BASIC DAY

Hello Moday! I wish I could say good morning, but it’s almost 11pm haha. Today was actually not a basic day, in fact it’s been a very nice cosy day. Since the start of September I decided to make Mondays my day for a morning workout. That means getting to the gym for 7am and then I can get back home and start work at 8.30. I’m a 100% an evening person, but I still try to go to bed at a good time (10-11pm). No matter how long I sleep or what time my alarm rings, I snooze and it’s always been like that haha. How do people get up the second their alarm rings?! I would feel dizzy and completely lost. I need a few minutes to locate my brain and figure out how to move haha.

//Hej måndag! Jag önskar att jag kunde säga god morgon, men klockar är nästa 11 på kvällen. Idag var faktiskt ingen basic dag, det har egentligen varit en väldigt trevlig mysig dag. Sen början av september bestämde jag att måndagar blir min dag för morgonträning. Det betyder att vara på gymmet 7 på morgon och sen hinner jag hem och börjar jobba 8.30. Jag är 100% en kvällsmänska, men försöker ändå gå lägga mig någon vettig tid (22-23). Det har ingen skillnad hur länge jag sover eller vilken tid min klocka ringer, jag snokar alltid och det har alltid varit så haha. Hur stiger folk upp sekunden klockan ringer?! Jag skulle känna mig yr och helt borttappad. Jag behöver några minuter för att hitta hjärnan och fatta hur man rör på sig haha.

Tom always wakes up before me so there’s always coffee ready when I wake up.<3 Now he’s also started to make overnight oats so for Mondays he also makes me a bowl ready and without the coffee and small breakfast I wouldn’t be able to get to the gym.

//Tom vaknar alltid före mig så det finns alltid kaffe klart när jag vaknar. ❤ Nu har han också börjat laga overnight oats så för måndagar gör han också en liten portion åt mig och utan kaffet och det lilla morgånmålet skulle jag inte komma iväg till gymmet.

It’s been the absolute perfect autumn weather the last few days and wearing the fake leather and big sweater was way too much. Seriously it’s been like summer in the days so shorts, dresses and flipflops have been what I have been wearing. Today I took a walk with a friend during my lunch break, she lives pretty much around the corner from us since this summer and it’s so nice to have a friend only a few minutes away! Not that everyone else lives far, but it’s different when someone is basically your neighbour. Love it! ❤

//Det har varit helt perfekt höstväder de senaste dagarna och att klä sig i fake läder och en stor tröja var allt för mycket. Seriöst det har varit som sommar på dagarna så shorts, klänningar och flipflps har varit vad jag har klätt mig i. Idag tog vi en promenad med en kompis på min lunch, hon bor typ runt hörnet från oss sen sommaren och det är så trevligt att ha en kompis bara några minuter ifrån! Inte för att alla andra bor långt, men det är annorlunda när någon är i princip din granne. Älskar det! ❤

After work I went to meet up some friends in our friend’s newly bought apartment – so jealous, want to buy a super fresh apartment too. Maybe next year hehe. We sat anyway and just talked, made food and didn’t do anything specific. Very nice to just meet like this on a Monday night and just sit there and chat. Now I’m so tired and just saying that a tip for how to go to bed early is getting out of bed at 6am. You’re guaranteed to be tired at this time and only want to sleep. I’ve just got stuck here in front of Morden i Sandhamn (=The murders in Sandhamn, a Swedish series)…

//Efter jobbet åkte jag åk träffade upp ett gäng kompisar i vår väns nyköpta lägenhet – så avundsjuk, vill också köpa en superfräsch lägenhet. Kanske nästa år hehe. Vi satt ändå och pratade bara, lagade mat och gjorde inget väldigt speciellt. Ändå trevligt att ses såhär en måndagkväll och bara sitta och babbla. Nu är jag sjukt trött och säger att tips på hur man kan lägga sig tidigt är att dra sig ur sängen kl. 6. Då är man garanterat trött den här tiden och vill bara sova. Jag har bara fastnat här framför Morden i Sandhamn

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: