CHRISTMAS

Hello! Back from the Christmas holidays. When was even the last time i posted anything haha? I feel like that is how every post starts nowadays. For next year I want to have more of a structure or plan – can’t you tell me what you have liked to see? Or what is interensting to see and read and what is not? Otherwise I’ll just keep it like it’s been. Okay, so how was your Christmas? I decided to get completely into chill rest mode, not think about posting anything on my own channels or on lifestylefinn, deleted all to-do’s and just focused on doing what felt good. I’m a little bit bummed that I didn’t start getting into the Christmas mood earlier…felt a little bit like the Grinch up until the day before Christmas Eve so now after Christmas I’ve been lighting candles and listened to Christmas music at home haha. Let’s have a little look at our Christmas then!

//Hej! Tillbaka från jullovet. När postade jag ens senast haha? Det känns som om det är så jag börjar varje inlägg nuförtiden. För nästa år vill jag ha det lite mer strukturerat och planerat – kan inte ni berätta vad ni vill se? Eller vad som är intressant att se och läsa och vad som inte är det? Annars fortsätter jag som jag gjort. Okej, så hur var er jul? Jag bestämde för att gå i totalt chill avslappnings mode, inte tänkta på att posta något på mina kanler eller på lifestylefinn, raderade alla to-do’s och bara fokuserade på att göra det som kändes bra. Jag är lite ledsen över att jag inte ville komma in i julkänslan tidigare…kände mig lite som Grinchen tills dagen före julafton så nu efter jul har jag tänt ljus och lyssnat på julsånger hemma haha. Vi tar en titt på hur vår jul såg ut då!

Christmas Eve is of course our main day here in Finland and also in Sweden so that’s when we had our traditional Christmas’. The morning started with rice porrige and I could eat that every day. After that we went out for a walk and played some frisbee golf. Safe to say we didn’t have a very snowy Christmas. Then it was time for the Christmas sauna and then making dinner and getting ready for it. We had some traditional Finnish and Swedish Christmas foods and lots of salmon. Of course Santa paid us a visit and I guess we had all been good this year! The biggest hit must have been a board game where you gotta draw and guess that my parents got as a gift and we played it until the very late hours of the night. So much fun.

//Julafton är såklart den största dagen här i Finland och också i Sverige så då hade vi vår traditionella jul. Morgonen började med julgröt och jag skulle kunna äta det varje dag. Efter det tog vi en promenad och spelade lite frisbee golf. Man kan lugnt säga att vi inte hade väldigt mycke snö denna jul. Sen var det dags för julbastu och sen laga middag och göra oss i ordning för den. Vi hade lite traditionella finska och svenska julrätter och massor med lax. Såklart besökte julgubben oss och vi hade visst alla varit snälla i år! Kvällens hit måste ha varit ett bordsspel där man måste rita och gissa som mina föräldrar fick och vi spelade det sent in på småtimmarna. Så roligt.

Christmas day is then of course when England celebrates Christmas and me and Tom had planned to make an English Christmas dinner for everyone. I had though been very specific about not touching the turkey so my dad helped out (or did most of it) haha. We did almost not have time to do anything else during the whole day except for standing in the kitchen from when we woke up until it was time for dinner. How do even people with huge families manage to cook a Christmas dinner or do you just stand for 10 hours in the kitchen? Is that what Christmas as an adult is like while the kids are playing haha?! Another Christmas mystery for us was that who takes down the Christmas tree? Me and my sister were talking while decorating the tree that it must be so painful to take off all ornaments from a real tree after Christmas and then wondered who is it that does that? I guess the looks from our parents answered that for us. Sorry for all the needles in your fingers haha.

//Juldagen är såklart då England firar jul och jag och Tom hade planerat att göra en engelsk julmiddag åt alla. Jag hade dock varit väldigt specifik med att jag inte tänker röra kalkonen så min pappa hjälpte (eller gjorde det mesta) haha. Vi hade typ inte tid att göra något annat under hela dagen utom att stå i köket från att vi vaknade tills det var dags för middag. Hur gör ens folk med stora familjer julmiddag eller står man 10 timmar i köket? Är det här vad julen för vuxna är då barnen leker haha?! Ett annat julmysterium för oss är vem det är som tar ner julgranen? Jag och min syster pratade då vi dekorerade granen att det måste ju sticka så mycket att ta av alla julgranskulor från en riktig gran efter julen och undrade sedan vem det är som gör det?! Jag gissar att blickarna från våra föräldrar svarade på den frågan. Sorry för alla barr i fingrarna haha.

That was our Christmas in a nutshell – next up is New Years Eve and our plans are to dress up and have a cosy dinner with a few friends and nothing more. Happy New Year and see you next year! ❤

//Det var vår jul i ett nötskal – näst upp är nyårsafton och våra planer är att klä upp oss och ha en mysig middag med några vänner och inget mer. Gott nytt år och vi hörs nästa år! ❤

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: