WHAT TO PACK ON A FOUR DAY HIKE?

I thought I would share my hiking packing list for an about four-day hike – I used the same list for our hike in Torres del Paine, Patagonia, last year and a little modified version this year when we walked the Karhunkierros trail in Finland. In Patagonia we had tents, sleeping bags, sleeping mats and food included so all we needed there was clothes. This list works for hikes where temperatures are around 15-20 degrees Celcius in the day and don’t go under 8 degrees Celcius at night.

//Jag tänkte jag skulle dela med mig av min packningslista för en ca. 4 dagars vanring – jag använda samma lista för vår vandring i Torres del Paine, Patagonien, förra året och en lite modifierad lista det här året då vi vandrade Karhunkierros (Björnrundan) i Finland. I Patagonien hade vi tält, sovsäckar, liggunderlag och mat inkluderat så altt vi behövde dit var kläder. Den här listan funkar bäst för vandringar där temperaturerna är kring 15-20 grader Celcius på dagen och inte under 8 grader Celcius på natten.

So I’m not a camping expert in no way, but I tried to google the best tips for how to pack the backpack smart. I packed everything into different size zip bags. That way the backpack stays super organized and you don’t have absolutely everything all over.

//Så jag är ingen camping expert på något sätt, men jag försökte googla bästa tipsen för hur man ska packa ryggsäcken smart. Jag packade allt i olika storlekars minigrip påsar. På det dättet hålls ryggsäcken super organiserad och du har inte allt huller om buller.

This does not look like a lot of stuff and it isn’t everything, but omg the backpack was heavy. Luckily you eat some weight off during the hike so it gets easier. Two pro tips that will make hiking life easier are to pack the backpack right and make sure you know how the ”settings” on the backpack work. Pack the heavy stuff close to your upper back and shoulder area and the lightest stuff furthest out. This way the weight is on your hips and not on your lower back. Another one is to get the backpack fitted and understand how pulling, tightening, loosing up one thing affects the weight. This is something I definitely will make sure I know before the next time I go hiking. It would have saved both shoulders swearwords hehe 😀

//Det här ser ju inte ut att vara så mycket saker och är inte allt, men herregud vad ryggsäcken var tung. Som tur äter man upp lite av vikten under vandringen så det blir lättare. Två pro tips som kommer göra livet under vandringen lättare är att packa ryggsäcken rätt och kolla att man faktist fattar hur ”inställningarna” på ryggsäcken funkar. Packa det tyngsta nära övre ryggen och axlarna och det lättaste längst ut. På det sättet är vikten på dina höfter istället för nedre ryggen. Ett annat tips är att få ryggsäcken att sitta rätt och förstå hur att dra, spänna, lösa på en grej påverkar tygnden. Det här är något jag tänker ta reda på innan följande gång jag går på en liknande vandring. Det skulle ha sparat på både axlar och svordomar hehe 😀

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: