COFFEE MOMENT

Good morning! I’m sitting here with my morning coffee, faceroller and laptop – perfect morning combo. Not starting work until a bit late because I stayed longer and worked yesterday. This week I’ve woke up so tired in the mornings and I don’t understand how I can go from one week be a total morning person to now feel like getting up to my alarm is a big mission. I honestly think it is because I haven’t worked out in a week. Exercise makes the biggest difference and I saw yesterday this text that I think applies to many situations whether your are stressed, tired, unmotivated, not eating well, anything. “Did you know the best way to burn off stress hormones without having to change your thinking is to move and sweat” – Mark Hyman. Sometimes when you feel say not excited or motivated at all and somebody says to change your mindset and all you want to do is punch them haha. The trick might just be to go move your body and keep doing that regularly then I bet you will start to feel excited and motivated again, sleep better etc.

God morgon! Jag sitter här med mitt morgon caffe, faceroller och dator – perfekt combo. Börjar jobbet lite senare för jag stannade längre och jobbade igår. Den här veckan har jag vaknat så trött varje morgon och jag fattar inte hur jag kan gå från att en vecka vara totalt en morgonmänska till att nu känna att stiga upp till väckarklockan är den största missionen. Jag tror ärligt sagt att det är pga att jag inte tränat på en vecka. Träning gör den största skillnaden och jag såg igår en text som passar in i så många situationer oberoende om du är stressad, trött, omotiverad, äter dåligt, allt. “Visste du att det bästa sättet att bränna av stresshormoner utan att vara tvungen att ändra dina tankar är att röra på dig och svettas” – Mark Hyman. Ibland när du inte är t.ex. så intresserad eller motiverad alls och nån säger att ändra på ditt mindset så vill man ju bara slå till dem haha. Tricket kan ju bara vara att gå röra på kroppen och göra det regelbundet så slår jag vad om att du börjar känna dig intresserad och motiverad igen, sova bättre osv.

Today my plans are to go get my clothes from Relove that didn’t get sold. I don’t know if they price the clothes too high and that’s why they don’t sell so well because as soon as they put the clothes on -20% and -30% discounts people were buying more. Or is it a psychological thing where people just buy more when somethings on discount haha. Anyway, I’ll go get the bags back and this week ask Tom to help me take really good photos for Zadaa and Tise. Then I’ve promised myself to do a workout so that’s what I’ll do. After a few days break it’s also time to get back to studying and probably also plan our flight for Saturday. Fingers crossed the weather will be good for our flight route that is EFLA-EFTU-EFTP-EFLA (Lahti-Turku-Tampere-Lahti). Now – work. Have a nice day ❤

//Idag är mina planer att hämta mina kläder som inte såldes på Relove. Jag vet inte om de sätter priset för högt och det därför inte säljer så bra eller för så fort de satte kläderna på -20% och -30% rabatt så köptes det mera. Eller är det en psykologisk grej där mänskor bara köper mera då nånting är på rea haha. Hur som helst, ska jag gå efter påsarna och den här veckan be Tom hjälpa mig ta riktigt bra bilder till Zadaa och Tise. Sen har jag lovat mig själv att träna så det ska jag göra. Efter några dagars paus är det också dags att studera igen och kanske också planera lördagens flygresa. Håller tummarna att vädret kommer vara bra för vår rutt som är EFLA-EFTU-EFTP-EFLA (Lahtis-Åbo-Tammerfors-Lahtis). Nu – jobb. Ha en skön dag ❤

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: