EVERY DAY IS A NEW DAY

Heey Friday! I think it’s time to plug in the wake-up light again because now it’s starting to be so dark in the mornings. Today we went out for a small walk in the morning and saw the sunrise. Or well, the sun rises on the other side of the city center from us so we can only see a little bit of the sky, but it still look beautiful today. Also, we were out of coffee so one of us would have had to get out to get some anyway. No start to the day without coffee haha.

//Heej fredag! Jag tror det är dags att sätta på min wake-up lampa igen för nu börjar det vara så mörkt på morgonen. Idag gick vi på en liten promenad på morgonen och såg soluppgången. Eller ja, solen går upp på andra sidan stan från oss så vi ser bara lite av himlen, men det såg ändå fint ut idag. Så hade vi slut på kaffet också så en av oss skulle ändå ha hamnat gå ut och köpa det. Ingen start på dagen utan kaffe haha.

Even if it is almost mid October, it still feels pretty warm to walk around like this. With a long trench coat over of course, but I love it. I think as long as there are leaves in the trees it doesn’t feel too bad, but then in November you start missing the sunlight. Luckily that’s the time of the year when it’s my birthday so that makes November fun and after that all Christmas preparations start & lights are up and before you know it it’s 2021. The year everyone has been waiting for right?

//Fast oktober redan är nästan halvvägs, känns det ganska varmt att gå runt såhär. Med en lång trench jacka över såklart, men jag älskar det. Jag tror att så länge det finns löv på träden känns det inte så farligt, men sen i november börjar man sakna solljuset. Som tur är det den tiden på året då det är min födelsedag så det gör november roligt och efter det börjar alla julförberedelser & julbelysningen tänds och plötsligt så är det 2021. Året alla väntat på eller hur?

I can definitely feel that I’ve started with showdancing again – I’m so sore in weird places and muscles I had forgot about haha. Even if there hasn’t been much going on in the week, I’m still trying to make the most of the days and it doesn’t always have to be the biggest activities. For example on Wednesday when I didn’t feel like anything at all, I invited Tiia over for evening tea and it was so cosy to drink tea, talk and do nothing together. That’s something I want to do more now. I just heard on a podcast that if you only live for the weekends, you miss out on 70% of your life. How crazy is that? So remember to enjoy the small moments during the week and that the work days also count ❤ Tonight I’m going to Laura’s place for dinner, wine and just chill. Have a good weekend!

//Jag kan definitivt känna av att jag börjat med showdansen igen – jag har ont på så konstiga ställen och muskler jag hade glömt haha. Fast det inte hänt så mycket i veckan, försöker jag ändå göra det mesta av dagarna och det måste inte alltid vara värsta aktiviteten. Till exempel på onsdag då jag inte kände för att göra något alls så bjöd jag Tiia hit på kvällste och det var så mysigt att dricka te, prata och göra ingenting tillsammans. Det är något jag vill göra mera nu. Jag hörde också på en podd att om man bara lever för helgen, missar man 70% av sitt liv. Hur galet är inte det? Så kom ihåg att njut av de små stunderna under veckan och att även vardagarna räknas ❤ Ikväll ska jag till Laura på middag, vin och bara chill. Ha en bra helg!

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: