OCTOBER IS HERE

Hello – 1st of October today. I don’t how to feel about the upcoming rainy and dark season hehe. October is probably still going to be pretty good, but then…it’s just so dark all the time. I’m manifesting so hard that one day in the future we can be in Spain from October until Christmas and maybe January and February too or something. Yesterday morning was so nice though, we had to go into the city in the morning before work to pick up our register plates for our car so that I can go to get them installed today. Right now when it’s not too cold, all the trees are beautiful colors and some mornings are really sunny – it’s actually so nice here.

//Hej – första oktober idag. Jag vet inte riktigt hur jag känner för den kommande regniga och mörka perioden hehe. Oktober kommer väl ännu vara ganska bra, men sen…är det bara så mörkt hela tiden. Jag manifesterar så hårt att vi en dag i framtiden kan vara i Spanien från oktober till jul och kanske januari och februari också eller något. Igår var det dock en väldigt fin morgon, vi måste åka in till stan före jobbet för att hämta våra registerplåtar till vår bil så att jag kan gå och få dem installerade idag. Just nu då det inte är för kallt, alla träden är så fina med sina färger och vissa mornar är så soliga – då är det ganska trevligt här.

We got coffees to go and I took a vanilla latte, then walked for about half an hour around the city before coming back home and starting work. We were trying to guess what our register number was going to be, but both of us got it totally wrong. The letters are RUP and we’re trying to name our car now hehe. All we have come up with is Rupert so we definitely need to keep thinking. After work I took three big IKEA bags of clothes to Relove’s storage and from next week on you can find my clothes at Relove Töölö. I really hope most of it will sell – I don’t want it back. I want to clear closets, drawers and cupboards.

//Vi köpte med oss kaffe och jag tog en vaniljlatte, sen gick vi i kanske en halvtimme runt i stan innan vi kom hem och började jobba. Vi försökte gissa vad vår registernummer skulle bli, men båda vi gissade totalt fel. Bokstäverna är RUP och vi försöker nu komma på ett namn åt vår bil hehe. Allt vi kan komma på är Rupert så vi måste definitivt fortsätta fundera. Efter jobbet tog jag tre stora IKEA kassar med kläder till Reloves förråd och från nästa vecka kan man hitta mina kläder på Relove Töölö. Jag hoppas verkligen det mesta blir sålt – jag vill inte ha det tillbaka. Jag vill ha städad garderob, lådor och skåp.

Now I have a couple of hours left of work, then Laura is coming here and then we’ll just go to her place and chill there tonight. Then for the rest of the weekend my plan is to study as much as I can for my last theory classes and a dinner booked in for tomorrow with Ale and Jonas. Hoping for a sunny and nice weekend ❤

//Nu har jag några timmar jobb kvar, sen kommer Laura hit och så ska vi bara åka hem till henne och chilla där ikväll. Sen för resten av veckoslutet är min plan att läsa så mycket jag kan inför mina sista teoritimmar och middag inbokat för imorgon kväll med Ale och Jonas. Hoppas på ett soligt och härligt veckoslut ❤

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: