STOCKHOLM

Hi! I’m finally starting to feel alive after our weekend in Stockholm hehe. And that’s not because of alcohol this time, it’s because our flight was so delayed that it was almost Monday morning when we got home and not Sunday night as it was supposed to. So the whole start of the week was a little upside down for us. Tomorrow I have decided to be back at it, have my energy back.

//Hej! Jag har äntligen börjat hitta tillbaka till livet efter veckoslutet i Stockholm hehe. Och det är inte på grund av att alkohol denna gång, det är för vårt flyg var så försenat att det nästan var måndag morgon då vi kom hem och inte söndag kväll som det skulle vara. Så hela veckan har börjat lite upp och ner för oss. Imorgon har jag bestämt att jag ska vara tillbaka igång, ha min energi tillbaka.

On Friday we finished work at 2pm and ordered a Yango to the airport. We had reserved so much time for traffic + queues at the airport, but somehow we were sitting at our gate 35 minutes from when we ordered the Yango. So everything went very smooth you could say hehe. There was loads of time so we decided to take a little cava and red wine while we waited for our boarding. Friday was a very relaxed evening at my sister and her boyfriend’s place, they made us dinner and we had a couple of drinks and played board games. So cosy and so nice to catch up and finally be in Stockholm after trying to travel for 1,5 years!

//På fredag slutade vi jobbet kl. 14 och beställde en Yango till flygfältet. Vi hade reserverat så mycket tid för trafik + köer på flygfältet, men på något vis lyckades vi sitta vid gaten 35 minuter från att vi beställt Yangon. Så allt gick väldigt smidigt skulle man ju kunna säga hehe. Vi hade så mycket tid så vi bestämde oss för att ta en liten cava och rödvin så länge vi väntade på boarding. Fredagkvällen var så härlig hos min syster och hennes pojkvän, de lagade middag åt oss och så drack vi några drinkar och spelade bordsspel. Så mysigt och så trevligt med en cath up och att äntligen vara i Stockholm efter att ha försökt åka i 1,5 år!

For Saturday morning we had booked in to play padel and that was so much fun. Me and Tom had never tried it before, but now will definitely have to go play back at home. Then we continued with a long walk and lunch at M.O.A.S. before heading back to get some chill time before getting ready for dinner. We had booked in some predrinks at Lucy’s flowershop and then dinner at Ling Long. Everything was so good and after dinner we went to a friend’s place for some post dinner drinks since there were still restrictions in place and we didn’t feel it was worth trying to go anywhere out for a drink.

//Till lördag morgon hade vi bokat in padel och det var så roligt. Jag och Tom hade aldrig provat förut, men nu ska vi definitivt spela när vi är tillbaka hemma. Sen fortsatte vi med en lång promenad och lunch på M.O.A.S. före vi vände tillbaka för att hinna ha lite chill före vi skulle göra oss i ordning för middagen. Vi hade bokat predrinks på Lucy’s flowershop och sen middag på Ling Long. Allt var så gott och efter middagen gick vi till en kompis lägenhet för lite post dinner drinks eftersom det fortfarande var vissa restriktioner och vi kände inte att det var värt att försöka gå någonstans ut på drinks.

We stayed at our friend’s place pretty long and at some point realized it was 2-3am and time to go back home we headed back with to my sister’s place. On Sunday we had quite a lot of time (if we only knew how much) before our flight so we went for a walk, played some pool and had some pizza and pasta for lunch, yum. All in all a very successful trip to Sweden and now I’m thinking if me and Ale should try to go once more in October/November…we’ll see. Anyway, that was a mini recap of our weekend and this week started, as I said, in a veeeeery tired way hehe. Now I’ll go to bed and tomorrow I’m seeing Ela’s puppy for the first time and I can’t wait! ❤

//Vi stannade hos våra kompisar ganska länge och i något skede insåg vi att klockan var 2-3 och det var dags att åka tillbaka till min syster. På söndag hade vi ganska mycket tid (om vi bara visste hur mycket) innan vårt flyg så vi gick på en promenad, spelade lite biljard och åt pizza och pasta till lunch, yum. Allt som allt en väldigt lyckad resa till Stockholm och nu funderar jag om jag och Ale borde försöka åka en gång till i oktober/november… vi ska se. Hur som helst, det var en mini recap på veckoslutet och den här veckan började, som jag sa, vääääääldigt trött hehe. Nu ska jag gå sova och imorgon får jag se Elas hundvalp för första gången och kan inte vänta! ❤

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: