SLOW FLYING AND STALL PRACTICE

Hiii! Hope you are doing well, I am full of energy and spring couldn’t feel any better. It’s been a while since I talked about my flight training, but the weather has actually not been so great so that’s why I’ve had a four week break between flight lessons. Last weekend I was however back in Tampere and this time for the whole weekend. My cousin let me stay in her apartment while she was away which was super convenient and my mum let me use her car which made it so easy to get to and back from the airport.

//Heeej! Hoppas ni mår bra, jag är full av energi och våren kan inte kännas bättre. Det är en tid sen jag senast pratade om min flygträning, men vädret har faktiskt varit så dåligt så därför har jag haft en fyra veckors paus från flygandet. Förra helgen var jag tillbaka i Tammerfor sigen och den här gången var jag där hela helgen. Min kusin lät mig bo hos henne då hon var borta vilket var super behändigt och min mamma lät mig låna hennes bil och det gjorde det så mycket lättare att komma till och från flygfältet.

On Saturday I spent the equivalent of a normal working day at the airport and started with doing all the standard flight preparations, plans, checks etc. Then we took off towards Oripää (getting to see places I didn’t know existed haha) and what could the flight have taken us, maybe just under an hour? Before we did a full stop landing we practiced approaches and touch and go landings which means we do land so that the wheels touch ground, but then immediately take off again.

//På lördag var jag längden av en vanlig arbetsdag på flygfältet och började med alla standard flygförberedelser, planer, kontroller etc. Sen gav vi oss iväg mot Oripää (får se nya platser jag inte visste existerade haha) och vad skulle flygresan ha tagit oss, kanske just under en timme? Före vi landade och stannade tränade vi några approaches och touch and go landningar vilket betyder att vi landar så hjulen tar i marken, men fortsätter direkt för att lyfta.

Then had a short break there, but it was so windy and just standing out on an airfield isn’t so much fun so we continued pretty fast with approaches and landings before turning back towards Tampere-Pirkkala. When I got back to my cousin’s apartment in the afternoon I decided that instead of just chilling the rest of the day I’d go to the gym. In Helsinki the gyms have been closed for maybe three weeks now so I thought I’d take the chance and go. There was not a single person at the gym so I got it all to myself hehe, quite nice. I was going to pause my membership, but if the gyms stay open in Tampere and I still go 1-2 times a month, it might be worth just keeping it and going to the gym when I’m there.

//Vi hade en kort paus där, men det var så blåsigt och att bara stå ute på ett flygält är inte så roligt så vi fortsatte ganska fort med några till approaches och landningar före vi vände tillbaka mot Tampere-Pirkkala. När jag kom tillbaka till min kusins lägenhet på eftermiddagen bestämde jag att istället för att chilla resten av dagen skulle jag gå till gymmet. I Helsingfors har gymmen varit stängda i kanske tre veckor så jag tänkte att jag tar vara på chansen och går och tränar. Det var inte en själ på gymmet så jag fick det helt för mig själv hehe, ganska trevligt. Jag skulle sätta medlemskapet på paus, men om gymmen fortsätter hållas öppna i Tammerfors och jag ännu åker dit 1-2 ggr i månaden, det är kanske är värt att hålla det och gå till gymmet när jag är där.

the sunset ❤

The forecast for Sunday wasn’t great so we decided to make an early flight for Sunday which meant that I had to get up at 6am (basically 5am because the clocks were moved to summertime), get to the airport and then we stayed in one of the training areas close to the airport to practice slow flying and stalls. I honestly didn’t know what to expect, but it was fun at the same time as it felt so weird to be at 5000ft and try and stall the airplane haha. Basically that means we aimed to get the plane in an attitude where it can not produce anymore lift and it starts to sink, then recover from it. Sounds way scarier than it actually was. Then we have started to practice the communications over the radio, which feels scarier than it is haha. I think it’s so cool to talk over the radio, but would not be able to remember all the things to say if my instructor didn’t sit next to me to tell me what to say.

//Vädret för söndagen såg inte så lovande ut så vi bestämde oss för att flyga tidigt och det betydde att jag skulle gå upp kl. 6 (egentligen kl. 5 men klockorna hade flyttats till sommartid), åka till flygfältet och sen höll vi oss på ett träningsområde nära flygfältet för att öva långsamt flygande och överstegrering. Jag hade verkligen ingen aning vad jag skulle förvänta mig, men det var roligt samtidigt som det var så konstigt att vara på 5000ft höjd och försöka överstegrera planet. Det betyder i all enkelhet att vi försöker åstadkomma ett läge där planet inte längre kan producera mer lyft och börjar sjunka och sedan ska man ta ur sig ur situationen. Låter mycket mer skrämmande än vad det egentligen var. Sen har vi också börjat öva på kommunikation över radion, vilket känns mer skrämmande än det är haha. Jag tycker det är så coolt att prata över radion, men skulle ännu inte minnas allt man ska säga om inte min instruktör satt brevid och sade vad jag ska säga.

So after these two days with constantly being extremely alert, remembering different things and what I’ve learnt I felt like my brain was just mush haha. So the rest of the Sunday I felt extremely tired, but high on life at the same time and yesterday I was too tired to even leave the house. Today I feel my energy is back and I just want to be outside, do fun things, see friends, call everyone and fly. Half of those things have to wait until the restrictions are over, but for this week I have planned a few fun things. Now I’m going to start with dinner and then do a workout before eating it. Have a nice Tuesday evening ❤

//Så efter dessa två dagar med att konstant vara på alerten och minnas olika saker, komma ihåg vad jag lärt mig så var min hjärna bara mos haha. Så resten av söndagen var jag extremt trött, men samtidigt hög på livet och igår var jag för trött för att ens lämna huset. Idag är energin tillbaka och jag vill bara vara ute, göra roliga saker, se kompisar, ringa alla och flyga. Hälften av sakerna får vänta tills restriktionerna lättar, men jag har ändå lite roliga saker inplanerade för veckan. Nu ska jag börja med middag och sen göra ett träningspass före jag äter. Ha en skön tisdagkväll ❤

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: