NOVEMBER – IT’S A WRAP

Hii, December is here and it the last couple of days of November were just full of action. So what’s been going on?
Friday 26th – work Christmas party. My morning was just chaos of running around and I think I had one hour for actual work, hehe. At 12pm our whole team went for lunch to Farang and O M G! it was good. As I haven’t had that much meat in meals in a long time, if I had to change something, I would probably have asked for a meat-free menu, but I forgot to do that. The flavorus and food combos were delicious anyway and I will definitely go again. From lunch went back to the office for Christmas games and then straight for our afterwork mingle. We stayed in our office studio until about 8pm and continued to a place close to the office for a couple more drinks. I had so much fun this evening!

//Heej, december är här och de sista dagarna i november var rätt så fyllda av action. Så vad har varit på gång?
Fredag 26e – jobbets lillajul. Min morgon var bara kaos av att springa runt och jag tror jag hade en timme för att verkligen jobba, hehe. Kl. 12 gick hela vårt team på lunch till Farang och O M G! det var gott! Då jag inte ätit så mycket kött i måltider på en lång tid, om jag skulle ändra på något så skulle jag kanske ha bett om en meny utan kött, men glömde göra det. Smakerna och matkombona var så goda ändå och jag ska definitivt gå dit igen. Från lunchen gick vi tillbaka till kontoret för lite jullekar och sedan direkt till vårt afterwork mingel. Vi stannade på kontorets studio till kanske 20 och sen fortsatte till ett ställe nära kontoret för några drinkar. Jag hade så roligt den här kvällen!

Farang

Saturday 27th – Since I didn’t come home until quite late on Friday, Saturday morning was a slower morning. Not for too long though, because in the afternoon I had friends coming over to celebrate my birthday. So I was cleaning all day and did go to the shops to buy pizza making kits, toppings, wine etc. I thought it would be cosier if we all make pizzas together instead of ordering food. Actually I would have wanted to cook for everyone and have a proper dinner, but we don’t have space around our table for more than four people so a three course meal sitting on the floor around our sofa table didn’t feel like the right option haha. We made pizzas, played games and just had a fun night together at our place. Everyone left long after midnight so another late night again.

//Lördag 27e – Eftersom jag kom hem ganska sent på fredag så var lördag morgon en långsammare sådan. Inte länge dock, eftersom på eftermiddagen skulle några kompisar komma hit för att fira min födelsedag. Så jag städade hela dagen och gick till butiken för att köpa pizza kits, toppings, vin etc. Jag tänkte det skulle vara mysigare att vi lagar pizza tillsammans istället för att beställa mat. Egentligen skulle jag ha velat laga en ordentlig middag, men vi har inte plats runt bordet för mer än fyra personer så en trerätters middag på golvet runt soffbordet kändes inte som det rätta alternativet haha. Vi lagade pizza, spelade spel och hade helt enkelt en rolig kväll tillsamman hemma hos oss. Alla åkte iväg långt efter midnatt så en till sen kväll.

Sunday 28th – MY BIRTHDAY! I woke up to this on Sunday morning and was told to be ready at 10am. So I had coffee, opened some presents and read my cards…then it was time to get ready to go. I had no idea where we were going, but found out Tom had booked a surprise brunch at Fat Lizard. When we got there I first saw two friends who were standing outside and after while two others arrived. So us six had a long brunch and I loooove brunch so this was awesome! After the brunch we felt that we need a nap after two long nights so we actually just came home, watched Netflix, ate leftover pizza and just took it easy the rest of the night. Very cosy though. Luckily I had Monday off after this weekend and let me tell you, that was so needed.

//Söndag 28e – MIN FÖDELSEDAG! Jag vaknade till det här på söndag morgon och blev tillsagd att vara klar kl. 10. Så jag drack kaffe, öppnade lite presenter och läste mina kort…sen var det dags att göra sig klar och åka. Jag hade ingen aning vart vi var påväg, men fick reda på att Tom hade bokat en överraskningsbrunch på Fat Lizard. När vi kom it såg jag först två kompisar som stod utanför och efter ett tag kom två till dit. Så vi sex åt en lång brunch och jag äääälskar brunch så det här var perfekt! Efter brunchen kände vi att vi behöver en nap efter två sena nätter så vi kom faktist bara hem, tittade på Netflix, åt pizzarester och bara tog det lugnt resten av kvällen. Väldigt mysigt dock. Som tur hade jag måndagen ledig efter denna helg och låt mig säga, det var så välbehövt.

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: