PHOTO DUMP

Hi, how are you? Here comes a photo dump of the past week haha. I really wish I had 30 hours in the day to all the things I want, but unfortunately that’s not how the world works. How can there be so many things one person wants to do at the same time. If only I could get paid to have fun that would save me eight hours haha. Well enough of that, at least I’m doing so many things I love and there’s never a boring moment.

//Hej, hur mår ni? Här kommer en liten photo dump på veckan som gått haha. Jag önskar verkligen att jag hade 30 timmar i dygnet för att göra allt jag vill, men tyvärr är det inte så världen fungerar. Hur kan det finnas så många saker en person vill göra samtidigt. Om jag bara kunde få betalt för att ha roligt så skulle det spara mig åtta timmar haha. Nåja nog om det, åtminstone gör jag en massa grejer jag tycker om och det finns inte en tråkig stund.

So the weekend was pretty much all about moving our last things from the old apartment, cleaning and finally returning the keys. It actually felt sad when we realised this was the last time in the apartment. Time for something new.

//Så helgen var typ bara flytt av de sista sakerna från gamla lägenheten, städning och till slut lämna tillbaka nyckeln. Det kändes faktist riktigt ledsamt när vi insåg att det här var sista gången i den lägenheten. Dags för något nytt.

Our new sofa arrived on Saturday. Gave us a bit of pressure to empty this room from boxes and the parts of the old sofa that is now in our guest room/office.

//Vår nya soffa anlände på lördag. Gav oss lite press på att tömma det här rummet från lådor och delarna till den gamla soffan som nu är i vårt kontor/gästrum.

Moving = pizza, right?

//Flytt = pizza, eller hur?

More food. One of the first meals, if not the first, that we cooked here. Yum, yum, yum. Haven’t watched seaspiracy yet, not quite ready to give up salmon. I’m basically anyway 80% vegetarian 15% flexiterian and 5% vegan and I’m happy like this.

//Mera mat. En av de första måltiderna, om inte den första, som vi lagade här. Gott, gott, gott. Har inte sett seaspiracy ännu, inte redo att ge upp laxen. Jag är i praktiken ändå 80% vegetarian 15% flexatarian och 5%vegan och jag är nöjd såhär.

Now I’m jumping in the shower, then diving down in the sofa. Here’s a sunset from tonight ❤

//Nu ska jag hoppa i duschen, sen dyka ner i soffan. Här är en solnedgång från ikväll ❤

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: