LOOKING BACK AT THE WEEKEND

Last week when we had to turn on the cameras for a meeting 😀 Normally this is not my work look anymore.

Good morning! I’m sitting here with my morning coffee thinking back at the weekend and it really was another great weekend. This is how I want all weekends to be – plans make the weekends feel so much longer and I feel a lot more energized from an active weekend than from just sitting in the sofa all day. Don’t get me wrong, I love that some days too hehe, but lately not as much. I guess I have watched enough Netflix now and just finished Suits and I have no plans to start watching anything new right now. If I did I wouldn’t leave the house again.

//God morgon! Jag sitter här med mitt morgonkaffe och tänker tillbaka på helgen och det var verkligen en toppen helg igen. Såhär vill jag att alla helger ska vara – planer gör at helgen känns så mycket längre och jag har så mycket mer energi efter en aktiv helg än om jag bara satt i soffan hela dagen. Missförstå mig inte, jag njuter av det med vissa dagar, men inte så mycket på sistone. Jag antar att jag kollat tillräckligt på Netflix nu och såg just klart Suits och nu har jag inga planer på att börja se något nytt. Om jag gjorde det skulle jag igen inte lämna huset.

The only photo I took on Friday.

But back to the weekend. On Friday three of our friends were celebrating their birthday and they booked an indoor volleyball court in Tripla and a private sauna. The indoor volleyball courts are in an are “where there is summer all year around”are and they keep the temperature at +26C, there’s sand on the ground to make it feel like a beach, a small bar, sofas and some loungechairs plus obviously the beachvolley courts. I don’t think I have played volleyball in 15 (?:D) years and that was the case for most of us. It was really fun anyway and now I want to play again! We had the court for 1,5 hours and after that we had a private sauna area booked for 1 hour. Such a fun Friday and after the sauna I came home because I had to get up early on Saturday which also means I only stayed with the non-alcoholic drinks the whole night.

//Men tillbaka till helgen. På fredag firade tre av våra kompisar sin födelsedag och de bokade en inomhus volleyball plan i Tripla och en privat bastu. Inomhus volleyball planerna är i en “sommar året om” våning och de håller temperaturen på +26C, det är sand på marken för att få det att kännas som en strand, en liten bar, soffor och några solstolar plus såklart beachvolley planerna. Jag tror inte jag spelat volleyball på 15 (?:D) år och det var nog så för de flesta av oss. Det var jätte roligt ändå och nu vill jag spela igen! Vi hade planen 1,5 timme och efter det den privata bastun i 1 timme. Verkligen en rolig fredag och efter bastun kom jag hem för jag skulle gå upp tidigt på lördag vilket också betydde att jag höll mig till de alkoholfria hela kvällen.

Tampere-Pirkkala airport

On Saturday I got up early an took the train to Tampere again. So what is it that I do there every weekend? FLY! I’m currently studying to take the private pilot license and the airport in Tampere is my base for it now. More of this in another post, but this is among the best and most fun things I’ve done in my life and I’m so happy I decided to go for it after years of wanting it.

//På lördag steg jag upp tidigt och tog tåget till Tammerfors igen. Så vad är det jag gör där varje helg? FLYGER! Jag håller på tillfället på och tar privatflygarcertifikat (heter kanske så på svenska?) och flygfältet i Tammerfors är min bas för det nu. Mer om det här i ett annat inlägg, men det här är ett av de bästa och roligaste sakerna jag gjort i mitt liv och jag är glad att jag beslöt mig för att köra på efter flera års funderande.

Sunday was both Valentine’s day and Shrove Sunday. We didn’t have any plans, but had a cosy day anyway. First of all Tom had bought flowers ❤ In the morning we just took it pretty easy at home and then felt like we had to get out in the sun for a little bit so we went for a walk and decided to get a few things from Kamppi that we needed. On our way back we picked up some shrove buns, came home to make coffee and at sunset we took all that up to on of the balconies in our building. Later in the evening we had our sunday sauna and ordered food when we went down to the sauna so that when we came back up, the food arrived perfectly. We ordered some shanghai tacos, dumplings and spring rolls from Lie Mi and mmm it was so good. We also finished watching Lord of the Rings and is this weird, I really struggle watching fights, blood, weird creatures or anything “gross” when I’m eating? 😀 So I was half watching some bits of the film and other times looking at Tom while eating haha. Next time I’ll only agree to watch a feel good movie to good food. Now I have to start working, habve a nice day ❤

//Söndagen var både vändag och fastlagssöndag. Vi hade inga planer, men hade en mysig dag ändå. För det första hade Tom köpt blommor ❤ På morgonen tog vi det ganska lugnt hemma och sen kände vi att vi vill ut i solen så vi tog en promenad och bestämde oss för att köpa lite grejer som vi behövde från Kampen. På vägen tillbaka köpte vi hem fastlagsbullar, kom hem och lagade kaffe och vid solnedgången tog vi allt med oss upp till en av balkongerna i huset. Senare på kvällen hade vi söndagsbastun och beställde mat då vi gick ner till bastun så att då vi kom tillbaka upp, kom maten perfekt. Vi beställde shanghai tacos, dumplings och vårrullar från Lie Mi och mmm det var så gått. Vi kollade även till slut sista Lord of the Rings filmen och är det här konstigt, jag har verkligen svårt för att äta och se på när folk slåss, blod, underliga odjur eller annat “äckligt” när jag äter? 😀 Så jag halvkollade på delar av filmen och annar tittade jag på Tom när jag åt haha. Nästa gång går jag bara med på en feel good film till god mat. Nu måste jag börja jobba, ha en bra dag ❤

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: