NEW INTERIOR PLANNING

In collaboration with Desenio. //I samarbete med Desenio.
//Yhteistyössä Desenion kanssa. Kaikki taulut ja kehykset löydät Desenion kotisivuilta.

Good morning! We have started to prepare for moving by planning what kind of interior we want to have and getting some new things for the new apartment. Two weeks ago we ended up buying the perfect sofa, I think we have almost made up our mind on what kind of rug we want to get and now we’re planning what posters to hang up on the wall. Like all our posters at home, this is our newest addition from Desenio. Using my code XMARCH30 you can get -30% on all posters until March 20th. Discount is not valid on frames and on handpicked or personalised items.

//God morgon! Vi har börjat förbereda oss inför flyten genom att planera hurudan inredning vill ha och genom att skaffa lite nytt för lägenheten. Två veckor sedan råkade vi ju hitta och köpa den perfekta soffan, jag tror vi har ganska långt bestämt oss om vilken typ av matta vi vill ha och nu planerar vi vilka tavlor vi ska hänga upp på väggen. Så som alla våra posters hemma är även vårt nyaste tillägg från Desenio. Genom att använda min kod XMARCH30 kan du nu få -30% på alla posters fram till den 20e mars. Rabatten gäller inte på ramar och handpicked eller personliga posters.

As you can see we went for the wooden oak frame this time instead of the white ones we always get. My interior taste is definitely changing from the all white everything to mixing in a little light wood and black details. Luckily me and Tom have almost the same idea of how we want to decorate our new place and so far deciding on things has been gone smoothly. The idea is to get another big frame like this too, this is the size 70x100cm, and have two matching posters above the sofa. Currently we have the poster wall I always dreamed about, but I think those posters and frames will get other places in either our new guest room or bedroom.

Som ni kan se valde vi den bruna ekramen den här gången istället för de vita vi alltid köper. Min inredningssmak har definitivt ändrat från att vara allt vitt till att blanda med lite ljust trä och svarta detaljer. Som tur har jag och Tom nästan samma tanke på hur vi vill inreda vår nya lägenhet så hittills har besluten gått ganska smidigt. Tanken är att skaffa en till stor ram som den här, den är 70x100cm, och ha två matchande posters ovanför soffan. För tillfället har vi en tavelvägg som jag alltid drömt om, men nu tror jag det är dags för dem att flytta på sig kanske in till vårt nya gästrum eller vårt sovrum.

This poster + frame was definitely bigger than I thought haha. It’s seriously mega as you can see. I can’t wait to show you how our new living room is going to look, but that’s still a month away. We are probably getting the keys this week if the realtor has time to drop them off and then Tom can finally see the place too. I’m so nervous because we took this apartment without him even seeing it first. But he said if it has a balcony towards southwest then nothing else matters haha. Now I have to continue working, but dont’ forget to check out Desenio‘s website and don’t forget the code. They have a massive selection of really cool posters and quite a few options on frames too. Have a wonderful Wednesday, weekend in two days ❤

Den här postern + tavlan är definitvt större än jag tänkte haha. Den är seriöst mega som ni kan se. Jag ser verkligen fram emot att visa hur vårt nya vardagsrum kommer se ut, men det är fortfarande en månad tills dess. Vi får antagligen nycklarna den här veckan om förmedlaren hinner gem dem så kan Tom äntligen se lägenheten också. Jag är så nervös för vi tog lägenheten utan att han ens sett den. Men han sa att så länge den har balkongen mot sydväst så har inget annat nån betydelse haha. Nu ska jag fortsätta jobba, men glöm inte att kolla in Desenios hemisda och glöm inte koden. De har ett brett utbud av riktigt coola posters och en hel del alternativ på ramar också. Ha en fin onsdag, helg om två dagar ❤

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: