HARRY POTTER

Hi! I’m currently in bed watching Harry Potter hehe. You know the scene with all the giant spiders in Chamber of Secrets, that’s on right now so I’m focusing on something until all spiders are out of the picture. When I came home from my dance today Tom had just started to watch this second Harry Potter film. He watched the first one a few days ago so I continued to watch it with him. It’s been so long since I saw these movies, but they’re such feel-good movies! I don’t think I’ve seen the last few so maybe we’ll watch the whole series now running up to Christmas.

//Hej! Jag ligger för tillfället i sängen och kollar på Harry Potter hehe. Ni vet scenen med alla stora spindlar i Hemligheternas Kammare, den är på gång just nu så jag fokuserar på något annat tills alla spindlar är ur bilden. När jag kom hem från min dans idag hade Tom just börjat se på den här andra Harry Potter filmen. Han tittade den första några dagar sedan så jag fortsatte se filmen med honom. Det är länge sen jag såg de här filmerna, men de är riktiga feel-good filmer! Jag tror inte jag sett de några sista så kanske vi ser hela serien nu i väntan på jul.

Fast forward to Wednesday. I ran out of time last night and then fell asleep after I watched the whole film until the end so it got pretty late. This whole day has gone by so fast and now it’s actually late again, I just got back home and need to sleep very soon. In the mornings I always think I’ll have so much time during the work day to get other small tasks done on the side. Then the workday gets rolling and things just start coming in and suddenly it’s afternoon haha. Even my lunchbreak today felt like two minutes long, maybe because I kept eating clementines for 20 minutes while trying to decide what to eat for lunch. They are btw so good right now and I eat them like candy. After work I rushed away to the gym to meet Ale and crushed our workout. Let’s see if the gym decides to stay open with all the new restrictions and if they do I might start going in the mornings before work instead when there’s basically no one there. Let’s see what happens over the weekend, taking it day by day again like we did last spring.

//Spola fram till onsdag. Jag hade inte mera tid igår kväll och sen somnade jag efter att jag tittade hela filmen till slut så det blev ganska sent. Hela den här dagen har gått så fort och nu är det faktiskt sent igen, jag kom precis hem och behöver sova snart. På morgonen tror jag alltid att jag kommer ha massor med tid under jobbdagen för att sköta andra småsaker vid sidan om. Sen börjar jobbdagen rulla på och allt möjligt händer och plötsligt är det eftermiddag haha. Till och med min lunchpaus idag kändes som två minuter, kanske för att jag stod och åt klementiner i 20 minuter under tiden som jag försökte bestämma vad jag skulle äta till lunch. De är btw så goda just nu och jag äter dem som godis. Efter jobbet rusade jag iväg till gymmet för att möta Ale och vi krossade vårt träningspass. Vi får se om gymmet tänker hålla öppet med alla nya restriktioner och om de gör det kan det vara att jag börjar träna på morgonen innan jobbet istället då det typ inte är någon där. Vi får se vad som händer under helgen, tar det en dag i taget så som vi gjorde på våren.

Okay now I’m so tired and full of cheese – had a cheese night with Tiia after the gym and that was pretty much my dinner tonight. Tomorrow I’ll have proper lunch and dinner…not clementines and cheese. Now – fill in my productivity planner and then goodnight ❤

//Okej nu är jag så trött och mätt av all ost – hade en ostkväll med Tiia efter gymmet och det var ganska långt min middag ikväll. Imorgon ska jag ha riktigt lunch och middag…inte klementiner och ost. Nu – fylla i min productivity planner och sen godnatt ❤

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: