230 NM

Hi! Last week all my focus was on planning and preparing for Saturday. This was the first flight where I got to properly practice navigating, keeping track of tasks along the flight, radio communication both in uncontrolled and controlled areas. All at once. Let me tell you there’s a lot of tasks going on during the flight and the best way to make it less stressful is to be organised. Know the plan, mentally visualise the route, have all papers in the right order and everything important written down so it’s there when you need it. So Saturday morning i had everything ready and left at 10am for the airport in Lahti. I got there an hour early just to get the final preparations done before my instructor got there.

//Hej! Förra veckan var allt mitt fokus på att planera och förbereda inför lördagen. Det här var första flygningen då jag verkligen fick öva på att navigera, hälla koll på olika uppgifter längs med, radiokommunikation både i oko trollerade och kontrollerade områden. Allt på en gång. Jag kan bara säga att det är en hel del man ska göra under flygresan och bästa sättet till att göra det mindre stressigt är att vara organiserad. Veta planen, mentalt visualisera rutten, ha alla papper i rätt ordning och allt viktigt nerskrivet så det är där när du behöver det. Så på lördag morgon åkte jag kl 10 till flygfältet i Lahtis. Jag var där en timme tidigare för att hinna med de sista förberedelserna före min instruktör kom dit.

Everything from weather, wind, speed, fuel etc. was done and calculated.

//Allt från väder, vind, hastighet, bensin etc. var klart och uträknat.

Our first stop was Turku, very sunny as you can see. We only did a very quick 10 minute stop here before continuing. Second stop was Tampere-Pirkkala, cloudier and a bit rainy so we took a short stop and then just headed back towards Lahti.

Vårt första stopp var Åbo, väldigt soligt som ni kan se. Vi stannade bara snabbt i 10 minuter före vi fortsatte. Andra stoppet var Tampere-Pirkkala, molnigare och lite regnigt så vi tog ett kort stopp och åkte sen bara tillbaka till Lahtis

Got to land in a very beautiful sunset after all. That was a short recap of Saturday, now I’m dead tired so I’ll have to go to bed. Goodnight!

Fick landa i en vacker solnedgång trots allt. Det var en kort recap på lördagen, nu är jag dötrött så jag måste sova. Godnatt!

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: