Since spring is coming, it’s time to post my last winter pics. Spring feels like a fresh new start with the new season, sun and just a good vibe. For two days now I’ve done outdoor workouts when the gyms are closed and it is so nice when the roads aren’t covered in ice and it’s sunny and bright all day. I just want to live somewhere where we can get loads of daylight and that’s why we’re actually going to stay at my parents house for a few days now when they are away. Going housesitting basically haha.

//Heej! Det är vår snart så dags att posta sista vinterbilderna. Våren känns som en fräsch ny start men ny årstid, sol och bara en bra vibe. I två dagar har jag nu gjort utomhus träning då gymmen är stängda och det är så skönt när vägarna inte är täckta av is och det är soligt och ljust hela dagen. Jag vill bara bo någonstans där man kan få massor av dagsljus in och vi ska därför vara hos mina föräldrar några dagar då de är borta. Vara husvakter alltså haha.

Talking about living in brightness, I’ve been to view a new potentieal apartment today. It’s in Munkkivuori (or Niemenmäki), completely new areas to us, but Tom found this place on the 7th floor with a balcony facing southwest. Exactly everything he wants from a place haha. He was working so I had to go on my own and now we’re waiting to see if they will choose us out of all applicants. It’s still a place for rent, but it could be quite nice to have a place with views now that we pretty much only work at home.

//På tal om att bo i dagsljus, jag har idag varit på en visning av en potentiell lägenhet. Det är i Munkshöjden (eller Näshöjden), helt nya områden för oss, men Tom hittade ett ställe på 7de våningen med en balkong mot sydväst. Exakt allt han vill ha ifrån en lägenhet haha. Han jobbade så jag måste gå själv och nu väntar vi på att höra om de kommer välja oss av alla som ansökt. Det är fortfarande hyreslägenhet, men det skulle kunna vara riktigt trevligt med en lägenhet med bra utsikt nu när vi egentligen bara jobbar hemma.

Imagine just seeing this from your window every night. I wouldn’t complain. Tom even agreed that if we get this place we can buy my dream sofa. So win-win hehe! Now I’m falling asleep and have to go to bed – tomorrow I’m going for dinner with Laura and then later we are driving to Kirkkonummi. Looking forward to the rest of this week.

//Tänk att se det här från fönstret varje kväll. Jag skulle inte klaga. Tom gick till och med med på att skaffa min drömsoffa om vi får lägenheten. Så win-win hehe! Nu somnar jag och måste gå lägga mig – imorgon ska jag på middag med Laura och senare kör vi till Kyrkslätt. Ser framemot resten av veckan.

HELLO SPRING

Good morning! Woke up early today after a busy, busy weekend. On Friday I had a sleepover at my cousins place, we ordered some vegan burgers and just watched Netflix and had a cosy night. Saturday morning I drove to the airport early for a day of flying and in the afternoon continued my day to my Lauras place to celebrate her birthday with a small group of girls. I stayed over there as well and came back on Sunday and had a pretty chill day.

//God morgon! Vaknade tidigt idag efter en rätt så fullspäckad helg. På fredag sov jag övernatten hos min kusin, vi beställde veganska burgers och bara kollade Netflix och hade en mysig kväll. Lördag morgon körde jag till flygfältet för att flyga och på eftermiddagen fortsatte jag min dag till Laura för att fira hennes födelsedag men ett litet tjejgäng. Jag stannade övernatten där med och kom tillbaka på söndag och hade en rätt så lugn dag.

March is here and that means it’s officially the first month of spring. How crazy is that? Personally I wouldn’t mind the winter to stay for a little bit longer to have time for some more winter activities. Yesterday was like a proper first spring day though, it was +7C degrees outside, people were outside doing workouts, walking with take away coffees and sitting on benches reading newspapers. It might not sound like it’s very warm, but with the sun on me it felt like +15C and even a light down jacket was too much.

//Mars är här och det betyder officiellt den första vårmånaden. Hur galet är det? Personligen skulle jag inte ha något emot att vintern stannade lite längre för att ha tid med lite till vinteraktiviteter. Igår var som den första riktiga vårdagen dock, det var +7C grader ute, folk var ute och gjorde uteträningar, promenerade med take away kaffen och satt på bänkar och läste tidningar. Det låter kanske inte så varmt, men med solen på mig kändes det som +15C och till och med en lätt dunjacka var för mycket.

From today there are some new restrictions and a semi lockdown is starting here and it feels like a big deja vu. It takes me straight back to March last year and it just feels like ‘here we go again’. Hope, hope, hope with fingers crossed that this could start to be over and things return to normal. Not sure what the new normal will even be? And when it will be? Let’s just say I’m plenty tired of corona this, corona that, and I bet I’m not the only one. The gyms are closed now so today me and Ale are going to an outdoor gym instead, luckily the weather is good for that. Then me and Tom are going to have to try and plan out this week, where to be and what to do and when to do it haha. Or just do it like we always do, just decide on the day and see what we feel like doing. Anyway, now I’m going to drink more coffee and then get this work week started. Have a wonderful start to this week ❤

//Från och med idag har vi nya restriktioner och en semi lockdown som börjar här och det känns som en stor deja vu. Det tar mig direkt tillbaka till mars förra året och det känns bara som ‘here we go again’. Hoppas, hoppas, hoppas och håller tummarna för att det här skulle kunna börja vara över och allt återgå till det normala. Inte för att jag vet vad det nya normala ens kommer vara? Och när det kommer vara? Vi kan väl bara säga att jag är lagom trött på corona si, corona så, och jag gissar att jag inte är ensam om det. Gymmen är stängda så idag ska jag och Ale träna på ett utegym istället, som tur är vädret bra för det. Sen måste jag och Tom försöka planera veckan, var vi ska vara, vad vi ska göra och när vi ska göra det haha. Eller så gör vi som vi alltid gör, bestämmer bara dendagen och ser hur vi känner för att göra. Nåja, nu ska jag dricka mer kaffe och sen sparka igång en ny arbetsvecka. Ha en fin start på veckan ❤

FOOD TRUCK LUNCH

Hi! Wednesdays are for getting burgers from a food truck for lunch. This might become our thing on Wednesdays, maybe once or twice a month whenever me and Tom are working at home together. How did I not even know about this food truck before? It’s called kotkot (@kotkotchicken on instagram) and they are in different locations on different days. There is only one option for burger, which is krispy chicken, and apparently this food truck is super hyped. Let me tell you, it lives up to the hype. The burger is only 5€ and it is really, really good.

//Hej! Onsdagar är för att hämta burgare från en food truck till lunch. Det här blir säkert vår grej på onsdagar, kanske en eller två gånger i månaden när jag och Tom jobbar hemma tillsammans. Hur visste jag inte ens om den här food trucken förut? Den heter kotkot (@kotkotchicken på instagram) och de är på olika platser varje dag. Det finns bar ett alternativ på burgare, krispig kyckling, och tydligen är den här food trucken super hypead. Låt mig berätta för er, den lever upp till sin hype. Burgaren kostar bara 5 och den är riktigt, riktigt god.

Otherwise today has been a real lazy day, I haven’t done anything productive. I’m not even kidding when I say my colleague asked me what I was doing and I said “just ate seven ice cubes and had to talk really slow on the phone because my mouth was so cold”. Now I’m stuck watching Designated Survivor and probably watched five episodes today. I justify watching Netflix with sitting and doing my 1000 piece puzzle while watching so at least I’m doing something while watching hehe. This is why I usually don’t watch any new shows and instead put on a show I’ve already seen in the background, then I can come and go and still always know what’s going on. Now it seems like the tv has been taken over by a game of fifa, so I guess that’s my cue to get up and clean or make a snack, let’s see which one it will be. Tomorrow it’s Thursday and then weekend again, the days go so fast.

//Annars har idag varit en riktig snödag, jag har inte gjort något produktivt. Jag skämtar inte ens när jag säger att min kollega frågade vad jag höll på med och jag svarade “åt just sju isbitar och måste tala jätte långsamt i telefon för att munnen var så kall”. Nu har jag fastnat framför Designated Survivor och har säkert sett fem avsnitt idag. Jag intalar mig själv att det är okej att se på Netflix om jag sitter och gör på mitt 1000 bitars ussel samtidigt så gör jag åtminstone något smart hehe. Det här är varför jag inte ser på nya serier och istället sätter på något jag redan sett i bakgrunden, då kan jag komma och gå och fortfarande veta vad som händer. Nu verkar det som om ett fifa spel tagit över tv:n, så jag tar det som ett tecken på att jag ska stiga upp och städa eller ta något smått att äta, vi får se vilket det blir. Imorgon är det torsdag och sen helg igen, dagarna går så fort.

STARTING FLIGHT TRAINING

Good morning ❤ Hope you had a good weekend, mine was very relaxed and yesterday I continued a little bit in weekend mode and thought about my first post on this topic – flight training. I will put everything related to this under the ‘Pilot‘ category on my blog.

//God morgon ❤ Hoppas ni har haft en bra helg, min var väldigt lugn och igår fortsatte jag lite i helg mode och tänkte på mitt första inlägg om ämnet – flygutbildning. Jag kommer lägga allt relaterat till ämnet under ‘Pilot‘ kategorin på min blogg.

Many have asked me where I now suddenly got this idea from, but it’s actually been four years of applying to schools and trying to figure out how I can get into this extreeeemely expensive hobby while still being able to work to finance it. For the longest time I wanted to work at the airport or with anything aviation related but didn’t really know what that would be so the thought was just left somwhere in the back of my head for years. Then at a crayfish party in 2016 my friend and one of her at that time colleagues were talking about their job as flight attendants. We ended up talking about aviation and then one of the girls said why don’t I just become a pilot if I’m interested in all that and since then I wasn’t able to drop it.

//Många har frågar varifrån jag nu plötsligt har fått den här idén, men det har egentligen varit fyra år av att söka in till skolor och försöka komma på hur jag ska kunna börja med denna extreeeemt dyra hobbyn medan jag ändå måste kunna jobba för att finansiera det. Under en lång period ville jag jobba på flygfältet eller med vad som helst flygrelaterat men visste inte riktigt vad det skulle vara så den tanken fick bli någonstans bak i huvudet i flera års tid. Så på en kräftskiva 2016 pratade min kompis och hennes dåtida kollega om deras jobb som flygvärdinnor. Det slutade med att vi pratade flygning och sen sa en av tjerena att varför jag inte bara blir pilot om jag är intresserad av allt det där och efter det kunne jag inte släppa tanken.

So fast forward to last summer when I decided that I’m not going to wait around anymore so I contacted different flight academies that had operations close to Helsinki and ended up choosing to go with Aeropole and to finance it myself. Right now I’m only taking the private pilot license, but hopefully I’ll be able to continue at least with a few more ratings and the dream would of course be the ATPL and work for an airline. That is very expensive though so I’m taking this one step at the time now haha and we’ll see what happens.

//Så spola fram till förra sommaren då jag bestämde att jag inte tänker sitta och vänta längre så jag kontaktade olika flygakademier som hade verksamhet nära Helsingfors och till slut valde jag att gå med Aeropole och finansiera det själv. Nu tar jag bara privat pilot licens, men hoppas att jag kan fortsätta med åtminstone några moduler till och drömmen skulle ju vara ATPL och jobba för ett flygbolag. Dock är det så dyrt så jag tar det här nu ett steg i taget haha så får vi se vad som händer.

I guess other people’s doubts got to me a little bit at first and I had to see for myself that I’ve made a good decision here before I tell everyone about it or post anything hehe. Questions like ‘have you ever even sat in a small plane like that, what if you don’t like it’ made me think that what if I actually will have wasted all that money. Then I decided to go with my intuition that hadn’t changed for four years and now it’s almost four months since I for the first time in my life sat down in one of these planes and I haven’t regretted it once since. There’s a handful of people who never questioned this, not once, and instead got excited for me and encouraged this from the first second. To those I will forever be grateful because they made me really go for it. With that said, hopefully you feel like it will be a fun addition to the blog to read about my flight training.

//Jag antar att andras tvivlande tog över där ett tag och jag måste se själv att jag hade gjort ett bra beslut här före jag kunden berätta åt alla eller posta något hehe. Frågor som ‘har du nånsin ens suttit i ett sådant litet plan, vad om du inte gillar det‘ fick mig att tänka att vad om jag verkligen kommer ha slösat en massa pengar. Sen bestämde jag mig för att följa min intuition som inte hade ändrat på fyra år och nu är det nästan fyra månader sedan jag för första gången i mitt liv satt mig i ett av dessa flygplan och jag har inte ångrat mig en enda gång. Det finns en hanfull folk som aldrig ifrågasatte det här, inte en enda gång, utan iställe peppade de och stötte mig från första sekunden. Jag kommer vara förevigt tacksam till dem för de fick mig att verkligen göra som jag vill. Med det sagt, hoppas ni kommer tycka det blir ett rolig tillägg till bloggen att läsa om min flygträning.