SAUNA & PANCAKES

Hey! It’s actually pretty late now and I’m going to bed soon, but first my little holy moment of chill on the sofa. I’m not sure if I even wrote about my new job in June, but I got transferred to a different team at work and let’s say I don’t have as much time to do my own things in the day hehe. It’s not a bad thing, it just means I need to get used to a new way of balancing work. When there is a lot of work to do I notice how easy it is to forget to keep proper breaks and keep the work days “normal” length. Some structuring of the work days wouldn’t be a bad idea. Maybe a task for tomorrow.

//Hej! Det är faktist ganska sent nu och jag ska sova snart, men först min lilla heliga stund av chill i soffan. Jag är inte ens säker om jag skrev om mitt nya jobb i juni, men jag blev flyttad till ett annat team på jobbet och jag kan bara säga att jag inte har lika mycket tid för mina egna saker under dagen hehe. Det är inte dåligt, men det betyder att jag helt enkelt måste hitta ett nytt sätt att balasera jobbet. När det finns mycket jobb att göra märker jag nu hur lätt man glömmer att hålla ordentliga pauser och hålla arbetsdagarna “normal” längd. Strukturering av dagarna skulle inte vara en dålig ide. Kanske en uppgift för imorogon.

Today I did a quick workout after I finished and I’m really trying to make sure to make every little workout a good one. It doesn’t have to be a 45 minute run or 1 hour gym session. My workout today was a 25 minute run and 10 minute upper body workout with a resistance band. So simple, but pretty sure I’ll complain about sore muscles tomorrow hehe. Maybe I’ll have to go to the women’s sauna in our building tomorrow, Tom was today as Tuesadays the sauna is booked for the men. We actually had our first sauna time here on Sunday and the sauna department of the building is super fresh. Last weekend me, Tom and my cousin went to my parents for a sauna and dinner night. I’ll actually show you their renovated sauna in an own post, it’s very nice. That was so relaxing and the food so good. We always have so good food with good wine. For dessert we made these pancakes, we call them “Muurinpohjalettu” in Finnish and I tried to make the biggest pancake. I’d say I did pretty good hehe. Now I want to go to bed before it’s 11 pm. Goodnight ❤

//Idag gjorde jag en snabb träning efter att jag slutat och jag försöker verkligen se till att göra även den minsta träningen bra. Det måste inte vara att springa 45 minuter eller vara på gymmet 1 timme. Min träning idag var springa 25 minuter och 10 minuter överkroppsträning med gummiband. Så simpelt, men ganska säker på att jag kommer klaga över sjuka muskler imorgon hehe. Kanske jag måste gå på kvinnornas bastutur här i vårt hus som är imorgon, Tom var idag då tisdagar är reserverat för männen. Vi hade faktist vår första bastutur här på söndag och bastuavdelningen i vårt hus är super fräscht. Förra helgen var jag, Tom och min kusin hos mina föräldrar på bastukväll och middag. jag ska faktist visa er hur deras badrum blev efter renoveringe, det blev så bra. Det var så avslappnande och maten så god. Vi äter alltid så god mat och har gott vin till det. Till efterrätt gjorde vi dessa plättar, “Muurinpohjalettu” på finska och jag försökte göra den största plätten. Jag skulle säga att jag lyckades ganska bra hehe. Nu vill jag gå och sova före klockan är 23. Godnatt ❤

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

2 thoughts on “SAUNA & PANCAKES

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: