FAMILY QUIZ TIME

I have just finished a group skype with the girls. Our screenshots were maybe not the best so I won’t post one without their permission haha. How nice is it though that you can just hang out with friends on facetime/skype etc. Should definitely do this always, not just now. We have made at least some more facetime plans and tomorrow we’re doing one with Tom’s family again. We did one last week and it was so much fun – his cousin organized a quiz and we were like 20 people. Gets quite confusing with so many people, but it was fun. We sucked though, got like one answer right haha. They had picked a question we would know the answer to though and it was “What country does Finland border to in the north” 😀 Anyway, tomorrow it’s time for the next quiz and we requested some easier questions haha. Then let’s just see what else we do this weekend.

//Jag har för en stund sedan avslutat en gruppskype med flickorna. Våra screenshots var kanske inte de bästa så postar inte dem här utan deras lov haha. Hur roligt är det dock inte att man bara kan hänga med kompisar på facetime/skype etc. Borde definitivt gör det här alltid, inte bara nu. Vi har åtminstone gjort fler facetime planer och imorgon ska vi göra det med Toms familj igen. Vi gjorde det också förra veckan och det var så roligt – hans kusin ordnade en frågesport och vi var typ 20 pers. Blir så råddigt men så många, men det var roligt. Vi sög dock, fick typ ett svar rätt haha. De hade valt en fråga som vi skulle veta svaret på och den var “Vilken land gränsar Finland till i norr” 😀 Hursomhelst, imorgon är det dags för en ny frågesport och vi har bett om lite lättare frågor haha. Sen får vi se vad annat vi gör denna helg.

Not too much else exciting that has happened during the past week. We sit at home for most of the time and take long walks almost daily. We try to grocery shop only once a week or even more seldom. All plans are put on ice now and we just hope this weird time will be over. Luckily there is facetime and we have met up some friends to go for walks and so on. Stay safe, hugs ❤

//Inte så mycket mer spännande som hänt under den senaste veckan. Vi sitter för det mesta hemma och går på långa promenader nästan dagligen. Helst handlar vi mat bara en gång i veckan eller mer sällan. Alla planer få gå på is nu och vi önskar bara att den här konstiga tiden skulle vara slut. Till all tur finns facetime och vi även träffat vissa vänner utomhus, gått promenad osv. Var försiktiga, kram ❤

FRESHLY BAKED SCONES

This morning I was in the mood to bake scones. I haven’t made scones in years and had forgot how underrated those are. It takes literally 20 minutes from when I get the ingredients out to taking freshly baked scones out of the oven. This is one of the best things about working from home – I took a 10 minute coffee break to mix together the ingredients and put the scones in the oven. When they were ready, I made myself a cup of coffee, sat down on the laptop and had some warm scones with butter. YUM.

For six scones you need:
1 1/2 dl flour
2 tsp baking powder
1/2 tsp salt
2-3 tbs olive oil
1 1/2 dl water or milk

You do:
mix properly and make 1 cm thick scones
bake for 15 minutes in 225°C

ps. you don’t want to make bigger portions because 1) this is so easy to make 2) you don’t want to save them for later – they’re best freshly baked

//I morse kände jag för att baka scones. Jag har inte bakat scones på flera år och hade glömt hur underskattade de är. Det tar påriktigt 20 minuter från att man tagit fram alla ingredienser till att ta nybakade scones ut ur ungnen. Det här är en av de bästa grejerna med att jobba hemma – jag tog en 10 minuters kaffepaus för att mixa ihop ingredienserna och lyfte sconesen in i ugnen. När de var färdiga, gjorde jag en kopp kaffe, satt ner mig vid datorn och åt varma scones med smör. MUMS.

För sex scones behöver du:
1 1/2 dl mjöl
2 tsk bakpulver
1/2 tsk salt
2-3 tbsp
1 1/2 dl vatten eller mjölk

Du gör:
mixa ihop ordentligt och gör 1 cm tjocka scones
baka i 15 minuter i 225°C

ps. du vill inte göra större satser för att 1) det här är så enkelt att göra och 2) du vill inte spara dem för senare – de är bäst nybakat

Really recommend you to try these if you can. Now I’m going to bed and dream about the french toast I am going to make tomorrow ❤

//Rekommenderar verkligen att prova dessa om du kan. Nu ska jag sova och drömma om fattiga riddarna jag tänker göra imorgon ❤

A DAY IN THE LIFE

Good morning! Our second week of the home staycations starts today. So far it has felt quite good to work and stay home, I just miss meeting up with friends. Otherwise I could get used to not having to get up and go to work, haha! This is what a normal day nowadays looks like.

God morgon! Vår andra vecka av hemma staycationen börjar idag. Fram till nu har det kännats riktigt bra att jobba och stanna hemma, jag saknar bara att träffa vänner. Annars skulle jag kunna bli van i att inte hamna stiga upp och gå till jobbet, haha! Det här är hur en vanlig dag nuförtiden ser ut.

We get up at 6.30 almost every day now. I want to do a 10 minute yoga if I can or just stretch and wake up the body before I’m going to sit down for most of the day.

//Vi stiger upp 6.30 nästan varje dag nu. Jag vill göra 10 minuter yoga om jag kan eller bara tänja och få kroppen att vakna upp innan jag sedan sätter mig ner för största delen av dagen.

Then I have coffee or tea, usually coffee. I don’t want to drink coffee before I’ve woke up a little bit more though. My breakfast times change a little bit, and now being home I have time to change up my breakfast from the normal oatmeal. Like last Friday I made granola in the morning, recipe in my previous post.

//Sen dricker jag kaffe eller te, oftast kaffe. Jag vill ändå inte dricka kaffe innan jag vaknat upp lite mera. Mina frukosttider varierar, och nu då man bara är hemma har jag tid att byta ut min havregrynsgröt mot annat. Som förra fredagen gjorde jag granola på morgonen, receptet finns i mitt föregående inlägg.

Time to fire up the laptop for a full working day that starts always either at 8 or 9. I move around in our apartment with the laptop and have tried to be creative with putting boxes on tables so I could stand up and work a little bit too.

//Dags att starta datorn för en hel arbetsdag som börjar alltid antingen 8 eller 9. Jag flyttar runt i lägenheten med datorn och har provat vara kreativ med att lyfta lådor på bord så jag skulle kunna stå och jobba lite med.

Around lunch time I eat usually leftovers from the night before and try to get out for a short walk to get some fresh air. That makes such a big difference to the day!

//Kring lunch tid äter jag oftast rester från föregående kväll och försöker komma ut på en kort promenad för att få lite frisk luft. Det gör så stor skillnad till dagen!

Then at two in the afternoon we always have our afternoon coffe now haha. In total I drink about 4 cups of coffee in a day, two in the morning and two in the afternoon. I might buy some decaf coffee to have in the afternoon because I don’t drink coffee for the caffeine I just love coffee & foamed oat milk.

//Nuförtiden klockan två på eftermiddagen dricker vi alltid vårt eftermiddagskaffe haha. Jag dricker sammanlagt typ 4 koppar kaffe i dagen, två på morgonen och två på eftermiddagen. Jag ska kanske köpa ett decaf kaffe som jag kan dricka på eftermiddagen eftersom jag inte dricker kaffet för koffeinet utan bara älskar kaffe och skummat havremjölk.

When I’m done with work around 16-17, I do yoga or some other excercise. Now that my gym membership expired I have been going out for runs and doing home workouts. We even moved our dining table to the kitchen to make the dining area a small home gym.

//När jag är klar med jobbet kring 16-17, gör jag yoga eller någon annan träning. Nu då mitt gym medlemskap gick ut har jag gått på löpturer och gör hemmaträningar. Vi flyttade till och med vårt matbord till köket för att få plats med ett litet hemmagym där matbordet stod.

It feels like I have a lot more time in my days to do things and a lot more time to just relax too. We try and go see the sunsets when we can because they are magical – wow. Then we cook dinner, maybe watch something on Netflix and around 22 I get so tired I get ready for bed. This is pretty much what today will look like. Now I have to start working – have a good week ❤

//Det känns som om jag har mycket mer tid under dagarna att göra saker och mycket mer tid för att bara ta det lugnt också. Vi försöker se solnedgångarna då vi kan för de är magiska – wow. Sedan lagar vi middag, kollar kanske Netflix och kring 22 är jag så trött så jag gör mig klar för att sova. Det här är ganska långt hur idag kommer se ut. Nu ska jag börja jobba – ha en bra vecka ❤

THE BEST GRANOLA

Hey hey, the weekend is here! ❤ How are you spending this weekend? My plans are, after two really busy work days at the home office, to relax, cook good food and watch the Tiger King on netflix. We haven’t watched anything together in forever, always the same shows haha! Okay, here comes the granola recipe I found here, I have changed it up a little bit to fit me better.

Hej hej, helgen är här! ❤ Hur ska ni tillbringa denna helg? Mina planer är, efter två extremt hektiska dagar på hemmakontoret, att ta det lugnt, laga god mat och kolla på Tiger King på netflix. Vi har inte kollat på nåt på en evighet tillsammans, alltid bara de samma programmen haha! Okej, här kommer receptet jag hittade här. Jag har bytt ut vissa grejer lite för att passa mig bättre.

So, what you need for this is: 500g müsli, 1dl coconut oil, 1dl almond butter, honey (if you want to have it a little sweeter), cinnamon and a sprinkle of salt.

Så, det du behöver för detta är: 500g müsli, 1dl kokosolja, 1dl mandelsmör, honung (om du vill ha det lite sötare), kanel och riktigt lite salt.

What you do is: Turn the oven on to 175C. Melt the coconut oil, almond butter and honey together. Pour in the müsli and mix so that the mixture is all over the müsli. Put the mixture on an oven tray, add cinnamon and salt, and in for about 15 minutes.

Vad du gör är: Sätt ungen på 175C. Smält kokosoljan, mandelsmöret och honungen ihop. Häll i müslin och blanda så mixen är överallt på müslin. Häll mixen på en ugnsplåt, strö på kanel och salt, och in i ugnen i ca 15 minuter.

This is so easy to make and fast as well, even if it is cheating a little bit with the ready müsli. You save a few pennies by not buying normal granola which usually is quite expensive. To make big batches of this is quite smart and healthier because obviously less added sugars. I haven’t tried this with honey yet, it’s quite good without it too. Depends on how big of a sweet tooth you are 😉 Now you can make a lot of granola this weekend and add it to yoghurt, use it as toppings for smoothiebowls or just snack on it as it is hehe ❤

//Det här är så enkelt allt laga och snabbt också, även om man lite fuskar med den färdiga müslin. Man sparar ju någon slant också genom att inte köpa vanlig granola som ofta är ganska dyrt. Att laga större satser av det här riktigt smart och hälsosammare eftersom det såklart inte läggs till något socker. Jag har inte provat med honungen ännu, det är riktigt gott utan också. Beror på hur stort sötsug du har 😉 Nu kan du laga en massa granola till helgen och lägga det i yogurt, som topping på dina smoothiebowls eller äta bara som sådan hehe ❤

SUNSHINE LOVE

Good morning! Morning coffee and news – surprise surprise. I had to get up an start my day with stretching though because the ergonomics are not always the best when working at home haha. The other day when we went out for a run, I almost had to stop because of lower back pain. That’s gone now thanks to stretching.

//God morgon! Morgonkaffe och nyheter – vilken överraskning. Jag måste börja min dag med lite stretching dock för ergonomin är inte alltid den bästa när man jobbar hemifrån haha. I förrgår då vi skulle ut och springa, måste jag nästan stanna upp helt pga ont i nedre ryggen. Den är nu borta tack far en massa stretching.

Since we’re pretty much only hanging out at home, all I wears is gym and comfy clothes. Last Sunday we had to go out to change a pair of headphones for Tom, so I put on this all denim outfit. Love that it’s spring now and hopefully the big winter coats can be packed away to storage soon.

//Eftersom vi hänger ganska så långt bara hemma, klär jag mig bara i gym- och mjukiskläder. Förra söndagen måste vi ut för att byta ett par hörlurar åt Tom, så då passade jag på att sätta på den här heldenim outfiten. Älskar att det är vår och hoppas de stora vinterjackorna kan packas iväg i förrådet snart.

I remember when I was younger and started to learn English, it was said that if you can’t think of anything to talk about with an English person, talk about the weather haha. And now that’s me – commenting the sunshine every single day 😀 Also, isn’t it a super easy topic to start talking about because almost everyone will have something to say about it. HAHA. Tips for those who hate bumping in to someone or hate awkward silences. This had actually nothing to do with anything here, just thought of it after everyday saying how much I love the sunshine! ❤

//Jag kommer ihåg när jag var yngre och började lära mig engelska och det sades att om du inte kan tänkta på något annat att prata om med en person från England, prata om vädret haha. Och nu är det jag – kommentera solskenet varje dag 😀 Är det inte dock ett super enkelt ämne att börja prata om för näsatan alla har något att säga om det. HAHA. Tips för dem som hatar att stöta på någon eller hatar obekväma tystnader. Det här hade egentligen inget att göra med något här, men kom bara att tänka på det efter att jag varje dag sagt hur mycket jag älskar solskenet! ❤