READY FOR CHRISTMAS?

Hi! Okay, wow, where did half of this month go?! Just when I thought I got in a good flow on here, the universe just decided different haha. Since my birthday I have honestly been pretty much, almost said nose down in a book, but nose glued to my laptop screen. Or screens….first my work laptop for eight hours and then I move on to my own laptop for another few hours so the remaining time I’ve not felt like even looking at a screen.

//Hej! Okej, wow, vart försvann halva månaden?! Just när jag trodde att jag kom in i ett flow här så bestämde unviersumet annorlunda haha. Efter min födelsedag har jag seriöst suttit typ, sade nästan med näsan i boken, men näsan fastlimmad i min datorskärm. Eller skärmar….först jobbdatorn i åtta timmar och sen flyttar jag till min egna dator för några timmar till så den resterande tiden har jag inte riktigt känt för att ens se på en skärm.

Right now I’m looking forward to my little Christmas holiday next week, Tuesday-Sunday off work, and the following shorter work weeks thanks to New Years and the first week of January when the 6th is a public holiday. So nice with a lot of small holidays and shorter work weeks, much needed. This week’s plans are to pretty much just stay at home and do everything we can to make sure we’ll be able to celebrate Christmas with the closest family. That’s my parents, my sister and her boyfriend and me and Tom. Small Christmas crew this year.

Our Christmas will be so international though, we’ll do the traditional Finnish & Swedish (my sisters boyfriend’s Swedish) foods on the 24th and have and English Christmas on the 25th. It should be a very nice mix of foods, desserts and traditions. It doesn’t feel like it’s Christmas soon though, or I can’t say that I’m in a Christmas mood yet… we haven’t even decorated that much at home this year and not put up our tree. When do you usually put the decorations/tree up? This year it just feels like a lot of work getting the decorations out and then having to pack them away soon again haha. We’ll have the decorations at my parent’s place anyway I hope 😉

//Just nu ser jag fram emot min lilla julsemester nästa vecka, tisdag-söndag ledigt från jobbet, och de kommande kortare veckorna tack vare nyår och första veckan i januari då vi har trettondagen ledig. Så skönt med många små ledigheter och kortare arbetsveckor, välbehövt. Den här veckans planer är ganska långt att bara stanna hemma och göra allt vi kan föra att försäkra oss om att vi kan fira jul med den närmaste familjen. Det betyder mina föräldrar, min syster och hennes pojkvän och jag och Tom. Litet julgäng i år.

Vår jul kommer vara så internationell, vi ska ha traditionell finsk & svensk (min systers pojkvän är svensk) mat den 24:e och engelsk jul den 25:e. Det kommer vara en riktigt trevlig mix av mat, efterrätter och traditioner. Det känns dock inte som jul ännu, eller jag kan inte säga att jag har julstämning ännu… vi har inte ens pyntat så mycket här hemma i år och inte satt upp granen heller. När pyntar ni/tar fram julgranen? I år känns det bara som för mycket extra arbete att gräva fram alla dekorationer och sen måsta packa ner dem snart igen haha. Vi har ändå juldekorationer hos mina föräldrar hoppas jag 😉

Today is our last dance lesson before we break up for Christmas and even if I have to dance in our kitchen today I’m still looking forward to it haha. After that we have to clean up this place so that we have space for a new washing machine that’s coming tomorrow and make sure we clean the bathroom so that it’s also super fresh. I can not wait to have a fresh washing machine and clothes that smell clean when they come out. Now I’m going to get some coffee and finish this workday. Bye ❤

//Idag är vår sista danstimme inna vi blir på julpaus och fast jag hamnar dansa i vårt kök så ser jag fram emot timmen haha. Efter det ska vi städa här så vi har plats för en ny tvättmasking som kommer imorgon och passa på att städa badrummet så det också är super fräscht. Jag kan inte vänta på att ha en fräsch tvättmaskin och kläder som doftar rent då de kommer ut. Nu ska jag ta lite kaffe och jobba klart. Hejdå ❤

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: